Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка организации строительства жилья для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, членов их семей

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 03.06.2013 № 481
редакция действует с 04.03.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 червня 2013 р. N 481

Київ

Про затвердження Порядку організації будівництва житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, членів їх сімей

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
від 6 листопада 2019 року N 916
,
від 26 лютого 2020 року N 171

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок організації будівництва житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, членів їх сімей, що додається.

2. Поширити дію Порядку, затвердженого цією постановою, на Збройні Сили і працівників органів прокуратури.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 р. N 171)

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
організації будівництва житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, членів їх сімей

1. Цей Порядок визначає процедуру організації будівництва на конкурсних засадах житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, членів їх сімей на земельних ділянках державної власності (крім земель оборони), наданих для розміщення і постійної діяльності правоохоронних органів спеціального призначення, інших державних органів, що комплектуються військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу (далі - будівництво житла).

2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

конкурс - спосіб відбору юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які запропонували найкращі пропозиції щодо будівництва житла, взяли на себе зобов'язання виконати умови конкурсу;

конкурсна документація - документи щодо правового статусу та кваліфікаційних вимог до учасників конкурсу;

конкурсна пропозиція - документи, які містять пропозиції учасників конкурсу щодо забудови запропонованої земельної ділянки;

організатор конкурсу - правоохоронний орган спеціального призначення або інший державний орган, який комплектується військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу, який є замовником будівництва житла;

переможець - учасник конкурсу, який запропонував найкращу конкурсну пропозицію;

розрахункова частка житла - частка житла організатора конкурсу (кількість квартир, загальна площа житла та вартість частки житла у грошовому еквіваленті), яка належить йому за результатами спільного будівництва такого житла;

спільне будівництво житла - комплекс заходів, що здійснюються організатором конкурсу разом з переможцем з метою будівництва житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, членів їх сімей із залученням позабюджетних коштів;

умови конкурсу - вичерпний перелік зобов'язань, які є однаковими і незмінними для всіх учасників конкурсу;

учасник конкурсу - юридична особа та фізична особа - підприємець, які допущені до участі в конкурсі;

Розрахункова частка житла визначається організатором конкурсу з урахуванням результатів експертної грошової оцінки земельної ділянки та незалежної оцінки майна, що на ній розташоване, проведених у встановленому порядку суб'єктами оціночної діяльності, кон'юнктури ринку виходячи із щільності забудови земельної ділянки, місця її розташування, максимальних показників висотності будівель відповідно до генерального плану забудови території, а також інформації про забудову аналогічних земельних ділянок за результатами проведених конкурсів.

Розрахункова частка житла не може бути меншою від ціни, встановленої за результатами експертної грошової оцінки земельної ділянки, що виділяється під спільне будівництво житла, вартості об'єктів нерухомості, що на них розташовані, вартості робіт з їх знесення у зв'язку із забудовою, а також розміру витрат, які несе організатор конкурсу у зв'язку з підготовкою пропозиції та виконанням своїх зобов'язань за договором.

Співвідношення вартісних показників розміру розрахункової частки житла у грошовому еквіваленті до кількісних показників у квадратних метрах установлюється за опосередкованою вартістю спорудження житла, яка визначається Мінрегіоном на дату проведення конкурсу.

3. Дія цього Порядку не поширюється на будівництво житла, яке здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

4. Перелік земельних ділянок, що пропонуються для спільного будівництва житла, визначається організатором конкурсу, погоджується органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати розпорядження земельними ділянками, Мінекономіки та подається Кабінетові Міністрів України для затвердження.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

5. На підставі затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку земельних ділянок, на яких планується спільне будівництво житла, керівник правоохоронного органу спеціального призначення або іншого державного органу, який комплектується військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу, утворює конкурсну комісію, затверджує її склад та голову.

До складу конкурсної комісії входить не менш як п'ять осіб. Формою роботи конкурсної комісії є засідання.

6. Основними завданнями конкурсної комісії є:

1) визначення дати проведення конкурсу;

2) опублікування інформації про проведення і результати конкурсу в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті організатора конкурсу;

3) визначення учасників конкурсу і переможця;

4) розгляд конкурсних пропозицій;

5) складення протоколу про результати проведення конкурсу;

6) розгляд скарг.

У разі потреби голова конкурсної комісії може залучати до її роботи експертів та консультантів.

7. Організатор конкурсу:

1) визначає розмір реєстраційного внеску, який обчислюється з урахуванням потреби у покритті витрат, пов'язаних з організацією та проведенням конкурсу. Максимальний розмір реєстраційного внеску не повинен перевищувати 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на дату опублікування інформації про проведення конкурсу;

2) забезпечує проведення експертної грошової оцінки вартості земельної ділянки відповідно до законодавства;

3) визначає зміст конкурсної пропозиції з урахуванням розрахункової частки житла, генерального плану населеного пункту, земельно-кадастрової та містобудівної документації у разі їх наявності, строку передачі йому житла.

8. Конкурсна комісія розміщує протягом семи днів з дати прийняття рішення про проведення конкурсу в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті організатора конкурсу інформацію про проведення конкурсу.

9. В інформації про проведення конкурсу зазначаються:

1) характеристика конкурсної пропозиції (кількість квартир та загальна площа житла, місцезнаходження та інші дані щодо будівництва житла, встановлені обмеження і обтяження прав на земельну ділянку, що виділяється під таке будівництво);

2) кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу;

3) вимоги щодо будівництва житла;

4) дата та місце проведення конкурсу;

5) розмір реєстраційного внеску;

6) строк прийняття конкурсної документації;

7) адреса, номер телефону і режим роботи конкурсної комісії;

8) відомості щодо строку оскарження результатів конкурсу.

Зазначена інформація публікується конкурсною комісією не пізніше ніж за місяць до дати проведення конкурсу.

10. Конкурсна комісія розробляє та затверджує вимоги щодо будівництва житла з урахуванням розрахункової частки житла, прогнозні строки закінчення його будівництва та введення в експлуатацію.

11. Умови, оголошені перед проведенням конкурсу, під час укладання договору про будівництво житла не змінюються.

12. Для участі в конкурсі юридичні особи та фізичні особи - підприємці подають конкурсній комісії таку конкурсну документацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням найменування юридичної особи, прізвища та ініціалів її керівника, форми власності (для фізичної особи - підприємця - прізвища та ініціалів), місцезнаходження або місця проживання, номера телефону, телефаксу;

2) документи, що підтверджують сплату реєстраційного внеску;

3) документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у країні її місцезнаходження, зокрема витяг з торговельного, банківського або судового реєстру (для іноземних юридичних осіб);

4) нотаріально засвідчені копії установчих документів (для юридичних осіб);

5) копію паспорта фізичної особи - підприємця та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

6) копії документів фінансової звітності за минулий рік та останній квартал (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);

7) документ, що посвідчує особу представника юридичної особи та/або фізичної особи - підприємця та їх повноваження;

8) довідку щодо відсутності розпочатої процедури банкрутства стосовно юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для нерезидентів - довідку уповноважених органів у країні їх місцезнаходження);

9) конкурсні пропозиції.

13. Конкурсна документація подається юридичною особою та фізичною особою - підприємцем або уповноваженими ними особами і реєструється секретарем конкурсної комісії в момент її подання шляхом проставлення на ній номера, дати та часу реєстрації. Зазначеним особам видається довідка про реєстрацію, в якій зазначаються номер, дата та час реєстрації конкурсної документації, прізвище, ім'я і по батькові секретаря конкурсної комісії.

14. Конкурсна документація подається у запечатаних конвертах з написом "На конкурс", скріпленим печаткою юридичної особи або фізичної особи - підприємця (за наявності). Конверти з конкурсними пропозиціями зберігаються у голови конкурсної комісії. Під час розпечатування конвертів на засіданні конкурсної комісії можуть бути присутні учасники конкурсу або уповноважені ними особи.

15. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія визначає учасників конкурсу.

16. Конкурсна пропозиція та конкурсна документація, оформлені та подані юридичними особами та фізичними особами - підприємцями або уповноваженими ними особами з порушенням вимог, зазначених у цьому Порядку, не розглядаються.

17. Конкурсна пропозиція та конкурсна документація можуть бути відкликані юридичними особами та фізичними особами - підприємцями не пізніше останнього дня прийняття конкурсної документації.

18. Конкурс проводиться за наявності не менш як двох учасників.

19. Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу.

20. Критерієм визначення переможця є максимальна кількість житла (кількість квартир та загальна площа житла), що може отримати організатор конкурсу, прогнозні строки закінчення його будівництва та введення в експлуатацію.

21. Засідання конкурсної комісії є відкритим. На засіданні конкурсної комісії можуть бути присутні учасники конкурсу або уповноважені ними особи.

22. Конкурсна комісія визначає переможця за результатами розгляду конкурсних пропозицій.

23. Переможцем є учасник конкурсу, який подав найкращу конкурсну пропозицію.

24. Рішення про визначення переможця приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

25. За результатами засідання конкурсної комісії складається протокол про проведення конкурсу, в якому зазначаються:

1) відомості про учасників конкурсу;

2) результати голосування;

3) обґрунтування щодо визначення переможця.

26. Протокол про проведення конкурсу складається та підписується у триденний строк членами конкурсної комісії, які брали участь у голосуванні.

27. Інформація про результати конкурсу надсилається у п'ятиденний строк конкурсною комісією всім учасникам конкурсу та публікується у тому самому засобі масової інформації, в якому публікувалася інформація про проведення конкурсу, та на офіційному веб-сайті організатора конкурсу.

28. Після оголошення результатів конкурсу його організатор укладає в місячний строк з переможцем договір про будівництво житла на умовах, визначених у конкурсній пропозиції.

До договору обов'язково включається умова про те, що в ході його виконання не допускається зменшення максимальної кількості житла (кількості квартир та загальної площі житла), що може отримати організатор конкурсу.

29. У разі незгоди з результатами конкурсу його учасник може подати у п'ятиденний строк з моменту надходження інформації про результати конкурсу до конкурсної комісії скаргу.

30. Скарги розглядаються у п'ятиденний строк з моменту закінчення строку оскарження результатів конкурсу.

31. Рішення про задоволення скарги чи її відхилення приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

32. Конкурсна комісія складає протокол про результати розгляду скарг, у якому зазначаються:

1) відомості про учасника конкурсу, який подав скаргу;

2) результати голосування;

3) обґрунтування щодо задоволення скарги чи її відхилення.

33. Інформація про результати розгляду скарги надсилається у триденний строк з моменту складення відповідного протоколу учасникові конкурсу, який подав скаргу.

34. Конкурс може бути визнано таким, що не відбувся, у разі відмови переможця від підписання договору про будівництво житла або наявності менш як двох учасників конкурсу.

35. Розрахункова частка житла у грошовому еквіваленті відображається у спеціальному фонді державного бюджету за доходами як власні надходження та за видатками як проведені видатки на будівництво житла військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, членам їх сімей.

____________

Опрос