Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка определения размера компенсации стоимости общежитий, включенных в уставные капиталы обществ, образованных в процессе приватизации (корпоратизации)

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 30.10.2013 № 859
действует с 10.12.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 жовтня 2013 р. N 859

Київ

Про затвердження Порядку визначення розміру компенсації вартості гуртожитків, які включені до статутних капіталів товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації)

Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок визначення розміру компенсації вартості гуртожитків, які включені до статутних капіталів товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
визначення розміру компенсації вартості гуртожитків, які включені до статутних капіталів товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації)

1. Цей Порядок установлює механізм визначення розміру надання товариствам, утвореним у процесі приватизації (корпоратизації), до статутних капіталів яких включено гуртожитки, компенсації їх вартості під час передачі у власність територіальних громад (далі - компенсація).

2. Дія цього Порядку поширюється на товариства, утворені у процесі приватизації (корпоратизації), до статутного капіталу яких включено гуртожитки (далі - власники гуртожитків).

3. Розмір компенсації визначається Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями та відшкодовується за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів у рівних частках.

4. Для розрахунку розміру компенсації власники гуртожитків подають Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям:

заяву про надання компенсації;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

перелік нерухомого майна, переданого у власність товариства, або акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу товариства, утвореного у процесі приватизації (корпоратизації);

типову форму N ОЗ-14 "Розрахунок амортизації основних засобів" для визначення суми амортизації основних засобів;

визначені законодавством документи, які підтверджують факт виконання будівельних робіт у разі проведення капітального ремонту гуртожитків.

5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації приймають протягом 30 днів з дня подання документів, передбачених пунктом 4 цього Порядку, рішення про надання або відмову в наданні компенсації, розраховують її розмір та інформують про це власників гуртожитків.

6. Розмір компенсації розраховується виходячи з вартості гуртожитків, за якою їх включено до статутних капіталів товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), з урахуванням її зменшення внаслідок нарахованого фізичного зносу і збільшення в результаті фактичних витрат власників гуртожитків на проведення капітального ремонту під час перебування гуртожитків у їх власності.

У разі наявності корпоративних прав держави у статутному капіталі товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), розмір компенсації визначається пропорційно обсягу таких прав відповідно до закону.

7. Розмір компенсації (Рк) визначається за формулою:

Рк = (Всф - Рфз + Рв) - Чд * (Всф - Рфз + Рв),

де Всф - вартість гуртожитку, за якою його включено до статутного капіталу товариства, утвореного у процесі приватизації (корпоратизації), на дату набуття права власності на нього;

Рфз - розмір нарахованого фізичного зносу гуртожитку;

Рв - розмір документально підтверджених фактичних витрат на проведення капітального ремонту гуртожитку;

Чд - відсоток корпоративних прав держави або суб'єктів права комунальної власності у статутному капіталі товариства, утвореного у процесі приватизації (корпоратизації) державних та комунальних підприємств.

8. У разі коли після проведення розрахунку розміру компенсації (за час погодження такого розміру) власником гуртожитку додатково здійснено заходи з капітального ремонту гуртожитку, розмір компенсації може бути змінено. При цьому розрахунок компенсації корегується за формулою:

Ркс = Рк + Рдв,

де Ркс - скорегований розмір компенсації;

Рк - розмір компенсації, попередньо розрахований відповідно до цього Порядку;

Рдв - розмір документально підтверджених додаткових витрат власника на заходи з капітального ремонту гуртожитку.

9. Підставою для відмови у наданні компенсації є:

подання власником гуртожитку документів, що містять недостовірні відомості;

подання документів, передбачених пунктом 4 цього Порядку, не в повному обсязі;

передача гуртожитку у власність територіальної громади відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

розгляд судом справ про оскарження рішень органів приватизації щодо включення вартості гуртожитку до складу цілісного майнового комплексу підприємства, що підлягає приватизації;

перебування гуртожитку (його майна) під заставою.

10. Особи, винні у поданні документів, що містять недостовірні відомості, несуть відповідальність згідно із законом.

____________

Опрос