Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок информирования центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи о случаях задержания лиц

КМ Украины
Постановление КМ от 27.11.2013 № 869
действует с 20.12.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 листопада 2013 р. N 869

Київ

Про внесення змін до Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1363 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 101, ст. 3719; 2012 р., N 43, ст. 1668, N 71, ст. 2870, N 97, ст. 3916), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб

1. Пункт 1 після слів "(далі - суб'єкти подання інформації)" доповнити словами ", а також безпосередньо затриманою особою, членами її сім'ї та близькими родичами (далі - заявники)".

2. Доповнити Порядок пунктом 21 такого змісту:

"21. Повідомлення про затримання особи відповідному центру з надання допомоги заявники можуть подати письмово або за допомогою телефонного зв'язку. Розгляд повідомлень здійснюється центрами з надання допомоги відповідно до їх компетенції та за умови отримання таких обов'язкових відомостей:

ступінь родинного зв'язку заявника із затриманою особою, його прізвище, ім'я та по батькові, адреса зареєстрованого або фактичного місця проживання, номер контактного телефону (якщо заявником не є затримана особа);

прізвище, ім'я та по батькові, дата народження затриманої особи;

місце, дата і час затримання особи.

Для надання безоплатної вторинної правової допомоги центр з надання допомоги може з'ясовувати у заявника такі додаткові відомості, надання яких не є обов'язковим:

підстави для затримання особи;

найменування органу, службова особа якого здійснила затримання, його поштова адреса, посада (звання), прізвище, ім'я та по батькові такої особи.

Відсутність таких відомостей у заявника чи відмова заявника надати такі відомості не можуть бути підставами для відмови у розгляді повідомлення про затримання особи, реєстрації такого повідомлення чи надання безоплатної вторинної правової допомоги.".

3. Пункт 5 доповнити абзацами такого змісту:

"Повідомлення заявників, які надходять до центру з надання допомоги, за наявності всіх обов'язкових відомостей реєструються в системі та/або відповідному журналі реєстрації.

У разі коли надання безоплатної вторинної правової допомоги затриманій особі вже розпочато на підставі іншого повідомлення, внесеного до системи та/або відповідного журналу реєстрації, уповноважена службова особа центру з надання допомоги інформує про це заявника, зазначивши номер доручення центру, прізвище, ім'я та по батькові адвоката і його номер телефону.".

4. У пункті 7:

доповнити пункт новим абзацом першим такого змісту:

"7. Протягом години з моменту реєстрації повідомлення заявника уповноважена службова особа центру з надання допомоги проводить перевірку інформації про затримання особи шляхом підготовки і надсилання від імені центру з надання допомоги запиту факсимільним зв'язком на адресу Головного управління, управління МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на відповідній залізниці, Головного управління, управління СБУ в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, Головного управління Міндоходів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, управління, відділу ДПтС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, регіонального управління Держприкордонслужби, Головного управління, управління ДМС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, центрального управління, територіальних управлінь, зональних відділів і зональних відділень Військової служби правопорядку у Збройних Силах (далі - регіональний або міжрегіональний орган) або через систему. Протягом однієї години після надходження факсограми відповідний регіональний або міжрегіональний орган шляхом надсилання факсограми у відповідь спростовує інформацію про затримання особи або підтверджує таку інформацію з одночасним повідомленням центру з надання допомоги про випадок затримання особи у порядку, встановленому для суб'єктів подання інформації.".

У зв'язку з цим абзаци перший - четвертий вважати відповідно абзацами другим - п'ятим;

в абзаці другому слова "та видає" замінити словами "шляхом видання";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Після призначення адвоката для надання затриманій особі безоплатної вторинної правової допомоги, що відбулося в результаті подання повідомлення від заявників, уповноважена службова особа центру з надання допомоги невідкладно інформує про це телефоном заявників, зазначивши номер доручення центру, прізвище, ім'я та по батькові адвоката і його номер телефону.".

5. У пункті 10:

1) у підпункті 1:

абзац третій після слів "суб'єктів подання інформації" доповнити словами ", регіональних або міжрегіональних органів та заявників";

доповнити підпункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"у разі отримання повідомлення про затримання особи від заявників проводить перевірку факту затримання особи шляхом звернення до відповідного регіонального або міжрегіонального органу;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим;

в абзаці сьомому слова "начальників головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі" замінити словами "відповідний регіональний або міжрегіональний орган";

2) доповнити пункт підпунктом 3 такого змісту:

"3) регіональні або міжрегіональні органи:

у разі звернення уповноваженої службової особи центру з надання допомоги про надання інформації стосовно факту затримання особи проводять перевірку факту такого затримання;

спростовують інформацію про затримання особи або підтверджують таку інформацію з одночасним повідомленням центру з надання допомоги про випадок затримання особи у порядку, встановленому для суб'єктів подання інформації.".

____________

Опрос