Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка выдачи разрешения на специальное использование водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах (их частях) или отказа в его выдаче, переоформления и аннулирования указанного разрешения

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 30.10.2013 № 801
редакция действует с 15.12.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 жовтня 2013 р. N 801

Київ

Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) або відмови в його видачі, переоформлення та анулювання зазначеного дозволу

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 р. N 1139)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 16 грудня 2015 року N 1173
,
від 5 жовтня 2016 року N 684
,
від 18 січня 2017 року N 50
,
від 23 жовтня 2019 року N 1139
,
від 9 грудня 2021 року N 1299

Відповідно до статті 24 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) або відмови в його видачі, переоформлення та анулювання зазначеного дозволу, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 р. N 1139)

2. Внести до Положення про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459 (ЗП України, 1992 р., N 9, ст. 217; 1994 р., N 8, ст. 209; Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2440; 2000 р., N 49, ст. 2119; 2001 р., N 44, ст. 1974; 2002 р., N 12, ст. 590; 2004 р., N 25, ст. 1650; 2006 р., N 22, ст. 1635; 2007 р., N 39, ст. 1550), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) або відмови в його видачі, переоформлення та анулювання зазначеного дозволу

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 р. N 1139)

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі суб'єктам господарювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) (далі - дозвіл) або відмови в його видачі, переоформлення та анулювання дозволу.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 р. N 1139)

Дія дозволу не поширюється на використання водних біоресурсів, які перебувають в межах територій природно-заповідного фонду, а також водних біоресурсів, що занесені до Червоної книги України.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. N 1173
,
абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 р. N 1139)

2. Дозвіл видається на кожний рибогосподарський водний об'єкт (його частину) Держрибагентством або його територіальним органом (далі - дозвільний орган).

Дозвіл видається:

Держрибагентством територіальному органові для здійснення контрольного вилову водних біоресурсів для визначення їх стану та запасів;

територіальним органом суб'єктові господарювання для здійснення промислового рибальства, вилову водних біоресурсів у науково-дослідних, науково-промислових, дослідно-конструкторських цілях, а також визначення їх санітарно-епідеміологічного стану, меліоративного вилову водних біоресурсів з метою формування їх оптимального видового та вікового складу, вилову водних біоресурсів з метою отримання біологічного матеріалу для штучного відтворення їх запасів та здійснення аквакультури, любительського і спортивного рибальства у водних об'єктах загального користування, що перевищує встановлені обсяги безоплатного вилову.

Дозвіл повинен перебувати у місці здійснення спеціального використання водних біоресурсів.

3. Для одержання дозволу суб'єкт господарювання подає такі документи:

(абзац перший пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. N 1173)

заяву про одержання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах);

(абзац другий пункту 3 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. N 1173,
від 05.10.2016 р. N 684)

довідку про наявність у суб'єкта господарювання рибальських суден (плавзасобів), дозволених знарядь лову (відповідно до вимог правил рибальства та режимів) та рибоприймальних пунктів (місця розташування яких погоджено відповідно до законодавства) на визначеному рибогосподарському водному об'єкті (його частині) (далі - довідка). Якщо територіальні органи або наукові установи (організації, підприємства) не можуть власними силами здійснювати контрольний або дослідний вилов, у довідці зазначаються рибальські судна (плавзасоби), знаряддя лову та рибоприймальні пункти співвиконавця;

програму виконання робіт, в якій визначені методи, мета та завдання робіт, типи і кількість рибальських суден (плавзасобів), назва і кількість необхідних знарядь лову, в разі здійснення вилову водних біоресурсів у науково-дослідних, науково-промислових, дослідно-конструкторських цілях, контрольного вилову водних біоресурсів для визначення їх стану та запасів, вилову водних біоресурсів з метою отримання біологічного матеріалу для штучного відтворення їх запасів та здійснення аквакультури;

документ, на підставі якого виникло право на спеціальне використання водних біоресурсів.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 р. N 1139)

4. Дозвіл та довідка оформляються за формою згідно з додатками 1 і 2.

5. Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) або письмове повідомлення про відмову у видачі такого дозволу видається протягом п'яти робочих днів з дня подання суб'єктом господарювання пакета документів, необхідних для одержання дозволу.

(абзац перший пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. N 50)

Видача дозволу здійснюється на безоплатній основі.

Строк дії дозволу становить п'ять років.

6. Підставами для відмови у видачі дозволу суб'єктові господарювання є:

абзац другий пункту 6 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.01.2017 р. N 50)

подання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу;

виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;

відсутність науково обґрунтованої інформації про спеціальне використання водних біоресурсів (рішення Держрибагентства);

відсутність частки нерозподіленого ліміту водних біоресурсів;

систематичні грубі (три і більше) порушення протягом року вимог законодавства у галузі охорони, використання та відтворення водних біоресурсів;

несплата на час розгляду питання про видачу дозволу штрафних санкцій за порушення вимог законодавства у галузі охорони, використання та відтворення водних біоресурсів або наявність невідшкодованої шкоди, заподіяної рибному господарству;

наявність простроченої заборгованості перед державним або місцевим бюджетом;

використання виділеної кількості водних біоресурсів менш як на 75 відсотків протягом попередніх чотирьох років.

7. Підставою для анулювання дозволу, виданого суб'єктові господарювання, є:

звернення із заявою про анулювання дозволу;

ліквідація суб'єкта господарювання - юридичної особи;

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

рішення суду про скасування дозволу;

систематичні грубі (три і більше) порушення протягом попереднього року вимог законодавства у галузі охорони, використання та відтворення водних біоресурсів;

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.

Рішення про анулювання дозволу видається особисто або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня його припинення. Дія дозволу припиняється через 15 робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

Рішення про анулювання дозволу може бути оскаржено в судовому порядку.

8. Пункт 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.10.2019 р. N 1139)

9. Підставами для переоформлення дозволу є:

зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання.

У разі настання підстав для переоформлення дозволу територіальний орган або суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав подати відповідно Держрибагентству або державному адміністраторові заяву про переоформлення дозволу разом з дозволом, що підлягає переоформленню, і документ, що підтверджує зазначені у заяві зміни.

Держрибагентство або державний адміністратор протягом двох робочих днів з дати одержання заяви про переоформлення дозволу та документів, що додаються до неї, зобов'язані видати переоформлений на новому бланку дозвіл з урахуванням зазначених у заяві змін, якщо інше не встановлено законом.

Одночасно з переоформленим на новому бланку дозволом Держрибагентство або державний адміністратор на вимогу територіального органу або суб'єкта господарювання безоплатно видають засвідчену копію дозволу.

У разі переоформлення дозволу Держрибагентство або державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня переоформлення дозволу приймають рішення про визнання недійсним дозволу, що переоформлений, та вносять відповідні зміни до реєстру документів дозвільного характеру, якщо інше не встановлено законом.

Строк дії переоформленого дозволу не може перевищувати строку дії, зазначеного у дозволі, що переоформлений.

Переоформлення дозволу здійснюється на безоплатній основі.

 

Державне агентство меліорації та рибного господарства
___________________________________________________________
(найменування територіального органу Держрибагентства)

Дозвіл N ______
на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах)

від ___ ____________ 20__ року

Суб'єкт господарювання ________________________________________________________________
                                                                                            (найменування, місцезнаходження, телефони/факси,
_____________________________________________________________________________________
                                   адреса електронної пошти юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
_____________________________________________________________________________________
                                               особи - підприємця, серія, номер паспорта, ким і коли виданий, адреса,
_____________________________________________________________________________________
                                                                        телефони/факси, адреса електронної пошти)

Вид спеціального використання _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Документ, на підставі якого виникло право на спеціальне використання водних біоресурсів
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (назва документа, дата та номер)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Програма виконання робіт (у разі здійснення вилову водних біоресурсів у науково-дослідних, науково-промислових, дослідно-конструкторських цілях, контрольного вилову водних біоресурсів для визначення їх стану та запасів, вилову водних біоресурсів з метою отримання біологічного матеріалу для штучного відтворення їх запасів та здійснення аквакультури)
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (строк дії програми, її розробник)
_____________________________________________________________________________________

Співвиконавець _______________________________________________________________________
                                                                          (найменування, місцезнаходження, телефони/факси, адреса
_____________________________________________________________________________________
                                електронної пошти юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -
_____________________________________________________________________________________
                               підприємця, серія, номер паспорта, ким і коли виданий, адреса, телефони/факси, адреса
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            електронної пошти)

Назва рибогосподарського водного об'єкта (його частини) ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Рибальські судна (плавзасоби) ___________________________________________________________
                                                                                                                   (назва, порт реєстрації, бортові,
_____________________________________________________________________________________
                                    реєстраційні номери рибальських суден, номер ІМО, міжнародний радіопозивний)

Дозволені для використання знаряддя лову ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (кількість та тип)
_____________________________________________________________________________________

Дозволені для вилучення види водних біоресурсів, обсяги та період вилучення
_____________________________________________________________________________________
                                         (у разі, коли окрема квота не визначається, зазначається "у межах прогнозу
_____________________________________________________________________________________
                                допустимого вилову" або "без встановлення ліміту та прогнозу допустимого вилову")
_____________________________________________________________________________________

Строк дії дозволу з ___ ____________ 20__ р. з ___ ____________ 20__ р.

Додаткові умови надання дозволу:

оригінал дозволу повинен перебувати у суб'єкта за його місцезнаходженням, а його копія - у місці здійснення спеціального використання водних біоресурсів та бути доступними для проведення перевірки територіальним органом Держрибагентства;

дотримання всіх вимог щодо здійснення заходів із збереження водних біоресурсів, правил рибальства та режимів;

подання передбаченої відповідними актами законодавства до Держрибагентства або його територіального органу, або визначеної науково-дослідної галузевої установи статистичної звітності у встановлені строки за встановленою формою.

______________________________
(найменування посади посадової
особи, що видала дозвіл)

____________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

 

 

(додаток 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.10.2019 р. N 1139
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 р. N 1299)

 

ДОВІДКА
про наявність у суб'єкта господарювання рибальських суден (плавзасобів), дозволених знарядь лову (відповідно до вимог правил рибальства та режимів) та рибоприймальних пунктів (місця розташування яких погоджено відповідно до законодавства) на визначеному рибогосподарському водному об'єкті (його частині)

Суб'єкт господарювання _______________________________________________________________
                                                                                (найменування, адреса, телефони/факси, адреса електронної
____________________________________________________________________________________
                               пошти юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, серія,
____________________________________________________________________________________
                                 номер паспорта, ким і коли виданий, адреса, телефони/факси, адреса електронної пошти)

Співвиконавець ______________________________________________________________________
                                                                 (найменування, адреса, телефони/факси, адреса електронної
____________________________________________________________________________________
                   пошти юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, серія, номер
____________________________________________________________________________________
                                  паспорта, ким і коли виданий, адреса, телефони/факси, адреса електронної пошти)

Назва рибогосподарського водного об'єкта (його частини) __________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Рибальські судна (плавзасоби) __________________________________________________________
                                                                                               (назва, порт реєстрації, бортові, реєстраційні номери
____________________________________________________________________________________
                                рибальських суден, номер ІМО, міжнародний радіопозивний, власні або орендовані)

Дозволені для використання знаряддя лову _______________________________________________
                                                                                                                                             (кількість та тип)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Рибоприймальні пункти (місце розташування яких погоджено згідно із законодавством) ____________________________________________________________________________________
                                                  (місцезнаходження або назва рибальського судна у разі, коли
____________________________________________________________________________________
                                            рибоприймальний пункт перебуває на борту рибальського судна,
____________________________________________________________________________________
                                                                           порт реєстрації та бортовий номер)

___________________________
   (найменування посади посадової
         особи, що видала довідку)

_____ _________________ 20____ р.

М. П.

____________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів

1. В абзаці першому пункту 1 слова "і водних" замінити словами "та водних, а також водних біоресурсів".

2. У пункті 4:

1) в абзаці другому слова ", рибних запасів та інших об'єктів водного промислу" виключити;

2) абзац п'ятий виключити.

3. У пункті 5:

1) в абзаці другому слова ", в тому числі рибних запасів та інших об'єктів водного промислу" виключити;

2) абзац третій виключити.

____________

Опрос