Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно обеспечения осуществления местными государственными администрациями исполнительной власти на соответствующей территории

КМ Украины
Постановление КМ от 09.10.2013 № 964
редакция действует с 06.08.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 жовтня 2013 р. N 964

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 22 липня 2016 року N 465

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 71

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Типовий регламент місцевої державної адміністрації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. N 2263 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2456; 2007 р., N 83, ст. 3072), доповнити пунктом 77 такого змісту:

"77. Голови місцевих держадміністрацій погоджують рішення про визначення пріоритетів та плани роботи територіальних органів центральних органів виконавчої влади, у тому числі структурних підрозділів територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади (крім рішень про визначення пріоритетів та планів роботи територіальних органів МВС, Антимонопольного комітету, Держстату, Держфінінспекції в разі їх утворення). У разі ненадання у встановлений територіальними органами центральних органів виконавчої влади строк пропозицій такі рішення та плани роботи вважаються погодженими.".

2. Типове положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1569 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 40, ст. 2107; 2006 р., N 31, ст. 2225; 2007 р., N 20, ст. 795; 2011 р., N 59, ст. 2371, N 79, ст. 2906), доповнити підпунктом 51 такого змісту:

"51. Крім питань, визначених у пункті 5 цього Положення, колегія місцевої держадміністрації:

заслуховує двічі на рік інформацію про роботу територіальних органів міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління;

подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України, а також міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади за результатами такого заслуховування пропозиції щодо вдосконалення діяльності територіальних органів міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, а також щодо взаємодії міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, з місцевою держадміністрацією;

розглядає питання про відповідність займаній посаді керівників, заступників керівників територіальних органів міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та приймає рішення щодо порушення в установленому порядку перед міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади питання про відповідність займаній посаді відповідних посадових осіб.".

3. У Типовому положенні про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 563 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1677):

1) абзаци перший та третій пункту 10 викласти у такій редакції:

"10. Територіальний орган міністерства очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади міністром за погодженням з Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головою відповідної місцевої держадміністрації.";

"Територіальний орган іншого центрального органу виконавчої влади очолює керівник, що призначається на посаду та звільняється з посади керівником центрального органу виконавчої влади за погодженням з міністром, який спрямовує і координує діяльність центрального органу виконавчої влади, та Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головою відповідної місцевої держадміністрації, якщо інше не передбачено законом та положенням про центральний орган виконавчої влади.";

2) абзаци третій - п'ятий пункту 11 замінити абзацами такого змісту:

"організовує та забезпечує виконання територіальним органом актів законодавства, наказів міністерства організаційно-розпорядчого характеру, доручень міністра, його першого заступника та заступника, наказів центрального органу виконавчої влади, доручень керівника центрального органу виконавчої влади, розпоряджень голови місцевої держадміністрації;

вносить міністру, керівнику центрального органу виконавчої влади пропозиції щодо визначення пріоритетів роботи територіального органу і шляхів виконання покладених на нього завдань та подає на затвердження плани роботи територіального органу (річні, піврічні), погоджені з головою місцевої держадміністрації;

попередньо письмово погоджує рішення про визначення пріоритетів та плани роботи територіального органу з головою місцевої держадміністрації (крім рішень про визначення пріоритетів та планів роботи територіальних органів МВС, Антимонопольного комітету, Держстату, Держфінінспекції в разі їх утворення), вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей;

звітує перед міністром, керівником центрального органу виконавчої влади, головою місцевої держадміністрації, керівником територіального органу вищого рівня щодо виконання покладених на територіальний орган завдань та планів роботи;

організовує опублікування у місцевих друкованих засобах масової інформації оголошень про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад, про що інформує місцеву держадміністрацію;

забезпечує в установленому порядку дієву взаємодію з місцевою держадміністрацією;

забезпечує надання місцевій держадміністрації інформації, необхідної для здійснення нею державного контролю;".

У зв'язку з цим абзаци шостий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - вісімнадцятим.

4. Пункт 4 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 22.07.2016 р. N 465)

____________

Опрос