Идет загрузка документа (69 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления и определения размера денежной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и размера денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 18.12.2013 № 947
редакция действует с 08.09.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 грудня 2013 р. N 947

Київ

Про затвердження Порядку надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій та розміру грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. N 623
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.09.2020 р. N 767)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 10 липня 2019 року N 623
,
від 2 вересня 2020 року N 767

Відповідно до частини восьмої статті 86 та частини третьої статті 89 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. N 623)

Затвердити Порядок надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій та розміру грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, що додається.

(постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. N 623
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.09.2020 р. N 767)

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій та розміру грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації

1. Цей Порядок встановлює механізм надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій і розміру грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації.

2. Постраждалими визнаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, житлові будинки (квартири) (далі - житло) яких пошкоджено/зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації (далі - постраждалі).

3. Грошова допомога надається постраждалим, житло яких пошкоджено внаслідок надзвичайної ситуації або проведення робіт з ліквідації її наслідків та які відмовилися від евакуації, відселення та залишилися на попередньому місці проживання та/або в межах відповідного населеного пункту.

Грошова компенсація надається постраждалим, які є власниками житла, яке перебуває на контрольованих Україною територіях та було зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, після дати набрання чинності Указом Президента України від 14 квітня 2014 р. N 405 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України".

4. Органи місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності - військово-цивільні адміністрації населених пунктів проводять обстеження пошкодженого або зруйнованого житла, обліковують його, складають і затверджують списки постраждалих на відповідній території та видають довідки про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації.

5. Рішення про надання постраждалим грошової допомоги та її розмір приймає Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади.

Рішення про надання грошової компенсації приймають комісії з розгляду питань, пов'язаних з наданням грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації (далі - комісія), на підставі поданих органами місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності - військово-цивільними адміністраціями населених пунктів сформованих та затверджених списків постраждалих на виплату грошової компенсації.

6. Комісія утворюється в Донецькій та Луганській областях Донецькою та Луганською облдержадміністраціями. Рішення про утворення комісії погоджується з Мінреінтеграції.

7. До складу комісії входять представники апарату, структурних підрозділів з питань житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури, квартирного обліку, соціального захисту населення, цивільного захисту, оборонної роботи, інформаційної та внутрішньої політики, інвестиційно-інноваційного розвитку, фінансів, економіки облдержадміністрацій, а також представники Мінреінтеграції.

До складу комісії можуть також входити представники інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності - військово-цивільних адміністрацій, громадських об'єднань та неприбуткових організацій (за їх згодою).

8. До повноважень комісії належить:

1) розгляд заяв та доданих до них документів;

2) встановлення підстав та прийняття рішення щодо надання або відмови в наданні грошової компенсації постраждалим, які є власниками житла, яке зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації;

3) визначення розміру грошової компенсації постраждалим, які є власниками житла, яке зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації;

4) розгляд інших питань, що стосуються рішень, які можуть бути прийняті відповідно до цього Порядку.

9. Для отримання грошової допомоги постраждалі подають на розгляд Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади такі документи:

1) заяву;

2) довідку про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації;

3) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;

4) копію одного з передбачених Податковим кодексом України документа з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім випадків, коли постраждалим є іноземець, особа без громадянства або особа, яка через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті громадянина України) (крім іноземців та осіб без громадянства).

10. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади приймають у п'ятиденний строк з дня подання документів, зазначених у пункті 9 цього Порядку, а також за результатами обстеження житла, пошкодженого внаслідок надзвичайної ситуації або проведення робіт з ліквідації її наслідків, рішення щодо надання постраждалим грошової допомоги, що оформляється протоколом, та повідомляють про це постраждалим.

11. У разі надання постраждалим недостовірної інформації про встановлення статусу особи, яка постраждала від надзвичайної ситуації, розмір завданої матеріальної шкоди Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади можуть прийняти рішення про відмову в наданні грошової допомоги.

У разі незгоди постраждалий може оскаржити зазначене рішення до суду.

12. Для проведення обстеження житла, зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, органи місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності - військово-цивільні адміністрації населених пунктів утворюють комісію з обстеження житла, зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації (далі - комісія з обстеження), призначають її голову, заступника голови та затверджують її склад із залученням за згодою депутатів відповідної місцевої ради, представників райдержадміністрацій та правоохоронних органів, а також представників громадських об'єднань та неприбуткових організацій. У разі потреби до обстеження житла відповідно до законодавства можуть за згодою залучатися фахівці проектних і науково-дослідних організацій та інші суб'єкти господарювання, у тому числі ті, які мають право проводити обстеження та технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна.

До складу комісії з обстеження можуть залучатись уповноважені представники Збройних Сил на підставі письмового дозволу Командувача об'єднаних сил.

13. Комісія з обстеження складає акт обстеження житла, зруйнованого (пошкодженого) внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації (далі - акт обстеження), за формою згідно з додатком 1 у двох примірниках, один з яких надається постраждалому або його представнику. В акті обстеження зазначається висновок про технічний стан житла на момент його обстеження: зруйноване чи пошкоджене. У разі коли житло пошкоджене, зазначається його придатність до проживання: придатне чи непридатне для проживання.

Під час проведення обстеження житла та складання акта обстеження можуть враховуватись інші документи, в яких зафіксовано факт руйнування житла.

14. Постраждалі або їх представники мають право долучатися до роботи комісії з обстеження під час обстеження та складання акта обстеження, підписувати його, надавати пояснення, додавати інші документи та/або інформацію, які постраждалі вважають за необхідне додати, здійснювати фото- та відеофіксацію обстеження житла.

15. У разі наявності обмежень в перебуванні та переміщенні осіб на території населених пунктів, в яких розташоване житло, необхідне для обстеження, встановлених наказом Командувача об'єднаних сил, комісія з обстеження проводить обстеження житла на підставі письмового дозволу Командувача об'єднаних сил. У разі відмови Командувача об'єднаних сил надати такий дозвіл строк на проведення обстеження, визначений цим Порядком, тимчасово припиняється до моменту отримання відповідного дозволу Командувача об'єднаних сил або зняття встановлених обмежень.

16. Для отримання грошової компенсації, а також для проведення обстеження житла, зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, та для визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації постраждалі подають на розгляд органів місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності - відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів за місцем розташування житла такі документи на кожен окремий об'єкт житла:

1) заяву про проведення обстеження житла, зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, за формою згідно з додатком 2;

2) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;

3) копію одного з передбачених Податковим кодексом України документа з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім випадків, коли постраждалим є іноземець, особа без громадянства або особа, яка через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті громадянина України) (крім іноземців та осіб без громадянства);

4) нотаріально завірені копії документів, що підтверджують наявність права власності у постраждалого на житло на момент подання заяви про проведення обстеження житла.

17. Органи місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності - військово-цивільні адміністрації населених пунктів приймають протягом п'яти календарних днів з моменту надходження заяви (за формою згідно з додатком 2) рішення про проведення обстеження житла, про що повідомляють постраждалому або його представнику зворотними каналами зв'язку, що зазначені у заяві.

Обстеження житла, зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, повинно бути проведене у строк не більше 30 календарних днів з моменту прийняття відповідного рішення.

18. Органи місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності - військово-цивільні адміністрації населених пунктів видають протягом трьох робочих днів з моменту проведення обстеження житла безоплатно та за наявності підстав постраждалому довідку про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації за формою згідно з додатком 3.

19. Після отримання довідки про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації за формою згідно з додатком 3 постраждалі, їх законні представники або представники, які діють на підставі нотаріально посвідченої довіреності (далі - представник), додатково подають органам місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності - військово-цивільним адміністраціям населених пунктів:

1) заяву у довільній формі про виплату грошової компенсації. У заяві зазначаються реквізити банківської картки (карткового рахунка у банку), на яку (який) перераховується компенсація, та зазначається, що заявник не звертався за виплатою до інших органів місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності - військово-цивільних адміністрацій населених пунктів;

2) копію довідки про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації;

3) копію акта обстеження житла;

4) інформаційну довідку (витяг) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про припинення права власності на житло у зв'язку з його знищенням, яка видається в установленому порядку на підставі акта обстеження житла.

20. У разі подання постраждалим неповного пакета документів, необхідних для отримання грошової компенсації, визначених в цьому Порядку, або наявності в поданих документах технічних помилок чи інших недоліків органи місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності - військово-цивільні адміністрації населених пунктів надають можливість постраждалому протягом 10 календарних днів з моменту повідомлення про виявлення такого факту надати відсутні документи або усунути відповідні недоліки. У разі неусунення недоліків в установлений строк всі документи повертаються постраждалому або його представнику.

21. Органи місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності - військово-цивільні адміністрації населених пунктів формують та затверджують щомісяця до 5 числа списки постраждалих, житло яких зруйноване внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, та надсилають їх разом з наданими постраждалими документами структурним підрозділам з питань соціального захисту населення Донецької та Луганської облдержадміністрацій (далі - регіональні органи соціального захисту населення) за встановленою формою подання, що затверджується Мінреінтеграції, для подальшого їх внесення на розгляд комісій.

22. Комісія протягом десяти робочих днів з моменту отримання списку постраждалих, житло яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, приймає рішення щодо надання або відмови в наданні грошової компенсації. Постраждалі, щодо заяв яких було прийнято рішення про надання грошової компенсації, включаються до узагальненого списку постраждалих, що оформляється відповідним протоколом.

Комісія може своїм вмотивованим рішенням одноразово продовжити строк для прийняття рішення, передбаченого цим пунктом, але не більш як на 30 календарних днів.

23. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття комісією рішення про надання грошової компенсації та включення постраждалого в узагальнений список постраждалих регіональні органи соціального захисту населення надсилають постраждалим, а також органам місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності - військово-цивільним адміністраціям населених пунктів копію рішення комісії із зазначенням розміру грошової компенсації.

24. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття комісією рішення про відмову в наданні грошової компенсації регіональні органи соціального захисту населення надсилають постраждалим, а також органам місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності - військово-цивільним адміністраціям населених пунктів копію рішення із зазначенням підстав його прийняття.

25. Комісією приймається рішення щодо відмови в наданні грошової компенсації у разі:

1) встановлення обставин, що свідчать про подання постраждалим документів, що містять недостовірну інформацію;

2) повторного подання заяви постраждалим, якому раніше було виплачено грошову компенсацію або який вже включений в подання до Мінреінтеграції;

3) реєстрації постраждалим права власності на житло після моменту його руйнації (крім винятків, встановлених цим Порядком).

У разі незгоди постраждалий може оскаржити зазначене рішення до суду.

26. Грошова компенсація не надається у разі, коли житло було зруйноване до моменту реєстрації постраждалим права власності на такий об'єкт.

Дія даного пункту не поширюється на випадки:

реєстрації постраждалим права власності на зруйноване житло внаслідок отримання його в спадщину, крім випадку спадкування житла, яке було придбано спадкодавцем у зруйнованому стані, або отримання спадкодавцем за життя грошової компенсації за зруйноване житло;

згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно під час першої реєстрації права власності (внесенні запису) щодо зруйнованого житла постраждалий був зазначений як власник такого житла.

27. За результатами прийнятих комісією рішень регіональні органи соціального захисту населення затверджують не пізніше ніж через п'ять робочих днів з моменту отримання узагальненого списку постраждалих від комісії подання за формою, встановленою Мінреінтеграції, у якому зазначається узагальнений список постраждалих, обсяг необхідних коштів, інша інформація, на підставі якої прийнято рішення, яке надсилається на погодження до Мінреінтеграції для затвердження у двох примірниках, один з яких залишається у Мінреінтеграції.

28. Мінреінтеграції відповідно до обсягу бюджетних коштів на відповідний рік на підставі отриманого та погодженого подання від регіональних органів соціального захисту населення здійснює розподіл бюджетних коштів пропорційно кількості постраждалих за областями, яким у порядку черговості відповідно до дати подання заяв, передбачених пунктом 19 цього Порядку, виплачується грошова компенсація. У разі наявності заяв, поданих в один день, пріоритетність надається постраждалим, житло яких було зруйновано раніше.

29. Документи, необхідні для отримання грошової допомоги або компенсації, визначені в цьому Порядку, подаються постраждалим або його представником особисто чи за допомогою засобів поштового зв'язку (цінним листом з описом вкладення). У разі подання документів представниками до них додаються копії документів, які підтверджують правомірність такого представництва.

Якщо органом місцевого самоврядування, а у разі відсутності - військово-цивільною адміністрацією населеного пункту утворено центр надання адміністративних послуг, документи можуть подаватися через такий центр. Документи можуть подаватися через центр надання адміністративних послуг, утворений райдержадміністрацією (військово-цивільною адміністрацією), на основі узгодженого рішення органу місцевого самоврядування, а у разі його відсутності - військово-цивільною адміністрацією населеного пункту та зазначеної адміністрації.

30. У разі коли зруйноване чи пошкоджене житло перебуває у спільній частковій власності кількох постраждалих, документи, необхідні для отримання грошової допомоги або компенсації, визначені в цьому Порядку, подаються окремо від імені кожного постраждалого.

31. Розмір грошової допомоги постраждалим становить від трьох до 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Під час визначення розміру грошової допомоги враховується розмір заподіяної матеріальної шкоди, страхових виплат, інших видів допомог.

32. Розмір грошової компенсації постраждалим визначається за показниками опосередкованої вартості спорудження житла у регіонах України відповідно до місцезнаходження житла, що є чинними на дату затвердження узагальненого списку відповідно (але не більш як 300 тис. гривень за один об'єкт зруйнованого житла).

33. Грошова допомога або компенсація співвласникам надається пропорційно площі зруйнованого або пошкодженого житла, що належить кожному із співвласників.

34. Грошова допомога постраждалим, які є власниками (співвласниками), наймачами житла, пошкодженого внаслідок надзвичайної ситуації або проведення робіт з ліквідації її наслідків, надається у місячний строк з дня прийняття рішення про її надання.

Грошова компенсація постраждалим виплачується регіональними органами соціального захисту населення протягом п'яти робочих днів з моменту надходження бюджетних коштів.

35. Виплата грошової допомоги здійснюється через акціонерне товариство "Укрпошта" або шляхом перерахування коштів на банківський рахунок, наданий постраждалим.

Виплата грошової компенсації здійснюється шляхом перерахування коштів на банківську картку (картковий рахунок у банку) отримувача компенсації.

36. Грошова допомога та компенсація є одноразовими. Повторна виплата коштів не допускається.

37. Виплата грошової компенсації постраждалим є складовою частиною формування консолідованої претензії України до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України на виконання статті 6 Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях".

38. Фінансування заходів з надання грошової допомоги постраждалим здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших не заборонених законодавством джерел.

Фінансування заходів з надання грошової компенсації постраждалим здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

39. Після отримання грошової допомоги або компенсації постраждалі втрачають право на отримання пільг і компенсацій, передбачених у частині восьмій статті 86 та частині другій статті 89 Кодексу цивільного захисту України.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету органу місцевого самоврядування (розпорядженням голови військово-цивільної адміністрації населеного пункту)
від "___" ____________ р. N __________
"_________________________________"
(назва)

АКТ
обстеження житла, зруйнованого (пошкодженого) внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, N _____

___________________________________
(назва адміністративно-територіальної одиниці)

"___" ____________ 20__ р.
(дата)

Об'єкт обстеження _____________________________________________________________________
                                                                                                         (житловий будинок /квартира)

Адреса розташування __________________________________________________________________

Вид права власності ___________________________________________________________________
                                                                                           (спільна сумісна, спільна часткова, право власності тощо)

Комісія з обстеження житла, зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, у складі:

голови комісії _________________________________________________________________________

заступника голови комісії _______________________________________________________________

секретаря комісії ______________________________________________________________________

членів комісії _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
що діють на підставі рішення органу місцевого самоврядування, а у разі його відсутності - розпорядження голови військово-цивільної адміністрації населеного пункту
_____________________________________________________________________________________,
                                                        (зазначити дату, номер рішення/розпорядження та назву рішення/розпорядження)
у присутності заявника (власника, співвласників, представника)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (зазначити прізвище, ім'я та по батькові)
на підставі заяви
_____________________________________________________________________________________
                                                    (прізвище, ім'я та по батькові постраждалої особи із зазначенням дати звернення)
на день обстеження житла комісія з обстеження житла, зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, встановила такі пошкодження:

орієнтовна дата пошкодження/руйнування житла ___________________________________________

зазначити причини пошкодження/руйнації ________________________________________________

загальна площа житла __________________________________________________________________

поверховість __________________________________________________________________________

фундамент ____________________________________________________________________________

стіни ________________________________________________________________________________

дах/покрівля __________________________________________________________________________

підлога ______________________________________________________________________________

вікна, двері ___________________________________________________________________________

комунікації ___________________________________________________________________________

ремонтні роботи _______________________________________________________________________

наявність господарських будівель та споруд на території земельної ділянки, де розташоване житло
_____________________________________________________________________________________
                                                (описати наявність/відсутність будівель/споруд на земельній ділянці)

Кадастровий номер земельної ділянки (у разі присвоєння) __________

У житлових будинках (квартирах) зареєстровані (прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, у тому числі неповнолітні діти)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Зазначити фактичне місце проживання власника та членів сім'ї
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Висновки
_____________________________________________________________________________________
                                                (зруйноване/пошкоджене, якщо пошкоджене: придатне або непридатне для проживання)

Окрема думка власника (представника)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Види допомоги, які надавалися
_____________________________________________________________________________________
                               (зазначити інформацію про виплати/допомогу із зазначенням рішення/підстави та дати виплати)

До акта обстеження додаються
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (перелік документів, у тому числі фото житла, яке зруйноване)

Голова комісії

____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

Заступник голови

____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії

____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

Постраждалі/ представник
(у разі участі в обстеженні)

____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

 

 

_________________________________________
(найменування органу, до якого подається заява)
_________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові заявника)
_________________________________________
(адреса місця реєстрації)
_________________________________________
(адреса місця фактичного проживання/перебування)
_________________________________________
(серія, номер паспорта, коли і ким виданий, або
документа, що посвідчує особу чи її спеціальний статус)
_________________________________________
(контактний номер телефону)

ЗАЯВА
про проведення обстеження житла, зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації

Прошу провести обстеження зруйнованого житлового будинку (квартири), розташованого (розташованої) за адресою:
_____________________________________________________________________________________
та перебуває у власності (співвласності), що підтверджується
_____________________________________________________________________________________
                       (назва документа, найменування уповноваженого органу, що видав документ, дата та номер запису)
_____________________________________________________________________________________.
                                                                         (або реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна)

Про дату та час такого обстеження прошу повідомити мені
_____________________________________________________________________________________
                                                (адреса для листування, номер телефону або адреса електронної пошти, за якою
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        може здійснюватися офіційне листування)

Під час проведення обстеження буду присутнім (присутньою) особисто, доручаю представляти мої інтереси законному представнику або третій особі (за довіреністю).

_____________________________________________________________________________________
                                                                     (необхідне підкреслити, у разі визначення представника
_____________________________________________________________________________________
                                                                  вказати прізвище, ім'я та по батькові та реквізити довіреності)

До заяви додаю
_____________________________________________________________________________________

___________
       (дата)

________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

 

ДОВІДКА
від ___ ____________ 20__ р. N _____
про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації

Видана ______________________________________________________________________________
                                                           (прізвище, ім'я та по батькові заявника (заявників/власника (співвласників)
_____________________________________________________________________________________
                        (серія, номер (у разі наявності), дата видачі паспорта громадянина України, ким і коли виданий/дані)
_____________________________________________________________________________________
                                                               (або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус)

Зареєстроване місце проживання
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (вулиця, номер будинку/квартири)

Фактичне місце проживання/перебування
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (населений пункт, вулиця, номер будинку/квартири)

На підставі акта обстеження житла, зруйнованого (пошкодженого) внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (зазначити номер, дату, назву населеного пункту)

Обставини руйнування/пошкодження житлового будинку (квартири)
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (дата настання наслідку надзвичайної ситуації)

Висновок комісії з обстеження житла, зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (житло зруйноване/пошкоджене)

______________________________________
(Посадова особа органу місцевого самоврядування,
а в разі його відсутності - військово-цивільної
адміністрації населеного пункту)

_________________________
(підпис, ініціали та прізвище)

(Порядок у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 10.07.2019 р. N 623
,
від 02.09.2020 р. N 767)

____________

Опрос