Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 8 декабря 2010 г. N 1149

КМ Украины
Постановление КМ от 18.12.2013 № 945
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 грудня 2013 р. N 945

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. N 1149

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 лютого 2015 року N 35)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. N 1149 "Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 97, ст. 3441; 2011 р., N 73, ст. 2748, N 86, ст. 3143, N 100, ст. 3664; 2012 р., N 72, ст. 2905; 2013 р., N 99, ст. 3637) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2014 року.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. N 1149

1. У Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами, затвердженій зазначеною постановою:

1) пункти 6 і 7 викласти в такій редакції:

"6. Розрахунок прогнозованого обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами (RDizak), проводиться у межах прогнозованого обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період (без урахування обсягу податку на доходи фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу, та обсягу доходів, що відповідно до абзацу другого частини шостої статті 98 Бюджетного кодексу України визначається окремо за кожним видом доходів), а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці за такою формулою:

RDizak = (Ki5 х Ni3 х Du5) / Nu3,

де Ki5 - індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці (з чотирма знаками після коми), який визначається за такою формулою:

Ki5 = (Dri / Ni3) / (SDri / Nu3),

Dri = Du5 х (Ni1 + Ni2 + Ni3) х Ki4 х Zi / (Nu1 + Nu2 + Nu3),

де Dri - попередній прогноз обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, який проводиться у межах прогнозованого обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці;

Du5 - прогнозований обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за всіма місцевими бюджетами на планований бюджетний період;

Nu1, Nu2, Nu3, Ni1, Ni2, Ni3 - чисельність наявного населення України та адміністративно-територіальної одиниці за відповідний рік базового періоду (станом на 1 січня року, що настає за базовим);

Ki4 - індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці, який визначається за такими формулами:

якщо Ki3 > Ki1, то Ki4 = Ki3 - (2 х (Ki1 - Ki2) + (Ki2 - Ki3)) / 3 - ((Ki1 - Ki2) + (Ki2 - Ki3)) / 2;

якщо Ki3 < Ki1, то Ki4 = ElnKi3 - (2 х (lnKi1 - lnKi2) + (lnKi2 - lnKi3)) / 3 - ((lnKi1 - lnKi2) + (lnKi2 - lnKi3)) / 2,

де E - число Ейлера - математична стала, яка приблизно дорівнює 2,71828182846;

ln - натуральний логарифм;

Ki1, Ki2, Ki3 - індекси відносної податкоспроможності i-тої адміністративно-територіальної одиниці відповідного року базового періоду, які визначаються за такими формулами:

Ki1 = [(Di1 + Li1) / Ni1] / [(Du1 + Lu1) / Nu1],

Ki2 = [(Di2 + Li2) / Ni2] / [(Du2 + Lu2) / Nu2],

Ki3 = [(Di3 + Li3) / Ni3] / [(Du3 + Lu3) / Nu3],

де Du1, Du2, Du3, Di1, Di2, Di3 - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та за кожним окремо взятим зведеним бюджетом мм. Києва, Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, зведеним бюджетом району, за звітними даними про їх фактичні надходження за відповідні роки базового періоду;

Lu1, Lu2, Lu3, Li1, Li2, Li3 - сума наданих органами місцевого самоврядування пільг із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), що включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та за кожним окремо взятим зведеним бюджетом мм. Києва, Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, зведеним бюджетом району, за відповідні роки базового періоду;

Zi - коефіцієнт актуалізації індексів відносної податкоспроможності, який визначається за такою формулою:

Zi = Kifakt / Kiprohn,

де Kifakt - фактичний індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці за звітними даними року, що передує планованому, який визначається за такою формулою:

Kifakt = [Di4 / Ni3] / [Du4 / Nu3],

де Du4, Di4 - обсяг доходів (кошика доходів), що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, закріплених за усіма місцевими бюджетами та за кожним окремо взятим зведеним бюджетом мм. Києва, Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, зведеним бюджетом району, за звітними даними про надходження таких доходів у році, що передує планованому, без урахування обсягу податку на доходи фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу;

Kiprohn - прогнозний індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці у році, що передує планованому, який визначається за такими формулами:

якщо Ki3 > Ki1, то Kiprohn = Ki2 + 2 х Ki3 - 2 х (Ki1 + Ki2 + Ki3) / 3,

якщо Ki3 < Ki1, то Kiprohn = ElnKi2 + 2 х lnKi3 - 2 х (lnKi1 + lnKi2 + lnKi3) / 3,

якщо mi > 1,123 та Kifakt / Kiprohn > 1, то Zi = 1,

де mi - коефіцієнт збільшення обсягу доходів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, який визначається за такою формулою:

mi = Dip / Dim,

де Dip, Dim - обсяг доходів (кошика доходів), що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, закріплених за кожним окремо взятим зведеним бюджетом мм. Києва, Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, зведеним бюджетом району, за звітними даними про надходження таких доходів у відповідних періодах 2013 і 2012 років без урахування обсягу податку на доходи фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу.

Для стимулювання зведених бюджетів районів, бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, мм. Києва, Севастополя, які щороку збільшують обсяг доходів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, розрахунковий показник обсягу доходів (кошика доходів) (SDizak) обчислюється з урахуванням показників стимулювання (St1, St2 і St3) за такою формулою:

SDizak = SpDizak х St2 х St3,

де SpDizak - розрахунковий показник обсягу доходів з урахуванням показника стимулювання (St1), який визначається за такими формулами:

якщо St1 < 1, то SpDizak = RDizak х St1,

якщо St1 > 1, то SpDizak = RDizak,

де St1 - показник стимулювання, який визначається за такою формулою:

St1 = (gu + 0,05) / g,

де g - коефіцієнт зростання обсягу доходів, який визначається за такою формулою:

g = Ki5 / Kiser1-3,

gu - середнє арифметичне значення коефіцієнта зростання індексу податкоспроможності для відповідного рівня місцевих бюджетів - зведених бюджетів районів, бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, мм. Києва і Севастополя;

Kiser1-3 - середнє арифметичне значення індексу податкоспроможності i-тої адміністративно-територіальної одиниці за відповідні роки базового періоду;

St2 - показник стимулювання, який визначається за такими формулами:

якщо Ki6 < 0,65 та Krok > 1, то St2 = 0,95,

якщо Ki6 > 2 та Krok > 1, то St2 = Kmin / Ki6,

у всіх інших випадках St2 = 1,

де Ki6 - індекс податкоспроможності, який визначається за такою формулою:

Ki6 = (SpDizak / Ni3) / (SSpDizak / Nu3),

Krok = Ki6 - Kmin + 1,

де Kmin дорівнює мінімальному значенню між Kifakt та Kiser1-3;

St3 - показник стимулювання, який визначається за такими формулами:

якщо mi > 1,19, то St3 = 0,9,

якщо mi < 1,19, то St3 = 1.

Для стимулювання бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів) з урахуванням показника стимулювання (SDizak) визначається за такою формулою:

SDizak = RDizak х Sto,

де Sto - показник стимулювання, який визначається за такою формулою:

Sto = SSDizak mro / SRDizak mro,

де SSDizak mro - сума розрахункових обсягів доходів (кошика доходів) з урахуванням показників стимулювання за зведеними бюджетами міст обласного значення і районів відповідної області;

SRDizak mro - сума розрахункових обсягів доходів (кошика доходів) без урахування показників стимулювання за зведеними бюджетами міст обласного значення і районів відповідної області.

Загальний прогнозований обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, розрахований виходячи з основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, визначається за такою формулою:

Dizak = SDizak + (Ki5 х Ni3 х DDu5 / Nu3) + Dw + Db,

де DDu5 - обсяг доходів (кошика доходів), нерозподілений після застосування показників стимулювання, що визначається за такою формулою:

DDu5 = Du5 - SDuzak,

де SDuzak - розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів) з урахуванням показника стимулювання на прогнозний період по Україні в цілому;

Dw - обсяг податку на доходи фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу, для кожної адміністративно-територіальної одиниці;

Db - обсяг доходів, передбачених пунктами 2 - 5 частини першої статті 64 і пунктами 2 - 6, 15 частини першої статті 66 Бюджетного кодексу України, що визначається як сума прогнозних показників, розрахованих окремо за кожним видом доходів.

7. Для місцевих бюджетів, кошти яких передаються до державного бюджету, застосовується коефіцієнт вирівнювання (ai), який має значення 1.";

2) у пункті 13:

в абзаці четвертому цифри "0,03789" замінити цифрами "0,0369748";

в абзаці п'ятому цифри "0,03158" замінити цифрами "0,0315695";

в абзаці шостому цифри "0,00225" і "0,00156" замінити відповідно цифрами "0,00224925" і "0,0014739";

3) у пункті 14:

формулу

"Vy ark = Vyu х Ky ark + Vark"

замінити такою формулою:

"Vy ark = Vyu х Ky ark";

в абзаці другому цифри "0,03100" замінити цифрами "0,031321";

абзац третій виключити;

4) в абзаці четвертому пункту 15 цифри "0,38839" замінити цифрами "0,38372475";

5) в абзаці четвертому пункту 16 цифри "0,50733" замінити цифрами "0,5126868";

6) у пункті 18:

формули

"Vzob(ark) = Hzob(ark) х Ni х (1 - l + l х Kzi2) + Spilot/ex(ob) + Szvi(pilot) + Szei + Vzgi + Szi,

Hzob(ark) = (Vzu - Vzgu - Szeu - Szvu(pilot) - Szpu(pilot) - Szu) х Kzob(ark)1 х Kzob(ark)4 / Nu"

замінити такими формулами:

"Vzob(ark) = Hzob(ark) х Ni х (1 - l + l х Kzi2) + Spilot/ex(ob) + Szvi(pilot) + Szei + Vzgi + Szi + Szexi,

Hzob(ark) = (Vzu - Vzgu - Szeu - Szvu(pilot) - Szpu(pilot) - Szu - Szexu) х Kzob(ark)1 х Kzob(ark)4 / Nu";

в абзаці сімнадцятому слова "інших обласних бюджетів" замінити словами "інших обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим";

в абзаці вісімнадцятому слова "обласних бюджетів на надання" виключити;

в абзаці дев'ятнадцятому слово "вторинної" замінити словами "обласних бюджетів на надання вторинної";

в абзаці двадцятому слова "екстреної медичної допомоги в інших областях" замінити словами "інших обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим на надання екстреної медичної допомоги в інших областях та Автономній Республіці Крим";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Szexu - загальний обсяг цільових коштів для забезпечення додаткових виплат медичним працівникам системи екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України "Про екстрену медичну допомогу";

Szexi - обсяг цільових коштів бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету для забезпечення додаткових виплат медичним працівникам системи екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України "Про екстрену медичну допомогу", розподілений відповідно до чисельності наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує планованому.";

7) у пункті 19:

формулу

"Hzm(r)i = (Vzu - Vzgu - Szeu - Szvu(pilot) - Szpu(pilot) - Szu) х Kzm(r)1 х Kzm(r)4 / (Nu - Ndm(r)u - Nwm(r)u х Kzm(r)5)"

замінити такою формулою:

"Hzm(r)i = (Vzu - Vzgu - Szeu - Szvu(pilot) - Szpu(pilot) - Szu - Szexu) х Kzm(r)1 х Kzm(r)4 / (Nu - Ndm(r)u - Nwm(r)u х Kzm(r)5)";

абзац дванадцятий після слова "областях" доповнити словами "та Автономній Республіці Крим";

8) у пункті 22:

формулу

"Voi = Ho х (Uo х Kob + Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt х Kgt + Ut х Kt + Usi х Ksi + Ugz х Kgz + Uz + Uh х Kh + Ugh х Kgh + Ud х Kd + Uc х Kc) + Hu х (Uptnz + Uptnzc х Kptnzc + Uptnzg х Kptnzg) + Hv х (Upnzo + Upnzo х Kpnzob) + Vark + Sst + Sgd"

замінити такою формулою:

"Voi = Ho х (Uo х Kob + Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt х Kgt + Ut х Kt + Usi х Ksi + Ugz х Kgz + Uz + Uh х Kh + Ugh х Kgh + Ud х Kd + Uc х Kc) + Hu х (Uptnz + Uptnzc х Kptnzc + Uptnzg х Kptnzg) + Hv х (Upnzo + Upnzo х Kpnzob) + Vark + Vznz + Sst + Sgd";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Vznz - обсяг видатків на надання загальної середньої освіти у таких загальноосвітніх навчальних закладах, як спеціалізовані школи-інтернати, ліцеї-інтернати, гімназії-інтернати, колегіуми-інтернати, у разі, коли не менше 70 відсотків кількості учнів, які здобувають освіту у відповідному загальноосвітньому навчальному закладі, є жителями населених пунктів, розташованих на території Автономної Республіки Крим чи області (крім населеного пункту, де розташований такий заклад), який визначається за такою формулою:

Vznz = Ho х ((Um + Umr) х Kznzm + (Ugm + Ugmr) х Kznzgm + Us х Ks + Ugs х Kgs).

На планований бюджетний період Kznzm дорівнює 0,841, Kznzgm - 0,968.";

9) у пункті 23:

формулу

"Voi = Hd х (Dm х Knm(r) х Kzd + Dm х Knm(r)sn-sp х Ksn-sp + Dgm х Kgnm(r) х Kzd + Dgm х Kgnm(r)sn-sp х Ksn-sp + Ds х Knm(r) х Kzd + Ds х Knm(r)sn-sp х Ksn-sp + Dgs х Kgnm(r) х Kzd + Dgs х Kgnm(r)sn-sp х Ksn-sp) + Ho х (Ugm х Kgm + Ugmr х Kgmr + Ugs х Kgs + Um х Km + Umr х Kmr + Us х Ks + Ubm(r) х Kbm(r) + Ujm(r) х Kj + Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt х Kgt + Ut х Kt + Ugz х Kgz + Uz + Uc х Kc) + Hrdonv х (Dmss(nv) + Dgmss(nv) х Kgdnz) + Hrdov х (Dmss(v) + Dgmss(v) х Kgdnz) + Hv х (Upnzr + Upnzr х Kpnzr) + Sd + Sgd + Vtzn(r)"

замінити такою формулою:

"Voi = Hd х (Dm х Knm(r) х Kzd + Dm х Knm(r)sn-sp х Ksn-sp + Dgm х Kgnm(r) х Kzd + Dgm х Kgnm(r)sn-sp х Ksn-sp + Ds х Knm(r) х Kzd + Ds х Knm(r)sn-sp х Ksn-sp + Dgs х Kgnm(r) х Kzd + Dgs х Kgnm(r)sn-sp х Ksn-sp) + Ho х (Ugm х Kgm + Ugmr х Kgmr + Ugs х Kgs + Um х Km + Umr х Kmr + Us х Ks + Ubm(r) х Kbm(r) + Ujm(r) х Kj + Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt х Kgt + Ut х Kt + Ugz х Kgz + Uz + Uc х Kc) + Hrdonv х (Dmss(nv) + Dgmss(nv) х Kgdnz) + Hrdov х (Dmss(v) + Dgmss(v) х Kgdnz) + Hv х (Upnzr + Upnzr х Kpnzr) + Sd + Sgd + Vtzn(r) + Vspz + Vspd";

в абзаці сорок третьому слово "МОНмолодьспорту" замінити словом "МОН";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Vspz - обсяг видатків на модернізацію спортивних майданчиків загальноосвітніх навчальних закладів, який визначається за такою формулою:

Vspz = Hspz х (Um + Umr + Ugm + Ugmr + Us + Ugs),

де Hspz - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня на модернізацію спортивних майданчиків загальноосвітніх навчальних закладів;

Vspd - обсяг видатків на розширення мережі дошкільних навчальних закладів та модернізацію дитячих майданчиків дошкільних навчальних закладів, який визначається за такою формулою:

Vspd = Hspd х Dspd,

де Hspd - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості однієї дитини на розширення мережі дошкільних навчальних закладів та модернізацію дитячих майданчиків дошкільних навчальних закладів;

Dspd - кількість дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади (включаючи санаторні та спеціальні дошкільні заклади (групи), станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними.";

10) у пункті 24:

формулу

"Vokyiv(sev) = Hd х (Dmkyiv(sev) х Knm х Kzd + Dmkyiv(sev) х Knmsn-sp х Ksn-sp + Dssev х Knm х Kzd + Dssev х Knmsn-sp х Ksn-sp) + Ho х (Ukyjv(sev) х Km + Us х Ks + Ubkyiv(sev) х Kbm + Ujkyiv(sev) х Kj + Uo х Kob + Uf х Kf + Ut х Kt + Usi х Ksi + Uz + Uh х Kh + Ud х Kd + Uc х Kc) + Hu х (Uptnzkyiv(sev) + Uptnzckyiv(sev) х Kptnzc) + Hrdonv х Dmssev(nv) + Hrdov х Dmssev(v) + Sd + Sst + Sgd + Vtznkyiv(sev)"

замінити такою формулою:

"Vokyiv(sev) = Hd х (Dmkyiv(sev) х Knm х Kzd + Dmkyiv(sev) х Knmsn-sp х Ksn-sp + Dssev х Knm х Kzd + Dssev х Knmsn-sp х Ksn-sp) + Ho х (Ukyjv(sev) х Km + Us х Ks + Ubkyiv(sev) х Kbm + Ujkyiv(sev) х Kj + Uo х Kob + Uf х Kf + Ut х Kt + Usi х Ksi + Uz + Uh х Kh + Ud х Kd + Uc х Kc) + Hu х (Uptnzkyiv(sev) + Uptnzckyiv(sev) х Kptnzc) + Hrdonv х Dmssev(nv) + Hrdov х Dmssev(v) + Sd + Sst + Sgd + Vtznkyiv(sev) + Vspzkyiv(sev) + Vspdkyiv(sev)";

в абзаці чотирнадцятому слова "Міністерства освіти і науки, молоді та спорту" замінити словом "МОН";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Vspzkyiv(sev) - обсяг видатків на модернізацію спортивних майданчиків загальноосвітніх навчальних закладів, який визначається за такою формулою:

Vspzkyiv(sev) = Hspz х (Ukyiv(sev) х Km + Us х Ks);

Vspdkyiv(sev) - обсяг видатків на розширення мережі дошкільних навчальних закладів та модернізацію дитячих майданчиків дошкільних навчальних закладів, який визначається за такою формулою:

Vspdkyiv(sev) = Hspd х Dspd.";

11) у пункті 29:

у підпункті 1:

формулу

"Vs4i = Hs4u х Ni + Vozd + Vsp"

замінити такою формулою:

"Vs4i = Hs4u х Ni + Vozd";

абзаци сьомий - дев'ятий виключити;

у підпункті 2:

формулу

"Vs4i = Hs4m(r) х Ni + Vs4gi"

замінити такою формулою:

"Vs4i = Hs4m(r) х Ni + Vspi + Vs4gi";

доповнити підпункт після абзацу третього новими абзацами такого змісту:

"Vspi - обсяг додаткових видатків для покращення надання соціальних послуг найвразливішим верствам населення для бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, району, який визначається за такою формулою:

Vspi = Uspi х Hsp,

де Uspi - кількість додаткових посад фахівців із соціальної роботи в місті республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районі відповідно до розподілу Мінсоцполітики;

Hsp - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну посаду фахівця із соціальної роботи;".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом сьомим;

12) в абзаці третьому пункту 34 цифри "0,94104" замінити цифрами "0,86617";

13) в абзаці четвертому пункту 35 цифри "(0,28)" і "(0,72)" замінити відповідно цифрами "(0,25)" і "(0,75)";

14) в абзаці четвертому пункту 36 цифри "3,6959" замінити цифрами "3,6872";

15) в абзаці першому та абзаці шостому підпункту 3 пункту 39 слова "Міністерством освіти і науки, молоді та спорту" замінити словом "Мінмолодьспортом";

16) пункти 41 і 42 виключити.

2. У Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до місцевого бюджету) між районним або міським (м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення) бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст, адміністративно підпорядкованих відповідному району або місту, затвердженій зазначеною постановою:

1) у пункті 15:

формулу

"Vomi = Hod х (Kdm х Dim х Kzd + Kdmsn-sp х Ksn-sp х Dim + Kdmg х Dimg х Kzd + Kdmgsn-sp х Ksn-sp х Dimg) + Hrdonv х (Dim(nv) + Dimg(nv) х Kgdnz) + Hrdov х (Dim(v) + Dimg(v) х Kgdnz)"

замінити такою формулою:

"Vomi = Hod х (Kdm х Dim х Kzd + Kdmsn-sp х Ksn-sp х Dim + Kdmg х Dimg х Kzd + Kdmgsn-sp х Ksn-sp х Dimg) + Hrdonv х (Dim(nv) + Dimg(nv) х Kgdnz) + Hrdov х (Dim(v) + Dimg(v) х Kgdnz) + Vspd";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Vspd - обсяг видатків на розширення мережі дошкільних навчальних закладів та модернізацію дитячих майданчиків дошкільних навчальних закладів, який визначається за такою формулою:

Vspd = Hspd х Dspd,

де Hspd - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості однієї дитини на розширення мережі дошкільних навчальних закладів та модернізацію дитячих майданчиків дошкільних навчальних закладів;

Dspd - кількість дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади (включаючи санаторні та спеціальні дошкільні заклади (групи), станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними.";

2) у пункті 16 формулу

"Vor = Hod х (Kdmm(s) х Dim-nvk х Kzd + Kdmm(s)sn-sp х Ksn-sp х Dim-nvk + Kdmgm(s) х Dimg-nvk х Kzd + Kdmgm(s)sn-sp х Ksn-sp х Dimg-nvk) + Hrdov х (Dim-nvk + Dimg-nvk х Kgdnz)"

замінити такою формулою:

"Vor = Hod х (Kdmm(s) х Dim-nvk х Kzd + Kdmm(s)sn-sp х Ksn-sp х Dim-nvk + Kdmgm(s) х Dimg-nvk х Kzd + Kdmgm(s)sn-sp х Ksn-sp х Dimg-nvk) + Hrdov х (Dim-nvk + Dimg-nvk х Kgdnz) + Vspd";

3) у пункті 17 формулу

"Vosi = (Vo - Vom - Vrd - Vor) х (Kod х Di / Dr + Kog х Gi / Gr + Kot х Ti / Tr) + Vrd"

замінити такою формулою:

"Vosi = (Vo - Vom - Vrd - Vor - Vspd) х (Kod х Di / Dr + Kog х Gi / Gr + Kot х Ti / Tr) + Vrd + Vspd";

4) у пункті 18 формулу

"Vosi = (Vo - Vom - Voobm - Vrds) х (Kod х Di / Dm + Kog х Gi / Gm + Kot х Ti / Tm) + Vrds"

замінити такою формулою:

"Vosi = (Vo - Vom - Voobm - Vrds - Vspd) х (Kod х Di / Dm + Kog х Gi / Gm + Kot х Ti / Tm) + Vrds + Vspd";

5) пункт 23 виключити.

____________

Опрос