Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Организационного комитета по подготовке и проведению 5 - 6 декабря 2013 г. в г. Киеве Министерского заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 04.09.2013 № 650
действует с 24.09.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 вересня 2013 р. N 650

Київ

Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення 5 - 6 грудня 2013 р. у м. Києві Міністерського засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення 5 - 6 грудня 2013 р. у м. Києві Міністерського засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Організаційний комітет з підготовки та проведення 5 - 6 грудня 2013 р. у м. Києві Міністерського засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 27

 

СКЛАД
Організаційного комітету з підготовки та проведення 5 - 6 грудня 2013 р. у м. Києві Міністерського засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі

Перший віце-прем'єр-міністр, голова Оргкомітету

Міністр закордонних справ, заступник голови Оргкомітету

Міністр внутрішніх справ

Міністр доходів і зборів

Міністр інфраструктури

Міністр культури

Міністр охорони здоров'я

Міністр фінансів

Голова СБУ

Голова Державіаслужби

Голова Держприкордонслужби

Голова ДСНС

Голова Держкомтелерадіо

Голова Київської міської держадміністрації

Начальник Управління державної охорони

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Виконуючий обов'язки директора політичного департаменту МЗС, Керівник Робочої групи із забезпечення підготовки та здійснення головування України в Організації з безпеки і співробітництва в Європі МЗС, секретар Оргкомітету

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Організаційний комітет з підготовки та проведення 5 - 6 грудня 2013 р. у м. Києві Міністерського засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі

1. Організаційний комітет з підготовки та проведення 5 - 6 грудня 2013 р. у м. Києві Міністерського засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі (далі - Оргкомітет) є тимчасовим допоміжним органом, утвореним Кабінетом Міністрів України з метою сприяння організації, підготовці та проведенню зазначеного засідання.

2. Оргкомітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються його діяльності.

3. Основними завданнями Оргкомітету є:

сприяння організації, підготовці та проведенню 5 - 6 грудня 2013 р. у м. Києві Міністерського засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі (далі - засідання) в рамках головування України в Організації з безпеки і співробітництва в Європі;

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади, інших державних органів, установ, організацій, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства з питань щодо організації, підготовки та проведення засідання;

опрацювання пропозицій, рекомендацій з питань, що належать до його компетенції.

4. Оргкомітет відповідно до покладених на нього завдань:

1) сприяє забезпеченню організації, підготовки та проведенню засідання;

2) проводить відповідно до компетенції аналіз і моніторинг стану виконання органами виконавчої влади, іншими державними органами покладених на них завдань;

3) опрацьовує пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції;

4) виконує інші функції з виконання покладених на нього завдань.

5. Оргкомітет має право:

1) приймати рішення щодо схвалення пропозицій та рекомендацій з питань, що належать до його компетенції;

2) брати участь в опрацюванні разом із структурними підрозділами центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів питань щодо організації, підготовки та проведення засідання;

3) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

4) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

5) утворювати у разі потреби тимчасові робочі групи для виконання покладених на нього завдань.

6. Оргкомітет під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Оргкомітету затверджується Кабінетом Міністрів України.

Очолює Оргкомітет голова, який є Першим віце-прем'єр-міністром України.

Голова Оргкомітету затверджує його персональний склад та у разі потреби вносить до нього зміни.

Голова Оргкомітету має одного заступника.

8. Формою роботи Оргкомітету є засідання, що проводяться за рішенням його голови.

Засідання Оргкомітету веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Оргкомітету забезпечує його секретар.

Засідання Оргкомітету вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

9. На своїх засіданнях Оргкомітет розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більш як половина присутніх на засіданні членів Оргкомітету.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Оргкомітету та Кабінетові Міністрів України.

Член Оргкомітету, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Оргкомітету можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Оргкомітету здійснює МЗС.

____________

Опрос