Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок организации и проведения биржевых аукционов по продаже нефти сырой, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа

КМ Украины
Постановление КМ от 16.05.2014 № 239
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 травня 2014 р. N 239

Київ

Про внесення змін до Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 16 жовтня 2014 року N 570)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2011 р. N 1064 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 81, ст. 2970; 2012 р., N 42, ст. 1621), зміни, що додаються.

2. Міністерству соціальної політики до 1 вересня 2014 р. розробити та подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проект порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату скрапленого газу, придбаного на біржових аукціонах за ринковими цінами.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу

1. В абзаці першому пункту 11 слова "не пізніше ніж за місяць" замінити словами і цифрами "не пізніше ніж за 15 днів".

2. В абзаці першому пункту 15 цифри "10" замінити цифрою "5".

3. В абзаці третьому пункту 21 слово "п'яти" замінити словом "трьох".

4. У пункті 22:

1) в абзаці першому слово "триденний" замінити словом "одноденний";

2) в абзаці другому слова "у п'ятиденний" замінити словами "в одноденний".

5. У пункті 23 слова "п'ять днів" замінити словами "три дні".

6. Пункт 36 викласти в такій редакції:

"36. Продавці скрапленого газу подають, крім документів, зазначених у пункті 35 цього Порядку, документи, що підтверджують весь обсяг продукції, який передбачається виробити, реалізувати після закінчення попереднього спеціалізованого аукціону, в якому вони брали участь.

Планування обсягів скрапленого газу, що необхідні для задоволення потреб населення у повному обсязі, здійснюється шляхом подання Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями разом з покупцями скрапленого газу для потреб населення інформації про обсяг такого газу за формою, встановленою Мінекономрозвитку за погодженням з Міненерговугіллям.

Граничний обсяг скрапленого газу, який реалізується на спеціалізованих аукціонах, не може перевищувати 4000 тонн на місяць.

У разі коли визначена переможцем конкурсу біржа, з якою укладено відповідний договір, не може провадити свою діяльність, продавцю дозволяється до визначення нового переможця конкурсу та укладення з ним договору відповідно до цього Порядку здійснювати реалізацію скрапленого газу на біржі, яка набрала наступну за фактичним переможцем суму балів. Рівень стартової ціни на скраплений газ, що реалізується на такому аукціоні, встановлюється відповідно до пункту 38 цього Порядку.".

7. У пункті 38:

1) абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Для розрахунку стартової ціни на аукціонах для нафти сирої та газового конденсату враховуються обсяги нафти, що надійшли на митну територію України у кількості не менш як 5000 тонн.";

2) абзац другий після слова "Юралс" доповнити словами "трубопровідним транспортом", а після слова "Айзері" - словами "або інших сортів легких нафт Каспійського регіону";

3) абзац третій викласти в такій редакції:

"У разі ненадходження у зазначений період на митну територію України нафти сортів "Юралс", "Айзері" або інших сортів легких нафт Каспійського регіону стартова ціна на аукціонах для нафти сирої визначається за даними видання "Crude Oil Marketwire" агентства "Platts" за 15 днів, що передують даті реєстрації заявок на участь в аукціоні, шляхом множення середнього значення ціни фактичних угод з продажу нафти сорту "Brent" на коефіцієнт 0,85. Висновок щодо середнього значення ціни фактичних угод з продажу нафти сорту "Brent" Міненерговугілля подає аукціонному комітетові згідно з даними видання "Crude Oil Marketwire" агентства "Platts.";

4) абзаци п'ятий і шостий замінити абзацами такого змісту:

"Рівень стартової ціни (без урахування податку на додану вартість, транспортних витрат, діючих ставок акцизного та екологічного податків, установлених Податковим кодексом України, інших обов'язкових платежів) на аукціонах з продажу скрапленого газу, крім ціни на скраплений газ, що реалізується на спеціалізованих аукціонах, визначається на підставі митної вартості імпортованого скрапленого газу за даними Держмитслужби за 15 днів, що передують даті проведення аукціону.

У разі коли у визначений строк скраплений газ на митну територію України не імпортувався і дані Держмитслужби для визначення митної вартості скрапленого газу відсутні, рівень стартової ціни на аукціонах з продажу скрапленого газу визначається за курсом Національного банку на умовах поставки FOB Black Sea propane-butane mix згідно з даними видання "Argus International LPG" компанії "Argus Media Ltd" як середнє значення ціни фактичних угод за 15 днів, що передують даті реєстрації заявок на участь в аукціоні.

Рівень стартової ціни на скраплений газ, що реалізується на спеціалізованих аукціонах, визначається відповідно до рівня цін на природний газ для потреб населення за такою формулою:

Сц = Ср х Кз,

де Сц - стартова ціна;

Ср - середньозважена ціна реалізації скрапленого газу на спеціалізованих аукціонах у 2013 році, що становить 2130 гривень за тонну;

Кз - коефіцієнт зміни ціни на природний газ для потреб населення, який розраховується як співвідношення ціни природного газу для потреб населення станом на перше число місяця, в якому проводиться спеціалізований аукціон, і ціни природного газу для потреб населення станом на 1 січня 2014 року.

Постачання покупцю придбаних за результатами аукціону товарів здійснюється за ціною продажу, розрахованою за такою формулою:

Спр = Са + К * Са,

де Спр - ціна продажу;

Са - ціна, сформована за результатом аукціону, але не нижче стартової ціни, визначеної відповідно до цього Порядку (без урахування податку на додану вартість);

К - ставка податку на додану вартість, встановлена Податковим кодексом України.".

8. У пункті 75:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

"75. У разі коли спеціалізований аукціон не відбувся у призначений день, додатковий спеціалізований аукціон проводиться за рішенням аукціонного комітету в тому ж календарному місяці.";

2) абзац другий доповнити реченням такого змісту: "Рівень стартової ціни на скраплений газ на такому аукціоні визначається відповідно до положень пункту 38 цього Порядку.".

9. Пункт 77 виключити.

____________

Опрос