Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Совета по вопросам функционирования системы социальной поддержки работников предприятий угольной отрасли и населения территорий, на котором размещаются угледобывающие и углеперерабатывающие предприятия, находящиеся в стадии ликвидации (консервации)

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 03.06.2013 № 434
редакция действует с 09.12.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 червня 2013 р. N 434

Київ

Про утворення Ради з питань функціонування системи соціальної підтримки працівників підприємств вугільної галузі та населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації (консервації)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 9 грудня 2015 року N 1325-р

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Раду з питань функціонування системи соціальної підтримки працівників підприємств вугільної галузі та населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації (консервації), у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Раду з питань функціонування системи соціальної підтримки працівників підприємств вугільної галузі та населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації (консервації) (додається).

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

СКЛАД
Ради з питань функціонування системи соціальної підтримки працівників підприємств вугільної галузі та населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації (консервації)

Віце-прем'єр-міністр України відповідно до функціональних повноважень, голова Ради

Міністр соціальної політики, заступник голови Ради

Міністр енергетики та вугільної промисловості

Міністр економічного розвитку і торгівлі

Міністр фінансів

Міністр охорони здоров'я

Міністр інфраструктури

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Міністр освіти і науки

Міністр внутрішніх справ

Міністр екології та природних ресурсів

Голова ДРС

Голова Державної служби зайнятості (Центрального апарату)

Представник Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (за згодою)

Позицію виключено 

Голова Профспілки працівників вугільної промисловості України (за згодою)

Голова Незалежної профспілки гірників України (за згодою)

Голова Донецької обласної держадміністрації

Голова Луганської обласної держадміністрації

Голова Львівської обласної держадміністрації

Голова Волинської обласної держадміністрації

Голова Кіровоградської обласної держадміністрації

Представники Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України" (за згодою)

Представники асоціації агенцій регіонального розвитку (за згодою)

Позицію виключено 

Представник Українського Фонду підтримки підприємництва (за згодою)

Координатор Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України (за згодою)

Директор департаменту вугільно-промислового та торфодобувного комплексу, секретар Ради

(додаток із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. N 1325-р)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з питань функціонування системи соціальної підтримки працівників підприємств вугільної галузі та населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації (консервації)

1. Рада з питань функціонування системи соціальної підтримки працівників підприємств вугільної галузі та населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації (консервації) (далі - Рада), є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, який утворюється для надання організаційної допомоги під час вирішення питань, пов'язаних із соціальною підтримкою працівників підприємств вугільної галузі та населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації (консервації).

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) підготовка пропозицій щодо:

визначення засад і стратегічних напрямів функціонування системи соціальної підтримки працівників підприємств вугільної галузі та населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації (консервації);

удосконалення законодавства в частині створення та забезпечення функціонування зазначеної системи соціальної підтримки;

запобігання виникненню негативних соціально-економічних наслідків, пов'язаних з ліквідацією (консервацією) вугледобувних та вуглепереробних підприємств;

2) сприяння:

забезпеченню координації діяльності центральних органів виконавчої влади з питань функціонування системи соціальної підтримки працівників підприємств вугільної галузі та населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації (консервації), які належать до компетенції Ради;

врахуванню громадської думки під час підготовки рішень Кабінету Міністрів України з питань функціонування зазначеної системи соціальної підтримки;

в наданні підтримки працівникам підприємств вугільної галузі, членам їх сімей та населенню територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації (консервації);

збереженню висококваліфікованих кадрів у вугільній галузі та їх професійному розвиткові, зниженню рівня соціального напруження серед населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації (консервації), а також працевлаштуванню працівників гірничих професій різних вікових категорій;

в отриманні працівниками підприємств вугільної галузі допомоги у працевлаштуванні, соціальних виплат, а також наданні передбачених законом пільг і гарантій;

підвищенню рівня зайнятості населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації (консервації);

відтворенню соціальної інфраструктури шахтарських міст, створенню умов для підтримки малого та середнього бізнесу, розвитку центрів соціальної підтримки;

3) проведення аналізу проектів державних цільових програм та програм регіонального розвитку з питань функціонування системи соціальної підтримки працівників підприємств вугільної галузі та населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації (консервації).

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

1) одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні та тимчасові робочі групи.

5. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями.

6. До складу Ради входять голова Ради, його заступник та члени Ради.

Посадовий склад Ради затверджується Кабінетом Міністрів України. Персональний склад Ради затверджує її голова.

7. Засідання Ради веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Ради забезпечує її секретар.

8. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться за рішенням її голови у разі потреби, але не рідше ніж один раз на півроку.

9. Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Ради та Кабінетові Міністрів України.

Пропозиції та рекомендації Ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні її членів.

10. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Рада використовує в роботі бланк із своїм найменуванням.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Міненерговугілля.

____________

Опрос