Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка принятия комиссией органа доходов и сборов решения о выплате единовременной помощи в случае причинения его должностному лицу при исполнения служебных обязанностей телесных повреждений или его гибели

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 25.12.2013 № 973
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 грудня 2013 р. N 973

Київ

Про затвердження Порядку прийняття комісією органу доходів і зборів рішення про виплату одноразової допомоги у разі заподіяння його посадовій особі під час виконання службових обов'язків тілесних ушкоджень або її загибелі

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 2 грудня 2015 року N 1010)

Відповідно до пункту 346.5 статті 346 Податкового кодексу України та частини п'ятої статті 590 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок прийняття комісією органу доходів і зборів рішення про виплату одноразової допомоги у разі заподіяння його посадовій особі під час виконання службових обов'язків тілесних ушкоджень або її загибелі, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
прийняття комісією органу доходів і зборів рішення про виплату одноразової допомоги у разі заподіяння його посадовій особі під час виконання службових обов'язків тілесних ушкоджень або її загибелі

1. Цей Порядок визначає механізм прийняття комісією органу доходів і зборів рішення про виплату за рахунок коштів державного бюджету одноразової допомоги посадовій особі органу доходів і зборів, якій заподіяно тілесні ушкодження під час виконання нею службових обов'язків, або сім'ї посадової особи такого органу, яка загинула у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків, а за її відсутності - особам, які перебували на утриманні особи, яка загинула (далі - одноразова допомога).

Члени сім'ї та особи, які перебували на утриманні, визначаються відповідно до Сімейного кодексу України.

2. Для прийняття комісією органу доходів і зборів рішення про виплату одноразової допомоги посадовій особі органу доходів і зборів, якій заподіяно тілесні ушкодження під час виконання нею службових обов'язків, така особа подає органу доходів і зборів за місцем своєї роботи письмову заяву про виплату одноразової допомоги за формою, встановленою Міндоходів, разом з копією обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, або постанови слідчих органів чи прокурора про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами.

3. Для прийняття комісією органу доходів і зборів рішення про виплату одноразової допомоги у разі загибелі його посадової особи у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків члени сім'ї такої особи, а за її відсутності - особи, які перебували на утриманні особи, яка загинула, подають органу доходів і зборів за місцем її роботи заяву про виплату одноразової допомоги за формою, встановленою Міндоходів, разом з:

1) копіями:

свідоцтва про смерть посадової особи органу доходів і зборів;

обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, або постанови слідчих органів чи прокурора про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами;

свідоцтва про шлюб або народження дитини (дітей) чи народження особи, яка загинула (у разі виплати одноразової допомоги дружині (чоловікові) або дитині (дітям) чи батькам);

сторінок паспорта заявника з даними про прізвище, ім'я, по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

документа, що засвідчує реєстрацію заявника у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, виданий органом доходів і зборів (для заявника, який через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомив про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, - копію сторінки паспорта з такою відміткою);

посвідчення про призначення опікуном чи піклувальником (у разі здійснення опіки чи піклування над дітьми особи, яка загинула);

рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджують факт перебування заявника на утриманні особи, яка загинула, до її загибелі (у разі виплати одноразової допомоги особам, які не були членами сім'ї особи, яка загинула, але перебували на її утриманні);

2) довідкою вищого навчального закладу I - IV рівня акредитації або професійно-технічного навчального закладу про навчання за денною формою навчання (у разі виплати одноразової допомоги повнолітнім дітям, які не досягли 23 років);

3) довідкою житлово-експлуатаційного підприємства, організації чи органу місцевого самоврядування про склад сім'ї, місце реєстрації або місце перебування заявника.

4. Документи, подані відповідно до пункту 2 або 3 цього Порядку, розглядає утворена органом доходів і зборів комісія, порядок роботи якої визначається у положенні, що затверджується Міндоходів.

Під час розгляду документів комісія визначає наявність у заявника права на отримання одноразової допомоги.

Причинний зв'язок між заподіянням посадовій особі органу доходів і зборів тілесних ушкоджень або загибеллю такої особи та виконанням нею службових обов'язків встановлюється комісією на підставі акта про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1232 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 94, ст. 3426), або на підставі рішення суду про встановлення факту отримання травми на виробництві.

За результатами розгляду документів комісія приймає рішення про виплату одноразової допомоги чи відмову в її виплаті. Строк розгляду документів та прийняття рішення комісією не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня надходження всіх необхідних документів.

5. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті одноразової допомоги орган доходів і зборів у двотижневий строк з дня його прийняття надсилає заявникові письмове повідомлення із зазначенням причин відмови.

Рішення про відмову у виплаті одноразової допомоги приймається у разі встановлення комісією за результатами розгляду документів, поданих відповідно до пункту 2 або 3 цього Порядку, факту відсутності у заявника права на отримання такої допомоги.

Рішення про відмову у виплаті одноразової допомоги може бути оскаржене в судовому порядку.

6. Заявник може пред'явити органу доходів і зборів вимоги щодо виплати одноразової допомоги протягом трьох років з дня настання події, що дає право на її отримання.

7. Спори, що виникають між заявником та органом доходів і зборів, вирішуються в установленому законодавством порядку.

____________

Опрос