Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Межведомственной комиссии по вопросам согласования распределения средств резервного фонда государственного бюджета для нужд обороны на 2014 год

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 25.03.2014 № 98
действует с 15.04.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 березня 2014 р. N 98

Київ

Про утворення Міжвідомчої комісії з питань погодження розподілу коштів резервного фонду державного бюджету для потреб оборони на 2014 рік

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань погодження розподілу коштів резервного фонду державного бюджету для потреб оборони на 2014 рік у складі згідно з додатком.

Голові Комісії в одноденний строк затвердити її персональний склад.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань погодження розподілу коштів резервного фонду державного бюджету для потреб оборони на 2014 рік, що додається.

3. Абзац третій пункту 7 Типового положення про консультативний, дорадчий та інший допоміжний орган, утворений Кабінетом Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. N 599 "Питання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 45, ст. 1511; 2010 р., N 82, ст. 2882), після слів "затверджується член Кабінету Міністрів України" доповнити словами "або перший заступник чи заступник міністра".

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 70

 

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань погодження розподілу коштів резервного фонду державного бюджету для потреб оборони на 2014 рік

Заступник Міністра фінансів - керівник апарату, голова Комісії

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра оборони

Заступник Міністра внутрішніх справ - керівник апарату

Перший заступник Міністра юстиції

Перший заступник Голови Держприкордонслужби

Заступник Голови СБУ

Заступник командувача внутрішніх військ МВС

Перший заступник Голови Держфінінспекції

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики

Заступник Генерального прокурора України (за згодою)

Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони (за згодою)

Член Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією (за згодою)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань погодження розподілу коштів резервного фонду державного бюджету для потреб оборони на 2014 рік

1. Міжвідомча комісія з питань погодження розподілу коштів резервного фонду державного бюджету для потреб оборони на 2014 рік (далі - Комісія) є тимчасовим допоміжним органом Кабінету Міністрів України.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань розподілу коштів резервного фонду державного бюджету, передбачених для задоволення потреб національної безпеки, захисту суверенітету і територіальної цілісності України у 2014 році (далі - кошти), участь у здійсненні контролю за їх ефективним та раціональним використанням;

підготовка пропозицій щодо визначення першочергових потреб центральних органів виконавчої влади та інших державних органів у коштах, шляхів, механізмів і способів їх розподілу та витрачання, удосконалення відповідної нормативно-правової бази.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) заслуховує керівників центральних органів виконавчої влади та інших державних органів щодо необхідності виділення коштів;

2) проводить аналіз потреб центральних органів виконавчої влади у коштах;

3) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції з питань розподілу коштів;

4) проводить моніторинг використання центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами виділених коштів і у разі потреби (зокрема виявлення фактів неефективного або нераціонального використання коштів) подає відповідні пропозиції їх керівникам та Кабінетові Міністрів України.

5. Комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади та інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади та інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) організовувати проведення нарад та інших заходів.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України, а персональний склад - голова Комісії.

8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Комісії веде її голова, а у разі його відсутності - визначений головою член Комісії.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Комісії.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання Комісії, який підписується головуючим на засіданні і надсилається членам Комісії та Кабінетові Міністрів України.

10. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Комісія використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

12. Організаційне, інформаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює Мінфін.

____________

Опрос