Идет загрузка документа (183 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой программы формирования системы бесплатной правовой помощи на 2013 - 2017 годы

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 13.02.2013 № 394
редакция действует с 09.09.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 лютого 2013 р. N 394

Київ

Про затвердження Державної цільової програми формування системи безоплатної правової допомоги на 2013 - 2017 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 вересня 2017 року N 681

На виконання пункту 2 статті 3 Указу Президента України від 1 червня 2012 р. N 374 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму формування системи безоплатної правової допомоги на 2013 - 2017 роки, що додається.

2. Міністерству юстиції подавати щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі звіт про результати виконання затвердженої цією постановою Програми.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
формування системи безоплатної правової допомоги на 2013 - 2017 роки

Мета Програми

Метою цієї Програми є розроблення та здійснення комплексу заходів правового, організаційного та економічного характеру, спрямованих на забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги осіб, які мають на неї конституційне право і потребують такої допомоги.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Можливі два варіанти розв'язання проблеми.

Перший варіант передбачає забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги визначеними Законом України "Про безоплатну правову допомогу" (далі - Закон) суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги, а безоплатної вторинної правової допомоги - 27 центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, утвореними в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі з урахуванням потреб відповідної адміністративно-територіальної одиниці. При цьому для значної частини населення, що проживає у віддалених населених пунктах, оперативне отримання правових послуг, зокрема безоплатної вторинної правової допомоги, залишиться недоступним.

Крім того, зазначений варіант не передбачає здійснення необхідних для формування ефективної системи безоплатної правової допомоги заходів, зокрема, щодо широкого інформування населення про можливість безоплатного отримання правових послуг, інформування та мотивації адвокатів для їх залучення до надання безоплатної правової допомоги, проведення професійної підготовки та підвищення кваліфікації адвокатів, залучених до надання такої допомоги, працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, налагодження співпраці між суб'єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги, органами, уповноваженими здійснювати адміністративне затримання, арешт чи взяття під варту осіб.

Зазначений варіант також не дасть змоги комплексно розв'язати проблему та підвищити ефективність діяльності суб'єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Другий, оптимальний варіант передбачає розв'язання проблеми шляхом формування інституціональної системи, використання якої дасть можливість забезпечити якісне, своєчасне надання у повному обсязі безоплатної правової допомоги на основі ефективної взаємодії між суб'єктами права на неї та суб'єктами надання такої допомоги.

Програма як стратегічний документ також є основою для залучення додаткових фінансових ресурсів від національних та іноземних донорів.

Другий варіант розв'язання проблеми передбачає, що система безоплатної вторинної правової допомоги формується шляхом поступового розширення мережі центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а безоплатна правова допомога надається в обсязі не меншому, ніж гарантований законом, з поетапним його збільшенням, за рахунок залучення та підтримки таких надавачів правових послуг, як юридичні клініки та громадські організації.

Відповідно до абзацу другого розділу IV Концепції формування системи безоплатної правової допомоги в Україні, схваленої Указом Президента України від 9 червня 2006 р. N 509, фінансування безоплатної правової допомоги повинне здійснюватися у достатньому обсязі за рахунок коштів державного бюджету, які закріплюватимуться окремою захищеною статтею видатків у законі про Державний бюджет України на відповідний рік. Додатковими засобами фінансування можуть бути інші джерела, при цьому обсяги бюджетного фінансування не можуть зменшуватися на суму, що надходить із додаткових джерел.

Програму передбачається виконати протягом 2013 - 2017 років.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з визначенням обсягів та джерел фінансування Програми наведені в додатку 2.

Основними завданнями Програми є:

удосконалення нормативно-правової бази, що регулює функціонування системи безоплатної правової допомоги;

проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії серед суб'єктів права на безоплатну правову допомогу, адвокатів, органів, уповноважених здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, органів місцевого самоврядування та громадських організацій;

створення комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги (далі - комплексна інформаційно-аналітична система);

створення та забезпечення функціонування мережі центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

запровадження механізму безперервного навчання, зокрема, професійної підготовки та підвищення кваліфікації адвокатів, залучених до надання безоплатної правової допомоги, працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Завданнями інформаційно-роз'яснювальної кампанії є:

підвищення рівня поінформованості суб'єктів права на безоплатну правову допомогу, адвокатів, органів, уповноважених здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, органів місцевого самоврядування та громадських організацій щодо відповідних прав та обов'язків;

інформування зазначених суб'єктів про загальні засади формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги;

проведення тренінгів для представників громадських організацій, надання організаційної та/або фінансової підтримки у виконанні програм інституціонального розвитку юридичних клінік та громадських організацій, що працюють із суб'єктами права на безоплатну правову допомогу, видання книг та брошур з питань безоплатної правової допомоги.

Своєчасне надання безоплатної правової допомоги забезпечить мережа не менш як із 105 міжрайонних, міських (у містах з населенням понад 250 тис. осіб), міжрайонних у містах (у містах з населенням понад 1 млн. осіб) центрів з надання такої допомоги. Планується, що один центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги обслуговуватиме від 250 до 600 тис. населення. Програма передбачає виконання заходів щодо проведення капітального ремонту в таких центрах, реконструкцію приміщень, у яких вони розміщуються, облаштування меблями та необхідним обладнанням, організацію системи IP-телефонії, автоматизованих робочих місць та інтеграцію таких центрів до комплексної інформаційно-аналітичної системи, підключення до каналу зв'язку високої пропускної спроможності шляхом монтажу оптоволоконних ліній з'єднання центрів з провайдерами послуг зв'язку. Зазначене забезпечить безперебійну роботу центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у комплексній інформаційно-аналітичній системі, оперативність надання такої допомоги та суттєво зменшить витрати на користування міжміським зв'язком. Щільність розміщення центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги територією держави визначається з урахуванням необхідності у забезпеченні доступності оперативного отримання населенням, що проживає у віддалених населених пунктах, правових послуг, зокрема безоплатної вторинної правової допомоги.

Комплексна інформаційно-аналітична система, що матиме елементи електронного інтелекту, дасть змогу об'єднати центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги в єдину мережу, забезпечить автоматизацію процесів організації надання безоплатної правової допомоги, оперативний обмін інформацією між суб'єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги, органами, уповноваженими здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, судами, головними управліннями юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, узагальнення та візуалізацію статистичної інформації з можливістю її оперативного оброблення і проведення аналізу.

Комплексна інформаційно-аналітична система складається, зокрема, з модулів, що забезпечують автоматизацію щонайменше таких шести основних груп процесів з можливістю додавання нових:

група 1 - "Створення початкових баз даних. Реєстрація в комплексній інформаційно-аналітичній системі";

група 2 - "Конкурс адвокатів для надання безоплатної правової допомоги";

група 3 - "Підготовка графіка чергування адвокатів та здійснення контролю за його виконанням";

група 4 - "Адміністративне затримання, адміністративний арешт та затримання у кримінальному процесуальному порядку";

група 5 - "Кримінальне провадження";

група 6 - "Цивільні та адміністративні справи".

Спеціальне програмне забезпечення комплексної інформаційно-аналітичної системи також передбачає можливість виконання нових, модифікації та розширення наявних функцій з урахуванням особливостей розвитку мережі центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Комплексна інформаційно-аналітична система складається з автоматизованих робочих місць з організованою системою IP-телефонії для штатних працівників Координаційного центру з надання правової допомоги, центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та визначеної кількості адвокатів, залучених до надання безоплатної правової допомоги, що об'єднуються в єдину мережу. Для забезпечення безперешкодного доступу населення до отримання безоплатної правової допомоги починаючи з 2014 року до комплексної інформаційно-аналітичної системи передбачається інтегрувати інформаційні кіоски, які встановлюватимуться у містах обласного значення та районах з метою надання інформації про отримання безоплатної первинної правової допомоги, місцезнаходження найближчих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та запис на прийом.

Обов'язковою умовою функціонування комплексної інформаційно-аналітичної системи є наявність програмного забезпечення для роботи з такою системою через Інтернет.

Комплексна інформаційно-аналітична система, що відповідає технічним вимогам і стандартам та є стійкою до зовнішніх впливів і факторів, забезпечує оброблення вхідної інформації, реалізацію пошуку об'єктів, статистичних і тематичних запитів, адміністрування інформаційного фонду, ведення масивів даних, розмежування доступу, адміністрування лінгвістичного забезпечення, функції адміністрування, безпеки та аудиту.

З метою запровадження механізму безперервного навчання передбачається, що Мін'юст візьме участь в організації роботи з підготовки, перепідготовки кваліфікації фахівців за спеціальностями "Правознавство", "Правоохоронна діяльність" у навчальних закладах, зокрема, шляхом надання рекомендацій до навчальних програм, модулів навчальних програм для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями "Правознавство", "Правоохоронна діяльність", підвищення кваліфікації, проведення тренінгів для адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Тренінги з управлінської тематики планується організовувати протягом 2013 - 2017 років для всіх керівників центрів з надання вторинної безоплатної правової допомоги та не менше ніж 1 тис. працівників установ, що забезпечують надання безоплатної первинної правової допомоги.

Розроблення рекомендацій щодо вивчення принципів функціонування системи безоплатної правової допомоги та їх урахування у навчальних програмах, модулях навчальних програм для вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями "Правознавство", "Правоохоронна діяльність", забезпечить якісну підготовку кадрів для такої системи та посилить зазначену систему в довгостроковому періоді.

Проведення тематичних семінарів для адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, дасть змогу надати методичну і консультативну допомогу з питань поліпшення виконання процедур, передбачених Законом та Кримінальним процесуальним кодексом України в частині, що стосується системи безоплатної правової допомоги, а також сприятиме визначенню проблем розвитку системи безоплатної правової допомоги та підготовки пропозицій щодо їх розв'язання.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

створити належні умови для надання безоплатної первинної правової допомоги та поетапної реалізації Закону в частині забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги;

підвищити рівень поінформованості суб'єктів права на безоплатну правову допомогу, адвокатів, органів, уповноважених здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, органів місцевого самоврядування та громадських організацій щодо відповідних прав та обов'язків, а також механізмів їх реалізації;

забезпечити належний доступ до якісної безоплатної правової допомоги особам, які потребують такої допомоги, зокрема у результаті формування єдиної ефективної розгалуженої мережі центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

автоматизувати процеси організації надання безоплатної правової допомоги, забезпечити оперативний обмін інформацією між суб'єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги, органами, уповноваженими здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, судами, головними управліннями юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, узагальнення та візуалізацію статистичної інформації з можливістю її оперативного оброблення і проведення аналізу;

забезпечити якість надання безоплатної правової допомоги на відповідному рівні у результаті підвищення професійного рівня адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, впровадження механізмів управління якістю в системі безоплатної правової допомоги та адвокатурі.

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 394,075 млн. гривень.

(абзац другий розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2017 р. N 681)

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік з урахуванням його можливостей.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової програми формування системи безоплатної правової допомоги на 2013 - 2017 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012 р. N 435 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 51, ст. 2039).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. N 394.

3. Державний замовник - Мін'юст.

4. Керівник Програми - перший заступник Міністра юстиції.

5. Виконавець заходів Програми - Мін'юст.

6. Строк виконання Програми - 2013 - 2017 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.09.2017 р. N 681)

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми формування системи безоплатної правової допомоги на 2013 - 2017 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

1. Проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії серед суб'єктів права на безоплатну правову допомогу, адвокатів, органів, уповноважених здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, органів місцевого самоврядування, громадських організацій

загальний тираж

10000

2000

2000

2000

2000

2000

1) видання книг та брошур з тематики безоплатної вторинної правової допомоги для адвокатів, а також студентів, які навчаються за спеціальністю "Право"

Мін'юст

державний бюджет

0,244

 

0,078

0,081

0,085

 

інші джерела

0,163

0,074

 

 

 

0,089

тираж

3455000

691000

691000

691000

691000

691000

2) друкування пам'яток для громадян, виявлених працівниками центрів обліку бездомних громадян, осіб, затриманих за підозрою у вчиненні кримінального або адміністративного правопорушення, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

- " -

державний бюджет

1,318

 

0,54

0,38

0,398

 

інші джерела

0,761

0,346

 

 

 

0,415

- " -

1400000

280000

280000

280000

280000

280000

3) друкування кишенькових календарів для громадян, що оформлюють субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

- " -

державний бюджет

0,741

 

0,237

0,247

0,257

 

інші джерела

0,492

0,224

 

 

 

0,268

- " -

5000

1000

1000

1000

1000

1000

4) друкування настінних календарів для організацій та установ, задіяних у системі надання безоплатної правової допомоги

- " -

державний бюджет

0,248

 

0,079

0,083

0,086

 

інші джерела

0,165

0,075

 

 

 

0,09

- " -

75000

15000

15000

15000

15000

15000

5) виготовлення наклейок, що містять єдиний телефонний номер системи

- " -

державний бюджет

0,05

 

0,016

0,017

0,017

 

безоплатної правової допомоги (0-800-213-103) для розміщення у місцях ув'язнення

інші джерела

0,033

0,015

 

 

 

0,018

загальний тираж

18750

3750

3750

3750

3750

3750

6) видання книг та брошур для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, інтернатах, притулках для дітей, дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

Мін'юст

державний бюджет

0,066

 

0,021

0,022

0,023

 

інші джерела

0,044

0,02

 

 

 

0,024

тираж

75000

15000

15000

15000

15000

15000

7) друкування плакатів, що містять інформацію про порядок надання безоплатної правової допомоги та єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги (0-800-213-103)

- " -

державний бюджет

0,05

 

0,016

0,017

0,017

 

інші джерела

0,033

0,015

 

 

 

0,018

загальний тираж

13500

2700

2700

2700

2700

2700

8) підготовка і друкування матеріалів, зокрема таких, що містять інформацію довідково-енциклопедичного характеру про розвиток системи надання безоплатної правової допомоги

- " -

державний бюджет

0,301

0,07

0,074

0,077

0,08

 

інші джерела

0,084

 

 

 

 

0,084

9) розміщення соціальної реклами, що містять інформацію про надання безоплатної правової допомоги та єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги (0-800-213-103):

- " -

- " -

 

 

 

 

 

 

строк розміщення, місяців

24

 

12

6

6

 

у метрополітені

- " -

державний бюджет

5,487

 

2,656

1,385

1,446

 

- " -

24

 

12

6

6

 

у вагонах приміських електро- та дизель-поїздів

- " -

державний бюджет

3,057

 

1,48

0,772

0,805

 

кількість білбордів

1300

 

520

260

260

260

на білбордах

- " -

державний бюджет

16,567

 

8,022

4,182

4,363

 

інші джерела

4,55

 

 

 

 

4,55

кількість сітілайтів

4050

 

1620

810

810

810

на сітілайтах

- " -

державний бюджет

4,594

 

2,224

1,159

1,211

 

інші джерела

1,261

 

 

 

 

1,261

загальний тираж

1680000

 

840000

420000

420000

 

на квитанціях про сплату житлово-комунальних послуг

Мін'юст

державний бюджет

0,611

 

0,296

0,154

0,161

 

кількість учасників

400

80

80

80

80

80

10) проведення тренінгів для тренерів-волонтерів, представників громадських організацій, що працюють із суб'єктами права на безоплатну правову допомогу, здійснення інших заходів щодо інформування суб'єктів права на безоплатну правову допомогу про реалізацію їх прав

- " -

інші джерела

0,55

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

кількість програм

108

 

27

27

27

27

11) розроблення та виконання програм інституціонального розвитку юридичних клінік та громадських організацій, що працюють із суб'єктами права на безоплатну правову допомогу

- " -

інші джерела

10

 

2,5

2,5

2,5

2,5

кількість конференцій

4

1

1

1

1

 

12) проведення міжнародної конференції з метою обговорення актуальних питань розвитку системи надання безоплатної правової допомоги

- " -

державний бюджет

1,984

 

0,634

0,661

0,689

 

інші джерела

0,6

0,6

 

 

 

 

кількість засідань

405

14

148

81

81

81

13) проведення на регіональному рівні засідань за круглим столом з метою обговорення актуальних питань розвитку системи надання безоплатної правової допомоги

- " -

державний бюджет

4,434

0,089

2,11

1,093

1,142

 

інші джерела

1,69

0,1

0,1

0,1

0,1

1,29

Разом за завданням 1

60,178

1,738

21,193

13,04

13,49

10,717

у тому числі

державний бюджет

39,752

0,159

18,483

10,33

10,78

 

інші джерела

20,426

1,579

2,71

2,71

2,71

10,717

2. Створення комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги
(далі - комплексна інформаційно-аналітична система)

кількість автоматизованих робочих місць

3263

 

1929

644

690

 

1) розроблення та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи

Мін'юст

державний бюджет

83,634

3,5

45,194

18,416

16,524

 

кількість відвідувачів веб-порталу безоплатної правової допомоги

630000

100000

110000

120000

150000

150000

2) розроблення програмного забезпечення для роботи із комплексною інформаційно-аналітичною системою

Мін'юст

державний бюджет

0,158

0,05

0,053

0,055

 

 

кількість кіосків

2661

 

1080

1276

305

 

3) встановлення інформаційних кіосків, що забезпечують надання інформації з питань безоплатної правової допомоги

- " -

- " -

88,169

 

35,193

42,463

10,513

 

Разом за завданням 2

- " -

171,961

3,55

80,44

60,934

27,037

 

3. Створення та забезпечення функціонування мережі центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

кількість центрів

105

 

45

28

30

2

1) утворення центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

- " -

- " -

 

 

 

 

 

 

кв. метрів

16713

333

5850

4760

3640

2130

2) проведення ремонту приміщень центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

- " -

- " -

50,699

1,5

18,533

15,722

12,547

2,397

одиниць

12543

 

1890

6157

3270

1226

3) придбання меблів для обладнання робочих місць працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокатів

- " -

- " -

9,757

 

1,213

5,223

2,435

0,886

- " -

1602

 

315

561

360

366

4) обладнання центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги офісною технікою

- " -

- " -

3,208

 

0,433

0,868

0,562

1,345

кількість центрів

131

 

73

28

30

 

5) підключення центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги до каналу зв'язку високої пропускної спроможності шляхом монтажу/оренди оптоволоконних ліній з'єднання з провайдерами послуг

- " -

- " -

36,596

0,999

19,272

7,707

8,618

 

кількість центрів

131

 

73

28

30

 

6) організація системи IP-телефонії у центрах з надання безоплатної вторинної правової допомоги та їх інтеграція до комплексної інформаційно-аналітичної системи

Мін'юст

державний бюджет

12,7

 

5,992

3,167

3,541

 

Разом за завданням 3

- " -

112,96

2,499

45,443

32,687

27,703

4,628

4. Організація роботи з підготовки, перепідготовки фахівців за спеціальністю "Право", підвищення кваліфікації адвокатів, залучених до надання безоплатної правової допомоги, та працівників, відповідальних за організацію надання безоплатної правової допомоги

кількість програм

74

8

20

18

17

11

1) участь у розробленні (удосконаленні) навчальних програм з підготовки, перепідготовки фахівців за спеціальністю "Право" у навчальних закладах

- " -

- " -

 

 

 

 

 

 

- " -

135

27

27

27

27

27

2) участь у розробленні (удосконаленні) програм підвищення кваліфікації для адвокатів, залучених до надання безоплатної вторинної правової допомоги

- " -

- " -

 

 

 

 

 

 

кількість адвокатів

11000

2500

2500

2500

2500

1000

3) організація підвищення кваліфікації адвокатів, залучених до надання безоплатної вторинної правової допомоги

 

інші джерела

31,344

6,55

6,917

7,212

7,526

3,139

кількість семінарів

540

8

208

108

108

108

4) проведення тематичних семінарів для адвокатів, залучених до надання безоплатної вторинної правової допомоги

- " -

державний бюджет

8,405

 

3,991

2,16

2,254

 

інші джерела

2,495

0,145

 

 

 

2,35

кількість тренінгів

156

24

33

42

33

24

5) проведення тренінгів для адвокатів, залучених до надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, та інших осіб, залучених до організації надання безоплатної правової допомоги

- " -

державний бюджет

2,125

 

0,626

0,818

0,681

 

інші джерела

0,945

0,43

 

 

 

0,515

кількість працівників

1308

 

120

396

396

396

6) проведення стажування для працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

- " -

державний бюджет

2,5

 

0,317

1,068

1,115

 

інші джерела

1,162

 

 

 

 

1,162

Разом за завданням 4

48,976

7,125

11,851

11,258

11,576

7,166

у тому числі

державний бюджет

13,03

 

4,934

4,046

4,05

 

інші джерела

35,946

7,125

6,917

7,212

7,526

7,166

Усього за Програмою

394,075

14,912

158,927

117,919

79,806

22,511

у тому числі

державний бюджет

337,703

6,208

149,3

107,997

69,57

4,628

інші джерела

56,372

8,704

9,627

9,922

10,236

17,883".

(додаток 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.09.2017 р. N 681)

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової програми формування системи безоплатної правової допомоги на 2013 - 2017 роки

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2013

2014

2015

2016

2017

1. Пункт виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії серед суб'єктів права на безоплатну правову допомогу, адвокатів, органів, уповноважених здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, органів місцевого самоврядування, громадських організацій

гранично допустима частка відмов від послуг адвоката особами, затриманими в адміністративному та кримінальному процесуальному порядку

відсотків

29

33

31

29

27

25

3. Створення комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги

кількість утворених автоматизованих одиниць робочих місць в інформаційно-аналітичній системі забезпечення надання безоплатної правової допомоги

 

3263

 

1929

644

690

 

4. Створення та забезпечення функціонування мережі центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

кількість кримінальних проваджень, у яких надано вторинну правову допомогу за дорученнями зазначених центрів

- " -

73250

14650

14650

14650

14650

14650

кількість новоутворених центрів

- " -

105

 

45

28

30

2

5. Організація роботи з підготовки, перепідготовки фахівців за спеціальністю "Право", підвищення кваліфікації адвокатів, залучених до надання безоплатної правової допомоги, та працівників, відповідальних за організацію надання безоплатної правової допомоги

кількість адвокатів, кваліфікацію яких підвищено

 

11000

2500

2500

2500

2500

1000

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.09.2017 р. N 681)

____________

Опрос