Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании рабочей группы по вопросам подготовки предложений относительно разработки Концепции реформирования правоохранительных органов

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 04.06.2014 № 171
действует с 19.06.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 червня 2014 р. N 171

Київ

Про утворення робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо розроблення Концепції реформування правоохоронних органів

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити робочу групу з питань підготовки пропозицій щодо розроблення Концепції реформування правоохоронних органів у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про робочу групу з питань підготовки пропозицій щодо розроблення Концепції реформування правоохоронних органів, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 70

 

СКЛАД
робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо розроблення Концепції реформування правоохоронних органів

Перший віце-прем'єр-міністр України, голова робочої групи

Заступник Міністра юстиції, заступник голови робочої групи

Перший заступник начальника Управління експертизи у сфері безпеки і оборони, завідуючий відділом з питань роботи правоохоронних органів та органів юстиції Департаменту фахової експертизи Секретаріату Кабінету Міністрів України, секретар робочої групи

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики

Керівник групи радників Першого віце-прем'єр-міністра України

Радник Першого віце-прем'єр-міністра України

Радник Першого віце-прем'єр-міністра України на громадських засадах

Заступник Міністра доходів і зборів

Заступник Міністра фінансів - керівник апарату

Перший заступник Голови ДПтС

Начальник Військової служби правопорядку у Збройних Силах - начальник Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил

Перший заступник командувача Національної гвардії

Начальник Головного штабу МВС

Заступник начальника Головного штабу МВС

Начальник науково-дослідної лабораторії проблем правового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ Державного науково-дослідного інституту МВС

Директор міжнародно-правового департаменту Адміністрації Держприкордонслужби

Заступник директора - начальник управління правового забезпечення міжнародно-правового департаменту Адміністрації Держприкордонслужби

Представник Служби зовнішньої розвідки (за згодою)

Директор департаменту персоналу апарату ДСНС

Заступник директора департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя Мін'юсту

Заступник начальника управління економіки оборони та безпеки департаменту економіки оборони та безпеки Мінекономрозвитку

Директор Координаційного центру з надання правової допомоги

Заступник Керівника Управління реформування правоохоронних органів та органів юстиції - завідувач відділу з питань реформування правоохоронних органів Адміністрації Президента України (за згодою)

Головний консультант відділу з питань реформування правоохоронних органів Управління реформування правоохоронних органів та органів юстиції Адміністрації Президента України (за згодою)

Перший заступник Голови СБУ - начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ (за згодою)

Начальник управління правового забезпечення СБУ (за згодою)

Заступник Генерального прокурора України (за згодою)

Начальник управління правового та методичного забезпечення Головного управління організаційного та правового забезпечення Генеральної прокуратури України (за згодою)

Заступник начальника Управління державної охорони (за згодою)

Представник Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України" (за згодою)

Представники громадських об'єднань, вищих навчальних закладів, наукових організацій та установ (за згодою)

Представники Європейської Комісії, Ради Європи та міжнародних організацій (за згодою)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з питань підготовки пропозицій щодо розроблення Концепції реформування правоохоронних органів

1. Робоча група з питань підготовки пропозицій щодо розроблення Концепції реформування правоохоронних органів (далі - робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:

1) проведення аналізу основних проблем організації діяльності правоохоронних органів;

2) визначення шляхів, механізму та способів реформування правоохоронних органів;

3) підготовка з урахуванням загальновизнаних міжнародних норм і стандартів пропозицій щодо вдосконалення та оптимізації системи правоохоронних органів, структури, чисельності, організації діяльності таких органів, усунення дублювання повноважень, чіткого визначення та розмежування їх компетенції;

4) сприяння забезпеченню координації дій центральних органів виконавчої влади з питань, що належать до її компетенції.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблемних питань щодо діяльності правоохоронних органів;

2) розглядає пропозиції державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань щодо розроблення Концепції реформування правоохоронних органів;

3) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції, у тому числі щодо необхідності прийняття нормативно-правових актів.

5. Робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

4) розглядати питання щодо стану виконання програм, проектів, планів заходів у правоохоронній сфері.

6. Робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Робочу групу очолює голова, який затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни.

Головою робочої групи є Перший віце-прем'єр-міністр України.

8. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

9. Засідання робочої групи веде її голова, а за його відсутності - заступник голови чи за дорученням голови інший член робочої групи.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях робочої групи забезпечує її секретар.

Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

10. На своїх засіданнях робоча група розробляє пропозиції з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів робочої групи, а у разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам робочої групи.

Член робочої групи, який не підтримує пропозиції, може викласти у письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. Пропозиції робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого подає відповідний центральний орган виконавчої влади.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

____________

Опрос