Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка подготовки к действиям по назначению органов управления и сил гражданской защиты

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 26.06.2013 № 443
действует с 10.07.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 червня 2013 р. N 443

Київ

Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту

Відповідно до частини третьої статті 92 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2013 року.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм підготовки до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (далі - підготовка), центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування (далі - органи управління) та сил цивільного захисту.

2. Підготовка здійснюється з метою забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту до виконання завдань цивільного захисту в мирний час і особливий період.

3. Основними завданнями з підготовки органів управління та сил цивільного захисту є:

поглиблення теоретичних знань, набуття практичних умінь і відпрацювання практичних навичок, необхідних для проведення заходів з цивільного захисту;

відпрацювання злагодженості дій органів управління та сил цивільного захисту під час проведення заходів з цивільного захисту;

проведення оцінки стану готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

навчання керівного складу та фахівців органів управління та сил цивільного захисту з питань застосування сучасних засобів зв'язку і автоматизації управління, спеціальної техніки, обладнання та інструментів;

впровадження в практику передового досвіду з підготовки органів управління та сил цивільного захисту.

4. Підготовка органів управління та сил цивільного захисту здійснюється відповідно до плану основних заходів цивільного захисту України на відповідний рік, річних планів основних заходів цивільного захисту функціональних і територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту та їх ланок.

Фінансування заходів з підготовки органів управління та сил цивільного захисту здійснюється залежно від їх рівня (загальнодержавний, регіональний, місцевий та об'єктовий) за рахунок відповідних бюджетних призначень, а також коштів суб'єктів господарювання.

5. Порядок дій органів управління та сил цивільного захисту під час проведення заходів з підготовки визначається відповідно до планів цивільного захисту на особливий період, планів проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій державного рівня у мирний час, заходів з проведення цільової мобілізації, передбачених у мобілізаційних планах, планів реагування на надзвичайні ситуації, планів локалізації і ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки, інструкцій щодо дій персоналу суб'єкта господарювання у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій (з чисельністю персоналу 50 осіб і менше).

6. Види заходів з підготовки, періодичність та тривалість їх проведення, склад органів управління та сил цивільного захисту, що залучаються до їх проведення, визначені у додатку.

7. Методичне керівництво підготовкою органів управління та сил цивільного захисту, ведення обліку проведених заходів з підготовки на державному рівні здійснює ДСНС, а на регіональному рівні - територіальний орган ДСНС.

Підготовка органів управління

8. Підготовка органів управління здійснюється шляхом проведення командно-штабних навчань та штабних тренувань з керівним складом і фахівцями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з цивільного захисту, керівниками підрозділів (служб, формувань) сил цивільного захисту, керівниками підрозділів (посадовими особами) з питань цивільного захисту суб'єктів господарювання.

9. Організація підготовки органів управління покладається на керівників таких органів.

10. Командно-штабні навчання є формою підготовки органів управління разом з підпорядкованими їм силами цивільного захисту.

11. Штабні тренування проводяться з метою набуття посадовими особами органів управління практичних навичок, необхідних для виконання завдань щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, забезпечення злагодженості дій органів управління.

12. Командно-штабні навчання та штабні тренування поділяються на загальнодержавні, регіональні (у межах Автономної Республіки Крим, областей) та місцеві (у межах міст, районів, районів у містах).

13. Штабні тренування, що проводяться з посадовими особами одного органу управління, є роздільними, а з посадовими особами кількох і більше органів управління - спільними.

14. Командно-штабні навчання та штабні тренування проводяться за місцезнаходженням органів управління на стаціонарних пунктах управління. У разі необхідності тренування можуть проводитися на пересувних (рухомих) пунктах управління.

Підготовка сил цивільного захисту

15. Підготовка сил цивільного захисту здійснюється шляхом проведення спеціальних, показових, експериментальних навчань (тренувань) з питань цивільного захисту.

16. Організація підготовки сил цивільного захисту здійснюється органами управління, а також органами управління суб'єктів господарювання, у складі яких вони перебувають.

Безпосередню підготовку сил цивільного захисту здійснюють їх керівники.

17. Спеціальні навчання (тренування) проводяться з метою відпрацювання практичних навичок керівного складу та фахівців сил цивільного захисту, необхідних для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, захисту населення і територій у разі їх виникнення, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, перевірки готовності сил цивільного захисту.

Порядок організації та проведення спеціальних об'єктових навчань (тренувань) визначається Міноборони.

18. Показові навчання (тренування) проводяться з метою демонстрації можливостей нової техніки і технологій, способів організації та проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

19. Експериментальні навчання (тренування) проводяться з метою пошуку або випробування і освоєння інноваційних технологій проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, нової організаційної взаємодії сил цивільного захисту, застосування нових зразків техніки.

 

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ТА ТРИВАЛІСТЬ
проведення заходів з підготовки органів управління та сил цивільного захисту і склад таких органів та сил

Найменування заходу

Періодичність проведення заходу

Тривалість проведення заходу

Керівник заходу

Склад учасників

1. Командно-штабне навчання з органами управління та силами цивільного захисту єдиної державної системи цивільного захисту

один раз на п'ять років

три доби

призначається Кабінетом Міністрів України

посадові особи Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)
члени Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (за згодою)
органи управління та сили цивільного захисту функціональних і територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту (за рішенням керівника навчання)
апарат та територіальні органи ДСНС, формування Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (за рішенням Голови ДСНС)

2. Штабне тренування з органами управління цивільного захисту єдиної державної системи цивільного захисту

один раз на три роки

дві доби

- " -

члени Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (за згодою)
органи управління цивільного захисту функціональних та територіальних
підсистем єдиної державної системи цивільного захисту (за рішенням керівника навчання)
апарат та територіальні органи ДСНС (за рішенням Голови ДСНС)

3. Командно-штабне навчання з органами управління та силами цивільного захисту функціональної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

один раз на п'ять років

дві доби

призначається Головою ДСНС

органи управління та сили цивільного захисту функціональної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (за рішенням керівника навчання, але не менш як 50 відсотків загальної кількості сил цивільного захисту функціональної підсистеми)
відповідні формування Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (за рішенням Голови ДСНС)

4. Штабне тренування з органами управління функціональної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

один раз на три роки

одна доба

керівник функціональної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

структурні підрозділи центрального органу виконавчої влади, що створив функціональну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту, та органи управління сил цивільного захисту функціональної підсистеми (за рішенням керівника навчання, але не менш як 50 відсотків загальної кількості сил цивільного захисту функціональної підсистеми)

5. Командно-штабне навчання з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

один раз на п'ять років

три доби

призначається Головою ДСНС

органи управління та сили цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її ланок, регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (за рішенням керівника навчання, але не менш як 50 відсотків загальної кількості)
відповідні формування Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (за рішенням Голови ДСНС)

6. Штабне тренування з органами управління територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

один раз на три роки

одна доба

керівник територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

структурні підрозділи органів управління цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її ланок, органи управління сил цивільного захисту територіальної підсистеми, регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (за рішенням керівника навчання, але не менш як 50 відсотків загальної кількості)

7. Командно-штабне навчання з органами управління та силами цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

один раз на п'ять років

дві доби

призначається керівником територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

орган управління та сили цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
відповідні формування Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (за рішенням Голови ДСНС)

8. Штабне тренування з органами управління цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

один раз на три роки

одна доба

керівник ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, відповідні структурні підрозділи органу управління ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та органи управління сил цивільного захисту ланки територіальної підсистеми

9. Спеціальне навчання (тренування) формувань аварійно-рятувальної служби функціональної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

- " -

- " -

призначається керівником відповідної функціональної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

аварійно-рятувальна служба відповідної функціональної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
відповідні формування Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (за рішенням Голови ДСНС)

10. Спеціальне навчання (тренування) формувань центрального підпорядкування Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

- " -

- " -

призначається Головою ДСНС

відповідні формування центрального підпорядкування, спеціальне авіаційне, морське або інше формування Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
не більш як 30 відсотків підрозділів відповідного формування, що залучаються до практичних дій під час навчання (тренування) (за рішенням Голови ДСНС)

11. Спеціальне навчання (тренування) формування цивільного захисту спеціалізованої служби цивільного захисту

один раз на три роки

одна доба

керівник спеціалізованої служби цивільного захисту

керівний склад і фахівці спеціалізованої служби цивільного захисту регіону та ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (визначається керівником навчання (тренування))

12. Спеціальне об'єктове навчання з питань цивільного захисту

- " -

до двох діб

керівник (заступник керівника) суб'єкта господарювання

члени комісії з питань надзвичайних ситуацій, керівний склад і фахівці, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з цивільного захисту суб'єкта господарювання, спеціалізовані служби цивільного захисту, до третини формувань цивільного захисту суб'єкта господарювання

13. Спеціальне об'єктове тренування з питань цивільного захисту

не менше одного разу на рік

одна доба

відповідний керівник спеціалізованої служби цивільного захисту, формування цивільного захисту суб'єкта господарювання

керівний склад і фахівці, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з цивільного захисту суб'єкта господарювання, відповідні спеціалізовані служби цивільного захисту, формування цивільного захисту

14. Показове, експериментальне навчання (тренування) з питань цивільного захисту

за необхідністю

визначається
керівником навчання (тренування)

керівник функціональної (територіальної) підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту або її ланки, який прийняв рішення про проведення навчання (тренування)

визначається керівником навчання (тренування)

____________

Опрос