Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка регистрации технологий и их составляющих, созданных или приобретенных за бюджетные средства либо созданных или приобретенных предприятиями государственной формы собственности

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 03.07.2013 № 472
редакция действует с 06.03.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 липня 2013 р. N 472

Київ

Про затвердження Порядку реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 23 вересня 2015 року N 781
,
від 27 лютого 2019 року N 145

Відповідно до статей 7 та 16 Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності, що додається.

2. Центральним органам виконавчої влади у місячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
реєстрації технологій та їх складових, що створені чи придбані за бюджетні кошти або створені чи придбані підприємствами державної форми власності

(У тексті Порядку слово "Держінформнауки" замінено словом "МОН" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року N 781)

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення реєстрації технологій та їх складових, у тому числі таких, які містять секретну або службову інформацію (далі - технології), що:

(абзац перший пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 145)

створені або придбані (частково або повністю) за рахунок коштів державного бюджету (далі - бюджетні кошти);

створені або придбані підприємствами державної форми власності;

пропонуються для реєстрації суб'єктами (власниками) технологій (далі - власники технологій).

2. Метою реєстрації технологій є систематизація та уніфікація інформації про наявні технології, що перебувають у державній власності, сприяння відбору і впровадженню новітніх технологій для випуску наукоємної конкурентоспроможної продукції та продажу технологій на внутрішньому та міжнародному ринку.

3. Реєстрація технології здійснюється шляхом внесення МОН інформації про неї до Державного реєстру технологій (далі - Реєстр).

Технології, зазначені в абзацах другому і третьому пункту 1 цього Порядку, підлягають обов'язковій реєстрації у місячний строк з дня закінчення відповідних робіт чи підписання договору про трансфер технологій, а технології, зазначені в абзаці четвертому пункту 1 цього Порядку, реєструються за бажанням власників технологій.

4. Організаційне, методичне та програмне забезпечення реєстрації технологій, передбачених пунктом 1 цього Порядку, здійснюється МОН.

5. Для здійснення реєстрації технології, яка містить секретну або службову інформацію, державне підприємство, що створило або придбало технологію, суб'єкт господарювання, що створив або придбав технологію за рахунок бюджетних коштів, або власник технології, зазначеної в абзаці четвертому пункту 1 цього Порядку (далі - заявник), подає або надсилає поштовим відправленням МОН такі документи:

(абзац перший пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 145)

супровідний лист, в якому зазначаються назва технології та перелік документів, що додаються до неї (окремо для кожної технології);

реєстраційну картку технології (далі - реєстраційна картка), заповнену відповідно до затверджених МОН форми та інструкції з її заповнення, на паперовому (два примірники) та електронному носіях.

(абзац третій пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 145)

абзац четвертий пункту 5 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.02.2019 р. N 145)

Реєстрація технологій, які містять секретну або службову інформацію, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про державну таємницю", іншими нормативно-правовими актами у сфері охорони державної таємниці та нормативно-правовими актами, які визначають порядок роботи з матеріальними носіями інформації, що містять службову інформацію.

(пункт 5 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 145,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий
 вважати відповідно абзацами шостим і сьомим) 

У разі подання документів уповноваженою особою така особа пред'являє оригінал відповідного доручення та подає завірену заявником його копію.

Відповідальність за достовірність відомостей, що зазначені у поданих документах, несе заявник.

6. Доступ до програмного забезпечення, що використовується для заповнення реєстраційної картки для реєстрації технологій, які містять секретну або службову інформацію, форма якої розміщується на офіційному веб-сайті МОН разом з методичними рекомендаціями щодо її заповнення, є безоплатним.

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.02.2019 р. N 145)

7. МОН протягом трьох робочих днів після отримання від заявника документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, присвоює технології, яка містить секретну або службову інформацію, державний реєстраційний номер і вносить дані про неї до Реєстру, про що робить відмітку на одному примірнику заповненої на паперовому носії реєстраційної картки, який у десятиденний строк повертає заявникові.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 145)

Документи, що не відповідають установленим вимогам, повертаються заявникові із зазначенням причини. Заявник після приведення документів у відповідність із встановленими вимогами подає їх повторно.

71. Для здійснення реєстрації технології, яка не містить секретної або службової інформації, заявник визначає уповноважену ним особу, яка є відповідальною за заповнення реєстраційної картки, та повідомляє про таку особу МОН. Заявник може визначити кілька уповноважених осіб.

Уповноважена особа реєструється на офіційному веб-сайті МОН, проходить процедуру авторизації, отримує доступ до особистого кабінету користувача системи віддаленої реєстрації технологій (далі - система) і заповнює поля реєстраційної картки. Після заповнення реєстраційна картка відправляється до МОН через особистий кабінет користувача системи.

Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у реєстраційній картці, несе заявник.

(Порядок доповнено пунктом 71 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 145)

72. Реєстрація на офіційному веб-сайті МОН, отримання доступу до особистого кабінету користувача системи, користування особистим кабінетом користувача системи, заповнення полів реєстраційної картки, отримання технічної, методичної та інформаційної допомоги під час заповнення реєстраційної картки є безоплатними.

(Порядок доповнено пунктом 72 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 145)

73. МОН протягом трьох робочих днів після надходження на перевірку заповненої реєстраційної картки проводить перевірку отриманих даних та у разі відсутності зауважень присвоює технології державний реєстраційний номер і вносить дані про неї до Реєстру.

Підтвердженням реєстрації технології в МОН є запис у базі даних і наявність державного реєстраційного номера.

Реєстраційна картка, що не відповідає встановленим вимогам, повертається заявникові через систему із зазначенням причини.

Заявник після приведення реєстраційної картки у відповідність із встановленими вимогами подає її повторно.

(Порядок доповнено пунктом 73 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 145)

8. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук та національні галузеві академії наук:

здійснюють контроль за своєчасним поданням суб'єктами господарювання, що належать до сфери їх управління, інформації про створені або придбані ними технології;

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 145)

подають МОН щороку до 1 лютого звіт про виконання суб'єктами господарювання, що належать до сфери їх управління, цього Порядку із зазначенням інформації про кількість створених та/або придбаних ними технологій відповідно до пункту 1 цього Порядку та кількість зареєстрованих технологій.

(абзац третій пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 145)

9. МОН забезпечує:

проведення науково-організаційної роботи з питань здійснення реєстрації технологій в Україні;

(абзац другий пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 145)

формування та ведення автоматизованої бази даних "Технології України";

технічний захист інформації відповідно до законодавства;

довідково-інформаційне обслуговування споживачів інформації, що міститься в Реєстрі, про:

- підготовку та розповсюдження інформаційних видань про технології, що зареєстровані в Україні;

- підготовку тематичних добірок за відповідними інформаційними запитами, оглядів, аналітичних і реферативних довідок;

- технічне забезпечення здійснення міжгалузевого та міждержавного обміну інформацією про технології.

10. Загальний доступ до інформації про зареєстровані технології, які не містять секретної або службової інформації, здійснюється безоплатно через офіційний веб-сайт МОН та включає такі відомості:

(абзац перший пункту 10 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 145)

назва технології;

інформація про державне підприємство, що створило або придбало технологію, суб'єкта господарювання, що створив або придбав технологію за рахунок бюджетних коштів, або власника технології;

короткий опис технології;

контактні дані державного підприємства, що створило або придбало технологію, суб'єкта господарювання, що створив або придбав технологію за рахунок бюджетних коштів, або власника технології.

11. Користувачам Реєстру надається можливість здійснення пошуку, перегляду, роздрукування витягів з Реєстру з урахуванням режиму доступу до інформації, що міститься в Реєстрі.

12. Надання інформації про зареєстровані технології, які містять секретну або службову інформацію, здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про державну таємницю", іншими нормативно-правовими актами у сфері охорони державної таємниці та нормативно-правовими актами, які визначають порядок роботи з матеріальними носіями інформації, що містять службову інформацію.

(пункт 12 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.02.2019 р. N 145)

13. У разі виникнення необхідності засекречування зареєстрованої технології суб'єкт господарювання зобов'язаний поінформувати про це МОН.

____________

Опрос