Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы оплаты труда медицинских работников, оказывающих первичную медицинскую помощь и являющихся участниками пилотного проекта по реформированию системы здравоохранения

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 20.05.2013 № 395
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 травня 2013 р. N 395

Київ

Деякі питання оплати праці медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 30 грудня 2013 року N 977)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок формування фонду оплати праці медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я, що додається.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2012 р. N 209 "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 20, ст. 768) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 26

 

ПОРЯДОК
формування фонду оплати праці медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я

1. Цей Порядок визначає механізм формування фонду оплати праці лікарів загальної практики - сімейних лікарів, лікарів-педіатрів дільничних, лікарів-терапевтів дільничних, лікарів інших спеціальностей, молодших спеціалістів з медичною освітою, у тому числі фельдшерів, що працюють разом із зазначеними лікарями та обслуговують прикріплене до закладів охорони здоров'я населення (далі - прикріплене населення), та інших категорій медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я.

2. Фонд оплати праці лікарів загальної практики - сімейних лікарів, лікарів-педіатрів дільничних, лікарів-терапевтів дільничних, лікарів інших спеціальностей (далі - лікарі), молодших спеціалістів з медичною освітою, у тому числі фельдшерів, що працюють разом із зазначеними лікарями та обслуговують прикріплене населення (далі - сестри медичні), розраховується виходячи з чисельності прикріпленого населення та нормативів навантаження на лікарів і сестер медичних за такими формулами:

ФОП = ФОЗП + ФДЗП + І,

ФОЗП = ФОЗПл + ФОЗПсм,

 

 

ПН

 

 

ФОЗПл

=

(_____)

х

ПОл,

 

 

ННл

 

 

 

 

ПН

 

 

ФОЗПсм

=

(_____)

х

ПОсм,

 

 

ННсм

 

 

де ФОП - фонд оплати праці;

ФОЗП - фонд основної заробітної плати лікарів і сестер медичних;

ФОЗПл - фонд основної заробітної плати лікарів;

ФОЗПсм - фонд основної заробітної плати сестер медичних;

ФДЗП - фонд обов'язкових доплат і надбавок, передбачених законодавством;

І - інші заохочувальні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством;

ПН - чисельність населення, прикріпленого за місцем проживання (перебування) у міській (сільській) місцевості;

ННл - норма навантаження лікаря;

ННсм - норма навантаження сестри медичної;

ПОл (см) - середній посадовий оклад лікаря (сестри медичної), який визначається згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699), з урахуванням підвищень.

3. Норма навантаження становить:

лікаря загальної практики - сімейного лікаря - 1500 осіб у міській місцевості, 1200 осіб у сільській місцевості;

сестри медичної загальної практики - сімейної медицини (фельдшера) - 750 осіб у міській місцевості, 600 осіб у сільській місцевості;

лікаря-терапевта дільничного - 1800 осіб;

сестри медичної дільничної лікаря-терапевта дільничного - 900 осіб;

лікаря-педіатра дільничного - 800 осіб;

сестри медичної дільничної лікаря-педіатра дільничного - 400 осіб.

4. Для оплати праці інших категорій медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я, які не зазначені у пункті 2 цього Порядку, кошти передбачаються в обсягах, що розраховуються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".

5. Фонд для виплати надбавки за якість виконаної роботи медичним працівникам, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я, визначається за такою формулою (враховуються фактичні значення показників):

Фя = ФОП - ФОЗП - ФДЗП - ЗСН,

де Фя - фонд для виплати надбавки за якість наданої медичної допомоги;

ЗСН - загальна скоригована надбавка за обсяг виконаної роботи медичних працівників закладу охорони здоров'я, яка розраховується за такою формулою:

 

 

ЗМП

 

ЗСН

=

е 

СНo·k,

 

 

k=1

 

де ЗМП - загальна чисельність медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2012 р. N 209

1. У пункті 3 постанови слова "працівникам закладів охорони здоров'я" замінити словами "медичним працівникам".

2. Порядок встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи працівникам закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

ПОРЯДОК
встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я

1. Цей Порядок визначає механізм встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи лікарям загальної практики - сімейним лікарям, лікарям-педіатрам дільничним, лікарям-терапевтам дільничним (далі - лікарі), молодшим спеціалістам з медичною освітою, у тому числі фельдшерам (далі - сестри медичні), що працюють разом із зазначеними лікарями та обслуговують прикріплене до них населення (далі - прикріплене населення), що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я.

2. Надбавка за обсяг виконаної роботи лікарям (сестрам медичним) виплачується щомісяця. Розмір зазначеної надбавки обчислюється за такою формулою:

Но = (ЧПН - НН х 1 + ЧПН - (2 х НН) х 0,5 + ЧПН - (2,5 х НН) х 0,25) х НПф,

де Но - надбавка за обсяг виконаної роботи лікаря (сестри медичної);

ПН - фактична чисельність населення, прикріпленого за місцем проживання (перебування);

НН - норма навантаження лікаря (сестри медичної) у міській (сільській) місцевості;

ЧПН - НН - різниця між фактичною чисельністю прикріпленого населення та нормою навантаження, якщо така чисельність не перевищує подвійної норми навантаження;

ЧПН - (2 х НН) - різниця між фактичною чисельністю прикріпленого населення та подвійною нормою навантаження, якщо така чисельність перевищує подвійну норму навантаження, але не більш як у 2,5 раза;

ЧПН - (2,5 х НН) - різниця між фактичною чисельністю прикріпленого населення та чисельністю такого населення, що перевищує норму навантаження у 2,5 раза і більше;

НПф - норматив оплати праці лікаря (сестри медичної) з урахуванням фактичної чисельності прикріпленого населення.

3. Норматив оплати праці лікаря (сестри медичної) з урахуванням фактичної чисельності прикріпленого населення визначається за такою формулою:

 

 

ПО

НП

=

_______,

 

 

НН

де НП - норматив оплати праці лікаря (сестри медичної) з урахуванням фактичної чисельності прикріпленого населення;

ПО - посадовий оклад лікаря (сестри медичної), визначений згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699), з урахуванням підвищень;

НН - норма навантаження лікаря (сестри медичної).

4. Надбавка за обсяг виконаної роботи лікаря (сестри медичної) коригується з урахуванням коефіцієнтів віково-статевої структури прикріпленого населення за такою формулою:

 

 

 

 

Ч0 - 1 х 1,47 + Ч1 - 14 х 0,73 + Чч15 - 49 х 0,54 + Чж15 - 49 х 0,79 + Ч50 х 1,57

СНо

=

Но

х

_______________________________________________________________________________,

 

 

 

 

Чн

де СНо - скоригована надбавка за обсяг виконаної роботи лікаря (сестри медичної) з урахуванням коефіцієнтів віково-статевої структури прикріпленого населення;

Но - надбавка за обсяг виконаної роботи лікаря (сестри медичної);

Чн - фактична чисельність прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) станом на 1 січня поточного року, яка визначається за такою формулою:

Чн = Ч0 - 1 + Ч1 - 14 + Чч15 - 49 + Чж15 - 49 + Ч50,

де Ч0 - 1 - чисельність прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) віком від 0 до 1 року включно;

Ч1 - 14 - чисельність прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) віком від 1 до 14 років включно;

Чч15 - 49 - чисельність чоловіків віком від 15 до 49 років включно серед прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування);

Чж15 - 49 - чисельність жінок віком від 15 до 49 років включно серед прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування);

Ч50 - чисельність прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) віком 50 років і старше.

5. Надбавка за якість виконаної роботи лікарів (сестер медичних) визначається за такою формулою:

Ня = ПО х еКпідв,

де Ня - надбавка за якість виконаної роботи;

ПО - посадовий оклад, визначений згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", з урахуванням підвищень;

еКпідв - сума підвищувальних коефіцієнтів.

Підвищувальними коефіцієнтами є:

показник виконання плану проведення скринінгових досліджень на виявлення раку молочної залози серед жінок, які мають високий ризик (80 відсотків) (К1);

показник виконання плану проведення скринінгових досліджень на виявлення раку шийки матки серед жінок із цільової групи (80 відсотків) (К2);

показник виконання плану проведення флюорографічного обстеження груп ризику (80 відсотків і більше) 3);

показник виконання плану профілактичних щеплень (95 відсотків) (К4);

рівень госпіталізації до закладів охорони здоров'я, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу в стаціонарних умовах, на 100 осіб прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) (К5);

кількість виїздів за викликами екстреної медичної допомоги на 1000 осіб прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) (К6);

кількість відвідувань лікаря у закладах охорони здоров'я, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу в амбулаторних умовах, на 1000 осіб прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) (К7).

Розрахунок надбавки за якість виконаної роботи окремого лікаря (сестри медичної) здійснюється з урахуванням відповідних середніх показників у цілому в закладі охорони здоров'я, що надає первинну медичну допомогу.

Якщо значення показників К1, К2, К3 та К4 перевищує на 5 відсотків і більше величину середнього показника у цілому в закладі охорони здоров'я, що надає первинну медичну допомогу, а значення показників К5, К6, К7 є нижчим на 5 відсотків і більше за середній показник у цілому в закладі охорони здоров'я, то надбавка за якість виконаної роботи виплачується у максимальному розмірі - 50 відсотків посадового окладу лікаря (сестри медичної), визначеного згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", з урахуванням підвищень.

Якщо значення показників К1, К2, К3 та К4 перебуває у межах від 0 до 5 відсотків більше величини середнього показника у цілому в закладі охорони здоров'я, а значення показників К5, К6, К7 - у межах від 0 до 5 відсотків менше величини середнього показника у цілому в закладі охорони здоров'я, що надає первинну медичну допомогу, то надбавка за якість виконаної роботи виплачується у розмірі до 25 відсотків.

Якщо значення показників К1, К2, К3 та К4 є меншим на 5 відсотків і більше величини середнього показника у цілому в закладі охорони здоров'я, що надає первинну медичну допомогу, а значення показників К5, К6, К7 перевищує на 5 відсотків і більше величину середнього показника у цілому в закладі охорони здоров'я, то надбавка за якість виконаної роботи не виплачується.

6. Для керівних працівників закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я (головного лікаря, заступника головного лікаря, завідувача амбулаторії загальної практики - сімейної медицини), надбавка за якість виконаної роботи встановлюється відповідно до пункту 5 цього Порядку.

Розрахунок надбавки за якість виконаної роботи окремого керівного працівника закладу охорони здоров'я здійснюється з урахуванням відповідних середніх показників серед закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу на адміністративній території.

7. Надбавки за обсяг та якість виконаної роботи встановлюються до посадового окладу з урахуванням підвищень.

8. Розміри надбавок за обсяг та якість виконаної роботи змінюються одночасно з підвищенням посадового окладу та нараховуються щомісяця залежно від результатів роботи за попередній місяць.".

____________

Опрос