Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании межведомственной рабочей группы по определению путей модернизации отечественной системы иммунопрофилактики населения и обеспечению пропаганды проведения профилактических прививок

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 05.06.2013 № 435
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 червня 2013 р. N 435

Київ

Про утворення міжвідомчої робочої групи з визначення шляхів модернізації вітчизняної системи імунопрофілактики населення та забезпечення пропаганди проведення профілактичних щеплень

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 березня 2015 року N 77)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити міжвідомчу робочу групу з визначення шляхів модернізації вітчизняної системи імунопрофілактики населення та забезпечення пропаганди проведення профілактичних щеплень у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з визначення шляхів модернізації вітчизняної системи імунопрофілактики населення та забезпечення пропаганди проведення профілактичних щеплень, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

СКЛАД
міжвідомчої робочої групи з визначення шляхів модернізації вітчизняної системи імунопрофілактики населення та забезпечення пропаганди проведення профілактичних щеплень

Віце-прем'єр-міністр України (відповідно до розподілу функціональних повноважень), голова міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра охорони здоров'я, заступник голови міжвідомчої робочої групи

Головний спеціаліст відділу профілактики інфекційних захворювань управління громадського здоров'я МОЗ, секретар міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра фінансів

Голова Держінформнауки

Голова Держлікслужби

Голова Держсанепідслужби

Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

Завідуючий сектором з питань охорони здоров'я Департаменту фахової експертизи Секретаріату Кабінету Міністрів України

Радник Прем'єр-міністра України

Представник Національної академії наук (за згодою)

Представник Національної академії медичних наук (за згодою)

Представники міжнародних організацій (ВООЗ, ЮНІСЕФ) (за згодою)

Представники громадських організацій (за згодою)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу робочу групу з визначення шляхів модернізації вітчизняної системи імунопрофілактики населення та забезпечення пропаганди проведення профілактичних щеплень

1. Міжвідомча робоча група з визначення шляхів модернізації вітчизняної системи імунопрофілактики населення та забезпечення пропаганди проведення профілактичних щеплень (далі - робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним Кабінетом Міністрів України з метою участі у підготовці проектів нормативно-правових актів, інших документів з питань модернізації вітчизняної системи імунопрофілактики населення та пропаганди проведення профілактичних щеплень, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:

1) підготовка пропозицій щодо визначення шляхів модернізації вітчизняної системи імунопрофілактики населення та забезпечення пропаганди проведення профілактичних щеплень;

2) підготовка рекомендацій стосовно вирішення проблемних питань модернізації вітчизняної системи імунопрофілактики населення та забезпечення пропаганди проведення профілактичних щеплень;

3) сприяння розвитку міжнародного співробітництва з метою модернізації системи імунопрофілактики населення та забезпечення пропаганди проведення профілактичних щеплень та обміну досвідом щодо реалізації відповідних проектів;

4) удосконалення нормативно-правових актів з питань модернізації вітчизняної системи імунопрофілактики населення та забезпечення пропаганди проведення профілактичних щеплень.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції;

2) вносить в разі потреби на розгляд центральних органів виконавчої влади розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації;

3) готує рекомендації стосовно залучення коштів для модернізації вітчизняної системи імунопрофілактики населення та забезпечення пропаганди проведення профілактичних щеплень, зокрема на умовах державно-приватного партнерства;

4) бере участь у розробленні нормативно-правових актів з питань модернізації вітчизняної системи імунопрофілактики населення та забезпечення пропаганди проведення профілактичних щеплень.

5. Робоча група має право:

1) одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою).

6. Робоча група утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів робочої групи.

Посадовий склад робочої групи затверджує Кабінет Міністрів України.

Голова робочої групи:

затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни;

здійснює керівництво її діяльністю.

7. Формою роботи робочої групи є засідання, що скликаються її головою у разі потреби.

Засідання робочої групи веде її голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

8. На своїх засіданнях робоча група готує пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам робочої групи та Кабінетові Міністрів України.

Член робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

9. Пропозиції та рекомендації робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить МОЗ.

10. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює МОЗ.

____________

Опрос