Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 12 мая 2007 г. N 702 и от 16 февраля 2011 г. N 106

КМ Украины
Постановление КМ от 22.05.2013 № 416
действует с 25.06.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 травня 2013 р. N 416

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 702 та від 16 лютого 2011 р. N 106

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 702 "Про затвердження Порядку формування та реалізації дивідендної політики держави" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 37, ст. 1456) та від 16 лютого 2011 р. N 106 "Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 12, ст. 508; 2012 р., N 26, ст. 986) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 702 та від 16 лютого 2011 р. N 106

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 702:

1) у вступній частині слово і цифру "статті 7" замінити словом і цифрами "статей 52 і 11";

2) у пункті 3 слова "Фондові державного майна" замінити словами "Міністерству економічного розвитку і торгівлі";

3) Порядок формування та реалізації дивідендної політики держави, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

ПОРЯДОК
формування та реалізації дивідендної політики держави

1. Цей Порядок визначає механізм формування Мінекономрозвитку разом з Мінфіном дивідендної політики держави, її реалізації суб'єктами управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі господарських організацій (далі - суб'єкти управління корпоративними правами держави).

2. Дія цього Порядку поширюється на всі господарські організації з державною часткою у статутному капіталі, а також на господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належить господарським товариствам, державна частка у статутному капіталі яких становить 100 відсотків, у тому числі на дочірні підприємства.

3. Мінекономрозвитку здійснює моніторинг стану сплати дивідендів, нарахованих на державну частку (далі - дивіденди) господарськими організаціями, в розрізі суб'єктів управління корпоративними правами держави і подає щомісяця до 15 числа Мінфіну інформацію про обсяги надходження дивідендів у звітному періоді в розрізі суб'єктів управління корпоративними правами держави, областей, господарських організацій із зазначенням їх державної частки станом на перше число кожного місяця.

4. Суб'єкти управління корпоративними правами держави подають щороку до 15 березня на основі затверджених фінансових планів на поточний рік Мінекономрозвитку за встановленою ним формою інформацію про зведені показники очікуваних обсягів загального чистого прибутку та дивідендів кожної господарської організації із зазначенням розміру державної частки, функції з управління корпоративними правами якої виконують такі суб'єкти.

5. З урахуванням галузевих особливостей, виду господарської діяльності та обсягу прибутку, одержаного господарськими організаціями за минулі роки, на підставі показників, передбачених державним бюджетом і основними напрямами бюджетної політики на наступний бюджетний період, та прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку суб'єкти управління корпоративними правами держави щороку до 20 березня готують і подають Мінекономрозвитку пропозиції щодо встановлення базових нормативів частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності господарських організацій у поточному фінансовому році.

6. Базові нормативи частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності господарських організацій у поточному фінансовому році, становлять не менш як 30 відсотків чистого прибутку.

7. Мінекономрозвитку подає щороку до 20 травня Мінфіну інформацію про очікувані в наступному році обсяги надходження дивідендів до державного бюджету.

8. Базові нормативи частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності господарських організацій у поточному фінансовому році, затверджуються щороку Кабінетом Міністрів України за поданням Мінекономрозвитку та доводяться до відома суб'єктів управління корпоративними правами держави.

9. Суб'єкти управління корпоративним правами держави забезпечують відповідно до затверджених базових нормативів частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності господарських організацій у поточному фінансовому році, реалізацію дивідендної політики держави шляхом здійснення заходів щодо прийняття в межах корпоративних прав держави рішень про визначення розміру, порядку та строків виплати дивідендів господарськими організаціями згідно з їх установчими документами та законодавством.

10. Суб'єкти управління корпоративними правами держави подають щомісяця до 5 числа Мінекономрозвитку за встановленою ним формою узагальнену інформацію про нарахування і перерахування дивідендів у поточному бюджетному році, а також інформацію про кожну господарську організацію, стосовно якої такі суб'єкти виконують функції з управління корпоративними правами держави.

11. Казначейство подає Мінекономрозвитку інформацію про надходження дивідендів у встановленому порядку.".

2. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. N 106:

1) позицію "Мінекономрозвитку" доповнити цифрами ", 21010500";

2) у позиції "Фонд державного майна" цифри "21010500," виключити.

____________

Опрос