Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка отбора, одобрения и регистрации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики и требований к таким проектам

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 14.08.2013 № 715
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 серпня 2013 р. N 715

Київ

Про затвердження Порядку відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та вимог до таких проектів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
від 6 листопада 2019 року N 916

Відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

вимоги до інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

(У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року N 916)

1. Цей Порядок визначає загальну процедуру організації та проведення відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, для реалізації яких надається державна підтримка відповідно до Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць" (далі - інвестиційні проекти).

2. Суб'єкти господарювання, що мають намір подати проекти для участі у відборі інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки (далі - відбір) подають Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям заяву разом з такими документами:

висновки незалежних експертних організацій (за наявності);

копія інвестиційного проекту, що прошита, пронумерована, засвідчена підписом уповноваженої особи суб'єкта господарювання, а також скріплена печаткою (для юридичної особи);

довідка про відсутність у суб'єкта господарювання простроченої заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

документ про відсутність стосовно суб'єкта господарювання порушеної справи про банкрутство;

довідка про відсутність у суб'єкта господарювання простроченої заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове, державне соціальне страхування;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

3. Для участі у відборі не допускаються інвестиційні проекти, якщо:

суб'єкти господарювання, які їх реалізують, визнані банкрутами, перебувають у стадії припинення, мають прострочену заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов'язкове, державне соціальне страхування, а також із заробітної плати або щодо яких порушено справу про банкрутство;

такі проекти не відповідають затвердженим Кабінетом Міністрів України вимогам до інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки (далі - вимоги).

4. Форма заяви для участі у відборі, а також інструкція щодо її заповнення затверджуються Мінекономіки.

Відповідальність за повноту і достовірність відомостей, зазначених у документах, покладається на суб'єктів господарювання.

5. Подані суб'єктами господарювання заяви разом з документами, передбаченими пунктом 2 цього Порядку, перевіряються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями протягом п'яти робочих днів з дати їх надходження та у разі їх невідповідності пункту 2 і абзацу третьому пункту 3 цього Порядку повертаються суб'єкту господарювання.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації забезпечують нерозголошення ними конфіденційної інформації, зазначеної в поданих суб'єктами господарювання документах.

6. Суб'єкт господарювання після доопрацювання повернутих документів може повторно подати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністрації заяву разом з документами, передбаченими пунктом 2 цього Порядку, зазначивши результати попереднього розгляду і вжиті заходи.

7. Відбір здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями з урахуванням вимог на регулярній основі, але не рідше одного разу в тиждень (у разі наявності відповідних пропозицій суб'єктів господарювання).

8. Інвестиційні проекти, відібрані для подання Кабінетові Міністрів України з метою їх схвалення, подаються не пізніше ніж на третій календарний день після проведення відбору Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями Мінекономіки разом із заявами суб'єктів господарювання та документами, які до них додаються.

9. Мінекономіки у п'ятнадцятиденний строк з дня надходження від Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій відібраних інвестиційних проектів та документів, передбачених пунктом 8 цього Порядку, розглядає їх та подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо схвалення інвестиційних проектів.

10. Після схвалення Кабінетом Міністрів України інвестиційних проектів Мінекономіки протягом п'яти робочих днів здійснює їх державну реєстрацію шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки (далі - Реєстр), який розміщується на офіційному веб-сайті Мінекономіки.

11. Внесення відомостей до Реєстру здійснюється шляхом заповнення реєстраційної картки інвестиційного проекту за затвердженою Мінекономіки формою, що містить:

загальні відомості про суб'єкта господарювання;

показники-індикатори інвестиційного проекту після реєстрації (загальна кошторисна вартість проекту; кількість створених нових робочих місць для працівників, які безпосередньо задіяні у виробничих процесах; середня заробітна плата працівників).

12. Після державної реєстрації інвестиційних проектів Мінекономіки повідомляє у дводенний строк Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації про схвалення Кабінетом Міністрів України зазначених проектів та їх державну реєстрацію.

 

ВИМОГИ
до інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

Інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки повинні відповідати таким вимогам:

реалізація проекту передбачається:

- у пріоритетній галузі економіки, визначеній Кабінетом Міністрів України;

- на новоствореному або діючому підприємстві, на якому буде проведено реконструкцію або модернізацію;

реалізація проекту передбачає:

- виділення окремого структурного підрозділу, на якому планується реалізація інвестиційного проекту;

- досягнення протягом двох років з дня державної реєстрації інвестиційного проекту у пріоритетній галузі економіки показників, установлених частиною другою статті 4 Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць".

____________

Опрос