Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Условий предоставления в 2013 году государственных гарантий для обеспечения выполнения обязательств Государственного концерна "Укроборонпром"

КМ Украины
Постановление КМ, Условия от 14.08.2013 № 663
редакция действует с 31.12.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 серпня 2013 р. N 663

Київ

Про затвердження Умов надання у 2013 році державних гарантій для забезпечення виконання зобов'язань Державного концерну "Укроборонпром"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 25 грудня 2013 року N 946

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Умови надання у 2013 році державних гарантій для забезпечення виконання зобов'язань Державного концерну "Укроборонпром", що додаються.

2. Уповноважити Міністра фінансів підписувати документи щодо надання державних гарантій для забезпечення виконання зобов'язань Державного концерну "Укроборонпром" за умови виконання зазначеним Концерном вимог, передбачених у затверджених цією постановою Умовах.

3. Установити, що дія постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. N 131 "Про затвердження Положення про управління ризиками, пов'язаними з наданням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 14, ст. 569) не поширюється на залучення Державним концерном "Укроборонпром" у 2013 році запозичення під державні гарантії.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

УМОВИ
надання у 2013 році державних гарантій для забезпечення виконання зобов'язань Державного концерну "Укроборонпром"

1. Ці Умови регулюють відносини, пов'язані з наданням відповідно до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" Кабінетом Міністрів України державних гарантій для забезпечення виконання зобов'язань за запозиченнями, що здійснюються Державним концерном "Укроборонпром" (далі - запозичення).

2. Державні гарантії надаються для забезпечення виконання зобов'язань за запозиченнями в сумі 300000 тис. гривень.

3. Запозичення використовуються для виконання зобов'язань, які випливають із статутної діяльності Державного концерну "Укроборонпром" (далі - Концерн), створення умов для проведення реструктуризації підприємств - учасників Концерну та для погашення їх заборгованості із заробітної плати.

4. Джерелами виконання зобов'язань за запозиченнями є внески підприємств - учасників Концерну, кошти, отримані від зовнішньоекономічної діяльності, та інші джерела, не заборонені законодавством.

5. Запозичення може бути здійснено шляхом оформлення кредиту з додержанням таких умов:

строк користування за запозиченням не перевищує п'ять років;

розмір відсоткової ставки за кредитом не перевищує 9,5 відсотків річних.

(абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 р. N 946)

6. Плата за надання державних гарантій становить 0,01 відсотка річних непогашеної суми запозичення.

7. Забезпеченням виконання зобов'язань Концерну, оціночна вартість якого становить не менше 100 відсотків суми зобов'язань Концерну перед Кабінетом Міністрів України як гарантом, є майнові права за зовнішньоекономічними контрактами та/або право договірного списання коштів з рахунків Концерну, відкритих в обслуговуючому банку в установленому законодавством порядку.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 р. N 946)

8. Для надання державних гарантій для забезпечення виконання зобов'язань за запозиченнями Концерн подає Мінфіну:

інформацію про фінансовий стан Концерну (розрахунок та інтерпретація інтегрального показника оцінки фінансового стану позичальника, розрахованого відповідно до затвердженого Мінфіном Порядку проведення оцінки фінансового стану бенефіціара і визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій;

відомості про отримані Концерном кредити разом з графіками їх погашення та обслуговування;

відомості про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

проект кредитного договору;

техніко-економічне обґрунтування;

копію річного балансу за минулий рік з додатками та копію балансу на останню звітну дату.

9. Мінфін після надходження документів, зазначених у пункті 8 цих Умов, укладає з Концерном договір про погашення його заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов'язань, у якому передбачаються, зокрема, зобов'язання Концерну:

відшкодовувати витрати державного бюджету, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань;

сплачувати пеню за кожний прострочений день відшкодування зазначених витрат;

надати Мінфіну право на договірне списання банком коштів з рахунків Концерну на користь Мінфіну;

подавати Мінфіну інформацію, необхідну для проведення моніторингу спроможності Концерну виконувати зобов'язання за запозиченнями.

____________

Опрос