Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по вопросам взимания платы за осуществление разрешительных процедур в сфере использования ядерной энергии

КМ Украины
Постановление КМ от 28.08.2013 № 639
действует с 17.09.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 серпня 2013 р. N 639

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. N 440 "Про затвердження Порядку справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 20, ст. 853; 2004 р., N 5, ст. 243; 2011 р. N 43 ст. 1742):

1) у назві постанови слова "та розмірів" виключити;

абзац третій постановляючої частини виключити;

2) Порядок справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

ПОРЯДОК
справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії

1. Цей Порядок визначає механізм справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії, які є адміністративними послугами, що надаються Держатомрегулюванням та його територіальними органами.

2. Плата за здійснення дозвільних процедур справляється:

1) за видачу ліцензії на:

переробку уранових руд;

перевезення радіоактивних матеріалів;

переробку, зберігання радіоактивних відходів;

виробництво джерел іонізуючого випромінювання;

використання джерел іонізуючого випромінювання;

підготовку персоналу експлуатуючої організації для експлуатації ядерної установки (за переліком посад та спеціальностей, який визначається Кабінетом Міністрів України);

підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

провадження експлуатуючою організацією діяльності, пов'язаної з конкретним етапом життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів (на будівництво та введення в експлуатацію ядерної установки; на будівництво сховища для захоронення радіоактивних відходів; на експлуатацію ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів; на зняття з експлуатації ядерної установки; на закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів);

провадження діяльності, пов'язаної із здійсненням персоналом експлуатуючої організації безпосереднього управління реакторною установкою;

провадження діяльності посадовими особами експлуатуючої організації, до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки;

2) за видачу дубліката ліцензії;

3) за внесення змін до ліцензії у разі:

зміни найменування чи місцезнаходження ліцензіата - юридичної особи або прізвища, імені, по батькові чи місця проживання ліцензіата - фізичної особи (без зміни місця провадження діяльності);

наміру ліцензіата поширити дію ліцензії на додаткові ядерні установки, сховища для захоронення радіоактивних відходів, будівлі чи об'єкти, додаткові джерела іонізуючого випромінювання, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії, а також розширити межі майданчика, на якому розміщено ядерну установку або сховище для захоронення радіоактивних відходів;

наміру ліцензіата продовжити строк дії ліцензії;

внесення змін до чинних, набрання чинності новими нормативно-правовими актами з ядерної та радіаційної безпеки;

виявлення у процесі провадження діяльності або під час здійснення державного нагляду за виконанням умов ліцензії обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії;

4) за переоформлення ліцензії у разі:

реорганізації ліцензіата;

зміни місця або території провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії;

наміру ліцензіата внести до ліцензії зміни, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки;

5) за видачу сертифіката про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів;

6) за видачу дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів та внесення до нього змін;

7) за видачу окремого дозволу експлуатуючій організації на проведення певних видів робіт або операцій на етапах будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки та на етапах експлуатації і закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів.

3. Оплата дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії здійснюється у розмірах, передбачених переліком платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розміром плати за їх надання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. N 591 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 43, ст. 1742).

У разі наявності одночасно кількох підстав для внесення змін чи переоформлення ліцензії плата справляється одноразово у найбільшому із встановлених для таких підстав розмірі.

Якщо ліцензія на використання джерел іонізуючого випромінювання видається одночасно на різні типи джерела іонізуючого випромінювання або типи робіт, плата справляється одноразово у найбільшому із встановлених для видачі ліцензії на такі типи джерела іонізуючого випромінювання або типи робіт розмірі.

У разі переоформлення ліцензії на використання джерел іонізуючого випромінювання у зв'язку з наміром ліцензіата внести до ліцензії зміни щодо поширення дії ліцензії на інший тип джерела іонізуючого випромінювання або інший тип робіт, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, розмір плати визначається виходячи з розміру плати за видачу ліцензії на використання такого типу джерела іонізуючого випромінювання або такого типу робіт.

У разі подальшого внесення змін або переоформлення зазначеної ліцензії у зв'язку з реорганізацією ліцензіата, зміною місця чи території провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії або наміром ліцензіата продовжити строк дії ліцензії плата справляється у розмірі плати за видачу первинної ліцензії.

4. Документ про оплату надається до Держатомрегулювання або його територіального органу після прийняття ними рішення про видачу ліцензії, дозволу, окремого дозволу, сертифіката, а також внесення змін, переоформлення ліцензії у сфері використання ядерної енергії.

Якщо протягом 30 календарних днів з дня надіслання повідомлення про прийняття рішення про видачу документа дозвільного характеру не подано документ, що підтверджує внесення плати за його видачу, Держатомрегулювання або його територіальний орган скасовує рішення про видачу документа дозвільного характеру.

У разі видачі дубліката ліцензії документ, що підтверджує внесення плати, подається разом із заявою про видачу дубліката такої ліцензії.

Документом, що підтверджує внесення плати, є копія платіжного доручення або квитанція про перерахування плати з відміткою установи банку, в якому зазначається вид дозвільної процедури.

5. Плата за здійснення дозвільних процедур зараховується до Державного бюджету України в установленому порядку.".

2. У Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. N 1196 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 76, ст. 2820):

1) пункт 10 викласти у такій редакції:

"10. Дозвіл за встановленою Держатомрегулюванням формою видається або надсилається заявнику (його уповноваженій особі) не пізніше ніж за три робочих дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу дозволу.

Оплата видачі дозволу здійснюється в розмірі, передбаченому переліком платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розміром плати за їх надання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. N 591 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 43, ст. 1742).";

2) в абзаці п'ятому пункту 11 слова і цифру "відповідно до пункту 7 цього Порядку" замінити словами і цифрою "відповідно до пункту 6 цього Порядку".

3. У переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розмірі плати за їх надання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. N 591 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 43, ст. 1742):

1) у розділі "Послуги, які надаються Держатомрегулювання" у позиції

"Внесення змін до ліцензії у разі наміру ліцензіата поширити дію ліцензії на додаткові ядерні установки, сховища для захоронення радіоактивних відходів, будівлі чи об'єкти, додаткові джерела іонізуючого випромінювання, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії, а також розширити межі майданчика, на якому розміщено ядерну установку або сховище для захоронення радіоактивних відходів

100 відсотків розміру плати за видачу ліцензії"

слова "додаткові джерела іонізуючого випромінювання," виключити;

2) у розділі "Послуги, які надаються територіальними органами Держатомрегулювання" позицію

"Внесення змін до ліцензії у разі наміру ліцензіата поширити дію ліцензії на додаткові ядерні установки, сховища для захоронення радіоактивних відходів, будівлі чи об'єкти, додаткові джерела іонізуючого випромінювання, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії, а також розширити межі майданчика, на якому розміщено ядерну установку або сховище для захоронення радіоактивних відходів

100 відсотків розміру плати за видачу ліцензії"

замінити такою позицією:

"Внесення змін до ліцензії у разі наміру ліцензіата поширити дію ліцензії на додаткові джерела іонізуючого випромінювання, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії

450".

____________

Опрос