Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Правила парковки транспортных средств

КМ Украины
Постановление КМ от 25.06.2014 № 207
действует с 03.07.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 червня 2014 р. N 207

Київ

Про внесення змін до Правил паркування транспортних засобів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. N 1342 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 96, ст. 3314; 2011 р., N 4, ст. 211; 2012 р., N 3, ст. 85, N 13, ст. 469; 2013 р., N 66, ст. 2391), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Правил паркування транспортних засобів

1. У пункті 4:

1) в абзаці третьому слова "під час надання послуг з утримання майданчиків для платного паркування" замінити словами ", пов'язані з утриманням таких майданчиків";

2) доповнити пункт після абзацу четвертого новими абзацами такого змісту:

"картка попередньої оплати - засіб, який не належить до платіжних і призначений для фіксування в електронній формі обсягу заборгованості емітента такої картки перед користувачем за попередньо оплачені послуги з користування майданчиками для платного паркування;

захищена комп'ютеризована система - комплексна система, що використовується в населених пунктах на території України, складається з технічних засобів і програмного забезпечення, призначена для надання користувачам можливості отримувати попередньо оплачені послуги з користування майданчиками для платного паркування за допомогою засобів мобільного зв'язку;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - п'ятнадцятим;

3) в абзаці десятому слова "за допомогою спеціальних платіжних карток" замінити словами "з використанням платіжних карток";

4) абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"послуга "мобільне паркування" - надання користувачеві можливості отримати послуги з користування майданчиками для платного паркування, що оплачуються за допомогою карток попередньої оплати або платіжних інструментів, передбачених законодавством про безготівкові розрахунки, із застосуванням засобів мобільного зв'язку для передачі інформації через захищену комп'ютеризовану систему;";

5) абзац п'ятнадцятий після слів "Про транспорт" доповнити словами ", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".

2. Пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Контроль за виконанням цих Правил здійснює Державтоінспекція МВС у частині забезпечення безпеки дорожнього руху на майданчиках для паркування та посадові особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради у частині контролю за станом благоустрою та утримання майданчиків для паркування (у тому числі щодо оплати послуг з користування майданчиками для платного паркування).

Контроль за виконанням цих Правил у частині стану утримання майданчиків для паркування здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.".

3. У пункті 8 слова "згідно з місцевими правилами забудови" виключити.

4. Пункт 14 після слів "дороги або тротуару" доповнити словами "та/або інформаційними знаками про можливість і порядок надання послуги "мобільне паркування".

5. У пункті 24:

1) абзац шостий виключити;

2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

"забезпечувати належне функціонування технічних приладів (пристроїв) для сплати вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування згідно з вимогами цих Правил;

інформувати користувачів послуги "мобільне паркування" про порядок і вартість її надання.".

6. Абзац четвертий пункту 26 викласти в такій редакції:

"у разі сплати вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування через паркувальний автомат або шляхом придбання паркувального талона - розмістити у лівому нижньому куті лобового скла транспортного засобу платіжний документ у спосіб, що забезпечує його видимість для перевірки;".

7. Пункти 29, 31 і 32 викласти в такій редакції:

"29. Сплата вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування здійснюється:

у безготівковій формі - шляхом придбання паркувального талона з визначеною тривалістю паркування, в якому зазначаються дата і час розміщення транспортного засобу на такому майданчику, або за допомогою послуги "мобільне паркування";

готівкою або з використанням платіжної картки - через паркувальний автомат чи автоматичний в'їзний та виїзний термінали.

У разі сплати вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування готівкою або з використанням платіжної картки через автоматичний в'їзний термінал користувач отримує паркувальний талон, на якому зазначається час в'їзду на такий майданчик, та оплачує час паркування на автоматичному виїзному терміналі відповідно до паркувального талона з отриманням фіскального чека.

Факт сплати вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування підтверджується платіжним документом, за винятком випадків надання послуги "мобільне паркування", коли факт такої сплати підтверджується захищеною комп'ютеризованою системою.

Сплата вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування не здійснюється у разі незабезпечення оператором належного функціонування засобів сплати вартості зазначених послуг відповідно до вимог цих Правил щодо обладнання таких майданчиків.

Несплата користувачем вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування тягне за собою відповідальність, передбачену законом.";

"31. У разі несплати користувачем вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради складає протокол про порушення та засвідчує за допомогою фотозйомки відсутність відповідного платіжного документа на лобовому склі транспортного засобу або відсутність факту сплати такої вартості в базі даних захищеної комп'ютеризованої системи.

32. Порушення цих Правил тягне за собою відповідальність згідно із законом.".

8. У тексті Правил слова "вартість послуг з утримання майданчика" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "вартість послуг з користування майданчиком" у відповідному відмінку і числі.

____________

Опрос