Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О размере и порядке выплаты денежной компенсации военнослужащим Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Службы безопасности, разведывательных органов, Государственной пограничной службы, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта, Управления государственной охраны и военнослужащим, командированным в Министерство образования и науки, Государственное космическое агентство, за поднаем (наем) ими жилых помещений

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 26.06.2013 № 450
редакция действует с 08.06.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 червня 2013 р. N 450

Київ

Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, розвідувальних органів, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони та військовослужбовцям, відрядженим до Міністерства освіти і науки, Державного космічного агентства, за піднайом (найом) ними житлових приміщень

(назва із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. N 315,
від 12.11.2014 р. N 621
,
від 26.11.2014 р. N 656
,
від 20.05.2015 р. N 313
,
від 16.12.2015 р. N 1116
,
від 26.04.2017 р. N 288
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1160
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 р. N 566)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 6 серпня 2014 року N 315
,
від 23 вересня 2014 року N 478
,
від 12 листопада 2014 року N 621
,
від 26 листопада 2014 року N 656
,
від 15 квітня 2015 року N 203
,
від 20 травня 2015 року N 313
,
від 16 грудня 2015 року N 1116
,
від 26 квітня 2017 року N 288
,
від 27 грудня 2018 року N 1160
,
від 2 червня 2021 року N 566

Відповідно до статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, розвідувальних органів, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони та військовослужбовцям, відрядженим до Міністерства освіти і науки, Державного космічного агентства, за піднайом (найом) ними житлових приміщень, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. N 315,
від 12.11.2014 р. N 621
,
від 26.11.2014 р. N 656
,
від 20.05.2015 р. N 313
,
від 16.12.2015 р. N 1116
,
від 26.04.2017 р. N 288
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1160
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 р. N 566)

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 14 березня 1995 р. N 175 "Про грошову компенсацію військовослужбовцям за піднайом (найом) житла".

3. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству інфраструктури і Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.09.2014 р. N 478
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 р. N 621
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.12.2015 р. N 1116)

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2014 року.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки,
розвідувальних органів, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони та військовослужбовцям, відрядженим до Міністерства освіти і науки, Державного космічного агентства, за піднайом (найом) ними житлових приміщень

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. N 315
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.09.2014 р. N 478
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 р. N 621,
від 26.11.2014 р. N 656
,
від 20.05.2015 р. N 313
,
від 16.12.2015 р. N 1116
,
від 26.04.2017 р. N 288
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1160)

(У назві та тексті Порядку слова "Служба зовнішньої розвідки" в усіх відмінках замінено словами "розвідувальні органи" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 року N 566)

1. Цей Порядок визначає розмір та механізм виплати грошової компенсації за піднайом (найом) житлових приміщень (далі - грошова компенсація) військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, розвідувальних органів, Державної прикордонної служби, Держспецзв'язку, Держспецтрансслужби, Управління державної охорони, у тому числі особам офіцерського (у тому числі особам, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу), рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, курсантам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які мають сім'ї, та зазначеним у цьому пункті особам, які відряджені до МОН, ДКА.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. N 315,
від 12.11.2014 р. N 621,
від 26.11.2014 р. N 656
,
від 20.05.2015 р. N 313
,
від 16.12.2015 р. N 1116
,
від 26.04.2017 р. N 288
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1160)

2. Особам, зазначеним у пункті 1 цього Порядку (далі - військовослужбовці), грошова компенсація виплачується щомісяця (у поточному місяці за попередній) у розмірі, який не перевищує:

у м. Києві - двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року;

у мм. Сімферополі, Севастополі та обласних центрах - півтора розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року;

в інших населених пунктах - одного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

При цьому військовослужбовцям за наявності в них трьох і більше членів сім'ї зазначені розміри грошової компенсації збільшуються в 1,5 раза.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1160)

3. Виплата грошової компенсації військовослужбовцям здійснюється у межах відповідних бюджетних призначень, передбачених Міноборони, МВС, Службі безпеки, розвідувальним органам, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецзв'язку та Держспецтрансслужбі, Управлінню державної охорони, а також МОН, ДКА на відповідний рік.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. N 315,
від 12.11.2014 р. N 621
,
від 26.11.2014 р. N 656
,
від 20.05.2015 р. N 313
,
від 16.12.2015 р. N 1116
,
від 26.04.2017 р. N 288
,
від 27.12.2018 р. N 1160)

4. Грошова компенсація виплачується починаючи з дня реєстрації поданого в установленому порядку рапорту військовослужбовця:

особам офіцерського (у тому числі особам, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу), рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - за місцем проходження військової служби згідно з наказом командира (начальника) військової частини;

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1160)

курсантам - за місцем проходження військової служби (навчання) згідно з наказом керівника вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу вищого навчального закладу.

5. Для отримання грошової компенсації військовослужбовці разом з рапортом подають такі документи:

копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України військовослужбовця та членів його сім'ї;

копії документів, що засвідчують реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) військовослужбовця та членів його сім'ї;

інформацію (витяг, інформаційну довідку) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та бюро технічної інвентаризації про нерухоме майно, яке належить військовослужбовцю та членам його сім'ї;

копії довідок про реєстрацію місця проживання (перебування), видані органом реєстрації, на військовослужбовця та кожного члена його сім'ї, який проживає разом з ним (військовослужбовці військових частин, які дислокувалися в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, і які переміщені з місць попередньої дислокації, подають довідку про склад сім'ї, видану командиром (начальником) цієї військової частини (підрозділу);

копії свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану (про шлюб, розірвання шлюбу, про народження тощо), інших документів, що підтверджують родинні стосунки;

належним чином завірену копію довідки про забезпечення житлом з попереднього місця проходження військової служби, видану квартирно-експлуатаційним органом (службою) Міноборони, Національної гвардії, відповідним підрозділом СБУ, розвідувальних органів, Держприкордонслужби, Держспецзв'язку, Держспецтрансслужби, МОН, ДКА, Управління державної охорони (крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження).

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. N 315,
від 23.09.2014 р. N 478,
від 12.11.2014 р. N 621
,
від 26.11.2014 р. N 656
,
від 15.04.2015 р. N 203
,
від 20.05.2015 р. N 313
,
від 16.12.2015 р. N 1116
,
від 26.04.2017 р. N 288
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1160)

6. Грошова компенсація не виплачується у разі:

наявності у військовослужбовця або членів його сім'ї житлового приміщення, яке відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам, площа якого відповідає мінімальним нормам, визначеним житловим законодавством, або забезпечення службовим житлом, житловим приміщенням для постійного проживання (грошовою компенсацією за належне йому для отримання житлове приміщення), або проживання військовослужбовця у спеціально пристосованій казармі чи гуртожитку, в населених пунктах за місцем проходження військової служби та/або в безпосередній близькості від місця проходження військової служби, що дає змогу щодня своєчасно прибувати до місця її проходження. Перелік таких населених пунктів визначається Міноборони, МВС, МОН, СБУ, розвідувальними органами, Адміністрацією Держспецзв'язку, ДКА та Управлінням державної охорони;

(абзац другий пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1160)

нездачі службового жилого приміщення (у тому числі в гуртожитку) за попереднім місцем проходження військової служби, крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження;

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 р. N 478,
від 15.04.2015 р. N 203)

штучного погіршення військовослужбовцем житлових умов шляхом обміну займаного житлового приміщення, його псування або руйнування, відчуження придатного і достатнього за розміром для проживання житлового будинку (частини будинку), а також внаслідок вилучення житлового приміщення, використовуваного для провадження господарської діяльності промислового характеру, в населених пунктах, зазначених в абзаці другому цього пункту, - протягом п'яти років з моменту вчинення таких дій.

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1160)

7. Виплата грошової компенсації припиняється з дня, наступного за днем:

отримання (придбання) військовослужбовцем жилого приміщення;

виключення із списків особового складу військової частини, Держспецзв'язку (за винятком військовослужбовців, направлених у складі підрозділів для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки);

(абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. N 1116)

вибуття військовослужбовця в закордонне відрядження разом із сім'єю;

(абзац четвертий пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1160)

встановлення факту подання військовослужбовцем недостовірної інформації, яка стала підставою для виплати грошової компенсації.

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. N 1160)

____________

Опрос