Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Межведомственной комиссии по вопросам создания ядерной установки "Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, руководящийся линейным ускорителем электронов"

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 27.05.2013 № 393
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 травня 2013 р. N 393

Київ

Про утворення Міжвідомчої комісії з питань створення ядерної установки "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів"

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 березня 2015 року N 77)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань створення ядерної установки "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів" у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань створення ядерної установки "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів", що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань створення ядерної установки "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів"

Віце-прем'єр-міністр України відповідно до розподілу функціональних повноважень, голова Комісії

Міністр енергетики та вугільної промисловості, заступник голови Комісії

Заступник директора департаменту стратегічної політики та ядерно-енергетичного комплексу Міненерговугілля, секретар Комісії

Заступник Міністра закордонних справ

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Голова Держатомрегулювання

Голова Держінформнауки

Перший заступник голови Харківської облдержадміністрації

Представник Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

Представник Адміністрації Президента України (за згодою)

Директор департаменту стратегічної політики та ядерно-енергетичного комплексу Міненерговугілля

Віце-президент Національної академії наук (за згодою)

Генеральний директор Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (за згодою)

Представник міністерства енергетики США (за згодою).

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань створення ядерної установки "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів"

1. Міжвідомча комісія з питань створення ядерної установки "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів" (далі - Комісія) є тимчасовим допоміжним органом Кабінету Міністрів України.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади за участю Національної академії наук у створенні джерела нейтронів, заснованого на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем нейтронів (далі - джерело нейтронів);

підготовка пропозицій, визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, удосконалення нормативно-правової бази щодо створення джерела нейтронів та його безпечної експлуатації.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі створення джерела нейтронів;

2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань створення джерела нейтронів;

3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади, Національною академією наук покладених на них завдань у процесі створення джерела нейтронів;

4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) організовувати проведення конференцій, нарад та інших заходів.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України, а персональний склад - голова Комісії.

8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Комісії веде голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує її секретар.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Комісії і надсилається її членам та Кабінетові Міністрів України.

10. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Комісія використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

12. Організаційне, інформаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює Міненерговугілля.

____________

Опрос