Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы переработки товаров за пределами таможенной территории Украины и внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 21 мая 2012 г. N 461

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Перечень от 04.12.2013 № 879
редакция действует с 13.08.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 грудня 2013 р. N 879

Київ

Деякі питання переробки товарів за межами митної території України та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 461

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 серпня 2014 року N 304

Відповідно до частин четвертої і п'ятої статті 164 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

1) такі, що додаються:

Порядок застосування заходів гарантування під час вивезення у митному режимі переробки за межами митної території товарів, продукти переробки яких обов'язкові до повернення на митну територію України і випуску у вільний обіг;

перелік продуктів переробки та товарів, поміщених у митний режим переробки за межами митної території, продукти переробки яких підлягають обов'язковому поверненню на митну територію України і випуску у вільний обіг;

перелік залишків переробки товарів, що утворилися в результаті здійснення операцій з їх переробки за межами митної території України та підлягають обов'язковому поверненню на митну територію України і випуску у вільний обіг;

2) мінімальне співвідношення вартості українських та іноземних товарів для окремих категорій товарів, що піддаються операціям з переробки за межами митної території України, згідно з додатком.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 461 "Про затвердження переліку товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом здійснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 40, ст. 1554) зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності через 30 днів з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 27

 

ПОРЯДОК
застосування заходів гарантування під час вивезення у митному режимі переробки за межами митної території товарів, продукти переробки яких обов'язкові до повернення на митну територію України і випуску у вільний обіг

1. Цей Порядок визначає механізм застосування фінансової гарантії до товарів, що вивозяться у митному режимі переробки за межами митної території, як засобу гарантування повернення на митну територію України продуктів переробки, що визначені Кабінетом Міністрів України як обов'язкові до повернення на митну територію України.

2. Гарантування під час вивезення товарів у митному режимі переробки за межами митної території здійснюється шляхом надання митниці фінансової гарантії у вигляді документа чи у вигляді внесення грошової застави на відповідний рахунок.

Заходи гарантування не застосовуються до товарів, що вивозяться у митному режимі переробки за межами митної території державною установою "Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України" та Національним банком.

3. Розмір фінансової гарантії дорівнює сумі вартості товарів, що вивозяться у митному режимі переробки за межами митної території, зазначеній у рахунку-фактурі чи рахунку-проформі.

4. У разі коли митну декларацію складено на партію товарів, що переміщується кількома транспортними засобами, розмір фінансової гарантії дорівнює вартості товарів, задекларованих у митній декларації.

5. Розмір фінансової гарантії розраховується у валюті України. У разі коли для обчислення розміру фінансової гарантії необхідно здійснити перерахування іноземної валюти, застосовується офіційний курс валюти, визначений відповідно до статті 31 Митного кодексу України.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. N 304)

6. Контроль за дотриманням вимог щодо повернення на митну територію України продуктів переробки товарів здійснюється з використанням єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів посадовими особами митниці, що здійснила митне оформлення товарів у митному режимі переробки за межами митної території.

7. У разі невиконання зобов'язань, забезпечених фінансовою гарантією, або неповернення на митну територію України товарів, вивезених за її межі у митному режимі переробки за межами митної території, до завершення такого митного режиму у тому самому стані, в якому вони були вивезені, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик, кошти підлягають перерахуванню до державного бюджету.

У разі виконання зобов'язань, забезпечених фінансовою гарантією, не в повному обсязі сума коштів, що підлягає перерахуванню до державного бюджету, визначається митницею пропорційно кількості не повернутих на митну територію України продуктів переробки, а у разі, коли переробка вивезених за межі митної території України товарів не здійснювалась і ці товари не повернуті на митну територію України, - пропорційно кількості таких товарів.

8. Грошова застава може бути забезпечена за рахунок коштів авансових платежів (передоплати), внесених декларантом або уповноваженою ним особою на рахунки митниць як попереднє грошове забезпечення майбутніх митних платежів.

9. У разі надання фінансової гарантії у вигляді грошової застави кошти вносяться на рахунки митниць, відкриті в Головному управлінні Державної казначейської служби у м. Києві.

10. Грошова застава вноситься декларантом або уповноваженою ним особою у безготівковій формі.

11. Для підтвердження надання фінансової гарантії у вигляді грошової застави декларант або уповноважена ним особа разом з митною декларацією подає митниці:

оригінал або копію оформленого платіжного доручення на перерахування необхідної суми коштів на рахунок митниці;

заяву про резервування як грошової застави коштів, внесених декларантом на рахунки митниць як попереднє грошове забезпечення майбутніх митних платежів.

12. Внесена декларантом на рахунок митниці грошова застава підлягає поверненню у разі:

виконання декларантом зобов'язань щодо повернення на митну територію України продуктів переробки товарів;

повернення на митну територію України товарів, вивезених за її межі у митному режимі переробки за межами митної території, до завершення строку їх переробки у тому самому стані, в якому вони були вивезені, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик.

13. Внесена грошова застава повертається митницею протягом трьох банківських днів після завершення митного оформлення та випуску у вільний обіг продуктів переробки чи неперероблених та повернутих на митну територію України товарів.

14. Для повернення грошової застави декларант або уповноважена ним особа подає заяву у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів:

на поточний рахунок декларанта або уповноваженої ним особи в установі банку;

на погашення грошового зобов'язання (податкового боргу) з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;

на рахунок митниці як авансові платежі (передоплата).

За бажанням декларанта заява про повернення митницею грошової застави подається разом з відповідною митною декларацією.

15. У разі виконання не в повному обсязі зобов'язання, забезпеченого грошовою заставою, грошова застава або її частина, розрахована відповідно до пункту 7 цього Порядку, перераховується митницею до державного бюджету впродовж одного робочого дня після завершення митного режиму переробки за межами митної території.

Залишок коштів грошової застави підлягає поверненню декларанту або уповноваженій ним особі.

16. Для забезпечення виконання зобов'язання щодо повернення на митну територію України продуктів переробки товарів шляхом надання митниці фінансової гарантії у вигляді документа використовується індивідуальна (одноразова) чи генеральна фінансова гарантія, видана гарантами, що внесені до реєстру гарантів.

17. Фінансова гарантія у вигляді документа подається декларантом або уповноваженою ним особою митниці до подання або одночасно з поданням митної декларації.

18. Індивідуальна (одноразова) фінансова гарантія у паперовому вигляді застосовується виключно під час митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації у паперовій формі. Електронна копія такої фінансової гарантії надсилається до єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів авторизованим електронним повідомленням гаранта.

Індивідуальна (одноразова) фінансова гарантія у вигляді електронного документа використовується під час митного оформлення із застосуванням електронної митної декларації.

19. Генеральна фінансова гарантія подається митниці виключно у вигляді електронного документа.

20. Фінансові гарантії у вигляді електронних документів надсилаються до єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів авторизованим електронним повідомленням гаранта.

21. Вивільнення (повернення) фінансової гарантії здійснюється митницею у разі:

виконання декларантом зобов'язань щодо повернення на митну територію України продуктів переробки товарів;

повернення на митну територію України товарів, вивезених за її межі у митному режимі переробки за межами митної території, до завершення такого митного режиму у тому самому стані, в якому вони були вивезені, крім природних змін їх якісних та/або кількісних характеристик.

Зазначене вивільнення (повернення) здійснюється також в інших випадках, передбачених Митним кодексом України.

22. У разі виконання не в повному обсязі зобов'язання, забезпеченого фінансовою гарантією у вигляді документа, митниця надсилає гаранту вимогу щодо сплати коштів у сумі, розрахованій відповідно до пункту 7 цього Порядку.

Вимога надсилається впродовж п'яти робочих днів з дня, наступного за днем завершення митного режиму переробки за межами митної території.

23. Зазначена у вимозі митниці сума сплачується гарантом на рахунок митниці впродовж трьох банківських днів після отримання гарантом вимоги.

24. Отримані від гаранта кошти перераховуються митницею до державного бюджету впродовж одного робочого дня після їх надходження на рахунок митниці.

 

ПЕРЕЛІК
продуктів переробки та товарів, поміщених у митний режим переробки за межами митної території, продукти переробки яких підлягають обов'язковому поверненню на митну територію України і випуску у вільний обіг

Код згідно з УКТЗЕД товару

Найменування товару

Код згідно з УКТЗЕД продукту переробки

Найменування продукту переробки

2709 00 90 00

Нафта або нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних порід (мінералів): інші

2710 11
2710 19

нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів

2711

Гази нафтові та інші вуглеводні в газоподібному стані

2711 11 00 00
2711 12
2711 13
2711 14 00 00
2711 19 00 00

гази скраплені (зріджені)

4101

Шкури необроблені великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або тварин родини конячих (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок

4104

дублена (чинена) шкіра чи шкіряний краст із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або шкур тварин родини конячих, без волосяного покриву, спилок чи неспилок, але без подальшої обробки

4102

Шкури необроблені овець або шкурки ягнят (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крім зазначених у примітці 1 (c) до товарної групи 41

4105

дублена (чинена) шкіра або шкіряний краст із шкур овець чи шкурок ягнят, без вовняного покриву, спилок або неспилок, але без будь-якої подальшої обробки

4103 30 00 00

Шкури необроблені (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім зазначених у примітках 1 (b) або 1 (c) до товарної групи 41: свиней

4106 31
4106 32

дублена (чинена) шкіра або шкіряний краст із шкур інших тварин, без вовняного чи волосяного покриву, спилок або неспилок, але без будь-якої подальшої обробки: свиней

4103 90 10 00

Шкури необроблені (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім зазначених у примітках 1 (b) або 1 (c) до товарної групи 41: кіз або козенят

4106 21
4106 22

дублена (чинена) шкіра або шкіряний краст із шкур інших тварин, без вовняного чи волосяного покриву, спилок або неспилок, але без будь-якої подальшої обробки: кіз або козенят

7106 - 7112

Дорогоцінні метали; метали, плаковані дорогоцінними металами

7106

срібло (включаючи срібло з покриттям із золота або платини), у необробленому або напівобробленому вигляді, або у вигляді порошку

7107 00 00 00

метали недорогоцінні, плаковані сріблом, напівоброблені

7108

золото (включаючи золото з покриттям із платини), необроблене або напівоброблене, або у вигляді порошку

7109 00 00 00

метали недорогоцінні або срібло, плаковані золотом, необроблені або напівоброблені

7110

платина необроблена або напівоброблена, або у вигляді порошку

7111 00 00 00

метали недорогоцінні, срібло або золото, плаковані платиною, необроблені або напівоброблені

7113 - 7118

ювелірні вироби, вироби майстрів золотих і срібних справ та інші вироби

 

ПЕРЕЛІК
залишків переробки товарів, що утворилися в результаті здійснення операцій з їх переробки за межами митної території України та підлягають обов'язковому поверненню на митну територію України і випуску у вільний обіг

Код згідно з УКТЗЕД

Найменування товару

2711 11 00 00

Газ природний скраплений (зріджений)

2711 21 00 00

Газ природний у газоподібному стані

2711 29 00 00

Гази (крім природного) у газоподібному стані

7106

Срібло (включаючи срібло з покриттям із золота або платини), у необробленому або напівобробленому вигляді, або у вигляді порошку

7107 00 00 00

Метали недорогоцінні, плаковані сріблом, напівоброблені

7108

Золото (включаючи золото з покриттям із платини), необроблене або напівоброблене, або у вигляді порошку

7109 00 00 00

Метали недорогоцінні або срібло, плаковані золотом, необроблені або напівоброблені

7110

Платина необроблена або напівоброблена, або у вигляді порошку

7111 00 00 00

Метали недорогоцінні, срібло або золото, плаковані платиною, необроблені або напівоброблені

7112

Відходи або брухт дорогоцінних металів чи металів, плакованих дорогоцінними металами; інші відходи або брухт із вмістом дорогоцінних металів чи сполук дорогоцінних металів, використовувані головним чином для добування дорогоцінних металів

____________
Примітка.

  
Обсяг залишків, що утворюються в результаті здійснення операцій з переробки товарів за межами митної території України та підлягають поверненню на митну територію України, визначається на підставі документів, поданих митниці відповідно до частини другої статті 165 Митного кодексу України.

 

МІНІМАЛЬНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ
вартості українських та іноземних товарів для окремих категорій товарів, що піддаються операціям з переробки за межами митної території України

Код згідно з УКТЗЕД

Найменування товару

Мінімальне співвідношення вартості товарів, вивезених з метою переробки за межами митної території України, до вартості готової продукції

01 - 05

Живі тварини; продукти тваринного походження

80 %

06 - 14

Продукти рослинного походження

80 %

15

Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження

80 %

16 - 24

Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники

80 %

39

Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них

80 %

48*

Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону

80 %

49

Друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани

80 %

72 - 73

Чорні метали та вироби з чорних металів

80 %

74

Мідь і вироби з неї

80 %

75

Нікель і вироби з нього

80 %

76

Алюміній і вироби з нього

80 %

7802 00 00 00

Відходи та брухт свинцеві

80 %

7902 00 00 00

Відходи та брухт цинкові

80 %

8002 00 00 00

Відходи та брухт олов'яні

80 %

8108 30 00 00

Відходи та брухт титанові

90 %

____________
* Зазначене у позиції мінімальне співвідношення не поширюється на папір для пакування жировмісних харчових продуктів, що класифікується за кодом згідно з УКТЗЕД 4806 20 00 00, який вивозиться з митної території України з метою виготовлення та ввезення готової продукції - паперу металізованого для харчових продуктів за кодом згідно з УКТЗЕД 4811 90 00 00.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 461

1. Доповнити постанову пунктом 11 такого змісту:

"11. Установити, що забезпечення сплати митних платежів під час переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом товарів, зазначених у переліку, не надається у разі, коли:

митними органами видано дозвіл на переробку товарів на митній території України або дозвіл на переробку товарів за межами митної території України за умови гарантування дотримання умов перебування товарів у митному режимі переробки на митній території або переробки за межами митної території;

товари ввозяться на митну територію України відповідно до Закону України "Про режим іноземного інвестування" як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями чи на підставі зареєстрованих у встановленому законодавством порядку договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність;

товари, що переміщуються у складі вантажів з допомогою, визначені частиною першою статті 250 Митного кодексу України;

товари призначені для участі у спільних з підрозділами Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів військових формувань військових навчаннях;

товари призначені для використання розвідувальними органами України;

товари визнані відповідно до Закону України "Про гуманітарну допомогу" гуманітарною допомогою;

товари надходять в Україну в рамках зареєстрованих у встановленому законодавством порядку проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

товари призначені для використання дипломатичними представництвами іноземних держав в Україні.".

2. У переліку товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України прохідним та внутрішнім транзитом здійснюється за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежів, затвердженому зазначеною постановою:

1) доповнити перелік такими позиціями:

"2309

Продукти, що використовуються для годівлі тварин

2707 10 90 00

Бензол сирий кам'яновугільний

2709 00*

Нафта або нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних порід (мінералів)

2905 11 00 00

Метанол технічний (метиловий спирт)

30**

Фармацевтична продукція

3105

Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кілограмів

3303 00

Парфуми (духи) і туалетні води

3304

Косметичні препарати або засоби для макіяжу та препарати для догляду за шкірою, крім лікарських препаратів, включаючи сонцезахисні препарати або препарати для загару; засоби для манікюру та педикюру

3305

Засоби для догляду за волоссям

3306

Засоби для гігієни порожнини рота або зубів, включаючи порошки та пасти для зубних протезів; нитки, що використовуються для очищення проміжків між зубами (зубоочисні нитки), упаковані для роздрібної торгівлі

3307

Засоби, що використовуються перед голінням, під час гоління або після гоління; дезодоранти для тіла, препарати для приготування ванн, депілятори, інші парфумерні або туалетні і косметичні препарати, не включені до інших товарних позицій; дезодоранти для приміщень, ароматизовані або неароматизовані, з дезінфекційними властивостями або без них

3808

Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні засоби, подані у формах чи упаковках для роздрібної торгівлі або як препарати, або у вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий від мух)

3824

Готові сполучні суміші, які використовують у виробництві ливарних форм або ливарних стрижнів; хімічна продукція та препарати хімічної або суміжних із нею галузей промисловості (включаючи препарати, що складаються із сумішей природних продуктів), в інших товарних позиціях не зазначені

3920

Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, без підкладки та не поєднані подібним способом з іншими матеріалами

8408*

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі або напівдизелі)

8414

Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього

8421

Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів

8428

Інші машини та пристрої для підіймання, переміщення, навантажування або розвантажування (наприклад, ліфти, ескалатори, конвеєри, канатні дороги)

8432

Машини сільськогосподарські, садові або лісогосподарські для підготовки або оброблення ґрунту; котки для газонів або спортивних майданчиків

8433

Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сіна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів, крім машин, зазначених у товарній позиції 8437

8434

Установки і апарати доїльні та обладнання для обробки та переробки молока

8436

Інше обладнання для сільського господарства, садівництва, лісового господарства, птахівництва або бджільництва, включаючи обладнання для пророщування насіння з механічним або нагрівальним обладнанням; інкубатори та брудери для птахівництва

8437

Машини для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна чи сухих бобових культур; обладнання для борошномельної промисловості або інше обладнання для обробки зернових чи сухих бобових культур, крім машин, що використовуються на сільськогосподарських фермах

8438

Обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктів чи напоїв, не включене до інших угруповань, крім обладнання для екстрагування або виробництва тваринних чи нелетких рослинних жирів, або олій

8481

Крани, клапани, вентилі та аналогічна арматура для трубопроводів, котлів, резервуарів, цистерн, баків або аналогічних ємкостей, включаючи редукційні клапани та терморегулювальні вентилі

8607

Частини до залізничних локомотивів або моторних вагонів трамвая або рухомого складу

8701

Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709)";

2) виноски до переліку викласти в такій редакції:

"____________
* Забезпечення сплати митних платежів є обов'язковим під час переміщення товарів територією України лише внутрішнім транзитом.

** Забезпечення сплати митних платежів є обов'язковим під час переміщення товарів територією України лише прохідним транзитом.".

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1997 р. N 1216 "Про встановлення показників питомої ваги давальницької сировини у загальній вартості готової продукції за окремими видами операцій у зовнішньоекономічних відносинах" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 45, с. 63).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1998 р. N 418 "Про встановлення показників питомої ваги давальницької сировини у загальній вартості готової продукції за окремими видами операцій у зовнішньоекономічних відносинах" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 519).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1998 р. N 427 "Про встановлення показників питомої ваги давальницької сировини у загальній вартості готової продукції за окремими видами операцій у зовнішньоекономічних відносинах" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 522).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 1998 р. N 1049 "Про тимчасове обмеження вивезення брухту та відходів чорних і кольорових металів, які використовуються в операціях з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 28, ст. 1038).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 1999 р. N 1889 "Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1998 р. N 418" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 41, ст. 2050).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. N 430 "Про тимчасове обмеження вивезення шкіряної сировини, яка використовується в операціях з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 20, ст. 846).

7. Пункти 6, 7, 9 і 29 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. N 1648 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2270).

8. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1493 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст. 1925).

9. Пункт 3 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 р. N 386 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 31, ст. 995).

____________

Опрос