Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и условий предоставления субвенции из государственного бюджета городскому бюджету г. Днепропетровска на завершение строительства метрополитена в г. Днепропетровске

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Условия от 30.10.2013 № 798

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 жовтня 2013 р. N 798

Київ

Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Дніпропетровська на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 435)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 10 вересня 2014 року N 435
,
від 16 вересня 2015 року N 707

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Дніпропетровська на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську, що додаються.

(постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 435)

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Дніпропетровська на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 435)

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Дніпропетровська на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську (далі - субвенція), джерелом надходження якої є кредит Європейського банку реконструкції та розвитку (далі - ЄБРР), залучений Україною відповідно до Кредитної угоди (Проект "Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровськ") між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку від 27 липня 2012 р. (далі - Кредитна угода), ратифікованої Законом України "Про ратифікацію Кредитної угоди (Проект "Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровськ") між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку", та кредит Європейського інвестиційного банку (далі - ЄІБ), залучений Україною відповідно до Фінансової угоди (Проект "Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровську") між Україною та Європейським інвестиційним банком" від 25 жовтня 2013 р. (далі - Фінансова угода), ратифікованої Законом України "Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровську") між Україною та Європейським інвестиційним банком" (далі - кредитні кошти).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 435
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.09.2015 р. N 707)

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінфін, відповідальним виконавцем відповідної бюджетної програми - Дніпропетровська міська рада.

Одержувачем субвенції є комунальне підприємство "Дніпропетровський метрополітен" Дніпропетровської міської ради.

3. Субвенція спрямовується на закупівлю робіт, товарів та послуг, необхідних для реалізації Проекту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровськ" (далі - проект), і сплату ЄБРР разової комісії за Кредитною угодою. Субвенція не використовується для сплати податків, зборів та митних платежів.

4. Використання субвенції здійснюється з дотриманням умов Кредитної угоди, Фінансової угоди та договорів, укладених у рамках проекту.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 р. N 707)

5. Субвенція надається за умови відшкодування Дніпропетровською міською радою витрат державного бюджету на обслуговування кредитів ЄБРР та ЄІБ, які є джерелом надходження субвенції, а також внесення Дніпропетровською міською радою до державного бюджету плати за надання кредитних коштів у розмірі, встановленому абзацом другим пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 червня 2012 р. N 392 "Про залучення позики від Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації інвестиційного проекту "Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровську" та абзацом другим пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. N 552 "Про залучення позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації інвестиційного проекту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську".

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 р. N 707)

6. За рахунок кредиту ЄБРР субвенція надається шляхом перерахування ЄБРР кредитних коштів за заявками на їх вибірку, оформленими відповідно до положень Кредитної угоди та договорів, укладених у рамках проекту, постачальникам товарів (виконавцям робіт або послуг) за договорами, укладеними одержувачем субвенції у рамках проекту, на виконання грошових зобов'язань одержувача за такими договорами.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 р. N 707)

7. Кредитні кошти, вибрані Україною відповідно до положень Кредитної угоди, вважаються коштами субвенції, що передані з державного бюджету до міського бюджету м. Дніпропетровська, з міського бюджету - відповідальному виконавцю, від відповідального виконавця - одержувачу субвенції, а від одержувача субвенції - постачальнику товарів (виконавцю робіт або послуг) у день їх вибірки Україною від ЄБРР у сумі гривневого еквіваленту вибраних коштів, розрахованого за офіційним курсом Національного банку на день їх вибірки, або у разі здійснення ЄБРР платежу в гривні - у сумі такого платежу.

71. За рахунок кредиту ЄІБ субвенція надається шляхом перерахування ЄІБ кредитних коштів за заявками на їх вибірку, оформленими відповідно до положень Фінансової угоди та договорів, укладених у рамках проекту, на рахунок Мінфіну у ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", відкритий для цілей проекту, та із зазначеного рахунка - постачальникам товарів (виконавцям робіт або послуг) за договорами, укладеними одержувачем субвенції у рамках проекту, на виконання грошових зобов'язань одержувача за такими договорами.

(Порядок та умови доповнено пунктом 71 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 р. N 707)

72. Кредитні кошти, вибрані Україною відповідно до положень Фінансової угоди, вважаються коштами субвенції, що передані з державного бюджету до міського бюджету м. Дніпропетровська у сумі гривневого еквіваленту вибраних коштів, розрахованого за офіційним курсом Національного банку на день їх вибірки.

(Порядок та умови доповнено пунктом 72 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 р. N 707)

8. Заявки на вибірку кредитних коштів підписуються уповноваженою особою Мінфіну, Дніпропетровським міським головою або іншим уповноваженим представником Дніпропетровської міської ради, уповноваженою особою одержувача та погоджуються Дніпропетровською обласною держадміністрацією.

9. Відповідальний виконавець бюджетної програми, одержувач та Дніпропетровська обласна держадміністрація зобов'язані до першого подання платіжних документів подати Мінфіну необхідні підтвердження повноважень та зразки підписів осіб, які мають право підписувати (погоджувати) платіжні документи.

10. Сума разової комісії, списана ЄБРР відповідно до пункту "c" розділу 3.05 Стандартних положень і умов ЄБРР від 1 жовтня 2007 р., які є невід'ємною частиною Кредитної угоди, вважається частиною субвенції, отриманою відповідальним виконавцем бюджетної програми та одержувачем бюджетних коштів у день її списання ЄБРР на свою користь у сумі гривневого еквіваленту суми такої комісії, розрахованої за офіційним курсом Національного банку на день списання разової комісії.

11. Відображення відповідальним виконавцем бюджетної програми та одержувачем у бухгалтерському обліку, фінансовій і бюджетній звітності операцій у частині доходів і видатків місцевого бюджету за рахунок субвенції здійснюється на підставі інформації про фактичний стан використання кредитних коштів, залучених Україною відповідно до Кредитної та Фінансової угод, що подається Мінфіном відповідальному виконавцю бюджетної програми та одержувачу субвенції за формою згідно з додатком 1.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 р. N 707)

12. Мінфін з метою відображення в обліку та звітності про виконання бюджетів у частині проведення видатків державного бюджету та доходів і видатків місцевого бюджету за рахунок субвенції подає Казначейству розпорядження за формою згідно з додатком 2.

13. Казначейство забезпечує відображення органами Казначейства в обліку та звітності про виконання бюджетів операцій у частині проведення видатків державного бюджету та доходів і видатків місцевого бюджету м. Дніпропетровська за рахунок субвенції за відповідними кодами бюджетної класифікації у розрізі доходів, видатків та кредитування бюджетів у національній валюті (у відповідному гривневому еквіваленті євро).

14. Видатки, пов'язані з фінансуванням капітального будівництва, здійснюються за умови наявності затверджених проектів будівництва та результатів проведення їх державної експертизи відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1674); титулів будов (об'єктів), що затверджені відповідно до Порядку затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17).

15. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи здійснюється в установленому законодавством порядку.

16. Одержувач бюджетних коштів подає щомісяця до 10 числа наступного періоду відповідальному виконавцю бюджетної програми звіт про використання субвенції.

17. Відповідальний виконавець бюджетної програми подає щомісяця до 20 числа Мінфіну звіт про використання субвенції.

18. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

ІНФОРМАЦІЯ
про фактичний стан використання кредитних коштів ЄБРР та ЄІБ, залучених Україною відповідно до
Кредитної та Фінансової угод

Номер проекту

Код позики

Дата платежу

Сума платежу

Валюта платежу

Сума у валюті позики, євро

Курс євро до гривні, встановлений Національним банком на дату здійснення платежу

Сума, гривень

Постачальник товарів (виконавець робіт, послуг), на рахунок якого перераховано кошти

Коди бюджетної класифікації

КПКВК

КЕКВ

КМБ

ККДБ

КТКВКМБ

_______________________
(посада)

____________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 р. N 707)

 

 

                        ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________________________
                          (посада, ініціали та прізвище)
      М. П.

Державна казначейська служба

Головний розпорядник коштів: Міністерство фінансів
Ідентифікаційний код __________________________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___

від                      20__ року

Відобразити в обліку та звітності про виконання бюджетів у частині проведення видатків державного бюджету та доходів і видатків місцевого бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Дніпропетровська на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську такі операції за спеціальним фондом за зазначеними кодами бюджетної класифікації у розрізі доходів, видатків та кредитування бюджетів:

Номер проекту

Код позики

Дата платежу

Сума платежу

Валюта платежу

Сума у валюті позики, євро

Курс євро до гривні, встановлений Національним банком на дату здійснення платежу

Сума, гривень

Постачальник товарів, виконавець робіт, послуг, на рахунок якого перераховано кошти

Коди бюджетної класифікації

КПКВК

КЕКВ

КМБ

ККДБ

КТКВКМБ

_______________________
(посада)

____________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

____________

Опрос