Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка представления и регистрации декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 05.06.2013 № 440
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 червня 2013 р. N 440

Київ

Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 20 травня 2015 року N 311
,
від 14 лютого 2018 року N 80
,
від 6 листопада 2019 року N 916

Відповідно до частини п'ятої статті 57 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2013 року.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

1. Цей Порядок визначає процедуру подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі - декларація), що дає право на початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб'єктом господарювання об'єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) (далі - об'єкти нерухомості).

Декларація не подається:

у разі використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду;

орендарем об'єкта нерухомості (особою, яка використовує об'єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на такий об'єкт) за умови, що декларацію на об'єкт нерухомості зареєстровано його власником;

у разі використання об'єктів, що в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. N 311)

2. Декларація заповнюється суб'єктом господарювання і подається ним або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об'єкта (об'єктів) нерухомості до адміністратора центру надання адміністративних послуг або ДСНС (дозвільного органу), або через Єдиний державний портал адміністративних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС.

(абзац перший пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 р. N 80)

У разі коли декларація подана безпосередньо до адміністратора центру надання адміністративних послуг, така декларація протягом одного робочого дня після надходження передається ним територіальному органові ДСНС.

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 р. N 80)

3. Пункт 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 20.05.2015 р. N 311)

4. Пункт 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.02.2018 р. N 80)

5. Суб'єкт господарювання з високим ступенем прийнятного ризику разом з декларацією подає позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення.

Оцінка протипожежного стану проводиться суб'єктом господарювання, який одержав відповідну ліцензію.

Висновок за результатами оцінки протипожежного стану діє до реєстрації декларації.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 р. N 80)

6. Декларація реєструється ДСНС або її територіальним органом на безоплатній основі протягом 5 робочих днів з дня її надходження.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 р. N 311)

7. Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції державним адміністратором або відповідним територіальним органом ДСНС, а в разі надсилання рекомендованим листом - дата, зазначена на поштовому штемпелі підприємства зв'язку.

8. Якщо декларація не відповідає формі, наведеній в додатку до цього Порядку, ДСНС або її територіальний орган повертає її суб'єкту господарювання в той самий спосіб, в який було подано декларацію, для доопрацювання.

У разі коли ДСНС або її територіальним органом не зареєстровано декларацію і не надіслано її суб'єкту господарювання для доопрацювання в установлений строк, право на вчинення дій щодо провадження господарської діяльності виникає наступного дня після завершення строку, установленого для реєстрації декларації. У такому разі декларація вважається зареєстрованою.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.02.2018 р. N 80)

9. Реєстрація декларацій здійснюється у відповідному журналі, який ведеться ДСНС або її територіальним органом, форма якого затверджується Мінекономіки.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

10. Перший примірник декларації зберігається у ДСНС або її територіальному органі, другий примірник не пізніше наступного робочого дня після реєстрації передається суб'єктові господарювання або державному адміністраторові з відміткою про дату і номер реєстрації декларації.

 

ДЕКЛАРАЦІЯ N _______
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

1. Повне найменування суб'єкта господарювання ___________________________________________

2. Керівник (посадова особа виконавчого органу) суб'єкта господарювання
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)

3. Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податку чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) _____________________________________________

4. Номер телефону _________ телефаксу _________________

5. Адреса електронної пошти ____________________________________________________________

6. Місце реєстрації суб'єкта господарювання _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (індекс, область, місто, район, вулиця, будинок)

7. Ступінь ризику ______________________________________________________________________
                                                                              (відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь
_____________________________________________________________________________________
                           ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення
_____________________________________________________________________________________
                          планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки)

8. Об'єкт (об'єкти) нерухомості, що декларується (декларуються), та його (їх) місце розташування:
_____________________________________________________________________________________
                        (зазначаються всі будівельні та конструктивні характеристики об'єкта (об'єктів) нерухомості,
_____________________________________________________________________________________
                      назва, функційне призначення, площа, кількість поверхів, кількість робочих місць / відвідувачів,
_____________________________________________________________________________________
                                                            індекс, область, місто, район, вулиця, номер будівлі)
наявність та стан утримання території ____________________________________________________
                                                                                                                      (зазначається, відповідно до яких пунктів
_____________________________________________________________________________________
                                             Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС
_____________________________________________________________________________________
                                             
від 30 грудня 2014 р. N 1417 (далі - Правила), утримується територія)
стан утримання будинків, приміщень та споруд
_____________________________________________________________________________________
                         (зазначається, відповідно до яких пунктів
Правил утримується будівля, приміщення та споруди)
стан утримання евакуаційних шляхів і виходів
_____________________________________________________________________________________
                            (зазначається, відповідно до яких пунктів
Правил утримуються евакуаційні шляхи і виходи
                                                                       (коридори, сходові клітки, двері тощо))
стан утримання електрогосподарства
____________________________________________________________________________________
                                     (зазначається, відповідно до яких пунктів
Правил утримується електрогосподарство)
стан утримання систем опалення вентиляції і кондиціонування
_____________________________________________________________________________________
                       (зазначається, відповідно до яких пунктів
Правил утримуються зазначені системи за їх наявності,
_____________________________________________________________________________________
                      або зазначається, що системи відсутні чи перебувають на балансі та обслуговуванні орендодавця)
стан утримання газового обладнання
_____________________________________________________________________________________
                                               (зазначається, відповідно до яких пунктів
Правил утримується газове 
                                                                                  обладнання за його наявності,
_____________________________________________________________________________________
              або зазначається, що таке обладнання відсутнє чи перебуває на балансі та обслуговуванні орендодавця)
наявність та утримання автоматичних установок протипожежного захисту
_____________________________________________________________________________________
                          (зазначається, що об'єкт нерухомості обладнано автоматичними установками протипожежного
                                                                          захисту, які перебувають у справному стані
_____________________________________________________________________________________
                       та обслуговуються, найменування організації, дата та номер ліцензії суб'єкта господарювання, що
                                                                                          здійснює технічне
_____________________________________________________________________________________
                             обслуговування та спостереження за системами, ким та коли підписано акт приймання
                                                      систем або зазначається, що наявність таких систем не
_____________________________________________________________________________________
                                        вимагається або вони перебувають на балансі та обслуговуванні орендодавця)
наявність та утримання систем внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання
_____________________________________________________________________________________                             (зазначається, що об'єкт нерухомості обладнано системами протипожежного водопостачання
                                                                              (пожежні крани та пожежні гідранти),
_____________________________________________________________________________________
                                               які перебувають у справному стані та обслуговуються, або зазначається,
                                                                                        що наявність таких систем
_____________________________________________________________________________________
                                      не вимагається або вони перебувають на балансі та обслуговуванні орендодавця)
наявність та утримання пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння
_____________________________________________________________________________________
                                                    (зазначається, що об'єкт нерухомості забезпечено пожежною технікою
_____________________________________________________________________________________
                               та первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) відповідно до вимог
Правил,
_____________________________________________________________________________________
                                 які перебувають у справному стані та обслуговуються, або зазначається, що наявність
_____________________________________________________________________________________
                                                                            пожежної техніки не вимагається)

___________________________
(найменування посади керівника суб'єкта господарювання)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)


(додаток у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 20.05.2015 р. N 311
,
від 14.02.2018 р. N 80)

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150 "Про затвердження Порядку видачі Державною інспекцією техногенної безпеки дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 7, ст. 285).

2. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. N 873 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1080).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 р. N 17 "Про внесення змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 1 - 2, ст. 43).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 2007 р. N 856 "Про внесення змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 52, ст. 2097).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. N 803 "Про внесення зміни до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150 та від 14 листопада 2007 р. N 1324" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 69, ст. 2314).

6. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150 та від 21 травня 2009 р. N 526, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 70 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 7, ст. 326).

7. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 р. N 449 "Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, право на вчинення яких набувається на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 45, ст. 1469).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. N 1073 "Про внесення змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 91, ст. 3224).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2011 р. N 607 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 44, ст. 1795).

____________

Опрос