Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Общего положения о центре социальных служб для семьи, детей и молодежи

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 01.08.2013 № 573
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 серпня 2013 р. N 573

Київ

Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 17 липня 2015 року N 495
,
від 19 липня 2017 року N 528
,
від 23 січня 2019 року N 43

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 1 червня 2020 року N 479)

Відповідно до частини третьої статті 17 Закону України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Загальне положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, що додається.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у мм. Києві та Севастополі державним адміністраціям протягом трьох місяців забезпечити затвердження положень про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласний, Київський та Севастопольський міський, районний, міський, районний у мм. Києві та Севастополі центр відповідно до Загального положення, затвердженого цією постановою.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування у своїй діяльності із забезпечення функціонування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді керуватися затвердженим цією постановою Загальним положенням.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - центр) - спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Мережа центрів складається з республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських (далі - регіональні центри), районних, міських, районних у містах центрів (далі - місцеві центри).

2. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування і належить до сфери його управління.

(пункт 2 доповнено новим абзацом першим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. N 495,
у зв'язку з цим абзац перший вважати абзацом другим)

Діяльність центру спрямовується відповідно Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом з питань соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу відповідної ради.

21. Положення про центр, штатний розпис центру в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників затверджується органом, який його утворив.

(Загальне положення доповнено пунктом 21 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. N 495)

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань сім'ї, дітей та молоді, а також цим Загальним положенням.

4. Основними принципами діяльності центру є:

законність;

соціальна справедливість;

абзац четвертий пункту 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 17.07.2015 р. N 495)

доступність та відкритість;

конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

додержання і захист прав людини;

адресність та індивідуальний підхід;

добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;

комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;

максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

5. Основними завданнями регіонального центру є:

забезпечення участі місцевих центрів у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм з питань соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;

здійснення організаційно-правового, методичного та інформаційного забезпечення діяльності місцевих центрів, центрів соціально-психологічної допомоги, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями (далі - заклади соціального обслуговування);

(абзац третій пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. N 495)

організація та проведення семінарів та тренінгів;

забезпечення впровадження нових соціальних технологій, спрямованих на:

- раннє виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

- формування відповідального батьківства;

- запобігання випадкам відібрання дитини у батьків;

- створення умов для повернення дитини з інтернатного закладу на виховання батькам;

(абзац п'ятий пункту 5 замінено абзацами п'ятим - дев'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. N 495,
у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом десятим)

здійснення моніторингу за дотриманням державних стандартів соціальних послуг під час проведення місцевими центрами соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю.

6. Основними завданнями місцевого центру є:

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;

організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей;

(пункт 6 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 р. N 528,
у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим)

забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю.

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.07.2015 р. N 495)

7. Регіональний центр відповідно до покладених на нього завдань:

поширює інформацію про надання соціальних послуг та категорії осіб, які можуть їх отримати, та забезпечує такою інформацією місцеві центри і заклади соціального обслуговування;

бере участь у визначенні потреб населення адміністративно-територіальних одиниць у соціальних послугах; проводить аналіз потреб регіону в закладах соціального обслуговування та готує пропозиції щодо розвитку їх мережі;

(абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. N 495)

узагальнює статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно обліку наданих місцевими центрами та закладами соціального обслуговування соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді;

подає Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям та Мінсоцполітики статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали щодо проведеної соціальної роботи;

здійснює підготовку кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, усиновлювачі, патронатні вихователі, наставники;

(абзац шостий пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 р. N 528)

проводить навчання для прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів з метою підвищення їх виховного потенціалу, підтримки сприятливого психологічного стану батьків; проводить семінари та тренінги для працівників місцевих центрів, закладів соціального обслуговування та фахівців, залучених до соціальної роботи;

(абзац сьомий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 р. N 528)

вивчає, узагальнює та сприяє впровадженню прогресивних форм і методів соціальної роботи; розробляє пропозиції та готує методичні рекомендації щодо вдосконалення технологій, форм і методів соціальної роботи, в тому числі щодо здійснення соціального супроводу сімей та профілактики сімейного неблагополуччя;

співпрацює з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськими об'єднаннями.

8. Місцевий центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює заходи щодо:

виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

контролю у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини;

соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва;

соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей;

інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

надання особам, які постраждали від домашнього насильства, та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, вичерпної інформації про їх права та можливість отримання допомоги;

(підпункт 1 пункту 8 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 р. N 43)

2) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб, осіб, які постраждали від домашнього насильства, та осіб, які постраждали від насильства за ознакою статі, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;

(підпункт 2 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 р. N 43)

3) надає сім'ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім'ям учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщеним особам, особам, які постраждали від домашнього насильства, та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, соціальні послуги з:

(абзац перший підпункту 3 пункту 8  із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 р. N 43)

соціального супроводу;

консультування;

соціальної профілактики.

За результатами оцінки потреб центр надає послуги з:

соціальної інтеграції та реінтеграції;

соціальної адаптації;

соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

кризового та екстреного втручання;

представництва інтересів;

посередництва (медіації);

4) забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради;

5) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

6) впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною);

7) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає регіональному центру та органу, який його утворив;

8) співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров'я, територіальними структурними підрозділами Національної поліції.

(пункт 8 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 17.07.2015 р. N 495
,
від 19.07.2017 р. N 528)

9. Центр має право:

вносити Мінсоцполітики, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;

подавати пропозиції до проектів відповідних місцевих бюджетів з питань, що належать до їх компетенції;

укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;

абзац сьомий пункту 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 19.07.2017 р. N 528)

утворювати спеціалізовані служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, зокрема мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, притулки у формі структурних підрозділів центру.

(пункт 9 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 р. N 43)

10. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку керівником органу, до повноважень якого належить утворення, реорганізація та ліквідація центру.

Директор регіонального центру призначається на посаду і звільняється з посади за погодженням з Мінсоцполітики.

Директор місцевого центру призначається на посаду і звільняється з посади за погодженням з регіональним центром.

(абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. N 495)

11. Директор центру:

здійснює загальне керівництво діяльністю центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

складає в установленому порядку штатний розпис центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатів, що затверджуються Мінсоцполітики;

(абзац третій пункту 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. N 495)

затверджує положення про структурні підрозділи центру та посадові інструкції його працівників;

видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

представляє центр у відносинах з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції центру;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами центру;

утворює в центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників центру;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру;

приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників центру.

12. Діяльність центру фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Центр надає послуги на безоплатній основі.

13. Умови оплати праці, типова структура і штатна чисельність центру затверджуються Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.

14. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальних органах Казначейства, печатку та бланк із своїм найменуванням.

15. Центр у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Закону України "Про захист персональних даних".

(Загальне положення доповнено пунктом 15 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. N 495)

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 р. N 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 35, ст. 2340).

2. Пункт 24 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2004 р. N 1757 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 52, ст. 3451).

3. Пункт 25 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2005 р. N 305 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 16, ст. 845).

4. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2006 р. N 1620 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 47, ст. 3128).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 725 "Про внесення змін до плану розвитку мережі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 2005 - 2010 роки" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 37, ст. 1479).

6. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 р. N 1125 і 1126, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. N 1189 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 87, ст. 2928).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 травня 2012 р. N 489 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 р. N 1126" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 42, ст. 1622).

____________

Опрос