Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Технического регламента безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта

КМ Украины
Постановление КМ, План, Регламент от 11.07.2013 № 494

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 липня 2013 р. N 494

Київ

Про затвердження Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 13 січня 2016 року N 8

Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент безпеки інфраструктури залізничного транспорту та план заходів з його застосування, що додаються.

2. Міністерству інфраструктури забезпечити застосування затвердженого цією постановою Технічного регламенту.

3. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
безпеки інфраструктури залізничного транспорту

(У тексті Технічного регламенту слово "об'єкти" в усіх відмінках замінено словом "елементи" у відповідному відмінку, крім підпункту 2 пункту 2, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 року N 8)

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент визначає основні вимоги до елементів інфраструктури залізничного транспорту під час її проектування, виробництва, будівництва, монтажу, налагодження, експлуатації, а також процедури оцінки відповідності вимогам цього Технічного регламенту і розроблений з урахуванням вимог:

(абзац перший пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 р. N 8)

Директиви Європейського Парламенту та Ради 2001/14/ЄС від 26 лютого 2001 р. про розподілення пропускної можливості залізничної інфраструктури, стягнення зборів за користування залізничною інфраструктурою та сертифікації на відповідність вимогам безпеки;

Директиви Європейського Парламенту та Ради 2004/49/ЄС від 29 квітня 2004 р. про безпеку залізниць у Співтоваристві, якою вносяться зміни до Директиви Ради 96/18/ЄС про ліцензування підприємств залізничного транспорту та Директиви 2001/14/ЄС про розподіл потужностей залізничних інфраструктур та стягнення платежів за використання залізничної інфраструктури та про сертифікацію безпеки;

Директиви Європейського Парламенту та Ради 2008/57/ЄС від 17 червня 2008 р. щодо інтероперабельності в межах Співтовариства (доопрацьована).

2. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

1) безпека інфраструктури залізничного транспорту - стан, при якому забезпечується безпека життя та здоров'я людей під час їх перевезення залізничним транспортом та захист навколишнього природного середовища;

(підпункт 1 пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 р. N 8)

2) елементи інфраструктури залізничного транспорту (далі - елементи інфраструктури) - окремі об'єкти інфраструктури залізничного транспорту та їх комплекси;

3) інфраструктура залізничного транспорту - технологічний комплекс, що включає залізничні колії загального користування (в тому числі під'їзні колії), інженерні споруди (мости, тунелі, віадуки тощо), електричні мережі, тягові підстанції та інші пристрої технологічного електропостачання, контактну мережу, системи сигналізації, централізації, блокування, зв'язку і телекомунікацій, інформаційні комплекси та системи управління рухом поїздів, шляхи доступу пасажирів та вантажів до елементів інфраструктури, захисні лісонасадження, локомотивні і вагонні депо, пункти технічного обслуговування вагонів, вокзали, а також інші будівлі, споруди, пристрої та обладнання, що забезпечують функціонування такого комплексу та використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом.

До складу інфраструктури залізничного транспорту не входить залізнична інфраструктура, якою володіє суб'єкт господарювання і використовує її виключно для власних потреб та на якій працює рухомий склад залізничного транспорту, що не має права виходу на інфраструктуру залізничного транспорту;

(абзац другий підпункту 3 пункту 2 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 р. N 8)

4) оператор інфраструктури залізничного транспорту (далі - оператор) - суб'єкт господарювання, що володіє інфраструктурою залізничного транспорту або орендує її та надає послуги з користування зазначеною інфраструктурою за зверненням будь-якої особи на підставі публічного договору;

5) послуги з користування інфраструктурою залізничного транспорту - діяльність оператора з виконання окремих операцій, робіт, процесів, що пов'язані з перевезенням пасажирів та вантажів і утриманням інфраструктури залізничного транспорту у належному технічному стані;

6) сертифікат безпеки - документ, який засвідчує, що оператор забезпечує безпеку під час надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів відповідно до системи управління безпекою;

7) система управління безпекою - комплекс технічних, технологічних, кваліфікаційних та організаційних заходів, передбачених прийнятим оператором нормативним документом і спрямованих на забезпечення безпечного перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом;

8) залізничні колії незагального користування - залізничні колії суб'єктів господарювання, які використовуються для надання послуг залізничного транспорту та для власних потреб.

(пункт 2 доповнено підпунктом 8 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 р. N 8)

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України "Про транспорт", "Про залізничний транспорт", "Про стандартизацію", "Про підтвердження відповідності", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", "Про захист прав споживачів", "Про регулювання містобудівної діяльності".

3. Інфраструктура залізничного транспорту повинна мати відповідне технічне, технологічне, організаційне, кваліфікаційне забезпечення.

4. Складовими частинами технічного забезпечення інфраструктури залізничного транспорту є залізничні колії, будівлі виробничого призначення (вокзали, пункти екіпірування, майстерні та інші виробничі приміщення з технологічним устаткованням), споруди (мости, тунелі, естакади та інші споруди), устатковання, прилади, обладнання, технічні засоби, комплектувальні і запасні частини та програмне забезпечення, необхідні для забезпечення перевезення пасажирів та вантажів і утримання інфраструктури залізничного транспорту у належному технічному стані.

5. Складовими частинами технологічного забезпечення інфраструктури залізничного транспорту є документи, що визначають порядок проектування, виробництва, будівництва, монтажу, налагодження, експлуатації зазначеної інфраструктури.

6. Складовими частинами організаційного забезпечення інфраструктури залізничного транспорту є документація щодо організації роботи підрозділів з експлуатації зазначеної інфраструктури, яка прийнята згідно із законодавством.

7. Складовими частинами кваліфікаційного забезпечення інфраструктури залізничного транспорту є заходи з комплектування штату залізничних підприємств спеціалістами відповідної кваліфікації, система підвищення кваліфікації, спеціального навчання з питань охорони праці, пожежної безпеки, правил перевезення небезпечних вантажів, правил технічної експлуатації залізничного транспорту та інших нормативно-правових актів, які регулюють питання організації роботи та утримання інфраструктури залізничного транспорту.

8. Дія цього Технічного регламенту поширюється на інфраструктуру залізничного транспорту, яка забезпечує рух поїздів із швидкістю до 200 кілометрів на годину включно на залізничних коліях загального та незагального користування завширшки 1520 міліметрів.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.01.2016 р. N 8)

9. Пункт 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.01.2016 р. N 8)

10. Вимоги до інфраструктури залізничного транспорту з урахуванням відповідного ступеня ризику, дотримання яких забезпечує біологічну, екологічну, вибухову, механічну, пожежну, промислову, термічну, електричну та інші види безпеки, а також електромагнітну сумісність для забезпечення безпеки роботи приладів (обладнання) та єдність вимірювання, встановлюються цим Технічним регламентом.

11. Проектна документація на елемент інфраструктури залізничного транспорту повинна містити інформацію про заходи щодо забезпечення безпечного стану такого елемента під час його експлуатації.

(пункт 11 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 р. N 8)

12. Інфраструктура залізничного транспорту з урахуванням відповідного ступеня ризику повинна забезпечувати біологічну, екологічну, вибухову, механічну, пожежну, промислову, термічну, електричну та інші види безпеки, а також електромагнітну сумісність для забезпечення безпеки роботи приладів (обладнання) та єдність вимірювання.

(пункт 12 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 р. N 8)

13. У документації щодо елементів інфраструктури залізничного транспорту, щодо яких проведена процедура оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, робиться відмітка про їх відповідність одному чи кільком технічним регламентам та наноситься національний знак відповідності, форма якого наведена у Правилах застосування національного знака відповідності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1599 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2188).

Вимоги до безпеки інфраструктури залізничного транспорту

14. Оператор може надавати послуги з користування інфраструктурою залізничного транспорту в разі наявності системи управління безпекою та сертифіката безпеки.

15. Проектування елементів інфраструктури залізничного транспорту здійснюється з урахуванням галузевих правил технічної експлуатації залізниць та типових проектних рішень.

16. У проектній документації на технічне забезпечення (розроблення конструкційних рішень та/або програмного забезпечення) елементів інфраструктури залізничного транспорту повинно бути обов'язково зазначено ступінь ризику, визначений розрахунковим та/або експериментальним методом та/або шляхом залучення експертів, та/або з використанням даних щодо експлуатації аналогічних елементів інфраструктури залізничного транспорту.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 р. N 8)

17. Під час проектування, будівництва та введення в експлуатацію елементів інфраструктури залізничного транспорту необхідно дотримуватися вимог законодавства з охорони навколишнього природного середовища, приймати рішення, які забезпечують допустимі рівні шкідливого впливу на навколишнє природне середовище, та передбачати порядок утилізації небезпечних елементів після припинення їх експлуатації.

18. У разі внесення змін до проектної документації вимоги до рівня безпеки не можуть бути нижчими, ніж ті, що встановлені у такій документації.

19. Проектна документація на технічне забезпечення інфраструктури залізничного транспорту повинна передбачати забезпечення безпеки руху рухомого складу залізничного транспорту за встановлених максимальних інтенсивності, швидкості руху та навантаження на вісь.

(пункт 19 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 р. N 8)

20. Перед введенням в експлуатацію та протягом встановленого строку експлуатації елементи інфраструктури залізничного транспорту повинні мати відповідну проектну, конструкторську, технологічну та іншу нормативну документацію. На місцях, передбачених проектною документацією, повинні бути встановлені попереджувальні написи і знаки про небезпеку та умови безпечної експлуатації зазначених елементів.

21. Програмне забезпечення системи управління рухом поїздів повинно забезпечувати функціонування інфраструктури залізничного транспорту та її елементів з урахуванням визначеного ступеня ризику та відповідати вимогам Технічного регламенту.

(пункт 21 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 р. N 8)

22. Конструктивні (програмно-технічні) рішення щодо елементів інфраструктури залізничного транспорту повинні забезпечувати безпечний стан таких елементів у встановлений строк експлуатації та/або гарантійний строк використання, та/або строк зберігання, а також у разі навантажень та впливів на елементи під час їх експлуатації. Експлуатація елементів інфраструктури залізничного транспорту з перевищенням встановленого строку допускається у виключних випадках після відповідного обстеження і визначення особливих умов для їх подальшої експлуатації та ступеня ризику.

23. Електромагнітні перешкоди, які створюються під час експлуатації інфраструктури залізничного транспорту та її елементів, не повинні перевищувати встановлені норми і завдавати шкоди іншим елементам інфраструктури та системам управління функціонуванням такої інфраструктури.

24. Інфраструктура залізничного транспорту та її елементи повинні утримуватися та експлуатуватися відповідно до затверджених у встановленому порядку правил утримання відповідних елементів такої інфраструктури.

25. Пункт 25 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.01.2016 р. N 8)

Процедури оцінки відповідності, сумісності, придатності до використання та перевірки інфраструктури залізничного транспорту

(назва розділу у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 р. N 8)

26. Процедури оцінки і перевірки та перелік елементів інфраструктури залізничного транспорту, його систем управління та функціонування, складових частин технічного, технологічного, організаційного та кваліфікаційного забезпечення такої інфраструктури, а також перелік нормативних документів, які встановлюють обов'язкові вимоги до них, та методи оцінки і перевірки визначаються порядком оцінки відповідності, сумісності, придатності до використання та перевірки.

(пункт 26 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 р. N 8)

27. Пункт 27 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.01.2016 р. N 8)

28. Пункт 28 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.01.2016 р. N 8)

29. Для підтвердження визначеного ступеня ризику під час експертизи проектної документації (внесення змін до проектної документації) та прийняття і введення в експлуатацію елементів інфраструктури залізничного транспорту перевіряється відповідність розроблених технічних рішень затвердженому завданню на виконання проектних робіт та наявність погоджень відповідних органів виконавчої влади.

30. Прийняття та введення в експлуатацію елементів інфраструктури залізничного транспорту та її елементів здійснюється згідно з Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом елементів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 32, ст. 1359).

31. Призначений орган з оцінки відповідності повинен мати досвід роботи з проведення оцінки відповідності інфраструктури залізничного транспорту та її елементів не менш як п'ять років.

32. Виробник несе відповідальність згідно із законодавством за достовірність інформації, зазначеної в декларації про відповідність інфраструктури залізничного транспорту та її елементів вимогам цього Технічного регламенту.

33. Декларація про відповідність інфраструктури залізничного транспорту та її елементів вимогам цього Технічного регламенту та нормативна документація, яка оформляється під час проведення оцінки відповідності вимогам цього Технічного регламенту, повинна зберігатися її виробником та оператором протягом встановленого строку експлуатації інфраструктури залізничного транспорту та її елементів і надаватися для проведення перевірки в установленому законодавством порядку.

(пункт 33 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 р. N 8)

 

ПЛАН
заходів із застосування Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1. Формування та опублікування переліку національних стандартів, які в разі їх добровільного застосування є доказом відповідності інфраструктури залізничного транспорту вимогам Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту (далі - Технічний регламент)

Мінекономрозвитку
Мінінфраструктури

постійно

2. Приведення у разі потреби нормативно-правових актів міністерств у відповідність з Технічним регламентом

Мінінфраструктури
інші міністерства

- " -

3. Розроблення та перегляд національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими

Мінінфраструктури

- " -

4. Здійснення заходів щодо підготовки операторів інфраструктури залізничного транспорту до застосування Технічного регламенту

Мінінфраструктури
інші міністерства

2014 рік

5. Добровільне застосування операторами інфраструктури залізничного транспорту Технічного регламенту

Мінінфраструктури

починаючи з II кварталу 2014 р.

6. Призначення органів з оцінки відповідності

Мінекономрозвитку
Мінінфраструктури

постійно

7. Розроблення та подання у разі потреби Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до Технічного регламенту

Мінінфраструктури

- " -

8. Обов'язкове застосування операторами інфраструктури залізничного транспорту Технічного регламенту

Укртрансінспекція

починаючи з III кварталу 2014 р.

____________

Опрос