Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ввоза на таможенную территорию Украины инициаторами создания индустриальных (промышленных) парков - субъектами хозяйствования, управляющими компаниями таких парков для их обустройства и участниками индустриальных (промышленных) парков для осуществления хозяйственной деятельности в пределах указанных парков оснащения, оборудования и комплектующих изделий к ним, материалов, которые не производятся в Украине, которые не являются подакцизными товарами и освобождаются от обложения пошлиной

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 19.06.2013 № 558
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 червня 2013 р. N 558

Київ

Про затвердження Порядку ввезення на митну територію України ініціаторами створення індустріальних (промислових) парків - суб'єктами господарювання, керуючими компаніями таких парків для їх облаштування та учасниками індустріальних (промислових) парків для провадження господарської діяльності у межах зазначених парків устаткування, обладнання та комплектувальних виробів до них, матеріалів, що не виробляються в Україні, які не є підакцизними товарами і звільняються від оподаткування митом

(назва у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.06.2015 р. N 430)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 26 червня 2015 року N 430
,
від 6 листопада 2019 року N 916

Відповідно до частини шостої статті 287 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ввезення на митну територію України ініціаторами створення індустріальних (промислових) парків - суб'єктами господарювання, керуючими компаніями таких парків для їх облаштування та учасниками індустріальних (промислових) парків для провадження господарської діяльності у межах зазначених парків устаткування, обладнання та комплектувальних виробів до них, матеріалів, що не виробляються в Україні, які не є підакцизними товарами і звільняються від оподаткування митом, що додається.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.06.2015 р. N 430)

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
ввезення на митну територію України ініціаторами створення індустріальних (промислових) парків - суб'єктами господарювання, керуючими компаніями таких парків для їх облаштування та учасниками індустріальних (промислових) парків для провадження господарської діяльності у межах зазначених парків устаткування, обладнання та комплектувальних виробів до них, матеріалів, що не виробляються в Україні, які не є підакцизними товарами і звільняються від оподаткування митом

(назва Порядку у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 р. N 430)

(У тексті Порядку слово "Держінвестпроект" у всіх відмінках замінено словом "Мінекономрозвитку" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 року N 430)

(У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року N 916)

1. Цей Порядок встановлює вимоги до ввезення на митну територію України ініціаторами створення індустріальних (промислових) парків - суб'єктами господарювання, керуючими компаніями таких парків для їх облаштування та учасниками індустріальних (промислових) парків для провадження господарської діяльності у межах зазначених парків устаткування, обладнання та комплектувальних виробів до них, матеріалів, що не виробляються в Україні, які не є підакцизними товарами і відповідно до частини шостої статті 287 Митного кодексу України звільняються від оподаткування митом (далі - товари).

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.06.2015 р. N 430)

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про індустріальні парки".

3. Для визначення переліку та обсягів ввезення товарів ініціатор створення індустріальних (промислових) парків - суб'єкт господарювання (далі - ініціатор створення), керуюча компанія індустріального (промислового) парку (далі - керуюча компанія), учасник індустріального (промислового) парку (далі - учасник) подає Мінекономіки письмове звернення, до якого додаються засвідчені ініціатором створення (керуючою компанією, учасником):

(абзац перший пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 р. N 430)

копії установчих документів (для юридичних осіб);

копії документів, які підтверджують статус ініціатора створення (керуючої компанії, учасника) (рішення про створення індустріального (промислового) парку - для ініціатора створення; договору про створення та функціонування індустріального (промислового) парку - для керуючої компанії; договору про провадження господарської діяльності в межах індустріального (промислового) парку - для учасника);

копії документів, які підтверджують необхідність ввезення товарів. Ініціатор створення та керуюча компанія подають також копію бізнес-плану індустріального (промислового) парку;

(абзац четвертий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 р. N 430)

перелік та обсяги товарів, необхідних для облаштування ініціатором створення (керуючою компанією) індустріального (промислового) парку або провадження господарської діяльності учасником в межах індустріального (промислового) парку, за формою згідно з додатком 1.

(абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 р. N 430)

Ініціатор створення (керуюча компанія, учасник) несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься у поданих документах.

4. Мінекономіки реєструє документи у спеціальному журналі за затвердженою ним формою, про що письмово повідомляє ініціатору створення (керуючій компанії, учаснику) у триденний строк із дня реєстрації.

5. Після проведення перевірки поданих ініціатором створення (керуючою компанією, учасником) документів Мінекономіки за погодженням з Мінфіном і ДФС, на підставі погодження та інформації центральних органів виконавчої влади, до компетенції яких належить сфера виробництва таких товарів, про те, що відповідні товари не виробляються в Україні, у місячний строк з дня їх надходження подає на затвердження Кабінету Міністрів України перелік та обсяги товарів для кожного ініціатора створення (керуючої компанії, учасника), а в разі відмови у затвердженні надсилає ініціаторові створення (керуючій компанії, учаснику) обґрунтоване повідомлення.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.06.2015 р. N 430)

6. Підставами для відмови у затвердженні переліку та обсягів товарів є:

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 р. N 430)

подання ініціатором створення (керуючою компанією, учасником) неповного пакета документів, передбачених пунктом 3 цього Порядку, що необхідні для прийняття рішення про затвердження переліку та обсягів товарів;

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 р. N 430)

виявлення в документах, поданих ініціатором створення (керуючою компанією, учасником), недостовірних відомостей;

наявність у переліку товарів, необхідних для облаштування індустріального (промислового) парку або провадження господарської діяльності у межах індустріального (промислового) парку, поданому ініціатором створення (керуючою компанією, учасником), устаткування, обладнання та комплектувальних виробів, матеріалів, що виробляються в Україні або є підакцизними.

7. У разі виникнення потреби у внесенні змін до переліку та обсягів товарів ініціатор створення (керуюча компанія, учасник) подає Мінекономіки засвідчений відповідно до пункту 3 цього Порядку новий перелік та обсяги товарів, необхідних для облаштування індустріального (промислового) парку або провадження господарської діяльності у межах індустріального (промислового) парку (разом із обґрунтуваннями), який затверджується відповідно до пункту 5 цього Порядку.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 р. N 430)

71. Ввезення товарів ініціатором створення (керуючою компанією, учасником) на митну територію України здійснюється в порядку, встановленому законодавством з питань державної митної справи.

(Порядок доповнено пунктом 71 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 р. N 430)

8. Ініціатор створення (керуюча компанія, учасник):

письмово інформує у триденний строк після митного оформлення товарів Мінекономіки, Мінфін, ДФС і центральний орган виконавчої влади, до компетенції якого належить сфера виробництва таких товарів, про обсяги фактично ввезених товарів;

подає щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, Мінекономіки, Мінфіну і ДФС звіт про цільове використання товарів згідно з переліком та обсягами, затвердженими Кабінетом Міністрів України для кожного ініціатора створення (керуючої компанії, учасника) відповідно до бізнес-плану індустріального (промислового) парку або договору про провадження господарської діяльності та про цільове використання вивільнених коштів з урахуванням визначених частиною шостою статті 287 Митного кодексу України напрямів використання таких коштів.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.06.2015 р. N 430)

 

ПЕРЕЛІК ТА ОБСЯГИ

товарів, що ввозяться __________________________________________________________________,
                                                                                (ініціатором створення індустріального (промислового) парку -
_____________________________________________________________________________________
                                  суб'єктом господарювання / керуючою компанією індустріального (промислового) парку /
_____________________________________________________________________________________
                                            учасником індустріального (промислового) парку (необхідне зазначити)
_____________________________________________________________________________________
                           (найменування індустріального парку згідно з Реєстром індустріальних (промислових) парків)
для __________________________________________________________________________________
                                            (облаштування індустріального парку / провадження господарської діяльності
_____________________________________________________________________________________
                                                            у межах індустріального парку (необхідне зазначити)

Код згідно з УКТЗЕД

Найменування товару

Одиниця виміру

Обсяги

Примітка

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

___ ____________ 20__ р.

___________________
(підпис)

      М. П.

 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 р. N 430)

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ІНВЕСТИЦІЙ ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ УКРАЇНИ

ПЕРЕЛІК

Додаток 2 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2015 року N 430)

 

ПЕРЕЛІК

Додаток 3 виключено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2015 року N 430)

____________

Опрос