Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка составления единого сквозного плана создания образца (системы, комплекса) вооружения, военной и специальной техники

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 26.06.2013 № 449
действует с 03.07.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 червня 2013 р. N 449

Київ

Про затвердження Порядку складання єдиного наскрізного плану створення зразка (системи, комплексу) озброєння, військової і спеціальної техніки

З метою запровадження єдиної системи наскрізного планування створення (модернізації) озброєння, військової і спеціальної техніки Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок складання єдиного наскрізного плану створення зразка (системи, комплексу) озброєння, військової і спеціальної техніки, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
складання єдиного наскрізного плану створення зразка (системи, комплексу) озброєння, військової і спеціальної техніки

1. Цей Порядок визначає механізм розроблення, погодження та затвердження єдиного наскрізного плану створення зразка (системи, комплексу) озброєння, військової і спеціальної техніки та його складових частин.

Дія цього Порядку не поширюється на діяльність, пов'язану із створенням та виробництвом газової, спортивної, мисливської, сигнальної, колекційної та демілітаризованої зброї і боєприпасів (патронів) до неї, комплектувальних виробів та матеріалів загальнотехнічного призначення, які застосовуються для виготовлення озброєння, військової і спеціальної техніки та їх складових частин, а також спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного одержання інформації для потреб розвідувальних, контррозвідувальних та правоохоронних органів.

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

військова техніка - технічні пристрої і засоби (системи, комплекси, зразки виробів), що призначені для ведення та забезпечення бойових дій, управління і забезпечення функціонування військових підрозділів, навчання їх особового складу, обладнання та апаратура для випробування і контролю таких пристроїв і засобів, а також інші технічні засоби, пристрої, обладнання і предмети, спеціально виготовлені та/або конструктивно призначені для кінцевого використання у військових цілях;

дослідно-конструкторська робота - комплекс робіт із створення конструкторської і технологічної документації на дослідний зразок озброєння, військової і спеціальної техніки, виготовлення та випробування дослідного зразка (дослідної партії) такого виробу, які виконуються під час його створення (модернізації) за тактико-технічним завданням державного замовника;

єдиний наскрізний план створення зразка (далі - план) - комплект документів з планування, організації та контролю виконання дослідно-конструкторської роботи із створення зразка озброєння, військової і спеціальної техніки (далі - дослідно-конструкторська робота) відповідно до вимог тактико-технічного (технічного) завдання, призначений для її узгодження за строками, обсягом витрат і технічними результатами;

мережний план-графік виконання дослідно-конструкторської роботи - план, який відображає технологічну залежність і послідовність виконання робіт, узгодженість такого виконання в часі з урахуванням обсягу ресурсів та вартості робіт;

озброєння - сукупність усіх видів зброї військового призначення та боєприпасів до неї, якими оснащуються військова техніка та/або особовий склад військових формувань;

складова частина озброєння, військової і спеціальної техніки - деталь, складова одиниця та/або комплектувальний виріб, спеціально розроблені і призначені для виконання певних технічних функцій більш складного виробу, які на підприємстві-виробнику або на місці монтажу відповідно до конструктивного (схемного) рішення приєднуються до більш складного виробу;

спеціальна техніка - технічні засоби, призначені для забезпечення проведення оперативно-розшукових заходів розвідувальними, контррозвідувальними та правоохоронними органами, і технічні засоби спеціального зв'язку, технічного і криптографічного захисту інформації, які не мають господарсько-побутового призначення, а також обладнання та апаратура для контролю і проведення випробувань таких засобів;

тактико-технічне (технічне) завдання на виконання дослідно-конструкторських робіт (далі - тактико-технічне (технічне) завдання) - вихідний технічний документ, затверджений замовником, у якому встановлюється комплекс тактико-технічних вимог до створюваного зразка, вимоги до змісту, обсягу та строків виконання дослідно-конструкторських робіт.

Терміни "державний контракт з оборонного замовлення", "державне оборонне замовлення", "державні замовники з оборонного замовлення", "виконавці оборонного замовлення" і "співвиконавці оборонного замовлення" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про державне оборонне замовлення", "нормативні документи" - у значенні, наведеному у Законі України "Про стандартизацію", "бюджетні кошти" - у значенні, наведеному у Бюджетному кодексі України.

3. Складання плану під час створення озброєння, військової і спеціальної техніки за бюджетні кошти є обов'язковим. Необхідність складання плану створення озброєння, військової і спеціальної техніки, які розробляються за власні кошти підприємств (кошти інвесторів), визначається у договорах (рішеннях) про виконання дослідно-конструкторської роботи.

4. Проект плану розробляється під час підготовки аванпроекту зразка озброєння, військової і спеціальної техніки або на етапі підготовки ескізного (технічного) проекту за умови, що підготовка аванпроекту не здійснювалася.

Складання плану забезпечує державний замовник з оборонного замовлення (далі - замовник) шляхом включення до державного контракту з оборонного замовлення на створення озброєння, військової і спеціальної техніки та його складових частин (далі - державний контракт) умов щодо порядку розроблення, погодження, затвердження і виконання плану.

5. Проект плану розробляє виконавець оборонного замовлення (далі - виконавець). Строк розроблення, погодження та затвердження проекту плану визначається умовами державного контракту і не повинен перевищувати шести місяців з початку виконання дослідно-конструкторської роботи.

6. План включає такі документи:

план-графік виконання дослідно-конструкторської роботи;

мережний план-графік виконання дослідно-конструкторської роботи;

кошторисну вартість виконання дослідно-конструкторської роботи (складових частин дослідно-конструкторської роботи або етапів) з урахуванням витрат на підготовку виробництва до виготовлення та випробування дослідного зразка.

До складу плану за спільним рішенням замовника та виконавця можуть включатися додаткові документи, які уточнюють заходи з планування створення озброєння, військової і спеціальної техніки.

7. Вихідними документами для розроблення проекту плану є державний контракт і тактико-технічне (технічне) завдання на виконання дослідно-конструкторської роботи.

У плані зазначаються роботи (заходи) на етапах створення озброєння, військової і спеціальної техніки та їх складових частин із зазначенням робіт з підготовки виробництва до виготовлення та випробування дослідних зразків; перелік співвиконавців оборонного замовлення (далі - співвиконавці), які беруть участь у кооперації під час створення озброєння, військової і спеціальної техніки; строки виконання робіт; кошторисна вартість дослідно-конструкторської роботи, її складових частин або етапів; заходи з контролю виконання робіт тощо.

8. Форма, зміст та порядок оформлення документів, що входять до складу плану, визначаються нормативними документами.

9. Виконавець забезпечує погодження розробленого проекту плану з представництвом державного замовника з оборонного замовлення на підприємстві, в установі, організації та затвердження його замовником. У разі коли виконавець належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади або перебуває у складі Державного концерну "Укроборонпром", проект плану попередньо погоджується з таким органом або Концерном.

Співвиконавець дослідно-конструкторської роботи із створення конструкторської і технологічної документації на складову частину озброєння, військової і спеціальної техніки подає проект плану на затвердження виконавцю.

10. Під час погодження проекту плану з представництвом державного замовника з оборонного замовлення та центральним органом виконавчої влади або Державним концерном "Укроборонпром" перевіряються:

відповідність заходів, що містяться у плані, умовам державного контракту та вимогам тактико-технічного (технічного) завдання;

обґрунтованість, комплексність та послідовність заходів плану, строк їх здійснення;

наявність реальних можливостей для здійснення заходів плану, зокрема за рахунок бюджетних коштів, його проміжних та кінцевих результатів.

11. Замовник після затвердження плану у тижневий строк надсилає його в установленому порядку виконавцю та центральному органу виконавчої влади, Державному концерну "Укроборонпром", у сфері управління якого перебуває або до складу якого входить виконавець.

12. Затверджений план є обов'язковим для виконання замовником і виконавцем відповідно до умов державного контракту на виконання дослідно-конструкторської роботи.

Контроль заходів, що містяться у плані, здійснюється безпосередньо виконавцем та замовником або через представництва державного замовника з оборонного замовлення. Центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належить виконавець, або Державний концерн "Укроборонпром", до складу якого входить виконавець, забезпечують контроль виконання плану відповідно до вимог законодавства.

13. Зміни до плану вносяться за рішенням замовника і виконавця відповідно до вимог цього Порядку за результатами аналізу здійснення передбачених у ньому заходів і визначаються виходячи з умов державного контракту.

____________

Опрос