Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 13 апреля 2011 г. N 461 и от 13 апреля 2011 г. N 466

КМ Украины
Постановление КМ от 30.10.2013 № 918
редакция действует с 07.11.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 жовтня 2013 р. N 918

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 і від 13 квітня 2011 р. N 466

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 жовтня 2015 року N 879

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 32, ст. 1359; 2012 р., N 8, ст. 297) і від 13 квітня 2011 р. N 466 "Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 34, ст. 1404, N 69, ст. 2634; 2012 р., N 8, ст. 297, N 16, ст. 592, N 55, ст. 2209) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 і від 13 квітня 2011 р. N 466

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461:

1) у Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів:

пункт 16 після слів "таких дозволів і сертифікатів" доповнити словами "(далі - єдиний реєстр)";

доповнити Порядок розділом такого змісту:

"Порядок внесення змін до декларації, скасування декларації

28. У разі виявлення Інспекцією наведених у декларації недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у декларації), які не є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом відповідно до статті 391 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", Інспекція письмово повідомляє замовника протягом одного робочого дня з дня такого виявлення.

Замовник зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня самостійного виявлення технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) в зареєстрованій декларації або отримання відомостей про виявлення недостовірних даних подати достовірні дані щодо інформації, яка потребує змін, для внесення їх Інспекцією до єдиного реєстру шляхом подання особисто або надсилання Інспекції рекомендованим листом з описом вкладення заяви за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку, декларації, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, в одному примірнику та декларації, в якій враховано зміни, у двох примірниках за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Інспекція здійснює реєстрацію декларації, в якій враховано зміни, згідно з цим Порядком.

Відомості щодо внесення даних, зазначених у декларації, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, підлягають виключенню з єдиного реєстру в установленому порядку.

До замовника, який самостійно виявив допущену технічну помилку і в порядку, передбаченому цим пунктом, подав відповідну заяву, штрафні санкції за раніше подану з помилками декларацію або виявлені в ній недостовірні дані не застосовуються.

На декларації, в якій виявлено технічну помилку, у верхньому лівому куті проставляється відмітка "У зв'язку із змінами, внесеними декларацією від ____________ 20__ р. N _____, ця декларація втратила чинність" із зазначенням дати, підпису посадової особи, що скріплюється печаткою.

29. У разі виявлення Інспекцією недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у декларації), наведених у зареєстрованій декларації, які є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом, зокрема, якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи належно затвердженого проекту або будівельного паспорта, реєстрація такої декларації підлягає скасуванню Інспекцією.

Інспекція скасовує реєстрацію декларації шляхом видачі відповідного наказу та виключає запис про її реєстрацію з єдиного реєстру протягом п'яти робочих днів з дня виявлення факту подання недостовірних даних, наведених у декларації, які є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом.

Інспекція скасовує реєстрацію декларації за рішенням суду про скасування реєстрації декларації, що набрало законної сили.

Про скасування реєстрації декларації замовник письмово повідомляється протягом трьох робочих днів з дня її скасування.

Після скасування реєстрації декларації замовник має право повторно подати її згідно з вимогами, встановленими законодавством.";

у додатку 1:

пункт 111 викласти у такій редакції:

"111. Інформація про документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію чи договір про встановлення права земельного сервітуту щодо будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури ____________________________.";

доповнити Порядок додатком 6 такого змісту:

ЗАЯВА

Відповідно до статті 391 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" прошу внести зміни до декларації про готовність об'єкта до експлуатації, зареєстрованої ___ ____________ 20__
N ____
_____________________________________________________________________________________,
                                                                               (найменування об'єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса ______________________________________________________________,
вид будівництва _______________________________________________________________________,
                                                                                  (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
_____________________________________________________________________________________,
                                                                    діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)
код об'єкта ___________________________________________________________________________,
                                                                (згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)
категорія складності ____________________________________________________________________.

Найменування документа, що є підставою для зміни даних, ___________ від ___ ____________ 20__ N _____, виданого _____________________________________________________________________.

Додатки.

1. Декларація, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, в одному примірнику.

2. Декларація, в якій враховано зміни, у двох примірниках.

З метою забезпечення ведення обліку отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, повернутих декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"
я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на обробку, використання, зберігання моїх персональних даних у межах, необхідних для внесення змін до декларації.

Порядок поширення персональних даних та доступу до таких даних третіх осіб визначається відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Замовник

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

Інженер технічного нагляду

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

Відповідальна особа проектувальника - головний архітектор (інженер) проекту
 

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

Примітки.

1. На кожній сторінці заяви замовником проставляється підпис, що засвідчується його печаткою (за наявності).

2. Відомості щодо інженера технічного нагляду та відповідальної особи проектувальника зазначаються лише у разі будівництва об'єктів III категорії складності.";

2) пункт 7 Порядку внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та її розмір, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

"7. Плата за видачу сертифіката зараховується до доходів загального фонду державного бюджету.".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 466:

1) у Порядку виконання підготовчих робіт:

пункт 5 доповнити абзацами такого змісту:

"У разі виявлення Інспекцією наведених у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації повідомлення інформація, яка зазначалася в ньому, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у повідомленні), які не є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом відповідно до статті 391 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", Інспекція письмово повідомляє замовника протягом одного робочого дня з дня такого виявлення.

Замовник зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня самостійного виявлення помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) у надісланому повідомленні про початок виконання підготовчих робіт або отримання відомостей про виявлення недостовірних даних подати достовірні дані щодо інформації, яка потребує змін, для внесення їх Інспекцією до єдиного реєстру шляхом подання особисто або надсилання Інспекції рекомендованим листом з описом вкладення заяви за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку та повідомлення, в якому враховано зміни, в одному примірнику за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Інспекція вносить відомості, зазначені у повідомленні, в якому враховано зміни, до єдиного реєстру, згідно з цим Порядком.

Відомості щодо внесення даних, зазначених у повідомленні, в якому виявлено технічну помилку або недостовірні дані, підлягають виключенню з єдиного реєстру в установленому порядку.

До замовника, який самостійно виявив допущену технічну помилку і в передбаченому цим пунктом порядку подав відповідну заяву, штрафні санкції за раніше подане з помилками повідомлення або виявлені в ньому недостовірні дані не застосовуються.

У разі виявлення Інспекцією недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації повідомлення інформація, яка зазначалася в ньому, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у повідомленні), наведених у повідомленні, які є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом, зокрема, якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи належно затвердженого проекту або будівельного паспорта, реєстрація такого повідомлення підлягає скасуванню Інспекцією.

Інспекція скасовує реєстрацію повідомлення шляхом видачі відповідного наказу та виключає запис про його реєстрацію з єдиного реєстру протягом п'яти робочих днів з дня виявлення нею факту подання недостовірних даних, наведених у повідомленні, які є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом.

Інспекція скасовує реєстрацію повідомлення за рішенням суду про скасування реєстрації повідомлення, що набрало законної сили.

Про скасування реєстрації повідомлення замовник письмово повідомляється протягом трьох робочих днів з дня її скасування.

Після скасування реєстрації повідомлення замовник має право повторно подати повідомлення згідно з вимогами, встановленими законодавством.";

пункт 14 доповнити абзацами такого змісту:

"У разі виявлення Інспекцією наведених у декларації недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в декларації, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у декларації), які не є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом відповідно до статті 391 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", Інспекція письмово повідомляє замовника протягом одного робочого дня з дня такого виявлення.

Замовник зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня самостійного виявлення технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) в зареєстрованій декларації або отримання відомостей про виявлення недостовірних даних подати достовірні дані щодо інформації, яка потребує змін, для внесення їх Інспекцією до єдиного реєстру шляхом подання особисто або надсилання Інспекції рекомендованим листом з описом вкладення заяви за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку, декларації, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, в одному примірнику та декларації, в якій враховано зміни, у двох примірниках за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Інспекція здійснює реєстрацію декларації, в якій враховано зміни, згідно з цим Порядком.

Відомості щодо внесення даних, зазначених у декларації, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, підлягають виключенню з єдиного реєстру в установленому порядку.

До замовника, який самостійно виявив допущену технічну помилку і в порядку, передбаченому цим пунктом, подав відповідну заяву, штрафні санкції за раніше подану з помилками декларацію або виявлені в ній недостовірні дані не застосовуються.

На декларації, в якій виявлено технічну помилку, у верхньому лівому куті проставляється відмітка "У зв'язку із змінами, внесеними декларацією від ____________ 20__ р. N ________, ця декларація втратила чинність" із зазначенням дати, підпису посадової особи, що скріплюється печаткою.

У разі виявлення Інспекцією недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у декларації), наведених у зареєстрованій декларації, які є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом, зокрема, якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи належно затвердженого проекту або будівельного паспорта, реєстрація такої декларації підлягає скасуванню Інспекцією.

Інспекція скасовує реєстрацію декларації шляхом видачі відповідного наказу та виключає запис про її реєстрацію з єдиного реєстру протягом п'яти робочих днів з дня виявлення факту подання недостовірних даних, наведених у декларації, які є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом.

Інспекція скасовує реєстрацію декларації за рішенням суду про скасування реєстрації декларації, що набрало законної сили.

Про скасування реєстрації декларації замовник письмово повідомляється протягом трьох робочих днів з дня її скасування.

Після скасування реєстрації декларації замовник має право повторно подати її згідно з вимогами, встановленими законодавством.";

доповнити Порядок додатками 4 і 5 такого змісту:

ЗАЯВА

Відповідно до статті 391 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" прошу внести зміни до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт
_____________________________________________________________________________________,
                                                                               (найменування об'єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса ______________________________________________________________,
вид будівництва _______________________________________________________________________,
                                                                              (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
_____________________________________________________________________________________,
                                                                  діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)
код об'єкта ____________________________________________________________________________,
                                                              (згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)
категорія складності ____________________________________________________________________.

Найменування документа, що є підставою для зміни даних, ___________ від ___ ____________ 20__ N ______, виданого ____________________________________________________________________.

Додаток.

1. Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, в якому враховано зміни, в одному примірнику.

З метою забезпечення ведення обліку отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, повернутих декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"
я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на обробку, використання, зберігання моїх персональних даних у межах, необхідних для внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт.

Порядок поширення персональних даних та доступу до таких даних третіх осіб визначається відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Замовник

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

Інженер технічного нагляду

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

Відповідальна особа проектувальника - головний архітектор (інженер) проекту

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

Примітки.

1. На кожній сторінці заяви замовником проставляється підпис, що засвідчується його печаткою (за наявності).

2. Відомості щодо інженера технічного нагляду та відповідальної особи проектувальника зазначаються лише у разі будівництва об'єктів III - V категорії складності.

 

ЗАЯВА

Відповідно до статті 391 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" прошу внести зміни до декларації про початок виконання підготовчих робіт, зареєстрованої ___ ____________ 20__ N ____
_____________________________________________________________________________________,
                                                                       (найменування об'єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса ______________________________________________________________,
вид будівництва _______________________________________________________________________,
                                                                 (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
_____________________________________________________________________________________,
                                                            діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)
код об'єкта ___________________________________________________________________________,
                                                           (згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)
категорія складності ____________________________________________________________________.

Найменування документа, що є підставою для зміни даних, ___________ від ___ ____________ 20__ N ______, виданого ____________________________________________________________________.

Додатки:

1. Декларація, в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, в одному примірнику.

2. Декларація, в якій враховано зміни, у двох примірниках.

З метою забезпечення ведення обліку отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, повернутих декларацій та відмов у видачі таких дозволів і сертифікатів відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"
я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на обробку, використання, зберігання моїх персональних даних у межах, необхідних для внесення змін до декларації.

Порядок поширення персональних даних та доступу до таких даних третіх осіб визначається відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Замовник

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

Інженер технічного нагляду

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

Відповідальна особа проектувальника - головний архітектор (інженер) проекту

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

Примітки.

1. На кожній сторінці заяви замовником проставляється підпис, що засвідчується його печаткою (за наявності).

2. Відомості щодо інженера технічного нагляду та відповідальної особи проектувальника зазначаються лише у разі будівництва об'єктів III - V категорії складності.".

2) підпункт 2 пункту 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 21.10.2015 р. N 879)

____________

Опрос