Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении плана мер на 2014 год по предупреждению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

КМ Украины
Постановление КМ, План от 25.12.2013 № 971
действует с 21.01.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ І
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 грудня 2013 р. N 971

Київ

Про затвердження плану заходів на 2014 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Кабінет Міністрів України і Національний банк України постановляють:

1. Затвердити план заходів на 2014 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади надсилати щокварталу до 10 числа наступного місяця Державній службі фінансового моніторингу інформацію про виконання плану заходів, затвердженого цією постановою, для подання щокварталу до 25 числа наступного місяця звіту Кабінетові Міністрів України і Національному банку України.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Голова
Національного банку України

І. СОРКІН

Інд. 70

 

ПЛАН
заходів на 2014 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Удосконалення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

1. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

Мінімізація ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму

2. Забезпечити узагальнення інформації про виявлені схеми легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з урахуванням набутого у 2013 році та I - III кварталах 2014 р. досвіду компетентних органів іноземних держав, фінансових, контролюючих і правоохоронних органів України для використання з метою запобігання вчиненню зазначених злочинів та довести її до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах відповідних суб'єктів державного фінансового моніторингу.

3. Удосконалити Методику проведення національної оцінки ризиків за результатами опрацювання рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF) щодо проведення оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму на національному рівні та вивчення міжнародного досвіду.

Підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів

4. Продовжити роботу з виявлення фактів приховування чи маскування незаконного походження доходів, визначення джерел їх походження, місцезнаходження і переміщення, напрямів використання (зокрема для провадження підприємницької, інвестиційної, іншої господарської або благодійної діяльності, здійснення розрахункових і кредитних операцій), а також з пошуку, арешту та конфіскації таких доходів.

5. Забезпечити з метою протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму у зовнішньоекономічній діяльності запобігання незаконному перерахуванню коштів за кордон, що здійснюється фізичними особами та суб'єктами господарювання через офшорні зони, у тому числі з використанням "компаній-оболонок", проведення перевірок наявності реєстрації та діяльності іноземних контрагентів шляхом обміну інформацією з відповідними органами іноземних держав, використання міжнародних баз даних.

6. Продовжити вжиття заходів, спрямованих на виявлення фактів кіберзлочинності та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних від здійснення кіберзлочинів.

7. Продовжити проведення оперативно-розшукових заходів, зокрема в частині виявлення та припинення діяльності організованих груп або злочинних організацій, що здійснюють легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, підвищувати ефективність досудового розслідування правоохоронними органами злочинів, передбачених статтею 209 Кримінального кодексу України.

8. Здійснювати заходи, спрямовані на виявлення та припинення протиправної діяльності "конвертаційних центрів" та підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму.

9. Здійснювати обмін інформацією щодо виявлення фактів протиправної діяльності суб'єктів господарювання, у тому числі підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у схемах легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, а також забезпечити обмін відповідною інформацією з компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями з метою встановлення методів, фінансових схем та механізмів зазначеної протиправної діяльності та документування правопорушень.

10. Забезпечити здійснення заходів:

спрямованих на виявлення фактів незаконної торгівлі людьми, зброєю, наркотиками, підакцизними товарами, дисками для лазерних систем зчитування, зайняття гральним бізнесом, незаконного використання інсайдерської інформації, маніпулювання на фондовому ринку щодо запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних від таких злочинів.

з виявлення та припинення фінансової діяльності в Україні представників незаконних воєнізованих або збройних формувань, які діють на території держав - учасниць СНД та інших країн, спрямованої на протиправне одержання доходів та їх легалізацію.

11. Встановлювати випадки можливого фінансування терористичної та екстремістської діяльності окремими особами, представниками радикальних організацій, у тому числі міжнародних, використання ними території України як транзитної держави для матеріальної підтримки функціонування таких організацій поза межами України.

12. Забезпечити функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом, або фінансуванню тероризму.

13. Провести аналіз наявної в органах державної влади адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом, або фінансуванню тероризму та підготувати пропозиції щодо її удосконалення.

Забезпечення прозорості діяльності державних органів

14. Сприяти висвітленню державними засобами масової інформації щодо заходів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

15. Забезпечити функціонування на офіційних веб-сайтах суб'єктів державного фінансового моніторингу інформаційних блоків з питань фінансового моніторингу.

Підвищення кваліфікації спеціалістів

16. Забезпечити організацію і проведення підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади, працівників спеціальних підрозділів правоохоронних та розвідувальних органів, працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

17. Продовжити проведення щорічних регіональних і міжвідомчих нарад-семінарів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

18. Забезпечити залучення суб'єктів первинного фінансового моніторингу та саморегулівних організацій до розгляду питань, що стосуються функціонування системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, шляхом проведення спільних нарад, семінарів, засідань за круглим столом, конференцій тощо.

Участь у міжнародному співробітництві

19. Забезпечити організацію взаємодії та інформаційного обміну з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

20. Забезпечити участь України у міжнародних заходах щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що здійснюються під егідою Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF), Європейського Союзу, Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Світового банку, Міжнародного валютного фонду, в рамках міжнародних організацій універсального характеру, зокрема ООН та її відповідних департаментів, підрозділів, комітетів, а також у робочих комітетах Егмонтської групи, Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму.

21. Проводити роботу з підготовки та укладення міжнародних договорів про співробітництво з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

____________

Опрос