Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка размещения государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров

КМ Украины
Постановление КМ от 20.05.2013 № 363
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 травня 2013 р. N 363

Київ

Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 11 вересня 2013 року N 789
,
від 25 листопада 2015 року N 987
,
від 24 жовтня 2018 року N 865
,
від 6 листопада 2019 року N 916

Відповідно до статті 3 Закону України "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1. Цей Порядок визначає механізм розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних і робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, що здійснюється державними замовниками на конкурсних засадах виходячи з принципів добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості, об'єктивного і неупередженого оцінювання конкурсних пропозицій вищих та професійно-технічних навчальних закладів, закладів післядипломної освіти і наукових установ державної та комунальної форми власності - учасників конкурсу, що проводить державний замовник, у сфері управління якого вони перебувають (далі - конкурс).

2. Державними замовниками можуть бути міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук, національні галузеві академії наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, інший визначений Кабінетом Міністрів України державний орган - головний розпорядник бюджетних коштів.

3. Виконавцями державного замовлення можуть бути вищі, професійно-технічні навчальні заклади, заклади післядипломної освіти, наукові установи державної та комунальної форми власності, які пройшли конкурсний відбір та з якими укладено державний контракт на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за державним замовленням.

4. Відбір виконавців державного замовлення проводиться конкурсною комісією, яка утворюється щороку державним замовником.

Склад конкурсної комісії, положення про її роботу, процедура проведення конкурсу, критерії конкурсного відбору, перелік та зразки конкурсної документації, вимоги до конкурсних пропозицій, форма державного контракту, який укладається державним замовником з виконавцем державного замовлення, що належить до сфери його управління, а також порядок внесення змін до державного контракту затверджуються відповідним державним замовником. Склад конкурсної комісії може змінюватися протягом року.

До складу конкурсної комісії включаються представники:

державного замовника;

МОН;

Мінекономіки;

(абзац шостий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 р. N 916)

експертних рад при акредитаційній комісії;

Спільного представницького органу сторони роботодавців;

всеукраїнських професійних спілок, їх об'єднань;

органів студентського самоврядування.

Членами конкурсної комісії не можуть бути представники учасника конкурсу.

Державний замовник не пізніше як за п'ять робочих днів до проведення засідання конкурсної комісії попередньо надсилає членам конкурсної комісії матеріали, які будуть розглядатися на засіданні комісії щодо відбору виконавців державного замовлення.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. N 987)

5. Оголошення конкурсу здійснюється державними замовниками у п'ятиденний строк після затвердження в установленому законодавством порядку державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів на відповідний рік.

6. Оголошення та інформація про проведення конкурсу публікуються в офіційному друкованому виданні, розміщуються на офіційних веб-сайтах державного замовника та МОН.

7. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:

місцезнаходження державного замовника;

обсяг державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у поточному році;

порядок надання роз'яснень з питань проведення конкурсу;

адреса, за якою можна отримати конкурсну документацію;

вимоги до конкурсних пропозицій;

критерії конкурсного відбору;

строк подання конкурсних пропозицій;

дата і час розгляду конкурсних пропозицій;

прізвище, ім'я та по батькові, посада і контактні телефони однієї чи кількох уповноважених осіб державного замовника.

8. Основними критеріями відбору виконавців державного замовлення є:

наявність ліцензії на провадження освітньої діяльності за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем або відповідним рівнем вищої освіти, сертифіката про акредитацію спеціальності або освітньої (освітньо-професійної, освітньо-наукової чи освітньо-творчої) програми;

(абзац другий пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 р. N 865)

висновки експертної комісії та експертної ради при акредитаційній комісії, зокрема щодо рівня кадрового забезпечення підготовки фахівців заявлених напрямів підготовки (спеціальностей), матеріально-технічної бази, навчально-методичного та інформаційного забезпечення учасника конкурсу;

погодження проектних показників обсягу державного замовлення з регіональними центрами зайнятості, а також з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевими органами управління освітою (відповідно до місцезнаходження навчального закладу, наукової установи, їх відокремлених структурних підрозділів);

показники економічної ефективності (зменшення витрат, показники фінансового добробуту, диверсифікація джерел доходу);

(пункт 8 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. N 987)

показники якості наукової роботи (обсяг фінансування на проведення наукових робіт та досліджень (відсотків загального обсягу фінансування з державного бюджету та інших джерел), кількість публікацій та індекс цитування);

(пункт 8 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. N 987)

показники комерціалізації наукових досліджень і розробок (кількість патентів, прибуток від комерціалізації);

(пункт 8 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. N 987)

загальна чисельність студентів та відсоток загальної чисельності іноземних студентів, квота прийому сільської молоді та її виконання;

(пункт 8 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. N 987)

кадрове забезпечення (чисельність штатних наукових та науково-педагогічних кадрів, кількість іноземних викладачів, що задіяні у навчальному процесі та науковій діяльності навчального закладу);

(пункт 8 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. N 987)

міжнародна діяльність (кількість міжнародних дослідницьких або культурно-мистецьких проектів, місце показників у національних і міжнародних оцінках і рейтингах);

(пункт 8 доповнено новим абзацом десятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. N 987)

зв'язки з випускниками, їх працевлаштування та кар'єрне зростання;

(пункт 8 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. N 987)

показники матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу (наявність і доступ до Інтернету, наявність дослідних центрів, обладнаних кімнат і лабораторій, наявність технопарків, модернізація бібліотечних фондів, доступ до електронних бібліотек);

(пункт 8 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. N 987)

соціальні показники (кількість студентів певних соціальних або національних груп (відсотків загальної чисельності студентів), доступ до освіти для студентів з обмеженими можливостями);

(пункт 8 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. N 987)

зв'язки з роботодавцями (кількість укладених договорів про працевлаштування випускників, кількість заявлених робіт, участь роботодавців у навчальному процесі).

(пункт 8 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. N 987,
у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом п'ятнадцятим)

Державний замовник може встановлювати також галузеві та інші критерії конкурсного відбору.

(абзац п'ятнадцятий пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. N 987)

9. Строк подання конкурсних пропозицій, що зазначається в оголошенні про проведення конкурсу, становить не менше ніж 15 робочих днів з дати його оприлюднення.

10. Конкурсні пропозиції, що надійшли після визначеного строку їх прийому, або такі, що не відповідають установленим вимогам, повертаються без розгляду.

11. Під час розгляду конкурсних пропозицій складається протокол, копія якого видається учасникам на їх запит протягом трьох робочих днів з дати надходження відповідного запиту.

12. Учасники конкурсу, конкурсні пропозиції яких відповідають вимогам, зазначеним в оголошенні про проведення конкурсу та конкурсній документації, вважаються такими, що пройшли конкурсний відбір.

13. Державний замовник у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати розгляду конкурсних пропозицій, повідомляє кожного учасника про результати конкурсу та визначає потенційних виконавців державного замовлення.

14. За результатами конкурсу державний замовник укладає з виконавцем державного замовлення державний контракт, у якому зазначаються економічні і правові зобов'язання сторін та регулюються взаємовідносини замовника і виконавця.

У разі потреби до державного контракту можуть вноситися зміни.

15. До завершення процесу оптимізації мережі вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації та їх підпорядкування у разі, коли у сфері управління державного замовника перебуває один вищий навчальний заклад (професійно-технічний навчальний заклад, заклад післядипломної освіти) чи наукова установа, державний замовник доводить йому обсяги державного замовлення шляхом укладення з ним державного контракту, у якому зазначаються економічні і правові зобов'язання сторін та регулюються взаємовідносини замовника і виконавця державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, без проведення конкурсу.

(Порядок доповнено пунктом 15 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.09.2013 р. N 789)

____________

Опрос