Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приложение 2 к Порядку осуществления государственного контроля за международными передачами товаров двойного использования

КМ Украины
Постановление КМ от 23.10.2013 № 779
действует с 12.11.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 жовтня 2013 р. N 779

Київ

Про внесення змін у додаток 2 до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести у додаток 2 до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. N 86 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 4, ст. 167; 2012 р., N 58, ст. 2335), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться у додаток 2 до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання

1. У розділі 2 позицію "2.A.1.b" викласти в такій редакції:

"2.A.1.b.
[9A116, або
ML4.a,
ML10.d]

b) апарати, що повертаються, і наведене нижче призначене або модифіковане для них обладнання, придатне для використання в системах, зазначених у позиції 1.A, за винятком (згідно з наведеною нижче приміткою до позиції 2.A.1) обладнання апаратів, що повертаються, призначених для корисних навантажень невійськового призначення:

8803 90 20 00
8803 90 30 00
8803 90 90 90

2.A.1.b.1.

1) теплозахист та його компоненти, виготовлені з керамічних або абляційних матеріалів;

 

2.A.1.b.2.

2) теплоізоляція та її компоненти, виготовлені з легких матеріалів з високою питомою теплоємністю;

 

2.A.1.b.3.

3) електронне обладнання, спеціально призначене для апаратів, що повертаються;".

 

2. У розділі 3:

1) у позиції "3.A.1.a.1":

викласти позицію в такій редакції:

"3.A.1.a.1.

1) максимальний показник тяги, що перевищує 400 Н (досягнутий невстановленим двигуном), за винятком сертифікованих для цивільного використання двигунів з максимальним показником тяги, що перевищує 8,89 кН (досягнутий невстановленим двигуном); та";

 

доповнити позицію технічною приміткою такого змісту:

"Технічна примітка.

У позиції 3.A.1.a.1 максимальний показник тяги - це максимальна тяга, продемонстрована виробником для конкретного типу невстановлених двигунів. Показник тяги двигунів, сертифікованих для цивільного використання, дорівнює або є меншим за максимальну тягу, продемонстровану для цього типу двигунів.";

2) позицію "3.A.1.a.2" викласти в такій редакції:

3.A.1.a.2.

2) питому витрату палива, що дорівнює або є меншою ніж 0,15 кг х Н-1 год.-1 (у максимально тривалому режимі на рівні моря у стандартних та статичних умовах);";

 

3) позицію "3.A.4" доповнити приміткою такого змісту:

"Примітка.

Дивись також позицію 11.A.5.";

4) позиції "3.A.8" і "3.E.1" викласти в такій редакції:

"3.A.8.

Баки, які спеціально призначені для рідинних палив, зазначених у позиції 4.C, або інших рідинних палив, і використовуються в системах, зазначених у позиції 1.A.1";

 

"3.E.1.
[2E001,
2E002,
9E001,
9E002,
9E101,
9E102 або
ML18.c, d,
ML22]

"Технологія" (відповідно до особливої примітки щодо технології) для "розробки", "виробництва" або "використання" обладнання, матеріалів або "програмного забезпечення", зазначених у позиціях 3.A.1, 3.A.2, 3.A.3, 3.A.4, 3.A.5, 3.A.6, 3.A.8, 3.A.9, 3.B, 3.C або 3.D

з 8523
4901 99 00 00
4906 00 00 00".

3. У розділі 4:

1) позицію "4.C.2.c" викласти в такій редакції:

"4.C.2.c.
[1C111.a.1 або ML8.a.1]

c) алюмінієвий порошок (CAS 7429-90-5) у формі сферичних або сфероїдних часток розміром менше ніж 200 х 10-6 м (200 мкм) та вмістом алюмінію 97 відсотків (за вагою) або більше, якщо щонайменше 10 відсотків загальної ваги становлять частки розміром менше ніж 63 мкм, згідно зі стандартом ISO 2591:1988 або національними еквівалентами;

7603 10 00 00";

2) у позиції "4.C.2.d":

викласти позицію в такій редакції:

"4.C.2.d.

[1C011.a, b, 1C111.a.2.a, b, c, d, e або
ML8.a.2.a, b]

d) металеві порошки з цирконію (CAS 7440-67-7), берилію (CAS 7440-41-7), магнію
(CAS 7439-95-4) або їх сплавів з розподілом часток, якщо щонайменше 90 відсотків загальної кількості часток (за об'ємом або вагою) складається з часток розміром не менше ніж 60 мкм (визначається за допомогою таких методів вимірювання, як використання сита, лазерна дифракція або оптичне сканування), що мають сферичну, отриману розпорошенням, сфероїдну, ласкутоподібну або гранульовану форму із вмістом 97 відсотків або більше (за вагою) будь-якого із зазначених металів;

8109 90 00 00
8112 19 00 00
8104 90 00 00";

доповнити позицію приміткою такого змісту:

"Примітка.

У разі багатомодального розподілу часток (наприклад, суміші з різним розміром зерна), де здійснюється контроль за однією або декількома модами, контролюється вся порошкова суміш.";

3) у позиції "4.C.2.e":

викласти позицію в такій редакції:

"4.C.2.e.

е) металеві порошки з бору (CAS 7740-42-8) або його сплавів із вмістом бору 85 відсотків або більше, якщо щонайменше 90 відсотків загальної кількості часток (за об'ємом або вагою) складається з часток розміром не менше ніж 60 мкм (визначається за допомогою таких методів вимірювання, як використання сита, лазерна дифракція або оптичне сканування), що мають сферичну, отриману розпорошенням, сфероїдну, ласкутоподібну або гранульовану форму;

2804 50 10 00
2850 00 90 00";

доповнити позицію приміткою такого змісту:

"Примітка.

У разі багатомодального розподілу часток (наприклад, суміші з різним розміром зерна), де здійснюється контроль за однією або декількома модами, контролюється вся порошкова суміш.".

4. У розділі 6 позицію "6.C.8" та технічну примітку до неї викласти в такій редакції:

"6.C.8.
[1C116,
1C216]

Мартенситно-старіючі сталі, що використовуються в системах, зазначених у позиціях 1.A або 19.A.1, та мають усі такі характеристики:

з 7219
з 7220
7304 41 00 90
7304 49 10 00

6.C.8.a.

a) межу міцності на розтяг, виміряну при температурі 20° C, яка дорівнює або перевищує:

 

6.C.8.a.1.

1) 0,9 ГПа у фазі відпускання на твердий розчин; або

 

6.C.8.a.2.

2) 1,5 ГПа у дисперсійно-твердіючій фазі; та

 

6.C.8.b.

b) будь-яку з таких форм:

 

6.C.8.b.1.

1) лист, плита або труби з товщиною стінки або плити 5 мм або менше; або

 

6.C.8.b.2.

2) трубчасті форми з товщиною стінки 50 мм або менше та внутрішнім діаметром 270 мм або більше

 

Технічна примітка.

Мартенситно-старіючі сталі є сплавами на основі заліза:

a) здебільшого характеризуються високим вмістом нікелю, дуже низьким вмістом вуглецю і використанням замінних хімічних елементів та осадів для зміцнення та дисперсійного твердіння сплавів; та

 

b) піддаються циклу термічної обробки, що сприяє процесу мартенситного перетворення (фаза відпускання на твердий розчин) та наступного твердіння під час старіння (дисперсійно-твердіюча фаза).".

5. Розділ 11 доповнити позицією "11.A.5" і технічною приміткою до неї такого змісту:

"11.A.5.

Відривні та міжступеневі електричні з'єднувачі, спеціально призначені для систем, зазначених у позиціях 1.A.1 та 19.A.1

 

Технічна примітка.

Міжступеневі з'єднувачі, зазначені в позиції 11.A.5, також включають з'єднувачі, встановлені між системами, зазначеними в позиціях 1.A.1 і 19.A.1, та їх "корисним навантаженням.".

6. У позиції "15.B.2" розділу 15:

1) викласти позицію в такій редакції:

"15.B.2.
[9B005,
9B105]

Аеродинамічні випробувальні установки із швидкістю 0,9 М або більше, що використовуються для систем, зазначених у позиціях 1.A або 19.A, чи підсистем, зазначених у позиціях 2.A або 20.A

з 9031 80";

2) доповнити позицію приміткою і технічними примітками такого змісту:

"Примітка.

Згідно з позицією 15.B.2 контролю не підлягають аеродинамічні труби із швидкістю 3 М або менше з розміром поперечного перерізу вимірювальної частини 250 мм або менше.

Технічні примітки.

1. Аеродинамічні випробувальні установки включають аеродинамічні труби та ударні аеродинамічні труби для дослідження об'єктів у повітряних потоках.

2. Розмір поперечного перерізу вимірювальної частини - діаметр кола, або сторона квадрата, або найдовша сторона прямокутника, або головна вісь еліпса в місці найбільшого поперечного перерізу вимірювальної частини. Поперечний переріз вимірювальної частини - переріз, перпендикулярний до напрямку потоку.".

7. У розділі III приміток до додатка:

1) пункт 2 технічних приміток до терміна "Корисне навантаження" [Payload] викласти в такій редакції:

"2. Космічні ракетоносії [Space Launch Vehicles]

"Корисне навантаження" містить:

a) космічний апарат (один або декілька), включаючи супутники;

b) платформи для космічних апаратів, якщо в них застосовуються для зміни (збереження) орбіти або орієнтації апогейні або перигейні двигуни чи інші подібні за функціональним призначенням системи.";

2) термін "Спеціально призначене" [Specially designed] викласти в такій редакції:

"Спеціально призначене" [Specially designed] - стосується обладнання, запасних частин, компонентів, матеріалів або "програмного забезпечення", що в результаті "розробки" набули унікальних властивостей, які роблять їх придатними для досягнення певних заздалегідь визначених цілей. Наприклад, одиниця обладнання, що "спеціально призначена" для використання в ракеті, тільки тоді вважатиметься такою, якщо вона не має ніяких інших функцій або іншого використання. Так само одиниця обладнання, що "спеціально призначена" для виробництва певного типу компонента, тільки тоді буде вважатися такою, якщо вона не може виробляти інші типи компонентів.".

____________

Опрос