Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Программы модернизации систем теплоснабжения на 2014 - 2015 годы

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 17.10.2013 № 948
действует с 17.01.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 жовтня 2013 р. N 948

Київ

Про затвердження Програми модернізації систем теплопостачання на 2014 - 2015 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Програму модернізації систем теплопостачання на 2014 - 2015 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і Міністерству фінансів для виконання завдань і заходів Програми:

передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік обсяги бюджетних призначень виходячи з можливостей державного бюджету та інші джерела фінансування;

забезпечити підготовку та затвердження необхідних нормативно-правових актів.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

враховувати положення Програми під час розроблення регіональних програм модернізації систем теплопостачання;

передбачати у місцевих бюджетах видатки, необхідні для виконання завдань і заходів Програми.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПРОГРАМА
модернізації систем теплопостачання на 2014 - 2015 роки

Загальна частина

На даний час в Україні питання теплозабезпечення населених пунктів вирішується таким чином:

у великих і малих містах найбільш поширені системи централізованого теплопостачання об'єктів житлового і громадського призначення, які переважно створювалися у період масового житлового будівництва (60-ті - початок 80-х років минулого століття) і з того часу практично не оновлювались;

у невеликих містах і окремих районах великих міст, у яких відсутні централізовані системи теплопостачання, а також у газифікованих селищах теплозабезпечення житлових і громадських об'єктів здійснюється автономними котельнями (побудинковими для багатоквартирних будинків, адміністративних будівель і об'єктів соціального призначення) або індивідуальними (поквартирними) котлами;

у негазифікованих районах міст і в селах опалювання індивідуальних садибних будинків здійснюється печами, що працюють на твердому паливі або дровах.

Отже, теплопостачання близько 55 відсотків населення країни здійснюється з використанням систем централізованого теплопостачання, майже 25 відсотків - з використанням автономних та індивідуальних котлів, 20 відсотків - із застосуванням пічного опалення.

Допустимі строки експлуатації основного та допоміжного обладнання значної кількості котелень вичерпані. У таких котельнях експлуатуються малоефективні, морально та фізично зношені котли з низьким коефіцієнтом корисної дії (70 - 80 відсотків), застарілою автоматикою і пальниковими пристроями, що зумовлює значні витрати палива, неприпустимо високий рівень забруднення довкілля і призводить до зниження якості теплопостачання.

Проблемою галузі також є незадовільний стан теплових мереж, зокрема неякісна теплоізоляція, що зумовлює значні втрати тепла (в окремих випадках до 25 відсотків), призводить до істотних економічних збитків внаслідок частих аварій та ремонтних робіт.

Протягом останніх 20 років підприємства житлово-комунального господарства, в першу чергу теплопостачальні, виконують функцію "соціального буфера".

Обсяг капіталовкладень у модернізацію наявних систем теплопостачання недостатній для проведення енергоефективної модернізації і підтримки систем у технічно справному стані.

Чинником, який істотно впливає на ситуацію у сфері теплопостачання, є значні коливання світових і внутрішніх цін на первинні енергоресурси, що спостерігаються протягом останніх років і визначають необхідність докорінних змін у структурі споживання енергоресурсів, переорієнтації на максимальне використання власних енергоресурсів і альтернативних джерел енергії.

Мета Програми і шляхи розв'язання проблеми

Метою Програми є підвищення економічної та енергетичної ефективності і надійності функціонування системи теплопостачання, мінімізація витрат паливно-енергетичних ресурсів, зокрема зменшення на 49,6 відсотка базового обсягу споживання природного газу шляхом його економії (25,4 відсотка) та заміщення альтернативними видами палива (24,2 відсотка).

За базовий приймається середній річний обсяг природного газу, що використовується для опалення та здійснення гарячого водопостачання котельнями і дорівнює 8500 млн. куб. метрів на рік.

Програму передбачається виконати протягом 2014 - 2015 років шляхом:

забезпечення розвитку державно-приватного партнерства;

надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів щодо будівництва заводів з виробництва твердопаливних котлів та альтернативних видів палива;

реалізації інвестиційних та інноваційних проектів, спрямованих на модернізацію технологічного обладнання та здійснення заходів із заміщення природного газу альтернативними видами палива;

зниження енергоємності виробництва теплової енергії, зменшення обсягу втрат енергоресурсів під час її транспортування та постачання за рахунок заміни і модернізації котлів, установлення блочно-модульних котелень, утилізаторів тепла вихідних газів, індивідуальних теплових пунктів, заміни аварійних і ветхих теплових мереж;

оптимізації використання підприємствами теплоенергетики паливно-енергетичних ресурсів, зокрема збільшення частки нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії за рахунок установлення теплових насосних установок, використання біопалива для вироблення теплової, електричної та сонячної енергії для потреб теплопостачання, переоснащення котелень з метою переведення на тверде паливо.

Завдання і заходи Програми

Завданнями Програми є модернізація та переорієнтація систем теплопостачання, спрямовані на економію природного газу, а саме:

встановлення 4000 утилізаторів тепла вихідних газів;

заміна 4400 котлів НИИСТУ-5 на сучасні;

переоснащення 1500 котелень з метою переведення на тверде паливо;

модернізація 6200 котлів типу ТВГ-8, КВГ-7,5, КВГ-6,5, ПТВМ-30;

встановлення 756 модульних котелень, у тому числі 146 - потужністю 1 Гкал/год., 110 - потужністю 3,8 Гкал/год., 500 модульних твердопаливних котелень потужністю 0,25 Гкал/год.;

встановлення 3000 теплових насосів та 900 котлів, що працюють на біопаливі;

заміна 7870 кілометрів теплових мереж з використанням труб з пінополіуретановою ізоляцією;

встановлення 11000 індивідуальних теплових пунктів;

переоснащення 9360 котлів з метою використання електричної енергії для вироблення теплової енергії;

встановлення 5000 установок для використання сонячної енергії.

Отже, завдання щодо модернізації та переорієнтації систем теплопостачання з метою скорочення споживання природного газу спрямовані на підвищення національної, в першу чергу енергетичної безпеки держави.

Заходи з виконання Програми наведено у додатку 1.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми забезпечить:

зміну структури споживання первинних енергетичних ресурсів за рахунок використання місцевих і вторинних енергетичних ресурсів, відновлювальних і нетрадиційних видів енергії та альтернативних видів палива, систем електротеплопостачання;

впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій;

економію первинних енергетичних ресурсів в обсязі 49,6 відсотка за рахунок здійснення структурних і технологічних енергозберігаючих заходів;

зменшення екологічного навантаження на довкілля;

надійне теплопостачання населених пунктів;

використання капітальних вкладень переважно для придбання високотехнологічного та енергоощадного обладнання і устатковання, необхідного для модернізації та технічного переоснащення об'єктів теплопостачання;

підвищення технологічного рівня виробництва теплової енергії;

залучення недержавних інвестицій для реалізації проектів з модернізації систем теплопостачання.

Очікувані результати виконання Програми у розрізі регіонів наведено у додатку 2.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел згідно з додатком 3.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 27845 млн. гривень, у тому числі за рахунок державного бюджету - 1516 млн., місцевих бюджетів - 4330 млн., інших джерел - 21999 млн. гривень.

Обсяг коштів, необхідний для виконання першого етапу Програми (2014 рік), становить 8865 млн. гривень, у тому числі з місцевих бюджетів - 1299 млн., інших джерел - 7566 млн. гривень.

Обсяг коштів, необхідний для виконання другого етапу Програми (2015 рік), становить 18980 млн. гривень, у тому числі з державного бюджету - 1516 млн., місцевих бюджетів - 3031 млн., інших джерел - 14433 млн. гривень.

Обсяг видатків з державного та місцевих бюджетів уточнюється щороку під час складання проекту державного бюджету.

 

ЗАХОДИ
з виконання Програми модернізації систем теплопостачання на 2014 - 2015 роки

Найменування заходу

Значення показника

Обсяг заощадження газу, тис. тонн умовного палива на рік

Економія загального річного споживання природного газу, відсотків

Строк окупності, років

Обсяг капіталовкладень, млн. гривень

Економія природного газу за рахунок модернізації технологічного обладнання

1. Встановлення утилізаторів тепла вихідних газів, одиниць

4000

670

7

1,5

700

2. Заміна котлів НИИСТУ-5 на сучасні, одиниць

4400

106

3

4,5

2144

3. Модернізація котлів, одиниць

6200

206

1,2

2,2

700

4. Встановлення модульних котелень, одиниць

756

34

2,4

2,5

2000

5. Заміна теплових мереж з використанням труб з пінополіуретановою ізоляцією, кілометрів

7870

1159

9

8

10530

6. Встановлення індивідуальних теплових пунктів, одиниць

11000

275

2,8

3,6

2711

Усього

 

2451

25,4

5,9

18785

Заміщення природного газу альтернативними видами палива

7. Переоснащення котелень з метою переведення на тверде паливо, одиниць

1500

180

1,9

0,7

700

8. Встановлення теплових насосів, одиниць

3000

1070

11

5

2700

9. Встановлення котлів, що працюють на біопаливі, одиниць

900

844

8,7

3

1352

10. Переоснащення котлів з метою використання електричної енергії для вироблення теплової енергії, одиниць

9360

224

2,3

5

2808

11. Встановлення установок для використання сонячної енергії, одиниць

5000

27

0,3

8

1500

Усього

 

2345

24,2

4

9060

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Програми модернізації систем теплопостачання на 2014 - 2015 роки

Найменування регіону, міста

Зменшення обсягу споживання газу, млн. куб. метрів на рік (відсотків)

Обсяг капіталовкладень,
млн. гривень

1. Автономна Республіка Крим

307,9 (7,3)

2030,6

2. Вінницька область

90 (2,1)

644,9

3. Волинська область

97 (2,3)

574

4. Дніпропетровська область

485,5 (11,5)

3800,4

5. Донецька область

359,6 (8,5)

2656,2

6. Житомирська область

93,6 (2,2)

526,7

7. Закарпатська область

106,6 (2,5)

446,8

8. Запорізька область

154,7 (3,6)

943

9. Івано-Франківська область

119,3 (2,8)

695,9

10. Київська область

253,8 (6)

1511,3

11. Кіровоградська область

62,7 (1,5)

415,5

12. Луганська область

121,3 (2,8)

948,5

13. Львівська область

204,3 (4,8)

1076,6

14. Миколаївська область

133,7 (3,2)

676,9

15. Одеська область

265,2 (7)

1261,9

16. Полтавська область

79 (1,9)

597,1

17. Рівненська область

85 (2)

679,7

18. Сумська область

94,4 (2,2)

613,8

19. Тернопільська область

60,4 (1,4)

501,2

20. Харківська область

170,4 (4)

1367,7

21. Херсонська область

194,9 (4,6)

1206,6

22. Хмельницька область

182,2 (4,3)

1228,7

23. Черкаська область

82,7 (1,9)

675,6

24. Чернівецька область

72,9 (1,7)

445,3

25. Чернігівська область

66,6 (1,5)

574,2

26. м. Київ

207,9 (4,9)

1369,7

27. м. Севастополь

64,4 (1,5)

376,2

Усього

4216

27845

 

ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА
фінансування Програми модернізації систем теплопостачання на 2014 - 2015 роки

Найменування заходу

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування, млн. гривень

усього

у тому числі за роками

2014

2015

1. Встановлення утилізаторів тепла вихідних газів

державний бюджет

39,1

 

39,1

місцеві бюджети

104,8

33,9

70,9

інші джерела

556,1

188,3

367,8

2. Заміна котлів НИИСТУ-5 на сучасні

державний бюджет

112,5

 

112,5

місцеві бюджети

332

104

228

інші джерела

1699,5

578,5

1121

3. Переоснащення котелень з метою переведення на тверде паливо

державний бюджет

37,7

 

37,7

місцеві бюджети

81,8

24

57,8

інші джерела

580,5

198,9

381,6

4. Модернізація котлів

державний бюджет

37,7

 

37,7

місцеві бюджети

111,7

33,9

77,8

інші джерела

550,6

189

361,6

5. Встановлення модульних котелень

державний бюджет

108,4

 

108,4

місцеві бюджети

309,3

97

212,3

інші джерела

1582,3

540,4

1041,9

6. Встановлення теплових насосів

державний бюджет

146,3

 

146,3

місцеві бюджети

430,8

130,8

300

інші джерела

2122,9

729,5

1393,4

7. Встановлення котлів, що працюють на біопаливі

державний бюджет

77,2

 

77,2

місцеві бюджети

215,8

65,4

150,4

інші джерела

1059

361,6

697,4

8. Заміна теплових мереж з використанням труб з пінополіуретановою ізоляцією

державний бюджет

574,1

 

574,1

місцеві бюджети

1663,7

501

1162,7

інші джерела

8292,2

2854,1

5438,1

9. Встановлення індивідуальних теплових пунктів

державний бюджет

148,3

 

148,3

місцеві бюджети

424,7

131,3

293,4

інші джерела

2138

731,5

1406,5

10. Переоснащення котлів з метою використання електричної енергії для вироблення теплової енергії

державний бюджет

152,5

 

152,5

місцеві бюджети

416

105

311

інші джерела

2239,5

789,3

1450,2

11. Встановлення установок для використання сонячної енергії

державний бюджет

82,2

 

82,2

місцеві бюджети

239,4

72,7

166,7

інші джерела

1178,4

404,9

773,5

Усього

 

27845

8865

18980

у тому числі:

державний бюджет

1516

 

1516

місцеві бюджети

4330

1299

3031

інші джерела

21999

7566

14433

____________

Опрос