Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления и определения размера денежной помощи или компенсации пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, оставшимся на прежнем месте проживания

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 18.12.2013 № 947
редакция действует с 26.07.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 грудня 2013 р. N 947

Київ

Про затвердження Порядку надання та визначення розміру грошової допомоги або компенсації постраждалим від надзвичайних ситуацій, які залишилися на попередньому місці проживання

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. N 623)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 10 липня 2019 року N 623

Відповідно до частини восьмої статті 86 та частини третьої статті 89 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. N 623)

Затвердити Порядок надання та визначення розміру грошової допомоги або компенсації постраждалим від надзвичайних ситуацій, які залишилися на попередньому місці проживання, що додається.

(постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. N 623)

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
надання та визначення розміру грошової допомоги або компенсації постраждалим від надзвичайних ситуацій, які залишилися на попередньому місці проживання

1. Цей Порядок встановлює механізм надання та визначення розміру грошової допомоги або компенсації постраждалим від надзвичайних ситуацій, які відмовилися від евакуації, відселення та залишилися на попередньому місці проживання та/або в межах відповідного населеного пункту.

2. Постраждалими визнаються особи, житлові будинки (квартири) яких:

пошкоджено внаслідок надзвичайної ситуації або проведення робіт з ліквідації її наслідків (таким постраждалим надається грошова допомога);

зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації (таким постраждалим надається грошова компенсація).

3. Органи місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності - військово-цивільні адміністрації проводять обстеження пошкоджених або зруйнованих житлових будинків (квартир), обліковують їх, складають і затверджують списки постраждалих на відповідній території та видають довідки про встановлення статусу особи, яка постраждала від надзвичайної ситуації, з підстав, зазначених у пункті 2 цього Порядку, за наявності паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу.

Особам, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, органи місцевого самоврядування на відповідній території, а в разі їх відсутності - військово-цивільні адміністрації також видають акт обстеження за формою, що затверджується МТОТ.

4. Рішення про надання постраждалим грошової допомоги та її розмір приймає Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцевий орган виконавчої влади.

Рішення про надання грошової компенсації приймає комісія з розгляду питань, пов'язаних з наданням грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації (далі - комісія), що створюється обласними держадміністраціями. Типове положення про комісію затверджується МТОТ.

Грошова допомога та компенсація є одноразовими. Повторна виплата коштів не допускається.

5. Постраждалі подають для отримання грошової допомоги Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим органам виконавчої влади, а для отримання грошової компенсації - комісії такі документи:

заяву;

довідку про встановлення статусу особи, яка постраждала від надзвичайної ситуації;

копію паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу;

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім випадків, коли особа через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті громадянина України).

Для отримання грошової компенсації також подаються:

документи, що підтверджують право власності на житло, - щодо житлових будинків (квартир), які зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації;

акт обстеження, зазначений в абзаці другому пункту 3 цього Порядку.

6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади у п'ятиденний строк з дня подання документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, а також за результатами обстеження житлових будинків (квартир), пошкоджених внаслідок надзвичайної ситуації, або проведення робіт з ліквідації її наслідків приймають рішення щодо надання постраждалим грошової допомоги, що оформляється протоколом, та повідомляють про це постраждалим.

Комісія у п'ятиденний строк з дня подання документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, приймає рішення щодо надання постраждалим грошової компенсації, що оформляється протоколом, та повідомляє про це постраждалим.

На підставі рішень, прийнятих комісією та затверджених в установленому порядку, обласні держадміністрації готують подання із зазначенням списку постраждалих, обсягу необхідних коштів, іншої інформації, на підставі якої прийнято рішення, яке надсилається МТОТ для затвердження у двох примірниках, один з яких залишається у МТОТ. Форма подання затверджується МТОТ.

МТОТ на підставі отриманого та затвердженого подання здійснює перерахування коштів, які передбачені для надання грошової компенсації у бюджетній програмі на відповідний рік, обласним держадміністраціям у повному обсязі або пропорційно до потреб кожної області, зазначених у поданнях.

У разі коли постраждалий подав недостовірну інформацію про встановлення статусу особи, яка постраждала від надзвичайних ситуацій, розмір заподіяної матеріальної шкоди, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, комісія можуть прийняти рішення про відмову в наданні грошової допомоги або компенсації.

У разі незгоди постраждалий може оскаржити зазначене рішення до суду.

7. Розмір грошової допомоги постраждалим становить від 3 до 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Розмір грошової компенсації постраждалим визначається за показниками опосередкованої вартості спорудження житла у регіонах України відповідно до місцезнаходження житлових будинків (квартир), які зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації (але не більше ніж 300 тис. гривень).

Під час визначення розміру грошової допомоги або компенсації враховується розмір заподіяної матеріальної шкоди, страхових виплат, інших видів допомог.

8. Грошова допомога постраждалим, які є власниками (співвласниками), наймачами житлового будинку (квартири), пошкодженого (пошкодженої) внаслідок надзвичайної ситуації або проведення робіт з ліквідації її наслідків, а також грошова компенсація постраждалим, які є власниками (співвласниками) житлового будинку (квартири), зруйнованого (зруйнованої) внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, надається в місячний строк з дня прийняття рішення про її надання.

Грошова допомога або компенсація співвласникам надається пропорційно площі житлового будинку (квартири), що належить кожному із співвласників.

9. Виплата грошової допомоги або компенсації здійснюється через акціонерне товариство "Укрпошта" або шляхом перерахування коштів на банківській рахунок, наданий постраждалим.

10. Фінансування заходів з надання грошової допомоги постраждалим, зазначеним в абзаці другому пункту 2 цього Порядку, здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших не заборонених законодавством джерел.

Фінансування заходів з надання грошової компенсації постраждалим, зазначеним в абзаці третьому пункту 2 цього Порядку, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, інших не заборонених законодавством джерел.

11. Після отримання грошової допомоги або компенсації постраждалі втрачають право на отримання пільг і компенсацій, передбачених у частині восьмій статті 86 та частині другій статті 89 Кодексу цивільного захисту України.

(Порядок у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.07.2019 р. N 623)

____________

Опрос