Идет загрузка документа (55 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Государственную целевую научно-техническую программу проведения исследований в Антарктике на 2011 - 2020 годы

КМ Украины
Постановление КМ от 11.07.2013 № 488
действует с 23.07.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 липня 2013 р. N 488

Київ

Про внесення змін до Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011 - 2020 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011 - 2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 1002 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 84, ст. 2951; 2012 р., N 13, ст. 468), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011 - 2020 роки

1. В абзаці дев'ятому розділу "Шляхи і способи розв'язання проблеми" слово "МОНмолодьспорту" замінити словом "МОН".

2. У другому реченні абзацу першого розділу "Обсяги та джерела фінансування" цифри "192" і "188" замінити відповідно цифрами "276,38" і "272,38".

3. У додатку 1:

1) у пункті 5 слово "МОНмолодьспорт" замінити словом "МОН";

2) пункт 7 викласти у такій редакції:

"7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Державний бюджет

272,38

16,1

21,2

24,48

25,42

26,93

28,42

29,8

31,68

33,07

35,28

Інші джерела

4

0,1

0,1

0,2

0,2

0,4

0,4

0,6

0,6

0,7

0,7

Усього

276,38

16,2

21,3

24,68

25,62

27,33

28,82

30,4

32,28

33,77

35,98

".

4. У додатку 2:

1) у тексті графи "Головний розпорядник бюджетних коштів (розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня)" слово "МОНмолодьспорт" замінити словом "МОН";

2) у пункті 17:

підпункти 1 і 2 викласти у такій редакції:

"

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів
(розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня)

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1) здійснення закупівлі матеріально-
технічних засобів, пального та мастильних матеріалів для антарктичної станції, продуктів харчування, спецодягу, ліків, предметів повсякденного побуту для учасників антарктичних експедицій

МОН (Держінформ-
науки)

державний бюджет

50,63

1,55

4,55

4,3

4,4

4,52

5,3

5,5

6,31

6,7

7,5

2) модернізація антарктичної станції "Академік Вернадський", проведення ремонту існуючих та створення нових об'єктів інфраструктури станції

- " -

- " -

11,28

0,15

0,16

1

1,03

1,07

1,3

1,34

1,6

1,75

1,88

";

позицію "відсоток виконаних робіт із створення нової сезонної станції" викласти у такій редакції:

"

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів
(розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня)

Джерела фінансування

Прогноз-
ний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

усього

за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

відсоток виконаних робіт із створення нової сезонної станції

100

 

10

 

30

35

5

5

5

5

5

3) розроблення проекту, будівництво та введення в експлуатацію об'єктів інфра-
структури нової сезонної станції

- " -

- " -

3,51

 

0,1

 

0,76

1,05

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

";

підпункти 4 - 6 викласти у такій редакції:

"

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів
(розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня)

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4) забезпечення фрахтування судна та доставки антарктичних експедицій

- " -

- " -

103,73

9,02

9,58

10,4

10,41

10,5

10,6

10,7

10,8

10,82

10,9

5) здійснення екологічних заходів та утилізація відходів згідно з вимогами Мадридського протоколу

- " -

- " -

0,44

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,05

0,05

0,06

6) організаційне та матеріально-технічне забезпечення Національного антарктичного наукового центру

МОН (Держінформ-
науки)

державний бюджет

57,26

2,35

3,72

5,28

5,3

5,5

6,25

6,6

7

7,26

8

";

3) у пункті 18:

позицію "чисельність спеціалістів, які будуть підготовлені до антарктичних експедицій" викласти у такій редакції:

"

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів
(розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня)

Джерела фінансування

Прогноз-
ний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

усього

за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

чисельність спеціалістів, які будуть підготовлені до антарктичних експедицій

118

11

11

12

12

12

12

12

12

12

12

1) проведення тренувальних зборів і тренінгів, розроблення навчальних програм щодо підготовки фахівців, медичне обстеження учасників антарктичних експедицій

- " -

- " -

0,45

0,03

0,05

0,04

0,04

0,04

0,04

0,05

0,05

0,05

0,06

";

підпункт 2 викласти у такій редакції:

"

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів
(розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня)

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2) польове забезпечення учасників антарктичних експедицій

- " -

- " -

15,01

1,22

1,22

1,5

1,5

1,5

1,57

1,59

1,6

1,61

1,7

";

позицію "Разом за напрямом "Організація та проведення антарктичних експедицій" викласти у такій редакції:

"Разом за напрямом "Організація та проведення антарктичних експедицій"

- " -

242,31

14,36

19,42

22,56

23,48

24,22

25,42

26,14

27,73

28,56

30,42";

4) у пункті 20:

позицію "кількість внесків" викласти у такій редакції:

"

Найменування показника

Значення показника

Наймену-
вання заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів
(розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня)

Джерела фінансування

Прогноз-
ний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

усього

за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

кількість внесків

30

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2) здійснення заходів щодо сплати внесків до міжнародних організацій Договору про Антарктику

- " -

- " -

5,12

0,36

0,35

0,48

0,48

0,49

0,55

0,56

0,59

0,61

0,65

";

позицію "Разом за завданням 20" викласти у такій редакції:

"Разом за завданням 20

- " -

5,43

0,37

0,36

0,48

0,48

0,53

0,6

0,61

0,64

0,66

0,7";

позицію "Разом за напрямом "Співпраця з міжнародними організаціями Договору про Антарктику" викласти у такій редакції:

"Разом за напрямом "Співпраця з міжнародними організаціями Договору про Антарктику"

9,27

0,43

0,42

0,59

0,59

0,88

0,95

1,26

1,29

1,41

1,45

у тому числі

державний бюджет

5,77

0,38

0,37

0,49

0,49

0,58

0,65

0,66

0,69

0,71

0,75

інші джерела

3,5

0,05

0,05

0,1

0,1

0,3

0,3

0,6

0,6

0,7

0,7";

5) позицію "Разом за Програмою" викласти у такій редакції:

"Разом за Програмою

276,38

16,2

21,3

24,68

25,62

27,33

28,82

30,4

32,28

33,77

35,98

у тому числі

 

 

державний бюджет

272,38

16,1

21,2

24,48

25,42

26,93

28,42

29,8

31,68

33,07

35,28

інші джерела

4

0,1

0,1

0,2

0,2

0,4

0,4

0,6

0,6

0,7

0,7

за головними виконавцями

МОН (Держінформнауки)

 

275,76

16,2

21,3

24,68

25,61

27,33

28,77

30,39

32,28

33,5

35,7

у тому числі

державний бюджет

271,76

16,1

21,2

24,48

25,41

26,93

28,37

29,79

31,68

32,8

35

 

інші джерела

4

0,1

0,1

0,2

0,2

0,4

0,4

0,6

0,6

0,7

0,7

Національна академія наук

державний бюджет

0,46

 

 

 

0,01

 

0,02

0,01

 

0,22

0,2

МОН

- " -

0,08

 

 

 

 

 

0,03

 

 

0,01

0,04

Мінприроди

- " -

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

0,02

Національна академія медичних наук

- " -

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

0,03

0,02".

5. У додатку 3:

1) у пункті 17 позицію "відсоток виконаних робіт із створення нової сезонної станції" викласти у такій редакції:

"

Найменування показників виконання завдання

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

відсоток виконаних робіт із створення нової сезонної станції

100

 

10

0

30

35

5

5

5

5

5

";

2) у пункті 18 позицію "кількість спеціалістів, які будуть підготовлені до антарктичних експедицій" викласти у такій редакції:

"

Найменування показників виконання завдання

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

кількість спеціалістів, які будуть підготовлені до антарктичних експедицій

118

11

11

12

12

12

12

12

12

12

12

".

____________

Опрос