Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения учебы руководящего состава и специалистов, деятельность которых связана с организацией и осуществлением мероприятий по вопросам гражданской защиты

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 23.10.2013 № 819
редакция действует с 11.02.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 жовтня 2013 р. N 819

Київ

Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 28 березня 2018 року N 230
,
від 6 листопада 2019 року N 916
,
від 5 лютого 2020 року N 49

Відповідно до частини шостої статті 91 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 874 "Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 31, ст. 1399).

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту

1. Цей Порядок визначає механізм проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

2. Для навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, ДСНС разом з місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування утворює навчально-методичні центри сфери цивільного захисту, до яких належать навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності та територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (далі - навчально-методичні центри).

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 р. N 230)

3. Навчально-методичні центри є бюджетними установами у сфері цивільного захисту, які проводять навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту (далі - керівний склад і фахівці), забезпечують надання інших освітніх послуг та методичний супровід суб'єктів господарювання, що проводять навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях та в умовах терористичного акту.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.03.2018 р. N 230)

4. Навчання керівного складу і фахівців для потреб місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання здійснюють навчально-методичні центри.

Навчання керівного складу і фахівців для потреб центральних органів виконавчої влади здійснює Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту.

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 49)

ДСНС здійснює розподіл категорій осіб керівного складу і фахівців для проходження навчання з питань цивільного захисту в навчально-методичних центрах та Інституті державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту.

(абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. N 49)

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.03.2018 р. N 230)

5. Основні засади функціонування навчально-методичних центрів визначаються типовим положенням про територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, що затверджується МВС.

(абзац перший пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 р. N 230)

Права, обов'язки і гарантії педагогічних працівників навчально-методичних центрів визначаються відповідно до законодавства у сфері освіти.

6. Центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання визначають щорічну потребу в навчанні керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, а також забезпечують періодичність його проведення.

7. Навчання осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, здійснюється шляхом проведення функціонального навчання та практичної підготовки.

8. Функціональне навчання - це навчання осіб, які за класифікацією професій належать до керівників, професіоналів і фахівців, з метою набуття та систематичного оновлення спеціальних знань, умінь і навичок з питань цивільного захисту.

9. Практична підготовка - це закріплення керівним складом і фахівцями теоретичних знань з питань цивільного захисту та набуття ними навичок і досвіду виконання завдань та функцій під час командно-штабних, штабних та спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.

Навчально-методичні центри надають безоплатні послуги суб'єктам господарювання з практичної підготовки керівного складу і фахівців.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.03.2018 р. N 230)

10. Особи керівного складу та фахівці органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, у перший рік призначення на посаду і періодично один раз на три - п'ять років зобов'язані проходити функціональне навчання.

11. Перелік категорій осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, та періодичність проходження функціонального навчання наведено у додатку 1.

12. Для організації проведення функціонального навчання навчально-методичними центрами розробляються відповідні програми, що затверджуються:

керівником ДСНС - для потреб центральних органів виконавчої влади;

керівниками територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту - для потреб органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання.

Абзац четвертий пункту 12 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 28.03.2018 р. N 230)

13. Формування навчальних груп з функціонального навчання здійснюється згідно з планом комплектування навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

14. Функціональне навчання проводиться з відривом від виробництва із збереженням заробітної плати.

15. Навчальний процес з функціонального навчання здійснюється відповідно до Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання, затвердженого наказом МВС.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 р. N 230)

16. Особам, які пройшли функціональне навчання, видається посвідчення встановленого зразка (додаток 2). Відповідний запис про навчання вноситься у трудову книжку.

17. Облік осіб, які зобов'язані проходити функціональне навчання, ведеться центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання.

18. Функціональне навчання осіб керівного складу та фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування проводиться відповідно до державного замовлення за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування ДСНС.

Проект державного замовлення з функціонального навчання формує ДСНС та подає його Мінекономіки.

(абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

19. Функціональне навчання суб'єктів господарювання проводиться за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

20. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування закріплюють на праві оперативного управління за навчально-методичними центрами приміщення, споруди та інше майно, необхідне для забезпечення їх діяльності.

21. Посадові особи, уповноважені здійснювати державний нагляд з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, здійснюють контроль за дотриманням періодичності проходження навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, та вживають заходів до усунення виявлених недоліків.

 

ПЕРЕЛІК
категорій осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, та періодичність проходження функціонального навчання

Категорія

Періодичність проходження навчання

Особи керівного складу органів управління цивільного захисту

Керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування і їх заступники

у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на п'ять років

Керівники структурних підрозділів (департаментів, управлінь, відділів, секторів) центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування, які забезпечують у межах законодавства виконання завдань цивільного захисту у певній сфері суспільного життя (крім штатних підрозділів (посадових осіб) з питань цивільного захисту, та осіб, які очолюють територіальні спеціалізовані служби і формування цивільного захисту)

- " -

Посадові особи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які виконують обов'язки секретарів комісій з питань евакуації, комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

- " -

Особи, які очолюють спеціалізовані служби цивільного захисту, утворені центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, та їх заступники

у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на три роки

Особи, які очолюють територіальні формування цивільного захисту та їх структурні підрозділи

- " -

Керівники суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та їх заступники, функціональні обов'язки яких пов'язані із забезпеченням цивільного захисту

у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на три роки

Особи, які очолюють спеціалізовані служби цивільного захисту, утворені суб'єктами господарювання незалежно від форми власності

- " -

Особи, які очолюють об'єктові формування цивільного захисту (крім осіб, які очолюють структурні підрозділи територіальних формувань цивільного захисту)

- " -

Фахівці, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту

Працівники чергово-диспетчерських служб центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування і диспетчерських служб суб'єктів господарювання, у власності або у користуванні яких є хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки

- " -

Особи, які входять до складу спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту і які залучаються до організації та проведення робіт з дегазації, дезактивації територій і об'єктів, інших видів спеціальної обробки, дозиметричного контролю та радіаційно-хімічної розвідки

- " -

Інженерно-технічні працівники, які очолюють ланки, групи тощо з обслуговування захисних споруд цивільного захисту

- " -

Посадові особи, на яких покладені обов'язки з питань цивільного захисту (за відсутності окремої штатної одиниці) у центральних та місцевих органах виконавчої влади, органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування та суб'єктах господарювання незалежно від форми власності

- " -

Особи, відповідальні за роботу консультаційних пунктів при органах місцевого самоврядування

- " -

(додаток 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.03.2018 р. N 230)

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

ПОСВІДЧЕННЯ
про функціональне навчання
(підвищення кваліфікації цільового призначення)
у сфері цивільного захисту
N _______

Видано _______________________________________________________________________________
                                                                                                       (прізвище,
______________________________________________________________________________________
                                                                                                      ім'я та по батькові)
посада ________________________________________________________________________________
місце роботи __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
в тому, що він (вона) пройшов (пройшла) навчання та перевірку знань у сфері цивільного захисту в 
______________________________________________________________________________________
                                                         (повне найменування навчально-методичного центру
______________________________________________________________________________________
                                                                                       сфери цивільного захисту)

За час навчання з ___ ____________ 20__ р.
до ___ ____________ 20__ р.
опрацював (опрацювала) навчальний курс _________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________ в обсязі _________________ годин.

Керівник ___________
                          (підпис)

____________________________
                  (ініціали та прізвище)

М. П.

___ ____________ 20__ р.

Реєстраційний номер ___________

____________

Опрос