Идет загрузка документа (134 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы предоставления в 2014 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии и услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу тарифам, которые утверждались и/или согласовывались органами государственной власти или местного самоуправления

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Условия от 29.01.2014 № 30
редакция действует с 27.12.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 січня 2014 р. N 30

Київ

Деякі питання надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 17 липня 2014 року N 268
,
від 10 вересня 2014 року N 451
,
від 5 листопада 2014 року N 638
,
від 24 грудня 2014 року N 711

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, що додаються.

2. Міністерству фінансів здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в обсязі 11117724 тис. гривень із строком обігу до п'яти років та відсотковою ставкою доходу на рівні не вище 14,25 відсотка річних із зарахуванням отриманих коштів до спеціального фонду державного бюджету.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 451)

3. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і Міністерству енергетики та вугільної промисловості надавати у межах повноважень роз'яснення щодо застосування Порядку та умов, затверджених цією постановою.

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

С. АРБУЗОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (далі - субвенція).

Субвенція надається з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (далі - заборгованість), у тому числі на компенсацію різниці в тарифах на виробництво теплової енергії для населення на теплогенеруючих установках (крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій і атомних електростанцій) з використанням будь-яких видів палива та енергії, крім природного газу (далі - компенсація), за рахунок джерел, зазначених у пунктах 14 - 17 і 20 статті 11, пункті 5 статті 12 і пункті 10 статті 13 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", згідно з розподілом, наведеним у додатку 1.

(абзац другий пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 р. N 268
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 451)

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінрегіон.

3. Перерахування субвенції здійснюється на суму заборгованості, що утворилася (компенсації, що розрахована) на початок місяця, в якому проводяться розрахунки, і не погашена (не відшкодована) на дату складення довідки про суму заборгованості (розрахунку компенсації).

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.09.2014 р. N 451)

4. Підставою для проведення розрахунків з погашення заборгованості є договір про організацію взаєморозрахунків, який укладається підприємствами, що виробляють, транспортують та постачають теплову енергію населенню або надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (далі - надавачі послуг), та іншими учасниками розрахунків з погашення заборгованості (далі - учасники розрахунків), у тому числі у разі заміни сторони у зобов'язанні під час здійснення розрахунків за придбану/реалізовану на оптовому ринку електричну енергію та відступлення прав вимоги щодо заборгованості за природний газ на користь Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", згідно з довідкою, що підтверджує наявність в учасників розрахунків кредиторської та/або дебіторської заборгованості на дату підписання такого договору. Примірний договір про організацію взаєморозрахунків наведений у додатках 2 і 3 (у разі проведення взаєморозрахунків за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", залучених до спеціального фонду державного бюджету відповідно до пункту 2 статті 16 даного Закону).

Кількість сторін зазначеного договору є необмеженою та визначається такою кількістю учасників розрахунків, виконання договору якими забезпечить погашення заборгованості та проведення розрахунків у повному обсязі.

Учасниками розрахунків є:

територіальні органи Казначейства;

Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, обласні, міські у мм. Києві та Севастополі фінансові управління, фінансові управління районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій або структурні підрозділи з питань фінансів виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад (далі - місцеві фінансові органи);

надавачі послуг;

газодобувні підприємства, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", її філії, дочірні підприємства і компанії;

суб'єкти господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом;

підприємства, що здійснюють передачу та постачання електричної енергії (далі - енергопостачальники);

державне підприємство "Енергоринок";

державне підприємство "НЕК "Укренерго";

енергогенеруючі компанії та їх кредитори - постачальники вугільної продукції;

державне підприємство "Вугілля України";

вугледобувні підприємства;

Держрезерв.

Учасниками розрахунків можуть бути суб'єкти господарювання незалежно від форми власності.

Між надавачами послуг можуть бути проведені взаєморозрахунки.

Із суб'єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу, та енергопостачальниками або газодобувними підприємствами проводяться розрахунки з погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії (з урахуванням пені, штрафних та фінансових санкцій, що підлягають стягненню на підставі рішення суду).

(абзац вісімнадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 р. N 638)

5. Обсяг заборгованості визначається надавачами послуг на підставі таких підтвердних документів:

1) розрахунок фактичної собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії населенню, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, що засвідчений підписом керівника або іншої уповноваженої особи надавача послуг, скріпленим печаткою;

2) копія рішення органу державної влади чи органу місцевого самоврядування про затвердження тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії населенню, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення;

3) звіт про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємств, засвідчений підписом керівника або іншої уповноваженої особи надавача послуг, скріпленим печаткою, зокрема:

з надання послуг з теплопостачання (за формою N 1С-теплопостачання);

з надання послуг з водопостачання та водовідведення (за формою N 1С-водопостачання, водовідведення);

4) звіт про постачання теплової енергії (за формою N 1-теп), звітний кошторис витрат на виробництво теплової енергії (за формою N 23-енерго), довідка про корисний відпуск теплової енергії і розрахунки за неї (за формою N 32-енерго) або звіт про роботу водопроводу (за формою N 1-водопровід) та/або звіт про роботу каналізації (за формою N 1-каналізація);

5) звіт про виконання інвестиційної програми (за формою N 2-інвестиції);

6) довідка про повернення щомісяця основної суми кредиту та інших витрат, передбачених графіком повернення кредиту згідно з кредитним договором, кошти якого залучалися для виконання інвестиційних програм.

6. Обсяг заборгованості визначається надавачами послуг як різниця між фактичними витратами на теплову енергію, що виробляється, транспортується та постачається населенню, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення і фактичними нарахуваннями згідно з тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, з урахуванням витрат, пов'язаних з провадженням інвестиційної діяльності, та відрахуванням проведених перерахунків за низькоякісні і надані не в повному обсязі послуги та трансфертів з державного та місцевих бюджетів, отриманих надавачами послуг для відшкодування різниці в тарифах, і фактично погашеної заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення за рахунок субвенції, отриманої за минулі роки.

Обсяг фактичних витрат на послуги для населення з постачання теплової енергії, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. N 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 62, ст. 2472).

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 р. N 638)

61. Обсяг компенсації розраховується суб'єктами господарювання з урахуванням граничного рівня рентабельності, що не перевищує 21 відсотка, за такою формулою:

К = Vнас х (Т - Тнас),

де Vнас - обсяг теплової енергії, виробленої для потреб населення на теплогенеруючих установках з використанням будь-яких видів палива та енергії, крім природного газу, у звітному місяці;

Т - тариф на виробництво теплової енергії на теплогенеруючих установках (крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій і атомних електростанцій) з використанням будь-яких видів палива та енергії, крім природного газу, встановлений НКРЕКП, на рівні 90 відсотків середньозваженого тарифу, визначеного відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 липня 2014 р. N 293 "Про стимулювання заміщення природного газу у сфері теплопостачання" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 62, ст. 1710);

Тнас - тариф на виробництво теплової енергії для потреб населення на теплогенеруючих установках (крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій і атомних електростанцій) з використанням будь-яких видів палива та енергії, крім природного газу.

У разі коли рівень рентабельності перевищує 21 відсоток, обсяг компенсації визначається суб'єктами господарювання за такою формулою:

К = (С х 1,21) - (Vнас х Тнас),

де С - собівартість теплової енергії, виробленої на теплогенеруючих установках з використанням будь-яких видів палива та енергії, крім природного газу, у звітному місяці.

(Порядок та умови доповнено пунктом 61 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 451)

7. Розрахунок обсягу заборгованості складається за формою згідно з додатком 4, погоджується відповідним структурним підрозділом місцевого органу виконавчої влади або виконавчого органу ради та подається разом з документами, зазначеними у пункті 5 цих Порядку та умов, учасниками розрахунків територіальним комісіям з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу (далі - територіальні комісії), утвореним відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 190 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 8, ст. 447), для прийняття рішення про узгодження обсягу заборгованості.

Територіальні комісії приймають протягом двох тижнів з дня надходження таких документів рішення про узгодження обсягу заборгованості.

Для визначення обсягу зобов'язань учасники розрахунків подають територіальним комісіям довідку-розрахунок суми додаткових податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, які виникають у результаті проведення розрахунків згідно з договором про організацію взаєморозрахунків, за формою згідно з додатком 5.

Територіальні комісії узгоджують суми додаткових податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість учасників розрахунків відповідно до цих Порядку та умов.

Розрахунок обсягу компенсації складається за формою згідно з додатком 8 до цих Порядку та умов, погоджується відповідним структурним підрозділом місцевого органу виконавчої влади або виконавчого органу органу місцевого самоврядування та подається суб'єктами господарювання до 10 числа місяця, що настає за звітним, разом з документами, зазначеними у пункті 5 цих Порядку та умов, територіальним комісіям для прийняття у п'ятиденний строк рішення про узгодження обсягу компенсації.

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 451)

8. Державне підприємство "Енергоринок", Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", її філії, дочірні підприємства і компанії, Держрезерв укладають протягом 10 робочих днів з учасниками розрахунків договори про організацію взаєморозрахунків або надсилають їм письмову відмову з обґрунтуванням причини.

Обсяги заборгованості та зобов'язань енергогенеруючих компаній перед Держрезервом з повернення матеріальних цінностей у натуральному вигляді визначаються виходячи з ціни матеріальних цінностей, зазначеної у відповідних договорах, з урахуванням відсотків за користування органічним паливом та відповідно до судових рішень і актів звіряння розрахунків між Держрезервом та енергогенеруючими компаніями (у разі зазначення такої ціни в іноземній валюті - виходячи з перерахунку у гривні за офіційним курсом, установленим Національним банком на дату споживання матеріальних цінностей).

У разі відсутності такої ціни Держрезерв укладає з енергогенеруючою компанією договір купівлі-продажу матеріальних цінностей або додатковий договір до нього про повернення матеріальних цінностей у натуральному вигляді за цінами, що застосовувалися на дату споживання органічного палива.

Заборгованість (зобов'язання з повернення матеріальних цінностей у натуральному вигляді) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" перед Держрезервом за отриманий природний газ підлягає переведенню у грошову форму в обсязі, зазначеному у відповідному судовому рішенні.

Обсяг зобов'язань Львівського міського комунального підприємства "Львівводоканал" з плати за надання державної гарантії та за користування субкредитом, наданим цьому підприємству на впровадження проекту водопостачання та каналізації м. Львова, у тому числі пені за невиконання умов його надання, а також повернення зазначеного субкредиту у повному обсязі, визначається відповідно до акта звіряння розрахунків між Мінфіном та Львівським міським комунальним підприємством "Львівводоканал".

(пункт 8 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 р. N 268)

9. Учасники розрахунків подають до місцевого фінансового органу:

1) договір про організацію взаєморозрахунків;

2) рішення територіальної комісії про узгодження:

обсягу заборгованості;

суми додаткових податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість учасників розрахунків;

3) документи, зазначені у пункті 5 цих Порядку та умов;

4) акти звіряння заборгованості, складені учасниками розрахунків, із зазначенням суми заборгованості, яка виникла на початок місяця, в якому підписується договір про організацію взаєморозрахунків;

5) довідку територіального органу ДФС про розмір податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій та пені), у тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, не сплачених на день видачі довідки, засвідчену підписом керівника такого органу, скріпленим печаткою (за наявності податкового боргу), або відповідне судове рішення;

(підпункт 5 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 451)

6) довідку підприємства про розмір боргу (без урахування пені), в тому числі реструктуризованої або розстроченої (відстроченої) заборгованості, із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств електроенергетичної галузі, у статутному капіталі яких є державна частка, до державного бюджету, не сплачених на день видачі довідки, за підписом керівника такого підприємства, скріпленим печаткою, засвідчену підписом керівника суб'єкта управління корпоративними правами держави, скріпленим печаткою, за формою згідно з додатком 6;

7) довідку підприємства про розмір дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) зазначених у підпункті 6 цього пункту господарських товариств, що підлягають сплаті до державного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності за 2013 рік, за підписом керівника такого підприємства, скріпленим печаткою, засвідчену підписом керівника суб'єкта управління корпоративними правами держави, скріпленим печаткою, за формою згідно з додатком 7;

8) довідку підприємства про розмір боргу, зазначеного в підпункті 5 цього пункту, засвідчену підписом керівника підприємства, скріпленим печаткою;

9) акт звіряння розрахунків між Держрезервом та Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" за отриманий природний газ;

10) довідку територіального органу ДФС про наявність реструктуризованих за договорами податкових зобов'язань, які виникли у зв'язку із застосуванням статті 10 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу";

(підпункт 10 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 451)

11) акт звіряння розрахунків між Держрезервом та енергогенеруючими компаніями за отримане органічне паливо.

Львівське міське комунальне підприємство "Львівводоканал" подає акт звіряння розрахунків між Мінфіном та цим підприємством про розмір плати за надання державної гарантії та плати за користування субкредитом, наданим цьому підприємству на впровадження проекту водопостачання та каналізації м. Львова, у тому числі пені за невиконання умов його надання, а також повернення зазначеного субкредиту.

(пункт 9 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 р. N 268)

91. Для отримання компенсації суб'єкти господарювання подають до місцевих фінансових органів:

1) рішення територіальної комісії про узгодження обсягу компенсації;

2) документи, зазначені у пункті 5 цих Порядку та умов.

(Порядок та умови доповнено пунктом 91 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 451)

10. Місцеві фінансові органи узагальнюють подані відповідно до пункту 9 цих Порядку та умов документи та надсилають щомісяця до 5 і 20 числа Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим управлінням обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій договори про організацію взаєморозрахунків і реєстри договорів для формування та подання щомісяця до 7 і 22 числа Мінрегіону зведеного реєстру таких договорів разом з їх копіями, а Казначейству і його територіальним органам, в яких відкриті рахунки учасників розрахунків, - договори про організацію взаєморозрахунків.

Для отримання компенсації місцеві фінансові органи узагальнюють подані відповідно до пункту 91 цих Порядку та умов документи і надсилають щомісяця до 20 числа фінансовим управлінням обласних та Київської міської держадміністрацій реєстри підприємств, які отримують компенсацію, згідно з додатком 9 до цих Порядку та умов для формування та подання щомісяця до 22 числа Мінрегіону зведеного реєстру у розрізі суб'єктів господарювання разом з розрахунками обсягу компенсації згідно з додатком 8 до цих Порядку та умов та копіями рішень територіальних комісій про узгодження обсягу компенсації.

(пункт 10 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 451)

11. Казначейство перевіряє договори про організацію взаєморозрахунків та подає Мінфіну інформацію про обсяг заборгованості.

Мінрегіон узагальнює подані відповідно до абзацу першого пункту 10 цих Порядку та умов документи, формує узагальнений реєстр договорів про організацію взаєморозрахунків та подає його щомісяця до 10 і 25 числа Мінфіну.

(абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 451)

Для фінансування компенсації Мінрегіон узагальнює подані відповідно до абзацу другого пункту 10 цих Порядку та умов документи, формує узагальнений реєстр у розрізі суб'єктів господарювання та подає його щомісяця до 25 числа Мінфіну.

(пункт 11 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 451,
у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим)

Мінфін на підставі інформації, поданої Казначейством, та узагальненого реєстру договорів про організацію взаєморозрахунків, або реєстру підприємств, які отримують компенсацію, поданого Мінрегіоном, приймає рішення про перерахування субвенції згідно з розподілом, яке доводиться до відома Казначейства.

(абзац четвертий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 451)

12. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. N 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 96, ст. 3399), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном.

Розрахунки за рахунок джерел, визначених пунктами 14 - 17 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", проводяться шляхом залучення коштів з єдиного казначейського рахунка.

13. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації розподіляють субвенцію між бюджетами районів, районів у мм. Києві та Севастополі і міст обласного значення на підставі проектів договорів про організацію взаєморозрахунків або на підставі розрахунків обсягу компенсації, здійснених відповідно до пункту 61 цих Порядку та умов, а також можуть приймати рішення про централізоване перерахування субвенції без розподілу її між зазначеними бюджетами за згодою відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 451)

14. Для проведення розрахунків з погашення заборгованості їх учасники (крім державного підприємства "Енергоринок") відкривають рахунки в територіальних органах Казначейства.

Енергопостачальники та державне підприємство "Енергоринок" проводять розрахунки за куповану електричну енергію через відкриті в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання відповідно до Закону України "Про електроенергетику". Уповноважений банк перераховує кошти в обсягах, що повинні бути перераховані енергопостачальником до спеціального фонду державного бюджету відповідно до договору про організацію взаєморозрахунків, із зазначеного рахунка на поточний рахунок енергопостачальника, відкритий в територіальному органі Казначейства.

15. У разі проведення взаєморозрахунків за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", учасники розрахунків перераховують кошти в погашення кредиторської заборгованості за спожитий природний газ на рахунок Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", відкритий в Казначействі.

(абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 р. N 638)

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" перераховує кошти, що надійшли на її рахунок від учасників розрахунків, відкритий в Казначействі, на сплату податкових зобов'язань перед бюджетом та на поточний рахунок зазначеної Компанії, відкритий у ПАТ "Укргазбанк", для подальшого спрямування таких коштів на погашення та обслуговування запозичень Компанії, залучених під державні гарантії, та проведення розрахунків з постачальником імпортованого природного газу.

(абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 р. N 638)

16. Порядок розподілу коштів, які надходять під час проведення розрахунків за спожиту електричну енергію, установлюється НКРЕ відповідно до Закону України "Про електроенергетику".

17. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в територіальних органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

18. Складення та подання бюджетної і фінансової звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим і ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

РОЗПОДІЛ
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади
чи місцевого самоврядування, у 2014 році

(тис. гривень)

Найменування місцевого бюджету

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

усього

у тому числі

за рахунок джерел, зазначених у пунктах 14 - 17 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"

за рахунок джерела, зазначеного у пункті 20 статті 11 та пункті 10 статті 13 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"

за рахунок джерела, зазначеного у пункті 2 статті 16 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"

Обласний бюджет:

 

 

 

 

Вінницької області

346587,4

162916,1

 

183671,3

Волинської області

227580,1

41500

 

186080,1

Дніпропетровської області

1116953,8

386046,3

 

730907,5

Донецької області

1262095,4

340344,4

 

921751

Житомирської області

227262,2

68768,4

 

158493,8

Закарпатської області

29399,4

23623,7

 

5775,7

Запорізької області

321833,8

55805

 

266028,8

Івано-Франківської області

150704,2

58552,6

 

92151,6

Київської області

434945,8

56812,3

 

378133,5

Кіровоградської області

215596,5

68285,8

 

147310,7

Луганської області

575973,9

205493,3

 

370480,6

Львівської області

555351,8

135845,1

66274,6

353232,1

Миколаївської області

153893,4

31810

 

122083,4

Одеської області

486902,2

104134,1

 

382768,1

Полтавської області

464290,6

165835,8

 

298454,8

Рівненської області

404243,3

170386

 

233857,3

Сумської області

239309,1

42278,2

 

197030,9

Тернопільської області

140279,2

10000

 

130279,2

Харківської області

1702323,5

131150,7

 

1571172,8

Херсонської області

169144,1

31853,7

 

137290,4

Хмельницької області

279136,7

22960,2

 

256176,5

Черкаської області

376988,7

151353

 

225635,7

Чернівецької області

38889,8

11869,3

 

27020,5

Чернігівської області

276710,3

15833,9

 

260876,4

Міський бюджет м. Києва

3821328,8

340267,5

 

3481061,3

Усього

14017724

2833725,4

66274,6

11117724

(додаток 1 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 р. N 268,
від 10.09.2014 р. N 451
,
від 05.11.2014 р. N 638
,
від 24.12.2014 р. N 711)

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР N ___
про організацію взаєморозрахунків

________________________________
(місце укладення договору)

___ ____________ 20__ р.

Територіальний орган Казначейства в ____________________________________________________
в особі ________________________________________________________________________ (далі -
                                                               (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
сторона перша), що діє на підставі _______________________________________________________;
місцевий фінансовий орган _____________________________________________________________
                                                                                                                           (повне найменування)
в особі _________________________________________________________________________ (далі -
                                                                         (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
сторона друга), що діє на підставі _______________________________________________________;
підприємство, установа, організація ______________________________________________________
                                                                                                                                  (повне найменування)
в особі _________________________________________________________________________ (далі -
                                                                 (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
сторона третя), що діє на підставі ________________________________________________________;
підприємство, установа, організація ______________________________________________________
                                                                                                                                 (повне найменування)
в особі _________________________________________________________________________ (далі -
                                                                        (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
сторона четверта), що діє на підставі _____________________________________________________;
підприємство, установа, організація ______________________________________________________
                                                                                                                                  (повне найменування)
в особі _________________________________________________________________________ (далі -
                                                                     (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
сторона п'ята), що діє на підставі ________________________________________________________;
підприємство, установа, організація ______________________________________________________
                                                                                                                                 (повне найменування)
в особі _________________________________________________________________________ (далі -
                                                                     (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
сторона шоста), що діє на підставі _______________________________________________________;
підприємство, установа, організація ______________________________________________________
                                                                                                                                  (повне найменування)
в особі _________________________________________________________________________ (далі -
                                                                 (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
сторона остання), що діє на підставі __________________________ (далі - сторони), уклали договір про таке.

Предмет договору

1. Предметом договору є організація проведення сторонами взаєморозрахунків відповідно до пункту 24 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" і Порядку та умов надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 р. N 30.

Порядок проведення взаєморозрахунків

2. Сторони погоджують перелік підприємств, установ та організацій, що беруть участь у проведенні взаєморозрахунків, та послідовність виконання сторонами договору.

3. Казначейство перераховує кошти, залучені з єдиного казначейського рахунка, стороні першій у сумі ____________ гривень на підставі рішення Мінфіну.

4. Сторона перша перераховує на рахунок сторони другої кошти у сумі ____________ гривень для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню.

5. Сторона друга перераховує на рахунок сторони третьої кошти у сумі ____________ гривень для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню.

6. Сторона третя перераховує:

1) на рахунок сторони четвертої кошти у сумі ____________ гривень, у тому числі податок на додану вартість ____________ гривень, для погашення заборгованості за __________________ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ ____________ 20__ р. N __________;

2) до спеціального фонду державного бюджету кошти для:

погашення податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій та пені), в тому числі дострокового погашення реструктуризованої або розстроченої (відстроченої) заборгованості з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість; дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна частка, у сумі ____________ гривень (якщо сторона третя - підприємство електроенергетичної або вугільної галузі, що виробляє, транспортує та постачає теплову енергію для населення, та сторона остання);

сплати податку на прибуток, нарахованого за результатами проведення взаєморозрахунків згідно з пунктом 24 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" та договором, у сумі ____________ гривень.

7. Сторона четверта перераховує:

1) на рахунок сторони останньої (якщо сторона остання - Держрезерв) кошти у сумі:

__________ гривень в рахунок виконання зобов'язань Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" перед Держрезервом за отриманий природний газ (якщо сторона четверта - Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України");

__________ гривень для погашення заборгованості та виконання зобов'язань (без урахування податку на додану вартість) за отримане у 1997 - 2000 роках згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України органічне паливо, у тому числі відсотків за користування ним відповідно до договорів та судових рішень;

__________ гривень у частині податку на додану вартість, що виникає в результаті погашення заборгованості за отримане у 1997 - 2000 роках згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України органічне паливо та відпуску з державного резерву палива, отриманого в порядку тимчасового позичання, у тому числі відсотків за користування ним відповідно до договорів та судових рішень;

2) на рахунок сторони п'ятої кошти у сумі _______ гривень, у тому числі податок на додану вартість _______ гривень, для погашення заборгованості за __________________ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ ____________ 20__ р. N _____.

8. Сторона п'ята перераховує на рахунок сторони шостої кошти у сумі _______ гривень, у тому числі податок на додану вартість _______ гривень, для погашення заборгованості за __________________ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ ____________ 20__ р. N _____.

9. Сторона шоста перераховує:

на рахунок сторони останньої кошти у сумі ________ гривень, у тому числі податок на додану вартість ____________ гривень, для погашення заборгованості за __________________ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ ____________ 20__ р. N _____;

до державного бюджету кошти для погашення податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій та пені), в тому числі з дострокового погашення реструктуризованої або розстроченої (відстроченої) заборгованості з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість; заборгованості (з урахуванням штрафних санкцій та пені) із сплати дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна частка, до державного бюджету.

10. Сторона остання перераховує до державного бюджету кошти для:

1) погашення податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій та пені), в тому числі з дострокового погашення реструктуризованої або розстроченої (відстроченої) заборгованості з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, а також заборгованості (з урахуванням штрафних санкцій та пені) із сплати дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна частка, в сумі ____________ гривень;

2) сплати підприємствами, що здійснюють передачу та постачання електричної енергії, енергогенеруючими компаніями зобов'язань із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна частка, за результатами їх фінансово-господарської діяльності (якщо сторона остання - підприємство, що здійснює передачу та постачання електричної енергії, або енергогенеруюча компанія), у сумі ________ гривень;

3) сплати Держрезервом:

коштів, що надійшли від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" у рахунок погашення заборгованості та зобов'язань (без урахування податку на додану вартість) за отриманий згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України природний газ і відповідно до договорів та судових рішень, у сумі ____________ гривень;

сум податку на додану вартість, що виникає в результаті проведення розрахунків, у сумі ____________ гривень;

коштів, що надійшли від енергогенеруючих компаній у рахунок погашення заборгованості та виконання зобов'язань (без урахування податку на додану вартість) за отримане у 1997 - 2000 роках згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України органічне паливо, у тому числі відсотків за користування ним відповідно до договорів та судових рішень (якщо сторона остання - Держрезерв), у сумі ____________ гривень;

11. Сторони у графі платіжного доручення "Призначення платежу" додатково зазначають "пункти 14 - 17 статті 11 та пункт 24 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", а також дату і номер договору.

Зобов'язання сторін

12. З метою виконання договору сторони зобов'язуються:

1) забезпечити подання до територіальних органів Казначейства належним чином оформлених договорів та платіжних документів згідно з Порядком та умовами надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування;

2) не вчиняти до проведення взаєморозрахунків дій з погашення заборгованості відповідно до договору;

3) перерахувати кошти наступній стороні, а сторона остання - як сплату ___________ до державного бюджету не пізніше наступного дня після зарахування коштів на їх рахунок;

4) обмінюватися наявною інформацією для задоволення взаємних інтересів у процесі виконання договору;

5) забезпечити проведення розрахунків відповідно до договору та з урахуванням укладених договорів на рахунково-касове обслуговування, якими може передбачатися, що у разі несвоєчасного надання сторонами платіжних документів територіальні органи Казначейства своїм платіжним дорученням можуть самостійно перераховувати кошти в порядку, передбаченому договором.

Відповідальність сторін

13. Сторони несуть відповідальність за невиконання своїх зобов'язань за договором відповідно до законодавства.

Інші умови

14. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням договору, вирішуються шляхом проведення переговорів між сторонами. Якщо спірні питання неможливо вирішити шляхом проведення переговорів, вони вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

15. Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за договором.

Дата і номер договору встановлюються після його підписання сторонами.

16. Договір є дійсним лише у разі проведення відповідного фінансування.

17. Сторони засвідчують, що після виконання договору вони не мають одна до одної жодної претензії стосовно предмета договору.

18. Внесення змін до договору чи його розірвання здійснюється за взаємною згодою сторін шляхом укладення додаткових договорів. Повернення коштів здійснюється у порядку, зворотному їх отриманню.

19. Додатки до договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу в разі, коли вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками сторін.

20. Договір вважається укладеним, якщо він підписаний сторонами без розбіжностей та інших додаткових умов.

21. Договір укладається у такій кількості примірників, якою є кількість сторін. Додатково складаються два примірники для Казначейства та уповноваженого банку. Кожен з примірників договору має однакову юридичну силу.

22. У випадках, не передбачених договором, сторони керуються законодавством.

Сума договору

_____________
(цифрами)

_________________________________________
(словами)

гривень.

Реквізити сторін

Розрахунковий рахунок ____________________

Код банку ________________________________

Код згідно з ЄДРПОУ ______________________

Керівник _________________________________
                                                        (підпис)

Головний бухгалтер ________________________
                                                                     (підпис)

                     М. П.

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР N ___
про організацію взаєморозрахунків (відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік")

________________________________
(місце укладення договору)

___ ____________ 20__ р.

Територіальний орган Казначейства в ____________________________________________________
в особі _________________________________________________________________________ (далі -
                                                                 (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
сторона перша), що діє на підставі _______________________________________________________;
місцевий фінансовий орган _____________________________________________________________
                                                                                                                        (повне найменування)
в особі _________________________________________________________________________ (далі -
                                                                       (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
сторона друга), що діє на підставі _______________________________________________________;
підприємство, установа, організація ______________________________________________________
                                                                                                                                (повне найменування)
в особі _________________________________________________________________________ (далі -
                                                                    (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
сторона третя), що діє на підставі ________________________________________________________;
підприємство, установа, організація ______________________________________________________
                                                                                                                                    (повне найменування)
в особі _________________________________________________________________________ (далі -
                                                                   (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
сторона четверта), що діє на підставі _____________________________________________________;
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" в особі __________________________ (далі -
                                                                                                                  (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)
сторона остання),що діє на підставі ______________________________ (далі - сторони), уклали договір про таке.

Предмет договору

1. Предметом договору є організація проведення сторонами взаєморозрахунків відповідно до пункту 24 статті 14 та пункту 2 статті 16 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" і Порядку та умов надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 р. N 30.

Порядок проведення взаєморозрахунків

2. Сторони погоджують перелік підприємств, установ та організацій, що беруть участь у проведенні взаєморозрахунків, та послідовність виконання сторонами договору.

3. Казначейство перераховує кошти, які надійшли до спеціального фонду державного бюджету від продажу облігацій внутрішньої державної позики згідно з пунктом 2 статті 16 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", стороні першій у сумі ____________ гривень на підставі рішення Мінфіну.

4. Сторона перша перераховує на рахунок сторони другої кошти у сумі ____________ гривень для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню.

5. Сторона друга перераховує на рахунок сторони третьої кошти у сумі ____________ гривень для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню.

6. Сторона третя перераховує на рахунок сторони четвертої кошти у сумі _______ гривень, у тому числі податок на додану вартість _______ гривень, для погашення заборгованості за __________________ (товари, послуги) за 20__ рік згідно з договором від ___ ____________ 20__ р. N _____.

7. Сторона четверта перераховує на рахунок сторони останньої кошти у сумі _______ гривень, у тому числі податок на додану вартість _______ гривень, для погашення заборгованості за спожитий природний газ за 20__ рік згідно з договором від ___ ____________ 20__ р. N _____.

8. Сторона остання перераховує кошти для погашення та обслуговування запозичень, залучених під державні гарантії, сплату податкових зобов'язань і проведення розрахунків з постачальником імпортованого природного газу.

9. Сторони у графі платіжного доручення "Призначення платежу" додатково зазначають "пункт 24 статті 14 та пункт 2 статті 16 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", а також дату і номер договору.

Зобов'язання сторін

10. З метою виконання договору сторони зобов'язуються:

1) забезпечити подання до територіальних органів Казначейства належним чином оформлених договорів та платіжних документів згідно з Порядком та умовами надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування;

2) не вчиняти до проведення взаєморозрахунків дій з погашення заборгованості відповідно до договору;

3) перерахувати кошти наступній стороні;

4) обмінюватися наявною інформацією для задоволення взаємних інтересів у процесі виконання договору;

5) забезпечити проведення розрахунків відповідно до договору та з урахуванням укладених договорів на рахунково-касове обслуговування, якими може передбачатися, що у разі несвоєчасного надання сторонами платіжних документів територіальні органи Казначейства своїм платіжним дорученням можуть самостійно перераховувати кошти в порядку, передбаченому договором.

Відповідальність сторін

11. Сторони несуть відповідальність за невиконання своїх зобов'язань за договором відповідно до законодавства.

Інші умови

12. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням договору, вирішуються шляхом проведення переговорів між сторонами. Якщо спірні питання неможливо вирішити шляхом проведення переговорів, вони вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

13. Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за договором.

Дата і номер договору встановлюються після його підписання сторонами.

14. Договір є дійсним лише у разі проведення відповідного фінансування.

15. Сторони засвідчують, що після виконання договору вони не мають одна до одної жодної претензії стосовно предмета договору.

16. Внесення змін до договору чи його розірвання здійснюється за взаємною згодою сторін шляхом укладення додаткових договорів. Повернення коштів здійснюється у порядку, зворотному їх отриманню.

17. Додатки до договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу в разі, коли вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками сторін.

18. Договір вважається укладеним, якщо він підписаний сторонами без розбіжностей та інших додаткових умов.

19. Договір укладається у такій кількості примірників, якою є кількість сторін. Додатково складаються два примірники для Казначейства та уповноваженого банку. Кожен з примірників договору має однакову юридичну силу.

20. У випадках, не передбачених договором, сторони керуються законодавством.

Сума договору

_____________
(цифрами)

_________________________________________
(словами)

гривень.

Реквізити сторін

Розрахунковий рахунок ____________________

Код банку ________________________________

Код згідно з ЄДРПОУ ______________________

Керівник _________________________________
                                                        (підпис)

Головний бухгалтер ________________________
                                                                     (підпис)

                 М. П.

 

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості за минулі періоди з різниці
в тарифах на
_____________________________________,
(найменування послуги)
що надана населенню
_____________________________________
(найменування підприємства, установи,
_____________________________________
організації, код згідно з ЄДРПОУ)

(гривень)

Рік

Фактичні нарахування згідно із затвердженими тарифами з урахуванням перерахунку за низькоякісні та надані не в повному обсязі послуги

Фактичні витрати з надання послуги для населення (повна собівартість з урахуванням фактичних витрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю)

Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями

Трансферти з державного та місцевих бюджетів, отримані підприємством, установою, організацією для відшкодування різниці в тарифах

Обсяг заборгованості з різниці в тарифах

______________________________
(найменування посади керівника
підприємства, установи, організації)

______________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

______________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

____________
Примітка. Розрахунок обсягу заборгованості з різниці в тарифах проводиться без урахування податку на додану вартість.

 

Код згідно з ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Найменування підприємства,
установи, організації

 


ДОВІДКА-РОЗРАХУНОК
суми додаткових податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, які виникають у результаті проведення розрахунків згідно з договором про організацію взаєморозрахунків

Показники коригування

Сума, гривень

Сума збільшення доходів у результаті врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості на підставі пункту 5 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, усього

 

у тому числі за договорами

 

Ставка податку на прибуток підприємств (19 відсотків), ставка податку на додану вартість (20 відсотків)

 

Додаткові податкові зобов'язання з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, які виникають у результаті проведення розрахунків

 

Коригування здійснюється у зв'язку з виконанням умов договору:
від ___ ____________ 20__ р. N ___, укладеного з __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                (найменування та місцезнаходження підприємства, установи, організації)
від ___ ____________ 20__ р. N ___, укладеного з __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                 (найменування та місцезнаходження підприємства, установи, організації)
від ___ ____________ 20__ р. N ___, укладеного з __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                  (найменування та місцезнаходження підприємства, установи, організації)

_____________________________
(найменування посади керівника
підприємства, установи, організації)

______________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Головний бухгалтер

______________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

______________________________
(найменування посади керівника
територіального органу ДФС)

______________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 451)

 

Код згідно з ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Найменування підприємства,
установи, організації

 


ДОВІДКА
про розмір боргу із сплати дивідендів (доходу), в тому числі реструктуризованої або розстроченої (відстроченої) заборгованості, нарахованих на акції (частки, паї) господарського товариства
__________________________________________,
(найменування господарського товариства)
у статутному капіталі якого є державна частка, до державного бюджету, не сплачених
на ____________
(дата)

(гривень)

Рік

Сума дивідендів (доходу), нарахована на акції (частки, паї), що сплачується до державного бюджету

Сума дивідендів (доходу), фактично сплачена до державного бюджету

Розмір боргу із сплати дивідендів (доходу) до державного бюджету (без урахування пені, яка сплачується до загального фонду державного бюджету)

_____________________________
(найменування посади керівника
підприємства, установи, організації)

______________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

_____________________________
(найменування посади керівника
суб'єкта управління корпоративними
правами держави)

______________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

 

Код згідно з ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Найменування підприємства,
установи, організації

 


ДОВІДКА
про розмір дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарського товариства
________________________________,
(найменування господарського товариства)
у статутному капіталі якого є державна частка, до державного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності за 2013 рік

(гривень)

Період

Сума дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї), що сплачується до державного бюджету

_____________________________
(найменування посади керівника
підприємства, установи, організації)

______________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

_____________________________
(найменування посади керівника
суб'єкта управління корпоративними
правами держави)

______________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

 

РОЗРАХУНОК
обсягу компенсації різниці в тарифах на виробництво теплової енергії для населення на теплогенеруючих установках (крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій і атомних електростанцій) з використанням будь-яких видів палива та енергії, крім природного газу,

________________________________________
(повне найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ)

за ______ місяць 2014 року

Усього

 

 

_________________________________
(найменування посади керівника підприємства)

____________
(підпис)

_______________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

М. П.

_____________
(підпис)

_______________
(ініціали та прізвище)

(Порядок та умови доповнено додатком 8 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 451)

РЕЄСТР
підприємств, які отримують компенсацію різниці в тарифах на виробництво теплової енергії для населення на теплогенеруючих установках (крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій і атомних електростанцій) з використанням будь-яких видів палива та енергії, крім природного газу

по ___________________________ області

за _________ місяць 2014 року

Усього

 

 

_____________________________
(керівник місцевого фінансового органу)

_____________
(підпис)

_______________
(ініціали та прізвище)

(Порядок та умови доповнено додатком 9 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 451)

____________

Опрос