Идет загрузка документа (133 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 8 декабря 2010 г. N 1149

КМ Украины
Постановление КМ от 25.03.2014 № 96
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 березня 2014 р. N 96

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. N 1149

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 лютого 2015 року N 35)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. N 1149 "Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 97, ст. 3441; 2011 р., N 73, ст. 2748, N 86, ст. 3143, N 100, ст. 3664; 2012 р., N 72, ст. 2905; 2013 р., N 99, ст. 3637; 2014 р., N 3, ст. 64) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. N 1149

1. У постанові:

1) в абзаці третьому пункту 1 слова "м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи" замінити словом "міста";

2) у пункті 2 слова "бюджету Автономної Республіки Крим та" виключити.

2. Формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами, затверджену зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

ФОРМУЛА
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами

1. Ця Формула застосовується для здійснення розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та обласними бюджетами, зведеними бюджетами м. Києва, міст обласного значення, зведеними бюджетами районів.

2. У цій Формулі використовуються такі умовні позначення:

i - місцевий бюджет (обласний бюджет, зведені бюджети м. Києва, міст обласного значення, зведений бюджет району);

ob - обласний бюджет;

m - зведений бюджет міста обласного значення;

r - зведений бюджет району;

kyiv - зведений бюджет м. Києва;

u - загальні показники місцевих бюджетів;

oj - зведений бюджет області.

3. Обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету, що надається обласному бюджету, зведеному бюджету м. Києва, міста обласного значення, району, або коштів, що передаються з таких бюджетів до державного бюджету (Ti), визначається за загальним фондом місцевого бюджету як різниця між розрахунковим показником обсягу видатків (Vi) та розрахунковим обсягом доходів (кошика доходів), закріплених за відповідними місцевими бюджетами (Dizak), розрахованим у порядку, передбаченому в пункті 6 цієї Формули, із застосуванням коефіцієнта вирівнювання (ai) за такою формулою:

Ti = ai (Vi - Dizak),

де ai - коефіцієнт вирівнювання, який застосовується до обчисленого за цією Формулою обсягу коштів, що підлягають передачі до державного бюджету, і має окреме значення для відповідних місцевих бюджетів у межах від 0,6 до 1.

4. Обсяг доходів (кошика доходів) обласного бюджету, зведеного бюджету м. Києва, міста обласного значення, зведеного бюджету району, який враховується під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, формується з надходжень загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів), закріплених за місцевими бюджетами згідно із статтями 64 і 66 Бюджетного кодексу України.

5. Розрахунок обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за бюджетами місцевого самоврядування, обласним та районними бюджетами, передбачених статтею 66 Бюджетного кодексу України, проводиться шляхом застосування індексу відносної податкоспроможності відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що визначається на основі звітних даних про фактичні надходження відповідних податків і зборів (обов'язкових платежів) до таких бюджетів за три останні бюджетні періоди (базовий період), що передують рокові, в якому формуються показники бюджету на планований бюджетний період. При цьому враховуються втрати закріплених доходів у базовому періоді відповідних місцевих бюджетів унаслідок надання пільг платникам податків згідно з рішеннями місцевих рад.

Для визначення індексу відносної податкоспроможності відповідних бюджетів використовується кошик доходів місцевих бюджетів згідно із статтями 64 (крім доходів, зазначених у пунктах 2 - 5 частини першої статті 64) і 66 (крім доходів, зазначених у пунктах 2 - 6, 15 частини першої статті 66) Бюджетного кодексу України та інших доходів, передбачених у державному бюджеті.

6. Розрахунок прогнозованого обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами (RDizak), проводиться у межах прогнозованого обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період (без урахування обсягу податку на доходи фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу, та обсягу доходів, що відповідно до абзацу другого частини шостої статті 98 Бюджетного кодексу України визначається окремо за кожним видом доходів), а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці за такою формулою:

RDizak = (Ki5 х Ni3 х Du5) / Nu3,

де Ki5 - індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці (з чотирма знаками після коми), який визначається за такою формулою:

Ki5 = (Dri / Ni3) / (еDri / Nu3),

Dri = Du5 х (Ni1 + Ni2 + Ni3) х Ki4 х Zi / (Nu1 + Nu2 + Nu3),

де Dri - попередній прогноз обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, який проводиться у межах прогнозованого обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці;

Du5 - прогнозований обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за всіма місцевими бюджетами на планований бюджетний період;

Nu1, Nu2, Nu3, Ni1, Ni2, Ni3 - чисельність наявного населення України та адміністративно-територіальної одиниці за відповідний рік базового періоду (станом на 1 січня року, що настає за базовим);

Ki4 - індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці, який визначається за такими формулами:

якщо Ki3 > Ki1, то Ki4 = Ki3 - (2 х (Ki1 - Ki2) + (Ki2 - Ki3)) / 3 - ((Ki1 - Ki2) + (Ki2 - Ki3)) / 2,

якщо Ki3 < Ki1, то Ki4 = ElnKi3 - (2 х (lnKi1 - lnKi2) + (lnKi2 - lnKi3)) / 3 - ((lnKi1 - lnKi2) + (lnKi2 - lnKi3))/2,

де E - число Ейлера - математична стала, яка приблизно дорівнює 2,71828182846;

ln - натуральний логарифм;

Ki1, Ki2, Ki3 - індекси відносної податкоспроможності i-тої адміністративно-територіальної одиниці відповідного року базового періоду, які визначаються за такими формулами:

Ki1 = [(Di1 + Li1) / Ni1] / [(Du1 + Lu1) / Nu1],

Ki2 = [(Di2 + Li2) / Ni2] / [(Du2 + Lu2) / Nu2],

K i3 = [(Di3 + Li3) / Ni3] / [(Du3 + Lu3) / Nu3],

де Du1, Du2, Du3, Di1, Di2, Di3 - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за всіма місцевими бюджетами та за кожним окремо взятим зведеним бюджетом м. Києва, міста обласного значення, обласним бюджетом, зведеним бюджетом району, за звітними даними про їх фактичні надходження за відповідні роки базового періоду;

Lu1, Lu2, Lu3, Li1, Li2, Li3 - сума наданих органами місцевого самоврядування пільг із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), що включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за всіма місцевими бюджетами та за кожним окремо взятим зведеним бюджетом м. Києва, міста обласного значення, обласним бюджетом, зведеним бюджетом району, за відповідні роки базового періоду;

Zi - коефіцієнт актуалізації індексів відносної податкоспроможності, який визначається за такою формулою:

Zi = Kifakt / Kiprohn,

де Kifakt - фактичний індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці за звітними даними року, що передує планованому, який визначається за такою формулою:

Kifakt = [Di4 / Ni3] / [Du4 / Nu3],

де Du4, Di4 - обсяг доходів (кошика доходів), що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, закріплених за всіма місцевими бюджетами та за кожним окремо взятим зведеним бюджетом м. Києва, міста обласного значення, обласним бюджетом, зведеним бюджетом району, за звітними даними про надходження таких доходів у році, що передує планованому, без урахування обсягу податку на доходи фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу;

Kiprohn - прогнозний індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці у році, що передує планованому, який визначається за такими формулами:

якщо Ki3 > Ki1, то Kiprohn = Ki2 + 2 х Ki3 - 2 х (Ki1 + Ki2 + Ki3) / 3,

якщо Ki3 < Ki1, то Kiprohn = E lnKi2 + 2 х lnKi3 - 2 х (lnKi1 + lnKi2 + lnKi3) / 3,

якщо mi > 1,123 та Kifakt / Kiprohn > 1, то Zi = 1,

де mi - коефіцієнт збільшення обсягу доходів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, який визначається за такою формулою:

mi = Dip / Dim,

де Dip, Dim - обсяг доходів (кошика доходів), що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, закріплених за кожним окремо взятим зведеним бюджетом м. Києва, міста обласного значення, обласним бюджетом, зведеним бюджетом району, за звітними даними про надходження таких доходів у відповідних періодах 2013 і 2012 років без урахування обсягу податку на доходи фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу.

Для стимулювання зведених бюджетів районів, бюджетів міст обласного значення, м. Києва, які щороку збільшують обсяг доходів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, розрахунковий показник обсягу доходів (кошика доходів) (SDizak) обчислюється з урахуванням показників стимулювання (St1, St2 і St3) за такою формулою:

SDizak = SpDizak х St2 х St3,

де SpDizak - розрахунковий показник обсягу доходів з урахуванням показника стимулювання (St1), який визначається за такими формулами:

якщо St1 < 1, то SpDizak = RDizak х St1,

якщо St1 > 1, то SpDizak = RDizak,

де St1 - показник стимулювання, який визначається за такою формулою:

St1 = (gu + 0,05) / g,

де g - коефіцієнт зростання обсягу доходів, який визначається за такою формулою:

g = Ki5 / Kiser1 - 3,

gu - середнє арифметичне значення коефіцієнта зростання індексу податкоспроможності для відповідного рівня місцевих бюджетів - зведених бюджетів районів, бюджетів міст обласного значення, м. Києва;

Kiser1 - 3 - середнє арифметичне значення індексу податкоспроможності i-тої адміністративно-територіальної одиниці за відповідні роки базового періоду;

St2 - показник стимулювання, який визначається за такими формулами:

якщо Ki6 < 0,65 та Krok > 1, то St2 = 0,95,

якщо Ki6 > 2 та Krok > 1, то St2 = Kmin / Ki6,

в усіх інших випадках St2 = 1,

де Ki6 - індекс податкоспроможності, який визначається за такою формулою:

Ki6 = (SpDizak / Ni3) / (еSpDizak / Nu3),

Krok = Ki6 - Kmin + 1,

де Kmin дорівнює мінімальному значенню між Kifakt та Kiser1 - 3;

St3 - показник стимулювання, який визначається за такими формулами:

якщо mi > 1,17, то St3 = 0,9,

якщо mi < 1,17, то St3 = 1.

Для стимулювання обласних бюджетів розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів) з урахуванням показника стимулювання (SDizak) визначається за такою формулою:

SDizak = RDizak х Sto,

де Sto - показник стимулювання, який визначається за такою формулою:

Sto = еSDizak mro / еRDizak mro,

де еSDizak mro - сума розрахункових обсягів доходів (кошика доходів) з урахуванням показників стимулювання за зведеними бюджетами міст обласного значення і районів відповідної області;

еRDizak mro - сума розрахункових обсягів доходів (кошика доходів) без урахування показників стимулювання за зведеними бюджетами міст обласного значення і районів відповідної області.

Загальний прогнозований обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, розрахований виходячи з основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, визначається за такою формулою:

Dizak = SDizak + (Ki5 х Ni3 х DDu5 / Nu3) + Dw + Db,

де DDu5 - обсяг доходів (кошика доходів), нерозподілений після застосування показників стимулювання, що визначається за такою формулою:

DDu5 = Du5 - SDuzak,

де SDuzak - розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів) з урахуванням показника стимулювання на прогнозний період по Україні в цілому;

Dw - обсяг податку на доходи фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу, для кожної адміністративно-територіальної одиниці;

Db - обсяг доходів, передбачених пунктами 2 - 5 частини першої статті 64 і пунктами 2 - 5, 15 частини першої статті 66 Бюджетного кодексу України, що визначається як сума прогнозних показників, розрахованих окремо за кожним видом доходів.

7. Для місцевих бюджетів, кошти яких передаються до державного бюджету, застосовується коефіцієнт вирівнювання (ai), який має значення 1.

8. У разі зміни порядку зарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) до доходів бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, відповідне коригування фактичного надходження таких платежів за відповідні роки базового періоду здійснюється за окремим розрахунком.

9. Розрахункові показники обсягів видатків загального фонду місцевих бюджетів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, визначаються окремо для кожної галузі виходячи із загальних ресурсів зведеного бюджету України і місцевих бюджетів та першочерговості соціальних видатків.

10. Розрахунковий показник обсягу видатків обласного бюджету, зведеного бюджету м. Києва, міста обласного значення, району визначається на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів до них з розрахунку на одну особу (державне управління, охорона здоров'я, культура і мистецтво, фізична культура і спорт, соціальні програми стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї), на дитину або учня - освіта, на отримувача соціальних послуг - соціальний захист та соціальне забезпечення.

11. Розрахунковий показник обсягу видатків місцевих бюджетів обчислюється відповідно до розмежування видатків між державним та місцевими бюджетами, визначеного у главі 14 Бюджетного кодексу України.

12. Розрахунковий показник обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету (Vi), що враховується під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, становить суму розрахункових показників за основними видами видатків такого бюджету:

Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vfi + Vai + Vdi + Vhi,

де Vyi - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів управління;

Vzi - розрахунковий показник обсягу видатків на охорону здоров'я;

Voi - розрахунковий показник обсягу видатків на освіту;

Vsi - розрахунковий показник обсягу видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення;

Vki - розрахунковий показник обсягу видатків на культуру і мистецтво;

Vfi - розрахунковий показник обсягу видатків на фізичну культуру і спорт;

Vai - розрахунковий показник обсягу додаткового фінансового ресурсу місцевих бюджетів;

Vdi - розрахунковий показник обсягу видатків на інші заходи;

Vhi - розрахунковий показник обсягу нерозподілених видатків.

13. Показники обсягу видатків обласного бюджету, зведеного бюджету м. Києва (Vyi, Vy kyiv) на утримання органів управління визначаються виходячи з чисельності працівників таких органів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2000 р. N 890 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 23, ст. 941), співвідношення показників обсягів видатків відповідних рівнів бюджетів на цю мету, що склалося за даними зведення місцевих бюджетів, за такими формулами:

Vyi = Hyi х Ai;

Vy kyiv = Hyi х Akyiv + Vyu х Ky kyiv + Vadm kyiv;

Hyi = Vyu х Kyob / Au,

де Hyi - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на утримання органів управління з обласного бюджету та зведеного бюджету м. Києва;

Vyu - розрахунковий показник обсягу видатків місцевих бюджетів у цілому по Україні на утримання органів управління у планованому бюджетному періоді;

Vadm kyiv - розрахунковий показник обсягу видатків зведеного бюджету м. Києва на утримання апарату міської та районних у місті держадміністрацій, у тому числі фінансових органів (Vadm kyiv = Vyu х Kyadm kyiv). На планований бюджетний період Kyadm kyiv дорівнює 0,0398428;

Kyob - частка обсягу видатків обласного бюджету на утримання органів місцевого самоврядування у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на 2003 рік з урахуванням введення додаткових коригуючих коефіцієнтів для зведених бюджетів районів, міст обласного значення. На планований бюджетний період Kyob дорівнює 0,0327641;

Ky kyiv - частка обсягу видатків зведеного бюджету м. Києва на утримання районних у містах рад у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на 2003 рік з урахуванням введення додаткових коригуючих коефіцієнтів для зведених бюджетів районів, міст обласного значення. На планований бюджетний період Ky kyiv дорівнює 0,0024237;

Au - загальна чисельність працівників апарату обласної, Київської міської ради;

Ai, Akyiv - чисельність працівників апарату обласної, Київської міської ради згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2000 р. N 890 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 23, ст. 941).

14. Розрахунковий показник обсягу видатків зведеного бюджету міста обласного значення на утримання органів управління (Vymi) визначається за такою формулою:

Vymi = Hymi х Nmi х Ym х Ky1 + Vymgi,

де Hymi - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості для утримання органів управління, в тому числі фінансових органів, із зведених бюджетів міст обласного значення, який визначається за такою формулою:

Hymi = (Vyu х Kym - Vymgi) / е(Nmi х Ym х Ky1),

де Vymgi - додатковий обсяг видатків зведеного бюджету міста обласного значення згідно із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні";

Kym - частка обсягу видатків зведених бюджетів міст обласного значення на утримання органів управління у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених відповідними радами на 2003 рік з урахуванням введення додаткових коригуючих коефіцієнтів для зведених бюджетів районів, міст обласного значення. На планований бюджетний період Kym дорівнює 0,3915957;

Nmi - чисельність наявного населення міста обласного значення станом на 1 січня року, що передує планованому;

Ym - норматив штатної чисельності працівників органів місцевого самоврядування на одну тисячу населення міста обласного значення, що становить:

Чисельність наявного населення міста обласного значення станом на 1 січня року, що передує планованому, тис. осіб

Ym

Понад 1100

1,333

1000,001 - 1100

1,431

700,001 - 1000

1,509

500,001 - 700

1,607

400,001 - 500

1,705

350,001 - 400

1,784

300,001 - 350

1,882

250,001 - 300

1,960

200,001 - 250

2,058

150,001 - 200

2,136

100,001 - 150

2,234

80,001 - 100

2,332

30,001 - 80

2,411

До 30

2,482

Ky1 - коригуючий коефіцієнт для нормативу штатної чисельності працівників органів місцевого самоврядування на одну тисячу населення для групи міст обласного значення з чисельністю населення до 28 тис. осіб. Розмір зазначеного коефіцієнта встановлюється окремо для кожного такого міста (з чотирма знаками після коми) як частка від співвідношення максимальної чисельності населення такої групи (28 тис. осіб) до чисельності наявного населення відповідного міста станом на 1 січня року, що передує планованому.

Для нормативів інших міст розмір Ky1 дорівнює 1.

15. Розрахунковий показник обсягу видатків зведених бюджетів районів на утримання органів управління Vyri визначається за такою формулою:

Vyri = Hyri х Nri х Yr х Ky2 + Vyrgi,

де Hyri - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості для утримання однієї нормативної штатної одиниці органів управління із зведених бюджетів районів, який визначається за такою формулою:

Hyri = (Vyu х Kyr - Vyrgi) / е(Nri х Yr х Ky2),

де Vyrgi - розрахунковий показник обсягу додаткових видатків зведених бюджетів районів згідно із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні";

Kyr - частка обсягу видатків зведених бюджетів районів на утримання органів управління у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених відповідними радами на 2003 рік з урахуванням введення додаткових коригуючих коефіцієнтів для зведених бюджетів районів, міст обласного значення. На планований бюджетний період Kyr дорівнює 0,5333737;

Nri - чисельність наявного населення району станом на 1 січня року, що передує планованому;

Yr - норматив типової штатної чисельності працівників органів місцевого самоврядування на одну тисячу населення районів, що визначається раз на три роки як відношення загальної штатної чисельності апаратів сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад та їх виконавчих комітетів, виконавчих апаратів районних рад згідно з типовими штатами, зазначеними у постанові Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р. N 1349 "Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування", до наявного населення районів станом на початок відповідного року. На планований бюджетний період Yr становить 3,728 одиниці на тисячу населення району;

Ky2 - коригуючий коефіцієнт для зведених бюджетів районів, що має десять значень залежно від щільності населення територій, підпорядкованих сільським радам.

Розмір коригуючого коефіцієнта для зведених бюджетів районів залежно від щільності населення територій, підпорядкованих сільським радам, на планований бюджетний період становить:

Середня чисельність населення території, підпорядкованої сільській раді району, станом
на 1 січня року, що передує планованому, осіб

Коригуючий коефіцієнт (Ky2)

Понад 1500

1

1401 - 1500

1,04

1301 - 1400

1,11

1201 - 1300

1,2

1101 - 1200

1,3

1001 - 1100

1,44

901 - 1000

1,58

801 - 900

1,77

701 - 800

2

До 700

2,15

16. Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону здоров'я (Vzob) визначається виходячи з чисельності наявного населення адміністративно-територіальної одиниці та фінансових нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя з урахуванням коригуючих коефіцієнтів та специфічних видатків.

17. Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону здоров'я обласного бюджету (Vzob) визначається за такими формулами:

Vzob = Hzob х Ni х (1 - l + l х K zi2) + Spilot/ex(ob) + Szvi(pilot) + Szei + Vzgi + Szi + Szexi,

Hzob = (Vzu - Vzgu - Szeu - Szvu(pilot) - Szpu(pilot) - Szu - Szexu) х Kzob1 х Kzob4 / Nu,

Spilot/ex(ob) = е(Hzm(r)i х Kzm(r)3 х (Ni - Ndm(r)i - Nwrn(r)i х Kzm(r)5) х (1 - l + l х Kzi2)) х Kpilot/ex(m) + е(Hzm(r)i х Kzm(r)3 х (Ni - Ndm(r)i - Nwrn(r)i х Kzm(r)5) х (1 - l + l х Kzi2)) х Kpilot/ex(r),

Szei = (Hzob х Ni х (1 - l + l х Kzi2)) х Kzb(i) - (Hzob х Ni х (1 - l + l + Kzi2)),

де Hzob - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на охорону здоров'я для обласного бюджету;

Vzu - загальний показник обсягу видатків на охорону здоров'я для місцевих бюджетів на планований бюджетний період;

Vzgu - загальний показник обсягу видатків місцевих бюджетів на охорону здоров'я згідно із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", визначений за окремим розрахунком;

Vzgi - обсяг видатків місцевого бюджету на охорону здоров'я згідно із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", визначений за окремим розрахунком;

Szeu - загальний обсяг цільових коштів, передбачених для охорони здоров'я, визначений за окремим розрахунком для врахування екологічних особливостей регіонів;

Szvu(pilot) - загальний обсяг цільових коштів, що спрямовуються на підтримку проведення реформування системи охорони здоров'я у пілотних регіонах згідно із Законом України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві";

Szpu(pilot) - загальний обсяг цільових коштів, що спрямовуються на підтримку проведення реформування первинної медичної допомоги у пілотних регіонах згідно із Законом України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" для заохочення медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу, з урахуванням обсягу та якості виконаної роботи;

Szei - обсяг цільових коштів, що спрямовуються на охорону здоров'я для врахування екологічних особливостей регіонів, обчислений за методикою, запропонованою головним фінансовим управлінням Донецької облдержадміністрації та рекомендованою Інститутом економіки промисловості Національної академії наук, і становить 436,9 млн. гривень. Зазначений обсяг (Szei) спрямовується на здійснення заходів щодо діагностики та лікування захворювань, які викликані впливом викидів забруднювальних речовин в атмосферу на здоров'я населення регіону;

Kzb(i) - диференційований екологічний коефіцієнт для регіону, що має значення:

Kzb(i) = 1 + (Keko(i) - 1) х 5 %, якщо 1 Ј Keko(i) Ј 1,3;

Kzb(i) = 1 + (Keko(i) - 1) х 10 %, якщо 1,31 Ј Keko(i) Ј 1,6,

де Keko(i) - коефіцієнт екологічного неблагополуччя регіону, що визначається за такою формулою:

Keko(i) = 1 + lg (Wi / Wsvr),

де Wi - обсяг викидів забруднювальних речовин в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення у розрахунку на одну особу по регіону (тонн);

Wsvr - сумарний обсяг викидів забруднювальних речовин в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення у розрахунку на одну особу сумарної кількості населення України (тонн). При цьому для регіонів, у яких сума 1 + lg (Wi / Wsvr) становить менше одиниці, значення Keko(i) дорівнює одиниці;

Szvi(pilot) - обсяг цільових коштів, що спрямовуються на підтримку проведення реформування системи охорони здоров'я у пілотних регіонах згідно із Законом України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві", розподілений відповідно до чисельності наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує планованому;

Spilot/ex(ob) - сумарний обсяг коштів, розрахований для:

обласних бюджетів Вінницької, Дніпропетровської і Донецької областей для надання вторинної та екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" (спрямовується на забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я міст обласного значення та районів, які починаючи з 1 січня 2012 р. повинні фінансуватися з обласних бюджетів, і не може бути зменшений);

інших обласних бюджетів для надання екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України "Про екстрену медичну допомогу";

Kpilot/ex(mr) - коефіцієнт коригування частки обсягу видатків місцевих бюджетів, який застосовується для визначення обсягу видатків:

обласних бюджетів на надання вторинної та екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях відповідно до Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві". Для бюджетів міст обласного значення Kpilot(m) дорівнює 0,72, бюджетів районів Kpilot(r) - 0,652;

інших обласних бюджетів на надання екстреної медичної допомоги в інших областях відповідно до Закону України "Про екстрену медичну допомогу". Для бюджетів міст обласного значення Kex(m) дорівнює 0,109, бюджетів районів Kex(r) - 0,085;

Kzob1 - частка обсягу видатків обласних бюджетів у загальному обсязі видатків на охорону здоров'я усіх місцевих бюджетів, що становить 0,354 і відповідає показникові, визначеному як відношення сумарних витрат на охорону здоров'я обласних бюджетів до загального обсягу видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів. У розрахунках Kzob1 враховано розмежування видатків між бюджетами згідно з главою 14 Бюджетного кодексу України;

Kzob4 - коефіцієнт коригування частки обсягу видатків обласних бюджетів у загальному обсязі витрат на охорону здоров'я залежно від співвідношення видатків на заробітну плату в загальній сумі видатків таких бюджетів. Для обласних бюджетів Kzob4 дорівнює 0,951;

l - коефіцієнт рівня застосування впливу вікової структури населення. На планований бюджетний період l дорівнює 0,5;

Kzi2 - коефіцієнт відносної вартості витрат на надання медичних послуг залежно від статевої та вікової структури населення адміністративно-територіальної одиниці, обчислений за офіційними рекомендаціями ВООЗ на основі таких еквівалентних одиниць надання медичної допомоги одній особі залежно від віку і статі:

(одиниць)

Вікові групи

Еквівалент надання медичної допомоги чоловікам

Еквівалент надання медичної допомоги жінкам

0 - 1

10

5

2 - 4

7

3,5

5 - 9

3,7

3

10 - 14

3

2,5

15 - 19

2,2

3

20 - 24

2,6

3,5

25 - 29

2

4

30 - 34

2

4

35 - 39

2,5

4,5

40 - 44

3,5

5

45 - 49

4,5

5,5

50 - 54

5

6,5

55 - 59

6,5

7

60 - 64

7,5

8,5

65 - 69

8

9,5

70 і старші

10,5

11

Nu - чисельність наявного населення України станом на 1 січня року, що передує планованому;

Ni - чисельність наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує планованому;

Szu - загальний обсяг цільових коштів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет;

Szi - обсяг цільових коштів обласного бюджету для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, що визначається за окремим розрахунком.

Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на планований бюджетний період не допускається зменшення обсягу цільових коштів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів;

Szexu - загальний обсяг цільових коштів для забезпечення додаткових виплат медичним працівникам системи екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України "Про екстрену медичну допомогу";

Szexi - обсяг цільових коштів обласного бюджету для забезпечення додаткових виплат медичним працівникам системи екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України "Про екстрену медичну допомогу", розподілений відповідно до чисельності наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує планованому.

18. Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону здоров'я зведеного бюджету міста обласного значення, району (Vzm(r)i) визначається за такою формулою:

Vzm(r)i = (Hzm(r)i х Kzm(r)3 х (Ni - Ndm(r)i - Nwm(r)i х Kzm(r)5) х (1 - l + l х Kzi2)) х Kzpilot/ex(mr) + Szpi(pilot) +Vzgi + Vzyi,

Hzm(r)i = (Vzu - Vzgu - Szeu - Szvu(pilot) - Szpu(pilot) - Szu - Szexu) х Kzm(r)1 х Kzm(r)4 / (Nu - Ndm(r)u - Nwm(r)u х Kzm(r)5),

де Hzm(r)i - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на охорону здоров'я для зведеного бюджету міста обласного значення, району;

Szpi(pilot) - обсяг цільових коштів, що спрямовуються на підтримку проведення реформування первинної медичної допомоги у пілотних регіонах згідно із Законом України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" для заохочення медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу, виходячи з обсягу та якості виконаної роботи, розподілений відповідно до чисельності наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує планованому;

Vzyi - показник обсягу видатків місцевих бюджетів, що передається до відповідних місцевих бюджетів (переадресування витрат) у зв'язку з відсутністю (недостатністю) мережі бюджетних установ на підставі спільних рішень і договорів органів місцевого самоврядування міст обласного значення та районів;

Kzm(r)1 - частка обсягу видатків зведених бюджетів міст обласного значення та районів у загальному обсязі видатків на охорону здоров'я усіх місцевих бюджетів, яка визначається за питомою вагою сумарних витрат на охорону здоров'я бюджетів таких міст і районів у загальній сумі витрат на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів з урахуванням розмежування видатків між бюджетами згідно з главою 14 Бюджетного кодексу України. Kzm(r)1 дорівнює 0,646;

Kzi2 - коефіцієнт відносної вартості витрат на надання медичних послуг залежно від статевої та вікової структури населення адміністративно-територіальної одиниці, обчислений за офіційними рекомендаціями ВООЗ на основі еквівалентних одиниць надання медичної допомоги одній особі залежно від віку і статі згідно з пунктом 17 цієї Формули;

Kzm(r)3 - коефіцієнт диференціації рівня витрат на одного жителя (місто обласного значення - 1,065; район - 0,934), визначений за середнім співвідношенням рівнів видатків зведених бюджетів міст обласного значення та районів за даними зведення місцевих бюджетів з урахуванням розмежування видатків між бюджетами згідно з главою 14 Бюджетного кодексу України. Для бюджету м. Києва Kzm(r)3 дорівнює 1;

Kzm(r)4 - коефіцієнт коригування частки обсягу видатків зведених бюджетів міст обласного значення та районів у загальному обсязі витрат на охорону здоров'я залежно від питомої ваги видатків на заробітну плату в загальній сумі видатків таких бюджетів. Kzm(r)4 дорівнює 1,027;

Kzm(r)5 - коефіцієнт коригування чисельності наявного населення адміністративно-територіальної одиниці, якому медична допомога частково надається відомчими закладами охорони здоров'я, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. Kzm(r)5 дорівнює 0,5;

Kzpilot/ex(mr) - коефіцієнт коригування, який застосовується для визначення обсягу видатків для бюджетів міст обласного значення та районів на надання:

первинної медичної допомоги у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях відповідно до Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві". Для бюджетів міст обласного значення Kzpilot(m) дорівнює 0,28, для бюджетів районів Kzpilot(r) - 0,348;

первинної та вторинної медичної допомоги в інших областях відповідно до Закону України "Про екстрену медичну допомогу". Для бюджетів міст обласного значення Kzex(m) дорівнює 0,891, для бюджетів районів Kzex(r) - 0,915;

Ndm(r)u - загальна чисельність наявного населення міст обласного значення та районів, в яких відсутня мережа закладів охорони здоров'я, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (обслуговується закладами, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету);

Nwm(r)u - загальна чисельність наявного населення міст обласного значення та районів, яке частково обслуговується закладами охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, які належать до сфери управління МОЗ, Мінінфраструктури, Державного управління справами та Національної академії наук;

Ndm(r)i - чисельність наявного населення міста обласного значення та району, в яких відсутня мережа закладів охорони здоров'я, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (обслуговується закладами, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету), станом на 1 січня року, що передує планованому;

Nwm(r)i - чисельність наявного населення міста обласного значення та району, яке частково обслуговується закладами охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, які належать до сфери управління МОЗ, Мінінфраструктури, Державного управління справами та Національної академії наук, станом на 1 січня року, що передує планованому.

19. Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону здоров'я зведеного бюджету м. Києва (Vz kyiv) визначається за такою формулою:

Vz kyiv = Vzob + Vzm(r)i.

20. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту визначається залежно від загального обсягу ресурсів місцевих бюджетів на освіту, фінансових нормативів бюджетної забезпеченості однієї дитини дошкільного віку, одного учня загальноосвітнього, позашкільного, професійно-технічного навчального закладу, приведених контингентів дітей дошкільного віку станом на 1 січня року, що передує планованому, учнів усіх типів загальноосвітніх навчальних закладів станом на 5 вересня року, що передує поточному, учнів позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів станом на 1 січня року, що передує планованому.

21. Розрахунковий показник обсягу видатків обласного бюджету на освіту (Voi) визначається за такою формулою:

Voi = Ho х (Uo х Kob + Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt х Kgt + Ut х Kt + Usi х Ksi + Ugz х Kgz + Uz + Uh х Kh + Ugh х Kgh + Ud х Kd + Uc х Kc) + Hu х (Uptnz + Uptnzc х Kptnzc + Uptnzg х Kptnzg) + Hv х (Upnzo + Upnzo х Kpnzob) + Vznz + Sst + Sgd,

де Ho - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня;

Uo - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл у цілому в області, м. Києві;

Kob - коригуючий коефіцієнт загальнообласних (міських, м. Києва) видатків на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів, на проведення інших заходів загальнообласного значення для загальної освіти. На планований бюджетний період Kob дорівнює 0,072;

Uf - кількість учнів, крім учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, загальноосвітніх шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою;

Kf - коефіцієнт приведення кількості учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kf дорівнює 6,5;

Uw - кількість учнів (включаючи студентів), крім учнів (студентів) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, училищ (у тому числі олімпійського резерву), шкіл-інтернатів (ліцеїв) фізичної культури і спорту;

Kw - коефіцієнт приведення кількості учнів (включаючи студентів) училищ (у тому числі олімпійського резерву), шкіл-інтернатів (ліцеїв) фізичної культури і спорту у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kw дорівнює 8,4;

Ugt - кількість вихованців, крім вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських;

Kgt - коефіцієнт приведення кількості вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kgt дорівнює 5,7;

Ut - кількість вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, крім вихованців шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою, вихованців загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів та вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

Kt - коефіцієнт приведення кількості вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kt дорівнює 5;

Usi - кількість вихованців загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, крім вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

Ksi - коефіцієнт приведення кількості вихованців загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Ksi дорівнює 5,4;

Ugz - кількість учнів, що приходять на навчання, у загальноосвітніх школах-інтернатах, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських;

Kgz - коефіцієнт приведення кількості учнів, що приходять на навчання, у загальноосвітніх школах-інтернатах, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kgz дорівнює 1,1;

Uz - кількість учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що приходять на навчання;

Uh - кількість вихованців, крім вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку;

Kh - коефіцієнт приведення кількості вихованців спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kh дорівнює 6,6;

Ugh - кількість вихованців, крім вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських;

Kgh - коефіцієнт приведення кількості вихованців спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kgh дорівнює 7,5;

Ud - кількість учнів спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, що приходять на навчання;

Kd - коефіцієнт приведення кількості учнів, що приходять на навчання до спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kd дорівнює 2,5;

Uc - кількість учнів та вихованців, що перебувають на повному державному утриманні, у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

Kc - коефіцієнт приведення кількості учнів та вихованців, що перебувають на повному державному утриманні, у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kc дорівнює 12,02;

Hu - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня професійно-технічного навчального закладу;

Uptnz - кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів (крім учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і учнів професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських) станом на 1 січня року, що передує планованому;

Uptnzc - кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

Kptnzc - коефіцієнт приведення кількості учнів професійно-технічних навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідність з кількістю учнів професійно-технічних навчальних закладів. На планований бюджетний період Kptnzc дорівнює 1,9;

Uptnzg - кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських;

Kptnzg - коефіцієнт приведення кількості учнів професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів професійно-технічних навчальних закладів. На планований бюджетний період Kptnzg дорівнює 1,1;

Hv - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного учня (вихованця, слухача) позашкільного навчального закладу;

Upnzo - кількість учнів (вихованців, слухачів) у позашкільних навчальних закладах комунальної форми власності обласного значення станом на 1 січня року, що передує планованому;

Kpnzob - коригуючий коефіцієнт обсягу видатків обласного бюджету на позашкільну роботу з дітьми. На планований бюджетний період Kpnzob дорівнює 0,15;

Sst - додаткові асигнування на планований бюджетний період, обсяг яких визначається за окремим розрахунком, для виплати стипендій студентам вищих навчальних закладів I - IV рівня акредитації, у тому числі дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування; для виплати щорічної допомоги на придбання навчальної літератури в розмірі трьох мінімальних ординарних (звичайних) академічних стипендій особам віком від 18 до 23 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків; для виплати одноразової адресної грошової допомоги випускникам комунальних вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю і уклали на строк не менш як три роки договір про роботу відповідно у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, визначених органами управління освітою, та випускникам комунальних вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу в закладах охорони здоров'я, що розташовані у сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу в інших закладах охорони здоров'я на посадах лікарів загальної практики (сімейних лікарів), дільничних лікарів-педіатрів і лікарів-терапевтів;

Sgd - додаткові асигнування на планований бюджетний період на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі шести прожиткових мінімумів дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням) або на повному державному утриманні, під час працевлаштування їх після закінчення навчального закладу, що визначаються за окремим розрахунком.

Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на планований бюджетний період не допускається зменшення обсягу цільових коштів на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів;

Vznz - обсяг видатків на надання загальної середньої освіти у таких загальноосвітніх навчальних закладах, як спеціалізовані школи-інтернати, ліцеї-інтернати, гімназії-інтернати, колегіуми-інтернати у разі, коли не менше 70 відсотків кількості учнів, які здобувають освіту у відповідному загальноосвітньому навчальному закладі, є жителями населених пунктів, розташованих на території області (крім населеного пункту, де розташований такий заклад), який визначається за такою формулою:

Vznz = Ho х ((Um + Umr) х Kznzm + (Ugm + Ugmr) х Kznzgm + Us х Ks + Ugs х Kgs).

На планований бюджетний період Kznzm дорівнює 0,841, Kznzgm - 0,968.

22. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту зведеного бюджету міста обласного значення, району (Voi) визначається за такою формулою:

Voi = Hd х (Dm х Knm(r) х Kzd + Dm х Knm(r)sn-sp х Ksn-sp + Dgm х Kgnm(r) х Kzd + Dgm х Kgnm(r)sn-sp х Ksn-sp + Ds х Knm(r) х Kzd + Ds х Knm(r)sn-sp х Ksn-sp + Dgs х Kgnm(r) х Kzd + Dgs х Kgnm(r)sn-sp х Ksn-sp) + Ho х (Ugm х Kgm + Ugmr х Kgmr + Ugs х Kgs + Um х Km + Umr х Kmr + Us х Ks + Ubm(r) х Kbm(r) + Ujm(r) х Kj + Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt х Kgt + Ut х Kt + Ugz х Kgz + Uz + Uc х Kc) + Hrdonv х (Dmss(nv) + Dgmss(nv) х Kgdnz) + Hrdov х (Dmss(v) + Dgmss(v) х Kgdnz) + Hv х (Upnzr + Upnzr х Kpnzr) + Sd + Sgd + Vtzn(r),

де Hd - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку;

Dm - кількість дітей віком до шести років (включно) міської місцевості міст обласного значення та районів (крім населених пунктів, яким надано статус гірських) станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними;

Dgm - кількість дітей віком до шести років (включно) міської місцевості міст обласного значення та районів, яким надано статус гірських, станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними;

Ds - кількість дітей віком до шести років (включно) сільської місцевості міст обласного значення та районів (крім населених пунктів, яким надано статус гірських) станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними;

Dgs - кількість дітей віком до шести років (включно) сільської місцевості міст обласного значення та районів, яким надано статус гірських, станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними;

Knm(r) - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком до шести років (включно) у містах обласного значення (Knm) і районах (Knr) дошкільними закладами (крім санаторних та спеціальних дошкільних закладів (груп) відповідно у сільській та міській місцевості (крім населених пунктів, яким надано статус гірських). На планований бюджетний період Knm(r) має окреме значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці;

Kgnm(r) - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком до шести років (включно) у містах обласного значення (Kgnm) та районах (Kgnr) дошкільними закладами (крім санаторних та спеціальних дошкільних закладів (груп), що розташовані відповідно у сільській та міській місцевості, яким надано статус гірських, збільшений у 1,1 раза. На планований бюджетний період Kgnm(r) має окреме значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці;

Kzd - коригуючий коефіцієнт обсягу видатків на дошкільну освіту, що застосовується у разі, коли кількість дітей у дошкільних закладах (крім санаторних та спеціальних дошкільних закладів (груп) станом на 1 січня року, що передує планованому, перевищує на 20 і більше відсотків кількість дітей у дошкільних закладах і-тої адміністративно-територіальної одиниці відповідно у міській та сільській місцевості станом на 1 січня звітного періоду. На планований бюджетний період Kzd дорівнює 1,1;

Knm(r)sn-sp - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком до шести років (включно) у містах обласного значення (Knmsn-sp) і районах (Knrsn-sp) санаторними та спеціальними дошкільними закладами (групами) відповідно у сільській та міській місцевості (крім населених пунктів, яким надано статус гірських). На планований бюджетний період Knm(r)sn-sp має окреме значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці;

Kgnm(r)sn-sp - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком до шести років (включно) у містах обласного значення (Kgnmsn-sp) та районах (Kgnrsn-sp) санаторними та спеціальними дошкільними закладами (групами), що розташовані відповідно у сільській та міській місцевості, яким надано статус гірських, збільшений у 1,1 раза. На планований бюджетний період Kgnm(r)sn-sp має окреме значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці;

Ksn-sp - коригуючий коефіцієнт обсягу видатків на дошкільну освіту у санаторних та спеціальних дошкільних закладах (групах). На планований бюджетний період Ksn-sp дорівнює 1,1;

Ugm - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості міст обласного значення, яким надано статус гірських, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

Kgm - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості міст обласного значення, яким надано статус гірських, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kgm дорівнює 0,968;

Ugmr - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості районів, якій надано статус гірської, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

Kgmr - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості районів, якій надано статус гірської, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kgmr дорівнює 1,064;

Ugs - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст обласного значення і районів, якій надано статус гірської, та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

Kgs - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст обласного значення і районів, якій надано статус гірської, та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл, який має п'ять значень - залежно від середньої наповнюваності класів і класів-комплектів у таких школах станом на 5 вересня року, що передує поточному.

Розмір Kgs на планований бюджетний період становить:

Середня наповнюваність класів і класів-комплектів у денних загальноосвітніх школах, що розташовані у сільській місцевості міст обласного значення і районів, якій надано статус гірської, та денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладах у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім класів загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним навчанням та спеціальних класів загальноосвітніх навчальних закладів, учнів

Kgs

Понад 22,2

1,162

17,8 - до 22,2

1,355

14,8 - до 17,8

1,5

11,7 - до 14,8

1,645

До 11,7

1,936

Віднесення міст обласного значення та районів до груп за середньою наповнюваністю класів і класів-комплектів проводиться раз на три роки на підставі результатів аналізу мережі та контингенту учнів загальноосвітніх шкіл;

Um - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості міст обласного значення, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських;

Km - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості міст обласного значення, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Km дорівнює 0,841;

Umr - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості районів, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських;

Kmr - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості районів, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kmr дорівнює 0,926;

Us - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст обласного значення і районів, та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських;

Ks - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст обласного значення і районів, та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл, який має п'ять значень - залежно від середньої наповнюваності класів і класів-комплектів у таких школах станом на 5 вересня року, що передує поточному.

Розмір Ks на планований бюджетний період становить:

Середня наповнюваність класів і класів-комплектів у денних загальноосвітніх школах, що розташовані у сільській місцевості міст обласного значення і районів, та денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладах у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім класів з інклюзивним навчанням, спеціальних класів загальноосвітніх навчальних закладів та класів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, учнів

Ks

Понад 22,2

1,01

17,8 - до 22,2

1,178

14,8 - до 17,8

1,305

11,7 - до 14,8

1,431

До 11,7

1,751

Віднесення міст обласного значення і районів до груп за середньою наповнюваністю класів і класів-комплектів проводиться раз на три роки на підставі результатів аналізу мережі та контингентів загальноосвітніх шкіл;

Ubm(r) - кількість учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл адміністративно-територіальної одиниці;

Kbm(r) - коефіцієнт приведення кількості учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл адміністративно-територіальної одиниці у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kbm дорівнює 0,43, Kbr - 0,29;

Ujm(r) - кількість учнів спеціальних шкіл для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

Kj - коефіцієнт приведення кількості учнів спеціальних шкіл для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kj дорівнює 2,5;

Hrdonv - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості однієї дитини віком до шести років (включно) на розвиток дошкільної освіти у містах районного значення, які входять до складу районів, селах, селищах та селищах міського типу, в яких діти не відвідують дошкільні навчальні заклади;

Hrdov - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості однієї дитини віком до шести років (включно) на розвиток дошкільної освіти у містах районного значення, які входять до складу районів, селах, селищах та селищах міського типу, в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади;

Dmss(nv) - кількість дітей віком до шести років (включно) у містах районного значення, які входять до складу районів, селах, селищах та селищах міського типу, в яких діти не відвідують дошкільні навчальні заклади (крім населених пунктів, яким надано статус гірських), станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Dmss(v) - кількість дітей віком до шести років (включно) у містах районного значення, які входять до складу районів, селах, селищах та селищах міського типу, в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади (крім населених пунктів, яким надано статус гірських), станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Dgmss(nv) - кількість дітей віком до шести років (включно) у містах районного значення, які входять до складу районів, селах, селищах та селищах міського типу, яким надано статус гірських та в яких діти не відвідують дошкільні навчальні заклади, станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Dgmss(v) - кількість дітей віком до шести років (включно) у містах районного значення, які входять до складу районів, селах, селищах та селищах міського типу, яким надано статус гірських та в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади, станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

Kgdnz - коефіцієнт приведення кількості дітей віком до шести років (включно) у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю дітей віком до шести років (включно). На планований бюджетний період Kgdnz дорівнює 1,1;

Upnzr - кількість учнів (вихованців, слухачів) комунальних позашкільних навчальних закладів районного значення станом на 1 січня року, що передує планованому;

Kpnzr - коригуючий коефіцієнт видатків районного бюджету на позашкільну роботу з дітьми. На планований бюджетний період Kpnzr дорівнює 0,016;

Sd - додаткові асигнування на планований бюджетний період на виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у планованому бюджетному періоді виповнюється 18 років, що визначаються за окремим розрахунком;

Vtzn(r) - цільові кошти на планований бюджетний період для забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів районів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, що визначаються за окремим розрахунком МОН.

Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на планований бюджетний період не допускається зменшення обсягу цільових коштів для забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.

До малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів належать навчальні заклади, наповнюваність яких не перевищує 11,7 учня на клас.

До малих монофункціональних міст належать міста з чисельністю населення до 50 тис. осіб, спеціалізацію праці економічно активного населення яких визначають підприємства здебільшого однієї-двох профілюючих галузей економіки, що формують дохідну частину бюджету міста, забезпечують функціонування соціальної інфраструктури та інших об'єктів життєзабезпечення населення.

До шахтарських міст належать малі міста з чисельністю населення не більш як 50 тис. осіб, які побудовано з метою забезпечення діяльності гірничих підприємств і переважна частина жителів яких зайнята або була зайнята на таких підприємствах.

23. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту зведеного бюджету м. Києва (Vokyiv) визначається за такою формулою:

Vokyiv = Hd х (Dmkyiv х Knm х Kzd + Dmkyiv х Knmsn-sp х Ksn-sp) + Ho х (Ukyjv х Km + Us х Ks + Ubkyiv х Kbm + Ujkyiv х Kj + Uo х Kob + Uf х Kf + Ut х Kt + Usi х Ksi + Uz + Uh х Kh + Ud х Kd + Uc х Kc) + Hu х (Uptnzkyiv + Uptnzckyiv х Kptnzc) + Sd + Sst + Sgd + Vtznkyiv,

де Dmkyiv - кількість дітей віком до шести років (включно) міської місцевості м. Києва станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними;

Knm - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком до шести років (включно) дошкільними закладами м. Києва (крім санаторних та спеціальних дошкільних закладів (груп). На планований бюджетний період Knm має окреме значення для м. Києва;

Knmsn-sp - фактичний коефіцієнт охоплення дітей віком до шести років (включно) санаторними та спеціальними дошкільними закладами (групами) м. Києва. На планований бюджетний період Knmsn-sp має окреме значення для м. Києва;

Ukyiv - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл м. Києва, крім учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

Km - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл м. Києва у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Km дорівнює 0,841;

Ubkyiv - кількість учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл м. Києва;

Ujkyiv - кількість учнів спеціальних шкіл м. Києва для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

Uptnzkyiv - кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів м. Києва (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) станом на 1 січня року, що передує планованому;

Uptnzckyiv - кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів м. Києва з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

Vtznkyiv - цільові кошти на планований бюджетний період для забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, що визначаються за окремим розрахунком МОН.

Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на планований бюджетний період не допускається зменшення обсягу цільових коштів для забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, підготовки робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах м. Києва, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.

24. Обсяг видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення (Vsi) визначається виходячи з обсягів ресурсів бюджету на цю мету, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості та контингенту отримувачів соціальних послуг за такою формулою:

Vsi = Vs1i + Vs2i + Vs3i + Vs4i + Vs5i + Vs6i + Vs7i + Vs8i + Vs9i + Vs10i + Vchmi +Vin1i,

де Vs1i - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів, будинків-інтернатів для дітей-інвалідів та навчання і трудове влаштування інвалідів;

Vs2i - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах;

Vs3i - розрахунковий показник обсягу видатків на надання соціальних послуг та соціальне обслуговування територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

Vs4i - розрахунковий показник обсягу видатків на виконання програм і здійснення заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї;

Vs5i - розрахунковий показник обсягу видатків на обробку інформації з нарахування та виплати допомоги, компенсацій і субсидій;

Vs6i - розрахунковий показник обсягу видатків на надання допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу;

Vs7i - розрахунковий показник обсягу видатків на виплату компенсації реабілітованим громадянам;

Vs8i - розрахунковий показник обсягу видатків на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни;

Vs9i - розрахунковий показник обсягу видатків на виплату грошової компенсації фізичним особам, що надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;

Vs10i - розрахунковий показник обсягу видатків на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями у центрах професійної реабілітації інвалідів та центрах соціальної реабілітації дітей-інвалідів;

Vchmi - розрахунковий показник обсягу видатків, пов'язаних з пільговим медичним обслуговуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, для всіх місцевих бюджетів;

Vin1i - розрахунковий показник обсягу видатків на здійснення заходів щодо соціального захисту інвалідів.

25. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів, будинків-інтернатів для дітей-інвалідів та навчання і трудове влаштування інвалідів (Vs1i) для обласного бюджету та зведеного бюджету м. Києва визначається за такою формулою:

Vs1i = (Qs1i х Hs1) + (Qs1i d x Hs1 х Ks1) + Vs1gi,

де Hs1 - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного підопічного у будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів, будинках-інтернатах для малолітніх інвалідів та навчання і трудове влаштування інвалідів адміністративно-територіальної одиниці;

Qs1i - кількість підопічних у будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів станом на 1 січня року, що передує планованому;

Qs1id - кількість підопічних у будинках-інтернатах для дітей-інвалідів та з навчання і трудового влаштування інвалідів станом на 1 січня року, що передує планованому;

Ks1 - коефіцієнт підвищення фінансового нормативу бюджетної забезпеченості підопічних у будинках-інтернатах для дітей-інвалідів та з навчання і трудового влаштування інвалідів. На планований бюджетний період Ks1 дорівнює 1,5;

Vs1gi - обсяг додаткових видатків місцевого бюджету згідно із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", визначений за окремим розрахунком.

26. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах (Vs2i), для обласного бюджету, зведеного бюджету м. Києва визначається за такою формулою:

Vs2i = Vs2pi + Vs2cspri + Vs2cgi,

де Vs2pi - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання притулків для дітей, який визначається за такою формулою:

Vs2pi = Qsp2i х Hsp2,

де Hsp2 - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину в притулках;

Qsp2i - кількість місць на кінець року в притулках для дітей за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на бюджетний період, що передує планованому;

Vs2cspri - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей, який визначається за такою формулою:

Vs2cspri = Qs2cspri х Hs2cspri,

де Hs2cspri - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей;

Qs2cspri - кількість місць на кінець року в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на бюджетний період, що передує планованому;

Vs2cgi - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, який визначається за такою формулою:

Vs2cgi = Qs2cgi х Hs2cgi,

де Hs2cgi - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

Qs2cgi - кількість місць на кінець року в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на бюджетний період, що передує планованому.

27. Розрахунковий показник обсягу видатків на надання соціальних послуг та соціальне обслуговування територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги (Vs3i), для зведеного бюджету міст обласного значення, м. Києва та району визначається за такою формулою:

Vs3i = (Qsm3i1 + (Qss3i1 х Kssn)) х Hs31) + (Q s3i2 х Hs32) + Vs3gi,

де Hs31 - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну особу, яка перебуває у складних життєвих обставинах і потребує надання різних видів соціальної допомоги у територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг), крім тих, що перебувають у стаціонарних відділеннях для постійного проживання таких центрів;

Hs32 - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну особу, яка опинилася у складних життєвих обставинах і перебуває у стаціонарному відділенні для постійного проживання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

Qsm3i1 - кількість осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують надання різних видів соціальної допомоги територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг), крім тих, що перебувають у стаціонарних відділеннях для постійного проживання таких центрів, у міській місцевості, станом на 1 січня року, що передує планованому;

Qs3i2 - кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах і перебувають у стаціонарних відділеннях для постійного проживання територіальних центрів соціального обслуговування, станом на 1 січня року, що передує планованому;

Vs3gi - обсяг додаткових видатків місцевого бюджету згідно із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", визначений за окремим розрахунком;

Qss3i2 - кількість осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують надання різних видів соціальної допомоги територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг), крім тих, що перебувають у стаціонарних відділеннях для постійного проживання таких центрів, у сільській місцевості, станом на 1 січня року, що передує планованому;

Kssn - коефіцієнт приведення кількості осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують надання різних видів соціальної допомоги територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг), крім тих, що перебувають у стаціонарних відділеннях для постійного проживання таких центрів, у сільській місцевості, станом на 1 січня року, що передує планованому, у відповідність з кількістю відповідного контингенту у міській місцевості. На планований бюджетний період Kssn дорівнює 1,4.

28. Розрахунковий показник обсягу видатків на виконання програм і здійснення заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї (Vs4i) визначається за такими формулами:

1) для обласного бюджету:

Vs4i = Hs4u х Ni + Vozd,

де Hs4u - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну особу області на здійснення заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї;

Ni - чисельність наявного населення області станом на 1 січня року, що передує планованому;

Vozd - обсяг додаткових видатків на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій, який визначається за такою формулою:

Vozd = Hozd х Uozd,

де Hozd - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного учня загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів послугами з організації відпочинку та оздоровлення;

Uozd - кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів (крім вечірніх загальноосвітніх шкіл) у цілому в області станом на 5 вересня року, що передує поточному;

2) для зведеного бюджету міста обласного значення, району:

Vs4i = Hs4m(r) х Ni + Vspi + Vs4gi,

де Hs4m(r) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну особу в місті обласного значення, районі на здійснення заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї;

Ni - чисельність наявного населення міста обласного значення, району станом на 1 січня року, що передує планованому;

Vspi - обсяг додаткових видатків для забезпечення до 1 травня 2014 р. діяльності фахівців із соціальної роботи для бюджету міста обласного значення, району, який визначається за такою формулою:

Vspi = Uspi х Hsp,

де Uspi - кількість наявних до 1 травня 2014 р. додаткових посад фахівців із соціальної роботи в місті обласного значення, районі відповідно до розподілу Мінсоцполітики;

Hsp - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну посаду фахівця із соціальної роботи;

Vs4gi - обсяг додаткових видатків місцевого бюджету згідно із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", визначений за окремим розрахунком;

3) для зведеного бюджету м. Києва:

Vs4i = H s4kyiv х Ni + Vozd kyiv + Vsp kyiv,

де Hs4kyiv - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну особу в м. Києві;

Ni - чисельність наявного населення м. Києва станом на 1 січня року, що передує планованому;

Hs4u - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості, що обчислюється виходячи з питомої ваги видатків на виконання програм і здійснення заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї (без урахування видатків на оздоровлення та відпочинок дітей) за даними зведення місцевих бюджетів і становить для обласних бюджетів 40 відсотків, для зведеного бюджету міст обласного значення, району - 60 відсотків;

Vozd kyiv - обсяг додаткових видатків на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій для зведеного бюджету м. Києва, який визначається за такою формулою:

Vozd kyiv = Hozd х Uozd kyiv,

де Uozd kyiv - кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів (крім вечірніх загальноосвітніх шкіл) у м. Києві станом на 5 вересня року, що передує поточному;

Vsp kyiv - обсяг додаткових видатків для забезпечення до 1 травня 2014 р. діяльності фахівців із соціальної роботи для зведеного бюджету м. Києва, який визначається за такою формулою:

V sp kyiv = U sp kyiv х H sp,

де Usp kyiv - кількість наявних до 1 травня 2014 р. додаткових посад фахівців із соціальної роботи, введених у 2012 році в м. Києві, відповідно до розподілу Мінсоцполітики.

29. Розрахунковий показник обсягу видатків місцевих бюджетів на обробку інформації з нарахування та виплати допомоги, компенсацій і субсидій (Vs5i) для обласного бюджету та зведеного бюджету м. Києва визначається за такою формулою:

Vs5i = (Qs5i х Hs5) + (Q s51i х Hs5 х Ksc),

де Hs5 - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості для обробки інформації з нарахування та виплати допомоги, компенсацій і субсидій на одну особову справу;

Qs5i - кількість особових справ з питань надання допомоги, компенсацій і субсидій, за якими нарахування та виплата здійснюються децентралізовано, станом на 1 січня року, що передує планованому;

Qs51i - кількість особових справ з питань надання допомоги, компенсацій і субсидій, за якими нарахування та виплата здійснюються централізовано, станом на 1 січня року, що передує планованому;

Ksc - коригуючий коефіцієнт урахування видатків на утримання центрів в областях, в яких нарахування та виплата допомоги, компенсацій і субсидій здійснюються централізовано. На планований бюджетний період Ksc дорівнює 4.

30. Розрахунковий показник обсягу видатків на надання допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу (Vs6i) для обласного бюджету та зведеного бюджету м. Києва визначається за такою формулою:

Vs6i = 12 х (Qs6i х Hs6 + Qs6ig х 0,2 х Hs6),

де Hs6 - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості витрат на виплату допомоги по догляду за психічно хворим - інвалідом I і II групи;

Qs6i - кількість психічно хворих - інвалідів I і II групи адміністративно-територіальної одиниці за звітними даними;

Qs6ig - кількість психічно хворих - інвалідів I і II групи в населених пунктах, яким надано статус гірських, за звітними даними.

31. Розрахунковий показник обсягу видатків на виплату компенсації реабілітованим громадянам (Vs7i) для обласного бюджету та зведеного бюджету м. Києва визначається за такою формулою:

Vs7i = Hs7 х Qs7i,

де Hs7 - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості середнього розміру компенсації реабілітованим громадянам у минулому бюджетному періоді;

Qs7i - прогнозна кількість одержувачів компенсації.

32. Розрахунковий показник обсягу видатків на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни (Vs8i) для обласного бюджету та зведеного бюджету м. Києва визначається за такою формулою:

Vs8i = Qs8i х Hs8 х Kdi,

де Qs8i - кількість учасників бойових дій та інвалідів війни адміністративно-територіальної одиниці;

Hs8 - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості витрат на поховання одного учасника бойових дій або інваліда війни;

Kdi - розрахунковий коефіцієнт смертності учасників бойових дій та інвалідів війни адміністративно-територіальної одиниці.

33. Розрахунковий показник обсягу видатків на виплату грошової компенсації фізичним особам, що надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (Vs9i), для зведеного бюджету міста обласного значення, м. Києва та району визначається за такою формулою:

Vs9i = (Qs9i х Hs9) х Ks9,

де Qs9i - кількість фізичних осіб, що надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, станом на 1 січня року, що передує планованому;

Ks9 - коефіцієнт бюджетної забезпеченості у планованому бюджетному періоді. На планований бюджетний період Ks9 дорівнює 0,88665;

Hs9 - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості витрат на виплату грошової компенсації фізичним особам, що надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, який визначається за такою формулою:

Hs9 = (((0,07Pnpr + 0,1Pnpr + 0,15Pnpr) / 3) + ((0,07Ppr + 0,1Ppr + 0,15Ppr)/3)/2) х 12,

де Pnpr - середній розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на планований бюджетний період;

Ppr - середній розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на планований бюджетний період.

34. Розрахунковий показник обсягу видатків на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями у центрах професійної реабілітації інвалідів та центрах соціальної реабілітації дітей-інвалідів (Vs10i) для обласного бюджету, зведеного бюджету міста обласного значення, м. Києва та району визначається за такою формулою:

Vs10i = ((Qs10i х K10) х Hs10)+ Vs10gi,

де Qs10i - кількість інвалідів та дітей-інвалідів в Україні станом на 1 січня року, що передує планованому;

Hs10 - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного інваліда чи дитину-інваліда;

K10 - коригуючий коефіцієнт, що визначається з урахуванням питомої ваги чисельності інвалідів та дітей-інвалідів, які відвідують центри обласного рівня (0,25) і центри міські та районні (0,75), для зведеного бюджету м. Києва (1) відповідно до звітних даних за рік, станом на 1 січня року, що передує планованому;

Vs10gi - обсяг додаткових видатків місцевого бюджету згідно із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", визначений за окремим розрахунком.

35. Розрахунковий показник обсягу видатків, пов'язаних з пільговим медичним обслуговуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (Vchmi), визначається залежно від чисельності осіб адміністративно-територіальної одиниці, що належать до категорії I постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та потерпілих дітей, з урахуванням коефіцієнта приведення Kch для усіх місцевих бюджетів за такою формулою:

Vchmi = Hchm х Ninvdi х Kch,

де Hchm - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на пільгове медичне обслуговування однієї особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

Ninvdi - чисельність осіб адміністративно-територіальної одиниці, що належать до категорії I постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та потерпілих дітей;

Kch - коефіцієнт приведення чисельності осіб, що належать до категорії I постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та потерпілих дітей, у відповідність із загальною чисельністю осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. На планований бюджетний період Kch дорівнює 3,6916.

36. Розрахунковий показник обсягу видатків на здійснення заходів щодо соціального захисту інвалідів (для компенсаційних виплат інвалідам з метою придбання бензину, ремонту, технічного обслуговування автотранспортних засобів та транспортного обслуговування, а також для встановлення телефонів інвалідам I і II групи) (Vin1i), що обчислюється з урахуванням чисельності інвалідів та фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одного інваліда, для обласного бюджету, зведеного бюджету м. Києва визначається за такою формулою:

Vin1i = Q in1i х H in1,

де Qin1i - чисельність інвалідів станом на 1 січня року, що передує планованому;

Hin1 - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного інваліда.

37. Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру і мистецтво (Vki) визначається з урахуванням чисельності наявного населення адміністративно-територіальної одиниці та фінансових нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя, що визначаються як середній розмір загальних видатків відповідних місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на бюджетний період, що передує планованому, на одного жителя, і коригуються на прогнозний обсяг ресурсів бюджету, що спрямовуються на зазначену мету у планованому бюджетному періоді. Vki визначається за такою формулою:

1) для обласного бюджету:

Vki = Hkob х Ni + Vkgi,

де Hkob - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на культуру і мистецтво обласного бюджету з розрахунку на одного жителя;

Ni - чисельність наявного населення адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує планованому;

2) для зведеного бюджету м. Києва:

Vki = Hkkyiv х Ni,

де Hkkyiv - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на культуру і мистецтво для м. Києва з розрахунку на одного жителя;

3) для зведеного бюджету міста обласного значення, району:

Vki = Hkm(r) х Ni + Vkgi,

де Hkm(r) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на культуру і мистецтво міста обласного значення або району з розрахунку на одного жителя;

Vkgi - обсяг додаткових видатків бюджету адміністративно-територіальної одиниці, до складу якої входять населені пункти, яким надано статус гірських. Такі видатки визначаються за окремим розрахунком.

38. Розрахунковий показник обсягу видатків на фізичну культуру і спорт (Vfi) визначається з урахуванням чисельності наявного населення адміністративно-територіальної одиниці та питомої ваги зазначених видатків обласних бюджетів (45 відсотків), зведеного бюджету міста обласного значення, району (55 відсотків) у загальній сумі видатків на фізичну культуру і спорт місцевих бюджетів за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на 2003 рік, а також кількості спортсменів постійного складу шкіл вищої спортивної майстерності відповідно до плану комплектування та спискового складу, затвердженого Мінмолодьспортом на бюджетний період, що передує планованому, за такими формулами:

1) для обласного бюджету:

Vfi = 0,45 Hf х Ni + Vsvsm + Vfgi;

2) для зведеного бюджету міста обласного значення, району:

Vfi = 0,55 Hf х Ni + Vfgi;

3) для зведеного бюджету м. Києва:

Vfkyiv = Hf х Ni + Vsvsm,

де Hf - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на фізичну культуру і спорт усіх місцевих бюджетів з розрахунку на одного жителя;

Ni - чисельність наявного населення адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує планованому;

Vsvsm - обсяг додаткових видатків на утримання школи вищої спортивної майстерності, який визначається за такою формулою:

Vsvsm = Hsp х Usp,

де Hsp - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного спортсмена постійного складу шкіл вищої спортивної майстерності;

Usp - кількість спортсменів постійного складу шкіл вищої спортивної майстерності відповідно до плану комплектування та спискового складу, затвердженого Мінмолодьспортом на бюджетний період, що передує планованому;

Vfgi - обсяг додаткових видатків бюджету адміністративно-територіальної одиниці, до складу якої входять населені пункти, яким надано статус гірських. Такі видатки визначаються за окремим розрахунком.".

3. У Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до місцевого бюджету) між районним або міським (м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення) бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст, адміністративно підпорядкованих відповідному району або місту, затвердженій зазначеною постановою:

1) у назві Формули та у пункті 1, абзаці четвертому пункту 2 і абзаці другому пункту 3 слова "м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи" замінити словом "міста";

2) у пункті 11:

в абзаці п'ятому слова "м. Севастополю, місту республіканського Автономної Республіки Крим чи" замінити словом "місту";

в абзаці сьомому слова "республіканського Автономної Республіки Крим чи" виключити;

3) у пункті 121:

в абзаці першому слова "м. Севастополю, місту республіканського Автономної Республіки Крим чи" замінити словом "місту";

в абзаці другому слова "республіканського Автономної Республіки Крим чи" виключити;

в абзаці третьому слова "м. Севастополю, місту республіканського Автономної Республіки Крим чи" замінити словом "місту";

4) у пункті 15:

формулу

"Vomi = Hod х (Kdm х Dim х Kzd + Kdmsn-sp х Ksn-sp х Dim + Kdmg х Dimg х K zd + Kdmgsn-sp х Ksn-sp х Dimg) + Hrdonv х (Dim(nv) + Dimg(nv) х Kgdnz) + Hrdov х (Dim(v) + Dimg(v) х Kgdnz) + Vspd"

замінити такою формулою:

"Vomi = Hod х (Kdm х Dim х Kzd + Kdmsn-sp х Ksn-sp х Dim + Kdmg х Dimg х Kzd + Kdmgsn-sp х K sn-sp х Dimg) + Hrdonv х (Dim(nv) + Dimg(nv) х Kgdnz) + Hrdov х (Dim(v) + Dimg(v) х Kgdnz)";

абзаци дев'ятнадцятий - двадцять перший виключити;

5) у пункті 16 формулу

"Vor = Hod х (Kdmm(s) х Dim-nvk х Kzd + Kdmm(s)sn-sp х Ksn-sp х Dim-nvk + Kdmgm(s) х Dimg-nvk х Kzd + Kdmgm(s)sn-sp х Ksn-sp х Dimg-nvk) + Hrdov х (Dim-nvk + Dimg-nvk х Kgdnz) + Vspd"

замінити такою формулою:

"Vor = Hod х (Kdmm(s) х Dim-nvk х Kzd + Kdmm(s)sn-sp х Ksn-sp х Dim-nvk + Kdmgm(s) х Dimg-nvk х Kzd + Kdmgm(s)sn-sp х Ksn-sp х Dimg-nvk) + Hrdov х (Dim-nvk + Dimg-nvk х Kgdnz)";

6) у пункті 17 формулу

"Vosi = (Vo - Vom - Vrd - Vor - Vspd) х (Kod х Di / Dr + Kog х Gi / Gr + Kot х Ti / Tr) + Vrd + Vspd"

замінити такою формулою:

"Vosi = (Vo - Vom - Vrd - Vor) х (Kod х Di / Dr + Kog х Gi / Gr + Kot х Ti / Tr) + Vrd";

7) у пункті 18:

абзац перший викласти в такій редакції:

"18. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту бюджетів сіл, селищ (крім селищ міського типу), адміністративно підпорядкованих місту обласного значення, визначається за такою формулою:

Vosi = (Vo - Vom - Voobm - Vrds) х (Kod х Di / Dm + Kog х Gi / Gm + Kot х Ti / Tm) + Vrds,";

в абзаці третьому слова "м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи" замінити словом "міста";

в абзацах четвертому, п'ятому і сьомому слова "м. Севастополі, містах республіканського Автономної Республіки Крим чи" замінити словом "містах";

в абзаці одинадцятому слова "м. Севастополю, місту республіканського Автономної Республіки Крим чи" замінити словом "місту".

____________

Опрос