Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Устав Государственного специализированного финансового учреждения "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству"

КМ Украины
Постановление КМ от 09.01.2014 № 4
действует с 28.01.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 січня 2014 р. N 4

Київ

Про внесення змін до Статуту Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Статуту Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2000 р. N 1604 "Питання Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 43, ст. 1846; 2003 р., N 9, ст. 390; 2005 р., N 29, ст. 1714; 2009 р., N 28, ст. 931; 2010 р., N 101, ст. 3623; 2012 р., N 50, ст. 1977), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Статуту Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"

1. Пункт 2 після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити словами ", іншими актами законодавства".

2. Пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Фонд веде оперативний, бухгалтерський та інший облік результатів своєї діяльності, облік своїх операцій і подає звітність відповідно до законодавства.

Найменування Фонду:

українською мовою:

- повне - Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву";

- скорочене - Держмолодьжитло;

російською мовою:

- повне - Государственное специализированное финансовое учреждение "Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству";

- скорочене - Госмолодежьжилье;

англійською мовою:

- повне - State Specialized Financial Institution "State Fund for Support of Youth Housing Construction";

- скорочене - State Youth Fund.

Місцезнаходження Фонду: 03037, м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 2а.".

3. У пункті 5:

1) абзац третій викласти в такій редакції:

"виконання державних програм забезпечення молоді житлом та інших програм у межах своїх повноважень;";

2) абзац десятий викласти в такій редакції:

"компенсація відсоткової ставки за кредитами, наданими на будівництво (реконструкцію) або придбання житла, у тому числі молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам (далі - часткова компенсація);";

3) абзац дванадцятий після слів "житлово-комунального господарства" доповнити словами ", а також кредитування юридичних осіб для будівництва житла";

4) доповнити пункт абзацом такого змісту:

"надання державної підтримки шляхом сплати за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджету частини вартості будівництва (придбання) доступного житла.".

4. У пункті 7:

1) у підпункті 2 слово "тендери" замінити словами "конкурсні торги";

2) підпункт 3 виключити;

3) у підпункті 8 слова "лотереї (зокрема житлові) та" виключити;

4) у підпункті 9 слова ", провадити рекламно-видавничу діяльність" виключити.

5. В абзаці сьомому пункту 8 слова "лотерей, тендерів" замінити словами "конкурсних торгів".

6. У підпункті 2 пункту 12:

1) абзац четвертий викласти в такій редакції:

"річний розподіл між регіональними управліннями Фонду коштів державного бюджету, що спрямовуються на кредитування, погоджений з головним розпорядником бюджетних коштів;";

2) доповнити підпункт після абзацу четвертого новими абзацами такого змісту:

"зведений кошторис Фонду для забезпечення його статутної діяльності;

порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю);".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим.

7. Пункт 15 після абзацу дев'ятого доповнити новими абзацами такого змісту:

"погоджує зведений кошторис Фонду для забезпечення його статутної діяльності;

погоджує річний розподіл між регіональними управліннями Фонду коштів державного бюджету, що спрямовуються на кредитування;".

У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом дванадцятим.

8. У пункті 17:

1) абзац шостий виключити;

2) абзац восьмий після слів "заступників директора" доповнити словами "та головного бухгалтера";

3) абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"затверджує штатний розпис та кошторис центрального апарату Фонду, штатні розписи та кошториси регіональних управлінь Фонду;".

____________

Опрос