Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании рабочей группы по вопросам разработки Концепции профилактики употребления детьми алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 28.08.2013 № 634
действует с 17.09.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 серпня 2013 р. N 634

Київ

Про утворення робочої групи з питань розроблення Концепції профілактики вживання дітьми алкоголю, наркотичних засобів та психотропних речовин

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити робочу групу з питань розроблення Концепції профілактики вживання дітьми алкоголю, наркотичних засобів та психотропних речовин у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про робочу групу з питань розроблення Концепції профілактики вживання дітьми алкоголю, наркотичних засобів та психотропних речовин, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

СКЛАД
робочої групи з питань розроблення Концепції профілактики вживання дітьми алкоголю, наркотичних засобів та психотропних речовин

Віце-прем'єр-міністр України (відповідно до розподілу функціональних повноважень), голова робочої групи

Заступник Міністра соціальної політики, заступник голови робочої групи

Уповноважений Президента України з прав дитини, заступник голови робочої групи (за згодою)

Перший заступник Міністра молоді та спорту

Заступник Міністра охорони здоров'я

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра освіти і науки

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра доходів і зборів

Заступник Голови Держкомтелерадіо

Заступник Голови Держспоживінспекції

Заступник Голови ДСКН

Заступник Голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення (за згодою)

Президент Національної академії медичних наук (за згодою)

Президент Національної академії педагогічних наук (за згодою)

Президент Національної академії наук (за згодою)

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

Проректор Національного університету фізичного виховання і спорту (за згодою)

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук (за згодою)

Директор Українського медичного та моніторингового центру з алкоголю та наркотиків МОЗ (за згодою)

Директор Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії, головний позаштатний спеціаліст МОЗ за спеціальністю "Психіатрія" (за згодою)

Завідувач сектору контролю над тютюном та алкоголем Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ (за згодою)

Провідний науковий співробітник відділу медико-соціальних проблем психічних розладів, головний позаштатний спеціаліст МОЗ за спеціальністю "Дитяча психіатрія" (за згодою)

Голова регіонального центру громадського представництва "Життя" (за згодою)

Представник громадської організації "Всеукраїнський громадський рух "Твереза Україна" (за згодою)

Координатор коаліції "За вільну від тютюнового диму Україну" (за згодою)

Керівник проекту "За тверезе майбутнє" Українського інформаційного центру з проблем алкоголю та наркотиків (за згодою)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з питань розроблення Концепції профілактики вживання дітьми алкоголю, наркотичних засобів та психотропних речовин

1. Робоча група з питань розроблення Концепції профілактики вживання дітьми алкоголю, наркотичних засобів та психотропних речовин (далі - робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним Кабінетом Міністрів України.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:

проведення аналізу основних проблем дитячого алкоголізму, вживання наркотичних засобів та психотропних речовин;

визначення шляхів, механізму та способів розв'язання проблем дитячого алкоголізму, вживання наркотичних засобів та психотропних речовин та надання пропозицій щодо їх розв'язання;

участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, спрямованих на розв'язання проблеми дитячого алкоголізму, вживання дітьми наркотичних засобів та психотропних речовин;

сприяння забезпеченню координації дій центральних органів виконавчої влади з питань, що належать до її компетенції.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз проблем дитячого алкоголізму, вживання дітьми наркотичних засобів та психотропних речовин;

розглядає пропозиції органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо розроблення та впровадження Концепції профілактики вживання дітьми алкоголю, наркотичних засобів та психотропних речовин;

подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Робоча група має право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців і профспілок, а також незалежних експертів (за згодою);

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи.

6. Робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. До складу робочої групи входять голова робочої групи, його заступники та члени робочої групи.

Головою робочої групи є Віце-прем'єр-міністр України (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

8. Персональний склад робочої групи затверджує її голова та у разі потреби вносить зміни до її складу.

9. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання робочої групи веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

10. На своїх засіданнях робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та надсилається усім членам робочої групи та Кабінетові Міністрів України.

Член робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. Пропозиції та рекомендації робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює Мінсоцполітики.

____________

Опрос