Идет загрузка документа (61 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка аттестации аварийно-спасательных служб и спасателей

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 13.11.2013 № 828
действует с 27.11.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 листопада 2013 р. N 828

Київ

Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників

Відповідно до частини двадцять першої статті 48 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників, видачі свідоцтва про атестацію, посвідчення, книжки та жетона рятувальника, а також перелік документів, які необхідно подати для їх одержання.

2. Атестації підлягають державні, регіональні, комунальні аварійно-рятувальні служби, аварійно-рятувальні служби громадських організацій та аварійно-рятувальні служби підприємств, установ та організацій (далі - об'єктові аварійно-рятувальні служби), рятувальники, які приймаються на роботу до аварійно-рятувальної служби на контрактній основі.

3. Атестація аварійно-рятувальних служб і рятувальників проводиться з метою перевірки їх здатності до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж, а також для надання права на проведення таких робіт.

Особливістю проведення атестації спеціалізованих аварійно-рятувальних служб, укомплектованих кваліфікованим водолазним складом і спеціальним оснащенням для виконання водолазних робіт (далі - спеціалізована аварійно-рятувальна служба), є проведення сертифікації водолазних підрозділів. Метою такої сертифікації є визначення переліку видів водолазних робіт, які здатний виконувати водолазний підрозділ з урахуванням класної кваліфікації, присвоєної особам, допущеним до виконання таких робіт та наявного оснащення.

4. Атестація рятувальників проводиться з метою визначення:

рівня спеціальної, фізичної підготовки, обсягу знань, умінь і практичних навичок рятувальників, у тому числі навичок надання домедичної допомоги;

знання ними аварійно-рятувальної справи і тактики ліквідації аварій та надзвичайних ситуацій;

придатності за станом здоров'я до виконання аварійно-рятувальних робіт.

5. Атестованим аварійно-рятувальним службам видається свідоцтво про атестацію за формою згідно з додатком 1, атестованим рятувальникам - посвідчення рятувальника за формою згідно з додатком 2, книжка рятувальника за формою згідно з додатком 3 та жетон рятувальника за формою згідно з додатком 4.

6. Результати атестації вносяться до реєстру атестованих аварійно-рятувальних служб за формою згідно з додатком 5 та реєстру атестованих рятувальників за формою згідно з додатком 6. Функції з ведення таких реєстрів покладаються на ДСНС.

Ведення реєстру атестованих аварійно-рятувальних служб здійснюється в порядку, встановленому Міноборони.

Організація атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників

7. Атестацію аварійно-рятувальних служб і рятувальників проводить міжвідомча атестаційна комісія, яка утворюється Кабінетом Міністрів України.

8. Завдання та порядок організації роботи міжвідомчої атестаційної комісії визначаються положенням про неї, затвердженим Міноборони.

9. Результати засідання міжвідомчої атестаційної комісії викладаються у відповідних протоколах за формами згідно з додатками 7 і 8. Протоколи та документи атестованих служб підлягають зберіганню в установленому порядку.

10. Функції з проведення сертифікації водолазних підрозділів спеціалізованих аварійно-рятувальних служб та підготовки відповідних висновків, що подаються на розгляд міжвідомчої атестаційної комісії, покладаються на ДСНС.

Порядок проведення сертифікації водолазних підрозділів спеціалізованих аварійно-рятувальних служб затверджується Міноборони.

Атестація аварійно-рятувальних служб

11. Аварійно-рятувальна служба атестується у разі, коли не менш як 90 відсотків рятувальників, які безпосередньо беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, атестовані на право ведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Спеціалізовані аварійно-рятувальні служби підлягають сертифікації у разі, коли у своєму складі мають не менше одного працівника, допущеного до медичного забезпечення водолазних спусків, та не менше трьох водолазів, зокрема одного з кваліфікацією 1 або 2 класу I - II групи спеціалізації та двох з кваліфікацією 3 класу III групи спеціалізації.

12. Для проходження атестації аварійно-рятувальна служба подає міжвідомчій атестаційній комісії:

1) заяву за формою згідно з додатком 9;

2) заяву про проведення перевірки стану готовності до дій за призначенням аварійно-рятувальної служби;

3) копію свідоцтва про державну реєстрацію;

4) пояснювальну записку з обґрунтуванням необхідності підтвердження відповідної спеціалізації служби на виконання конкретних аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

5) інформацію про структуру, штатний розпис аварійно-рятувальної служби, список особового складу;

6) нормативи готовності аварійно-рятувальної служби до дій за призначенням, затверджені її засновником;

7) затверджений засновником служби табель оснащення служби технікою, спорядженням, засобами зв'язку та оповіщення, інформацію про забезпеченість службовими приміщеннями та навчально-тренувальним комплексом;

8) документи навчально-методичної бази у разі здійснення спеціальної підготовки особового складу на власному навчально-тренувальному комплексі, або відомості про спеціальну підготовку на навчально-тренувальних комплексах інших підприємств, установ та організацій, у тому числі за кордоном;

9) документи про створення аварійно-рятувальної служби, статут (положення), а також інші документи, що регламентують її діяльність;

10) копію наказу про допуск водолазів та інших працівників до проведення водолазних спусків та робіт;

11) копію наказу про організацію зберігання водолазного спорядження, засобів забезпечення водолазних спусків та робіт;

12) копію наказу про призначення відповідальної особи за наповнення повітряних (кисневих) балонів апаратів, транспортних балонів, ємностей, що працюють під тиском;

13) копію наказу про призначення особи, що контролює безпеку користування барокамерою;

14) копію наказу про призначення особи, що здійснює контроль за безпечним користуванням водолазним спорядженням, технікою та засобами забезпечення водолазних спусків та робіт;

15) копії типових інструкцій з організації та охорони праці під час виконання водолазних робіт;

16) копію журналу водолазних робіт;

17) копію формуляра водолазної станції;

18) копію журналу медичного забезпечення водолазів;

19) копії особистих книжок водолазів;

20) копії формулярів водолазного спорядження, засобів забезпечення водолазних спусків та робіт;

21) копію акта про результати перевірки аварійно-рятувальної служби.

13. ДСНС протягом десяти робочих днів після проходження атестації аварійно-рятувальної служби приймає рішення про видачу свідоцтва згідно з додатком 1 та видає його або приймає рішення про відмову в його видачі, про що письмово повідомляє аварійно-рятувальну службу.

Спеціалізованій аварійно-рятувальній службі видається свідоцтво про атестацію з урахуванням висновку про результати сертифікації водолазного підрозділу.

14. Структурний підрозділ ДСНС, який виконує покладені на нього функції з проведення сертифікації спеціалізованих аварійно-рятувальних служб, на запит міжвідомчої атестаційної комісії подає не пізніше ніж за п'ять днів до початку її засідання висновки про результати сертифікації водолазного підрозділу аварійно-рятувальної служби, яка підлягає атестації.

15. У разі отримання негативного висновку про атестацію міжвідомча атестаційна комісія зазначає у протоколі засідання причини непроходження атестації, викладає рекомендації щодо усунення недоліків і порушень, про що повідомляється засновник аварійно-рятувальної служби.

У разі відсутності позитивного висновку про сертифікацію водолазного підрозділу спеціалізованої аварійно-рятувальної служби міжвідомча атестаційна комісія приймає рішення про неатестацію на проведення водолазних робіт.

З метою отримання допуску до проведення зазначених робіт спеціалізована аварійно-рятувальна служба проходить переатестацію після отримання позитивного висновку про сертифікацію водолазного підрозділу.

16. Контроль за своєчасністю проходження аварійно-рятувальними службами атестації покладається на міжвідомчу атестаційну комісію та структурний підрозділ ДСНС, на який покладені функції із здійснення державного нагляду за діяльністю аварійно-рятувальних служб.

17. У разі зміни найменування аварійно-рятувальної служби та (або) її місцезнаходження керівник аварійно-рятувальної служби подає ДСНС заяву про переоформлення свідоцтва про атестацію із зазначенням нових відомостей.

ДСНС проводить перевірку таких відомостей, за результатами якої приймає рішення про оформлення нового свідоцтва про атестацію.

Нове свідоцтво про атестацію видається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня надходження до ДСНС поданої керівником аварійно-рятувальної служби заяви про переоформлення свідоцтва про атестацію.

Свідоцтво про атестацію, що було переоформлене, визнається ДСНС недійсним.

Строк дії свідоцтва про атестацію не продовжується.

18. У разі втрати або пошкодження свідоцтва про атестацію ДСНС видає протягом 15 робочих днів з дня одержання відповідної заяви дублікат, на якому проставляється позначка "дублікат".

Атестація рятувальників

19. Вимоги до порядку перевірки знань, правил, норм, інструкцій з ведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж, а також вимоги до відповідних вольових та психофізіологічних якостей, фізичної підготовки та витривалості, спеціальних знань і навичок рятувальників (у тому числі начальницького складу) визначаються навчальними програмами підготовки рятувальників і статутом (положенням) аварійно-рятувальної служби.

20. Згідно з кваліфікаційними вимогами рятувальникам присвоюються такі класні кваліфікації:

рятувальник;

рятувальник 3-го класу;

рятувальник 2-го класу;

рятувальник 1-го класу;

рятувальник вищої категорії.

21. Підставою для розгляду питання щодо дострокового присвоєння рятувальнику класної кваліфікації вищого ступеня є клопотання керівника аварійно-рятувальної служби та результати перевірки рівня підготовки такого рятувальника.

22. Перевірка фізичних якостей, професійних знань і навичок осіб, які підлягають атестації, проводиться на спеціально обладнаних навчально-тренувальних комплексах.

23. Для первинної атестації рятувальника відповідальна особа аварійно-рятувальної служби подає міжвідомчій атестаційній комісії:

1) клопотання-рекомендацію керівника аварійно-рятувальної служби, в якій особа працює (приймається на роботу);

2) медичну довідку про стан здоров'я та придатність особи до виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж;

3) свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.

24. Для проведення періодичної (позачергової) атестації рятувальника відповідальна особа аварійно-рятувальної служби подає міжвідомчій атестаційній комісії:

1) книжку рятувальника з відміткою посадових осіб про його участь в аварійно-рятувальних та інших невідкладних роботах, гасінні пожеж у міжатестаційний період;

2) клопотання-рекомендацію керівника аварійно-рятувальної служби, в якій працює рятувальник.

У такому клопотанні зазначаються посадові обов'язки, якість їх виконання, відомості щодо навчання у навчальних закладах, участь у проведенні профілактичних, аварійно-рятувальних та інших невідкладних роботах, гасінні пожеж і пропозиції щодо присвоєння класної кваліфікації. До клопотання-рекомендації додається копія посадових обов'язків рятувальника та інформація про результати перевірки рівня його підготовки;

3) документи, що засвідчують проходження навчання та підвищення кваліфікації;

4) медичну довідку про стан здоров'я рятувальника, його придатність до виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

5) свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.

25. Рятувальник, який підлягає атестації, повинен бути поінформований не менше ніж за десять днів до її проведення.

26. У разі отримання позитивного висновку про атестацію рятувальник протягом десяти робочих днів отримує в ДСНС посвідчення, книжку та жетон рятувальника.

27. У разі отримання негативного висновку про атестацію міжвідомча атестаційна комісія зазначає у протоколі причини відмови в атестації, встановлює дату проведення наступної атестації та вилучає посвідчення, книжку та жетон рятувальника. У такому випадку рятувальник не допускається до виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж до проходження наступної атестації.

28. У разі зміни рятувальником місця роботи, прізвища, імені або по батькові рятувальник подає заяву про переоформлення посвідчення, книжки та жетона рятувальника.

Нове посвідчення, книжка та жетон рятувальника видаються не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня надходження до ДСНС заяви про їх переоформлення.

Посвідчення, книжка та жетон рятувальника, що були переоформлені, визнаються ДСНС недійсними.

29. У разі втрати або пошкодження посвідчення, книжки та (або) жетона рятувальника міжвідомча атестаційна комісія на підставі відповідної заяви рятувальника протягом десяти робочих днів з дня її одержання видає їх дублікати, на яких проставляється позначка "дублікат".

30. Рятувальники, які не виявили бажання і не подали документи для підвищення класної кваліфікації, під час атестації підтверджують класну кваліфікацію, отриману під час попередньої атестації.

31. ДСНС веде облік посвідчень, книжок та жетонів, що видані атестованим рятувальникам, у спеціальному журналі за формою згідно з додатком 10.

32. Рішення міжвідомчої атестаційної комісії може бути оскаржене в установленому законом порядку.

 

  

_________________________________________________________
(найменування міжвідомчої атестаційної комісії)

Серія ________

N ______

СВІДОЦТВО
про атестацію аварійно-рятувальної служби

Видано ______________________________________________________________________________
                                                          (повне та скорочене найменування аварійно-рятувальної служби)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Адреса аварійно-рятувальної служби _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Рішенням міжвідомчої атестаційної комісії дозволяється організовувати і проводити аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи згідно з такими кодами:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Свідоцтво діє до ___ ____________ 20__ р.

Голова комісії

____________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

Секретар комісії

____________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

___ ____________ 20__ р.

 

 

 

Лицевий бік

Україна
Рятувальник

  

 

Ukraine
Rescue officer

ПОСВІДЧЕННЯ РЯТУВАЛЬНИКА N ___

Прізвище, ім'я та по батькові ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ВСІЛЯКО СПРИЯТИ!

 

Видано:

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

____ ____________ 20__ р.
_____________________________________________________
                     (підпис голови міжвідомчої атестаційної комісії)
_____________________________________________________
                                                      (особистий підпис)

М. П.

  

Зворотний бік

Номер жетона рятувальника _____________________________________________________________

Посада рятувальника ___________________________________________________________________

Дата народження ______________________________________________________________________

Домашня адреса _______________________________________________________________________

Група крові ___________________________________________________________________________

Посвідчення діє до ____ ____________ 20__ р.

Власник цього посвідчення перебуває під захистом Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р. та Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р., що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I від 8 червня 1977 р.)

 

Перша сторінка

 

 

Україна
Рятувальник

  

Ukraine
Rescue officer

КНИЖКА РЯТУВАЛЬНИКА N ___

Прізвище _____________________________________________________________________________

Ім'я __________________________________________________________________________________

По батькові ___________________________________________________________________________

Видано:

  

М. П.

____________________________________________________________
                                     (найменування міжвідомчої атестаційної комісії)
____________________________________________________________

___ ____________ 20__ р.
____________________________________________________________
                                    (підпис голови міжвідомчої атестаційної комісії)

Друга сторінка

ВСІЛЯКО СПРИЯТИ!

Пред'явник цієї книжки має право на:

позачергове придбання квитків на всі види транспорту для проїзду до місця проведення аварійно-рятувальних робіт;

безперешкодний допуск на територію та об'єкти, що постраждали, під час проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій.

Третя сторінка

1. Володіє такими спеціальностями: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Адреса рятувальника та членів його сім'ї: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Контактний телефон _________________________________________________________________

Четверта сторінка

4. Відмітки про проходження атестації: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (найменування міжвідомчої атестаційної комісії)

Протокол N _______________                                  ____ ____________ 20__ р.

Присвоєна кваліфікація ________________________________________________________________

Прізвище та підпис голови комісії _______________________________________________________

М. П.

_____________________________________________________________________________________
                                                                        (найменування міжвідомчої атестаційної комісії)

Протокол N _______________                                  ____ ____________ 20__ р.

Присвоєна кваліфікація ________________________________________________________________

Прізвище та підпис голови комісії _______________________________________________________

М. П.

_____________________________________________________________________________________
                                                                      (найменування міжвідомчої атестаційної комісії)

П'ята сторінка

Протокол N _______________                                  ____ ____________ 20__ р.

Присвоєна кваліфікація ________________________________________________________________

Прізвище та підпис голови комісії _______________________________________________________

М. П.

_____________________________________________________________________________________
                                                                     (найменування міжвідомчої атестаційної комісії)

Протокол N _______________                                  ____ ____________ 20__ р.

Присвоєна кваліфікація ________________________________________________________________

Прізвище та підпис голови комісії _______________________________________________________

М. П.

_____________________________________________________________________________________
                                                                       (найменування міжвідомчої атестаційної комісії)

Шоста сторінка

5. Відомості про:

Групу крові ___________________________________________________________________________

Зроблені щеплення:

Дата

Вид, серія

Підпис і печатка лікаря

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________
                                                               (інформація про наявність або відсутність алергії на ліки)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Особливі відмітки: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Інформація про участь в аварійно-рятувальних та інших невідкладних роботах у міжатестаційний період ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

ОПИС І ЗРАЗОК
жетона рятувальника

Жетон рятувальника виготовляється з нержавіючої сталі та має форму прямокутної стрічки із закругленими боковими сторонами завдовжки 50 міліметрів, завширшки 25 міліметрів, завтовшки 1,5 міліметра. Жетон має отвір діаметром 3 міліметри для носіння на грудях на металевому ланцюжку з карабіном.

На одній стороні жетона по довжині наносяться послідовно зверху вниз слова "УКРАЇНА", "Рятувальник", нижче зазначаються прізвище рятувальника, його ім'я та по батькові, група крові, номер жетона рятувальника.

На зворотній стороні жетона по довжині наносяться послідовно зверху вниз слова "UKRAINE", "Rescue officer", нижче англійською мовою зазначаються прізвище рятувальника, його ім'я та по батькові, група крові, номер жетона рятувальника.

  

 

РЕЄСТР
атестованих аварійно-рятувальних служб

_________________________________________________________________
(найменування міжвідомчої атестаційної комісії)

Порядковий номер

Повне та скорочене найменування аварійно-рятувальної служби, її вид та засновник

Поштова та електронна адреса, телефон, факс аварійно-рятувальної служби

Номер і дата видачі свідоцтва про реєстрацію

Результат атестації, номер і дата протоколу

Види аварійно-рятувальних робіт

Серія, номер і дата видачі свідоцтва про атестацію

Прізвище, ім'я та по батькові керівника аварійно-рятувальної служби, що підтверджує результати атестації (отримання свідоцтва)

Дата і причини анулювання атестації

 

РЕЄСТР
атестованих рятувальників

_________________________________________________________________
(найменування міжвідомчої атестаційної комісії)

Порядковий номер

Прізвище, ім'я, по батькові рятувальника

Номер жетона рятувальника

Найменування аварійно-рятувальної служби, де працює рятувальник

Посада рятувальника

Домашня адреса, телефон

Присвоєна класна кваліфікація

Дата і причини непроходження атестації

 

ПРОТОКОЛ N ____
засідання міжвідомчої атестаційної комісії від ___ ____________ 20__ р.

Комісія у складі:

_________________________
(посада)

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

__________________________

______________________

 

__________________________

______________________

 

__________________________

______________________

на підставі наказу ДСНС _________ від ___ ____________ 20__ р. N ____ провела
______________________________________ атестацію _____________________________________
(первинну, періодичну, позачергову - необхідне зазначити)
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (найменування аварійно-рятувальної служби)

Під час проведення атестації (з урахуванням висновку про результати сертифікації водолазних підрозділів) встановлено: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Зауваження: __________________________________________________________________________

На підставі викладеного міжвідомча атестаційна комісія прийняла рішення про те, що
_____________________________________________________________________________________:
                                                                         (найменування аварійно-рятувальної служби)

відповідає вимогам і атестується для проведення аварійно-рятувальних, у тому числі водолазних, та інших невідкладних робіт під час аварій і надзвичайних ситуацій згідно з такими кодами: ________________________

Голосів: "за" ______, "проти" ______, "утрималося" ______.

Наступну атестацію буде проведено в ____________ 20__ року;
                                                                                         (назва місяця)
не відповідає вимогам __________________________________________________________________
                                                                                          (зазначаються причини непроходження атестації)
_____________________________________________________________________________________

Рекомендації _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Позачергова атестація призначається на ___ ____________ 20__ р.

Голова міжвідомчої атестаційної комісії

___________ ___________________
           (підпис)          (прізвище та ініціали)

Секретар міжвідомчої
атестаційної комісії

 
__________ __________________

Члени міжвідомчої
атестаційної комісії

___________ ___________________
           (підпис)          (прізвище та ініціали)

 

___________ _________________

 

___________ _________________

 

ПРОТОКОЛ N ____
засідання міжвідомчої атестаційної комісії

від ___ ____________ 20__ р.

Комісія у складі:

_________________________
(посада)

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

__________________________

______________________

 

__________________________

______________________

 

__________________________

______________________

на підставі наказу ДСНС ______ від ___ ____________ 20__ р. N ________ розглянула атестаційні матеріали про ________________________________________________________________________,
                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові, посада рятувальника)
який атестується на присвоєння класної кваліфікації ________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Поставлені до рятувальника питання та відповіді на них: ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Результати знань та навичок рятувальника, який проходить атестацію:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Рішення міжвідомчої атестаційної комісії: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голосів: "за" __________, "проти" __________, "утрималося" ___________.

Голова міжвідомчої атестаційної комісії

___________ __________________
         (підпис)        (прізвище та ініціали)

Секретар міжвідомчої атестаційної комісії

 
______________

 
____________________

Члени міжвідомчої атестаційної комісії:

 
______________
(підпис)

 
____________________
(прізвище та ініціали)

 

______________

____________________

 

______________

____________________

З рішенням міжвідомчої атестаційної комісії ознайомлений

_________________
(підпис рятувальника,
який проходить атестацію)

 

ЗАЯВА

до ___________________________________________________________________________________
                                                                   (найменування міжвідомчої атестаційної комісії)

Прошу провести _________________________________________ атестацію ____________________
                                                        (первинну, періодичну, позачергову)
_____________________________________________________________________________________
                                                      (повне та скорочене найменування аварійно-рятувальної служби)

Місцезнаходження ____________________________________________________________________
                                                                                                (вулиця, будинок, корпус)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (місто, село, район)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                       (область)

Поштовий індекс ___________ Телефон ____________ Факс ___________

Електронна адреса _______________________________________________

Види виконуваних аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт:
_____________________________________________________________________________________
                                   (зазначаються всі види робіт, за якими атестується аварійно-рятувальна служба)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

До заяви додаються ____________________________________________________________________
                                                                                                              (зазначається перелік
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   документів і кількість аркушів)
_____________________________________________________________________________________

Керівник аварійно-рятувальної служби __________ ___________________
                                                                                                  (підпис)          (прізвище та ініціали)

М. П.

___ ____________ 20__ р.

 

ЖУРНАЛ
обліку атестації рятувальників, видачі посвідчення, книжки та жетона рятувальника

Порядковий номер

Прізвище, ім'я, по батькові рятувальника

Номер жетона рятувальника

Найменування аварійно-рятувальної служби, де працює рятувальник

Посада рятувальника

Домашня адреса, телефон

Номер посвідчення рятувальника

Підпис рятувальника, що підтверджує отримання посвідчення рятувальника

Номер книжки рятувальника

Підпис рятувальника, що підтверджує отримання книжки рятувальника

Підпис рятувальника, що підтверджує отримання жетона рятувальника

Відмітка про вилучення

____________

Опрос