Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и условий предоставления субвенции из государственного бюджета городскому бюджету города Днепра на завершение строительства метрополитена в г. Днепре

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Условия от 30.10.2013 № 798
редакция действует с 22.03.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 жовтня 2013 р. N 798

Київ

Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету міському бюджету міста Дніпра на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі

(назва із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 435,
від 28.02.2018 р. N 172)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 10 вересня 2014 року N 435
,
від 16 вересня 2015 року N 707
,
від 28 лютого 2018 року N 172

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету міському бюджету міста Дніпра на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі, що додаються.

(постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 435,
від 28.02.2018 р. N 172)

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету міському бюджету міста Дніпра на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету міському бюджету міста Дніпра на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі (далі - субвенція) за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету.

Джерелом надходження субвенції спеціального фонду державного бюджету є кредит Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), залучений Україною відповідно до Кредитної угоди (Проект "Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровськ") між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку від 27 липня 2012 р. (далі - Кредитна угода), ратифікованої Законом України "Про ратифікацію Кредитної угоди (Проект "Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровськ") між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку", та кредит Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), залучений Україною відповідно до Фінансової угоди (Проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську") між Україною та Європейським інвестиційним банком" від 25 жовтня 2013 р. (далі - Фінансова угода), ратифікованої Законом України "Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську") між Україною та Європейським інвестиційним банком" (далі - кредитні кошти).

2. Головним розпорядником субвенції є Мінфін. Розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем відповідної бюджетної програми за міським бюджетом м. Дніпра є Дніпровська міська рада. Одержувачем субвенції є комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради.

3. Субвенція спрямовується на закупівлю товарів, робіт та послуг, необхідних для реалізації проекту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську", опис якого наведено в додатку А до Фінансової угоди та частинах "А" та "В", передбачених пунктом 2 додаткової статті 1 до Кредитної угоди (далі - проект), і сплату ЄБРР разової комісії за Кредитною угодою.

4. Використання субвенції здійснюється з дотриманням умов Кредитної та Фінансової угод та договорів, укладених у рамках проекту.

Субвенція за рахунок спеціального фонду державного бюджету не може використовуватися для сплати податків, зборів та митних платежів.

Субвенція за рахунок загального фонду державного бюджету спрямовується на сплату податку на додану вартість, що включається до вартості товарів, робіт, послуг, закупівля яких здійснюється з метою реалізації проекту, основна вартість яких фінансується за рахунок субвенції спеціального фонду державного бюджету.

5. Умовою надання субвенції є співфінансування (фінансування) з міського бюджету м. Дніпра та/або за рахунок коштів одержувача витрат на сплату податку на додану вартість, що включається до вартості товарів, робіт, послуг, що закуповуються в рамках проекту, та/або інших витрат, пов'язаних з реалізацією проекту.

Таке співфінансування здійснюється у розмірі не менш як 3 відсотки обсягу субвенції у відповідному році.

6. Умовою надання субвенції є залишення у власності територіальної громади м. Дніпра створених, відремонтованих, модернізованих за результатами реалізації проекту об'єктів у власності територіальної громади м. Дніпра та використання їх за цільовим призначенням.

7. Субвенція спеціального фонду надається за умови відшкодування Дніпровською міською радою витрат державного бюджету на обслуговування кредитів ЄБРР та ЄІБ, у тому числі сум коштів, що були списані ЄБРР як разова комісія (така комісія повертається 19-ма рівними платежами, що здійснюються кожного півріччя у визначений Мінфіном строк), а також внесення Дніпровською міською радою до державного бюджету плати за надання кредитних коштів у розмірі, встановленому абзацом другим пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 червня 2012 р. N 392 "Про залучення позики від Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації інвестиційного проекту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську" та абзацом другим пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. N 552 "Про залучення позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації інвестиційного проекту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську".

8. За рахунок кредиту ЄБРР субвенція надається шляхом перерахування ЄБРР кредитних коштів за заявками на їх вибірку, оформленими відповідно до положень Кредитної угоди та договорів, укладених у рамках проекту, постачальникам товарів (виконавцям робіт або надавачам послуг) за договорами, укладеними одержувачем субвенції у рамках проекту, на виконання грошових зобов'язань одержувача за такими договорами.

9. Кредитні кошти, вибрані Україною відповідно до положень Кредитної угоди, є коштами субвенції, що передані з державного бюджету до міського бюджету м. Дніпра, та коштами міського бюджету, що передані з міського бюджету розпоряднику субвенції за міським бюджетом м. Дніпра, від розпорядника субвенції за міським бюджетом м. Дніпра одержувачу, а від одержувача - постачальнику товарів (виконавцю робіт або надавачу послуг) у день їх вибірки Україною від ЄБРР у сумі гривневого еквіваленту вибраних коштів, розрахованого за офіційним курсом Національного банку на день їх вибірки, або у разі здійснення ЄБРР платежу в гривні - у сумі такого платежу.

10. За рахунок кредиту ЄІБ субвенція надається шляхом перерахування ЄІБ кредитних коштів за заявками на їх вибірку, оформленими відповідно до положень Фінансової угоди та договорів, укладених у рамках проекту, на рахунок Мінфіну в ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", відкритий для цілей проекту, та із зазначеного рахунка - постачальникам товарів (виконавцям робіт або надавачам послуг) за договорами, укладеними одержувачем з метою реалізації проекту, на виконання грошових зобов'язань одержувача за такими договорами.

11. Кредитні кошти, вибрані Україною відповідно до положень Фінансової угоди, вважаються коштами субвенції, що передані з державного бюджету до міського бюджету м. Дніпра у сумі гривневого еквіваленту вибраних коштів, розрахованого за офіційним курсом Національного банку на день їх вибірки.

12. Заявки на вибірку кредитних коштів підписуються уповноваженою особою Мінфіну, Дніпровським міським головою або іншим уповноваженим представником Дніпровської міської ради, уповноваженою особою одержувача та погоджуються Дніпропетровською обласною держадміністрацією відповідно до договорів, укладених у рамках проекту.

13. Розпорядник субвенції за міським бюджетом м. Дніпра, одержувач та Дніпропетровська обласна держадміністрація зобов'язані до першого подання платіжних документів подати Мінфіну необхідні підтвердження повноважень та зразки підписів осіб, які мають право підписувати (погоджувати) платіжні документи.

14. Сума разової комісії, списана ЄБРР відповідно до пункту "с" розділу 3.05 Стандартних положень і умов ЄБРР від 1 жовтня 2007 р., які є невід'ємною частиною Кредитної угоди, є частиною субвенції, отриманою розпорядником субвенції за міським бюджетом м. Дніпра та одержувачем у день її списання ЄБРР на свою користь у сумі гривневого еквіваленту суми такої комісії, розрахованої за офіційним курсом Національного банку на день списання разової комісії.

15. Відображення розпорядником субвенції за міським бюджетом м. Дніпра та одержувачем у бухгалтерському обліку, фінансовій і бюджетній звітності операцій у частині доходів і видатків місцевого бюджету за рахунок субвенції, джерелом надходження якої є кредит ЄБРР та/або кредит ЄІБ, здійснюється на підставі інформації про фактичний стан використання кредитних коштів, залучених Україною відповідно до Кредитної та Фінансової угод. Мінфін подає таку інформацію розпоряднику субвенції за міським бюджетом м. Дніпра протягом п'яти робочих днів з дати здійснення частини оплати (крім податку на додану вартість) за відповідним рахунком / платіжним сертифікатом/актом виконаних робіт за рахунок субвенції спеціального фонду за формою згідно з додатком 1.

16. Мінфін з метою відображення в обліку та звітності про виконання бюджетів у частині проведення видатків державного бюджету та доходів і видатків місцевого бюджету за рахунок субвенції протягом п'яти робочих днів з дати здійснення частини оплати (крім податку на додану вартість) за відповідним рахунком / платіжним сертифікатом/актом виконаних робіт за рахунок субвенції спеціального фонду, джерелом надходження якої є кредит ЄБРР та/або кредит ЄІБ, подає Казначейству розпорядження за формою згідно з додатком 2.

17. Казначейство забезпечує відображення органами Казначейства в обліку та звітності про виконання бюджетів операцій у частині проведення видатків державного бюджету та доходів і видатків місцевого бюджету м. Дніпра за рахунок субвенції, джерелом надходження якої є кредит ЄБРР та/або кредит ЄІБ, за відповідними кодами бюджетної класифікації у розрізі доходів, видатків та кредитування бюджетів у національній валюті (у відповідному гривневому еквіваленті євро).

18. Видатки, пов'язані з фінансуванням капітального будівництва, здійснюються за умови наявності затверджених проектів будівництва та результатів проведення їх державної експертизи відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1674); титулів об'єктів, що затверджені відповідно до Порядку затвердження титулів об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2015 р., N 97, ст. 3320).

Під час використання субвенції на будівництво, реконструкцію, реставрацію, ремонт об'єктів цивільного та громадського призначення розпорядники/одержувачі субвенції повинні забезпечувати обов'язкове врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм, стандартів та правил.

19. У разі отримання одержувачем відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету сума такого відшкодованого одержувачу податку на додану вартість, яка не перевищує суму податку, фактично сплаченого за рахунок субвенції загального фонду постачальнику товарів/робіт/послуг за договором, укладеним одержувачем у рамках реалізації проекту, основна вартість якого фінансується за рахунок субвенції спеціального фонду, повинна бути використана одержувачем тільки для цілей співфінансування проекту.

20. Одержувач подає щомісяця до 10 числа наступного періоду розпоряднику субвенції за міським бюджетом м. Дніпра звіт про використання коштів місцевого бюджету, джерелом надходження яких є субвенція.

21. Розпорядник субвенції за міським бюджетом м. Дніпра подає щомісяця до 20 числа наступного періоду Мінфіну звіт про використання субвенції.

22. Умовою фінансування за рахунок субвенції загального фонду є попереднє спрямування коштів субвенції спеціального фонду за цільовим призначенням для здійснення частини оплати (крім податку на додану вартість) за відповідним рахунком / інвойсом / платіжним сертифікатом / актом виконаних робіт, виставленим постачальником товарів (виконавцем робіт або надавачем послуг) за договором, укладеним одержувачем у рамках проекту.

23. Казначейство перераховує субвенцію (загальний фонд державного бюджету) відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. N 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 96, ст. 3399; 2015 р., N 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну; та в разі подання розпорядником субвенції за міським бюджетом м. Дніпра або одержувачем таких додаткових підтвердних документів: підтвердження здійснення частини оплати (крім податку на додану вартість) за відповідним рахунком / інвойсом / платіжним сертифікатом / актом виконаних робіт за рахунок субвенції спеціального фонду (в тому числі документів, що підтверджують здійснення такої оплати за рахунок субвенції спеціального фонду, зокрема копій SWIFT-повідомлень та/або виписок банків).

Надання субвенції у 2019 році і наступних бюджетних періодах здійснюється за умови підтвердження здійснення у попередньому бюджетному періоді співфінансування проекту з міського бюджету м. Дніпра та/або за рахунок коштів одержувача у розмірах, визначених пунктом 5 цього Порядку.

24. Відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням субвенції за рахунок загального фонду державного бюджету, здійснюються в установленому законодавством порядку.

25. Казначейство інформує щомісяця до 10 числа Мінфін про обсяги перерахування субвенції (загальний фонд державного бюджету) та касові видатки.

26. Субвенція не може бути спрямована на погашення штрафних санкцій та/або пені, що нараховується за порушення умов договорів.

27. Відображення у бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи здійснюється в установленому законодавством порядку.

28. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

(Порядок та умови із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 435
,
від 16.09.2015 р. N 707
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.02.2018 р. N 172)

 

ІНФОРМАЦІЯ
про фактичний стан використання кредитних коштів ЄБРР та ЄІБ, залучених Україною відповідно до
Кредитної та Фінансової угод

Номер проекту

Код позики

Дата платежу

Сума платежу

Валюта платежу

Сума у валюті позики, євро

Курс євро до гривні, встановлений Національним банком на дату здійснення платежу

Сума, гривень

Постачальник товарів (виконавець робіт, послуг), на рахунок якого перераховано кошти

Коди бюджетної класифікації

КПКВК

КЕКВ

КМБ

ККДБ

КПКВКМБ

_______________________
(посада)

____________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 р. N 707,
від 28.02.2018 р. N 172)

 

 

                        ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________________________
                          (посада, ініціали та прізвище)
      М. П.

Державна казначейська служба

Головний розпорядник коштів: Міністерство фінансів
Ідентифікаційний код __________________________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___

від                      20__ року

Відобразити в обліку та звітності про виконання бюджетів у частині проведення видатків державного бюджету та доходів і видатків місцевого бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету міському бюджету міста Дніпра на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі такі операції за спеціальним фондом за зазначеними кодами бюджетної класифікації у розрізі доходів, видатків та кредитування бюджетів:

Номер проекту

Код позики

Дата платежу

Сума платежу

Валюта платежу

Сума у валюті позики, євро

Курс євро до гривні, встановлений Національним банком на дату здійснення платежу

Сума, гривень

Постачальник товарів, виконавець робіт, послуг, на рахунок якого перераховано кошти

Коди бюджетної класифікації

КПКВК

КЕКВ

КМБ

ККДБ

КПКВКМБ

_______________________
(посада)

____________________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 р. N 172)

____________

Опрос