Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно деятельности Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики

КМ Украины
Постановление КМ от 17.07.2014 № 295
редакция действует с 31.08.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 липня 2014 р. N 295

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 серпня 2016 року N 564

З метою забезпечення виконання на належному рівні покладених на Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики завдань Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 36

 

ЗМІНИ,
що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики

1. Пункт 2 Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 950 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 24, ст. 1004; 2007 р., N 53, ст. 2168; 2009 р., N 47, ст. 1575; 2010 р., N 1, ст. 2912), після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Службове розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави, може бути ініційовано Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики, який для цього звертається з відповідною пропозицією до Прем'єр-міністра України. У разі коли розслідування стосується питань, що належать до компетенції Урядового уповноваженого, в ньому мають право брати участь Урядовий уповноважений або його представники.".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати абзацами третім і четвертим.

2. У Типовому положенні про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. N 706 "Питання запобігання та виявлення корупції" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 76, ст. 2826):

1) у пункті 3:

абзац другий викласти у такій редакції:

"Керівник уповноваженого підрозділу органу виконавчої влади підзвітний і підконтрольний Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики, якщо інше не передбачено законом.";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Керівник уповноваженого підрозділу територіального органу, підприємства, установи, організації підзвітний керівникові такого територіального органу, підприємства, установи, організації та підзвітний і підконтрольний керівникові уповноваженого підрозділу органу виконавчої влади.";

2) пункт 4 доповнити підпунктом 7 такого змісту:

"7) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.";

3) пункт 5 доповнити підпунктом 10 такого змісту:

"10) повідомляє у письмовій формі керівникові органу виконавчої влади, Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики та спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами органу виконавчої влади, територіального органу, підприємства, установи, організації.";

4) абзац перший пункту 8 після слів "підрозділу органу виконавчої влади" доповнити словами "проводять або";

5) пункт 10 викласти у такій редакції:

"10. Уповноважений підрозділ органу виконавчої влади очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником органу виконавчої влади за погодженням з Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики, якщо інше не встановлено законом.

Керівник уповноваженого підрозділу територіального органу, підприємства, установи, організації призначається керівником такого територіального органу, підприємства, установи, організації за погодженням з керівником уповноваженого підрозділу органу виконавчої влади.

На посади керівника, його заступника та спеціалістів уповноваженого підрозділу органу виконавчої влади призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.";

6) доповнити Типове положення пунктом 12 такого змісту:

"12. Координація, затвердження планів роботи та методичне забезпечення діяльності уповноважених підрозділів здійснюється Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики.".

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.08.2016 р. N 564)

____________

Опрос