Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы декларирования изменения оптово-отпускных цен на лекарственные средства

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 02.07.2014 № 240
редакция действует с 18.04.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 липня 2014 р. N 240

Київ

Питання декларування зміни
оптово-відпускних цін на лікарські засоби

(назва у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.04.2015 р. N 449
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 р. N 43)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 22 квітня 2015 року N 449
,
від 25 січня 2017 року N 43
,
від 17 березня 2017 року N 152
,
від 27 лютого 2019 року N 135
,
від 3 квітня 2019 року N 426
,
від 27 листопада 2019 року N 1172
,
від 15 квітня 2020 року N 282

Відповідно до статей 5 і 13 Закону України "Про ціни і ціноутворення" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

1) з 1 серпня 2014 р. підлягають декларуванню зміни оптово-відпускних цін без урахування податків та зборів на:

(абзац перший підпункту 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2015 р. N 449)

лікарські засоби, які закуповуються та/або вартість яких відшкодовується за бюджетні кошти, крім наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів, діючих речовин (субстанцій), медичних газів та лікарських форм, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів (магістральними формулами) та на замовлення лікувально-профілактичних закладів (далі - лікарські засоби);

(абзац другий підпункту 1 пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.03.2017 р. N 152)

абзац третій підпункту 1 пункту 1 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.01.2017 р. N 43)

2) заклади і установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, закуповують лікарські засоби за цінами, які не перевищують рівня задекларованих змін оптово-відпускних цін з урахуванням податків та зборів, а також граничних постачальницько-збутових і торговельних (роздрібних) надбавок, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. N 955 "Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 84, ст. 2825);

(підпункт 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 22.04.2015 р. N 449,
від 25.01.2017 р. N 43)

3) підпункт 3 пункту 1 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.01.2017 р. N 43)

3) задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби, включені до переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. N 152 "Про забезпечення доступності лікарських засобів" (Офіційний вісник України, 2017 р., N 26, ст. 749) з урахуванням змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. N 135, та до Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, що затверджується Міністерством охорони здоров'я, не можуть перевищувати граничні оптово-відпускні ціни, встановлені Міністерством охорони здоров'я;

(пункт 1 доповнено підпунктом 3 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.03.2017 р. N 152
,
підпункт 3 пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 135)
 

4) вимоги цієї постанови не поширюються на:

лікарські засоби, що включені до переліку лікарських засобів, які включені до Національного переліку основних лікарських засобів та на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни, що затверджується Міністерством охорони здоров'я;

лікарські засоби, які закуповуються відповідно до пункту 19 частини п'ятої статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі", та лікарські засоби, які закуповуються державним підприємством "Медичні закупівлі України" як одержувачем бюджетних коштів для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я.

(абзац третій підпункту 4 пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р. N 1172
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.04.2020 р. N 282)

(пункт 1 доповнено підпунктом 4 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.04.2015 р. N 449
,
підпункт 4 пункту 1 у редакції
постанов
 Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 р. N 43,
від 03.04.2019 р. N 426)

2. Затвердити Порядок декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби, що додається.

(пункт 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 р. N 43)

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2012 р. N 794 "Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 65, ст. 2655).

4. Міністерству охорони здоров'я:

1) привести у двомісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою;

2) поінформувати виробників лікарських засобів та виробів медичного призначення про зміну ціноутворення на такі засоби та вироби, передбачену цією постановою;

3) затвердити у двомісячний строк спільним наказом з Міністерством економічного розвитку і торгівлі порядок розрахунку оптово-відпускної ціни на лікарський засіб.

5. Пункт 5 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 22.04.2015 р. N 449)

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби

1. Цей Порядок визначає механізм декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які закуповуються та/або вартість яких відшкодовується за бюджетні кошти, крім наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів, діючих речовин (субстанцій), медичних газів та лікарських форм, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів (магістральними формулами) та на замовлення лікувально-профілактичних закладів (далі - лікарські засоби).

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.03.2017 р. N 152)

2. Декларуванню підлягає зміна оптово-відпускної ціни кожної лікарської форми, дозування та споживчої упаковки лікарського засобу:

вітчизняного виробництва - у національній валюті без урахування витрат, пов'язаних з навантаженням, розвантаженням та транспортуванням;

іноземного виробництва - у національній валюті із зазначенням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком на дату подання декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб.

3. Для декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб власник реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або уповноважена ним в установленому порядку особа (заявник) подає до МОЗ такі документи:

заяву про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб за формою, встановленою МОЗ;

довіреність, що засвідчує повноваження уповноваженої особи декларувати зміну оптово-відпускної ціни на лікарський засіб, видану власником реєстраційного посвідчення на лікарський засіб, з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому законодавством порядку, або копію такої довіреності, засвідчену в установленому законодавством порядку.

4. У разі коли заявник є юридичною особою, документи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, засвідчуються підписом її керівника, скріпленим печаткою (за наявності).

Відповідальність за недостовірність зазначеної в таких документах інформації покладається на заявника.

Перелік документів, зазначений у пункті 3 цього Порядку, для процедури декларування є вичерпним.

5. У разі коли документи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, подані не в повному обсязі, оформлені з порушенням установлених вимог, МОЗ повідомляє про це заявнику в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дати їх реєстрації.

6. За умови подання в повному обсязі та належним чином оформлених документів МОЗ:

приймає рішення про декларування оптово-відпускної ціни на лікарський засіб, запропонованої заявником, і вносить відомості до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати подання документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку;

розміщує у дводенний строк після прийняття зазначеного рішення на власному веб-сайті відповідну інформацію.

7. У разі зміни протягом поточного місяця середньомісячного курсу гривні до долара США, установленого Національним банком, більше ніж на 5 відсотків задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби іноземного виробництва підлягають коригуванню МОЗ та внесенню до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби до 10 числа наступного місяця.

8. Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби та порядок внесення до нього змін затверджуються МОЗ.

9. Оптово-відпускні ціни на лікарські засоби, що підлягають декларуванню, можуть змінюватися у зв'язку із зміною умов виробництва і продажу (реалізації) лікарських засобів, що не залежать від господарської діяльності заявника.

(Порядок у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 22.04.2015 р. N 449
,
від 25.01.2017 р. N 43)

____________

Опрос