Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми

КМ Украины
Постановление КМ от 25.06.2014 № 208
действует с 04.07.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 червня 2014 р. N 208

Київ

Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2365; 2002 р., N 12, ст. 601, N 52, ст. 2372; 2003 р., N 9, ст. 397, N 37, ст. 1981, N 51, ст. 2691; 2004 р., N 16, ст. 1110, N 34, ст. 2255; 2005 р., N 17, ст. 902; 2006 р., N 11, ст. 737, N 22, ст. 1609, N 31, ст. 2220, ст. 2233; 2007 р., N 52, ст. 2105; 2008 р., N 15, ст. 364, N 63, ст. 2135; 2009 р., N 9, ст. 266, N 12, ст. 357, N 70, ст. 2433, N 75, ст. 2562; 2011 р., N 15, ст. 615, N 47, ст. 1905, N 89, ст. 3232; 2012 р., N 7, ст. 249; 2013 р., N 29, ст. 1004; 2014 р., N 18, ст. 544), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2014 р., крім пунктів 2, 4 і 8 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми

1. Підпункт 3 пункту 1 виключити.

2. Пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

"Призначення і виплата державної допомоги сім'ям з дітьми здійснюються управліннями праці та соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (у разі створення) рад (далі - органи соціального захисту населення).".

3. Пункт 6 виключити.

4. Пункт 11 викласти у такій редакції:

"11. Для призначення допомоги при народженні дитини органу соціального захисту населення за умови пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подається:

1) заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, що складається у довільній формі, із зазначенням даних для реєстрації місця проживання дитини;

2) копія свідоцтва про народження дитини (з пред'явленням оригіналу).

Особи, що звернулися за призначенням допомоги при народженні другої дитини або наступних дітей (народжених до 30 червня 2014 р.), подають копії свідоцтв про народження кожної дитини, яка враховується під час визначення розміру допомоги.

Опікуни подають, крім зазначених документів, копію рішення про встановлення опіки.

Жінки, які мають зареєстроване місце проживання на території України і народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

У разі звернення одного з батьків дитини (опікуна) за призначенням допомоги при народженні дитини орган соціального захисту населення у разі потреби робить запит до територіальних підрозділів ДМС щодо інформації про реєстрацію місця їх проживання. Зазначена інформація надсилається територіальними підрозділами ДМС протягом п'яти календарних днів після надходження запиту.

У разі народження дитини під час перебування жінки в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань адміністрація ізолятора або установи у десятиденний строк після отримання заяви матері про призначення допомоги при народженні дитини подає її заяву і копію свідоцтва про народження дитини органу соціального захисту населення.

Допомога при народженні дитини в разі її смерті виплачується на підставі копії свідоцтва про народження дитини або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження дитини та копії свідоцтва про смерть.

Для реєстрації місця проживання дитини одним із батьків (опікуном) до органу соціального захисту населення подається заява відповідно до підпункту 1 цього пункту та квитанція про сплату державного мита або копія посвідчення, яке дає право на звільнення від сплати мита.

Орган соціального захисту населення у строк до трьох календарних днів надсилає територіальному підрозділу ДМС інформацію за формою, встановленою МВС, та документи, необхідні для реєстрації місця проживання новонародженої дитини.

Територіальні підрозділи ДМС у строк до п'яти календарних днів після надходження зазначених документів подають органу соціального захисту населення інформацію про реєстрацію місця проживання дитини.

У разі коли особа, яка звернулася за допомогою, подала неправдиві відомості про реєстрацію місця свого проживання, територіальний підрозділ ДМС повідомляє про це органу соціального захисту населення, який надсилає зазначеній особі інформацію про неможливість зареєструвати місце проживання дитини.

У разі звернення осіб, місце проживання яких не зареєстровано, осіб, які вимушені були залишити місця проживання з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції та не мають можливості зареєструвати новонароджену дитину, рішення про призначення допомоги при народженні дитини приймає орган соціального захисту населення на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов, складеного за місцем фактичного проживання сім'ї.".

5. У пункті 13:

1) перше речення абзацу шостого після слів "батьків дитини" доповнити словами і цифрами "(народженої до 30 червня 2014 р.)";

2) доповнити пункт після абзацу шостого новими абзацами такого змісту:

"Допомога при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 р., надається у розмірі 41280 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

Для осіб, у яких закінчився строк виплати допомоги при народженні першої дитини, яка виплачується 24 місяці, на наступних 12 місяців призначається допомога до досягнення дитиною трирічного віку в розмірі 130 гривень.".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - тридцять сьомий вважати відповідно абзацами дев'ятим - тридцять дев'ятим;

3) в абзаці дев'ятому слово "першої" виключити;

4) в абзаці одинадцятому слова "для першої" замінити словами "при народженні";

5) в абзаці дванадцятому слова "в розмірі, встановленому для першої дитини," виключити;

6) абзац тридцять дев'ятий виключити.

6. Розділ "Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку" виключити.

7. В абзаці другому пункту 42 слово "першої" виключити.

8. У тексті Порядку слова "орган праці та соціального захисту" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "орган соціального захисту" у відповідному відмінку і числі.

____________

Опрос