Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о профессионально-техническом учебном заведении

КМ Украины
Постановление КМ от 26.06.2013 № 505
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 червня 2013 р. N 505

Київ

Про внесення змін до Положення про професійно-технічний навчальний заклад

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 жовтня 2019 року N 955)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. N 1240 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 31, ст. 1188; 2010 р., N 65, ст. 2296), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про професійно-технічний навчальний заклад

1. Абзац п'ятий пункту 8 викласти у такій редакції:

"Положення про структурний підрозділ юридичної особи, який провадить діяльність у сфері професійно-технічної освіти, розробляється та затверджується його засновником за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим (обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією).".

2. В абзаці першому пункту 11 слова і цифри "Національного класифікатора України ДК 003:2005 "Класифікатор професій" замінити словами і цифрами "Національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій".

3. Абзац перший пункту 14 викласти у такій редакції:

"14. Випускникові професійно-технічного навчального закладу, який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідної кваліфікації (розряду, класу, категорії, групи) за Національною рамкою кваліфікацій, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. N 1341 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 101, ст. 3700), і видається документ про професійно-технічну освіту, зразок якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1260 "Про документи про освіту та вчені звання" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 84).".

4. Абзац другий пункту 25 викласти у такій редакції:

"Матеріальне заохочення учнів, слухачів у професійно-технічних навчальних закладах може здійснюватися в установленому законодавством порядку за рахунок коштів бюджету, доходів від виробничої діяльності та залучення коштів підприємств, установ, організацій, громадян.".

5. У пункті 28:

1) в абзаці третьому слово "Мінпраці" замінити словом "Мінсоцполітики";

2) абзаци четвертий і п'ятий замінити абзацом такого змісту:

"З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу та авторитету, забезпечення ефективності навчально-виробничого процесу професійно-технічні навчальні заклади проводять атестацію педагогічних працівників, за результатами якої приймаються рішення щодо відповідності педагогічного працівника займаній посаді, встановлення рівня його кваліфікації, присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії, педагогічного звання або звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, передбаченому законодавством. Періодичність обов'язкової атестації та порядок її проведення встановлюються МОН.".

6. У пункті 30:

1) абзац перший викласти у такій редакції:

"30. До органів управління професійно-технічною освітою належать:";

2) абзац четвертий викласти у такій редакції:

"Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, а також утворені ними структурні підрозділи з питань професійно-технічної освіти (місцеві органи управління професійно-технічною освітою).";

в абзаці шостому слова "органів державного управління у сфері професійно-технічної освіти" замінити словами "органів управління професійно-технічною освітою".

7. Пункт 32 викласти у такій редакції:

"32. Керівництво діяльністю державного професійно-технічного навчального закладу здійснює директор, якого призначає МОН, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади.

Директор державного професійно-технічного навчального закладу призначається на посаду за результатами конкурсу, який проводиться Радою міністрів Автономної Республіки Крим (обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією) в порядку, встановленому МОН, шляхом укладення з ним трудового договору (контракту) МОН, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади. Директор призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства.".

____________

Опрос