Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового положения о структурном подразделении по вопросам финансов областной, Киевской и Севастопольской городской, районной, районной в гг. Киеве и Севастополе государственной администрации

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 20.05.2013 № 348
действует с 30.05.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 травня 2013 р. N 348

Київ

Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з питань фінансів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типове положення про структурний підрозділ з питань фінансів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, що додається.

2. Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій забезпечити приведення положень про структурні підрозділи з питань фінансів у відповідність із Типовим положенням, затвердженим цією постановою.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім підпункту 10 пункту 11 Типового положення, затвердженого цією постановою, який набирає чинності з 1 січня 2014 року.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 71

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про структурний підрозділ з питань фінансів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації

Загальні положення

1. Структурний підрозділ з питань фінансів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації утворюється головою відповідної місцевої держадміністрації, входить до їх складу, підпорядковується голові відповідної місцевої держадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний відповідно Мінфіну, структурному підрозділові з питань фінансів обласної, Київської та Севастопольської держадміністрації.

Структурний підрозділ з питань фінансів районної держадміністрації в Автономній Республіці Крим підзвітний та підконтрольний голові такої держадміністрації та Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим.

2. Структурний підрозділ з питань фінансів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації (далі - структурний підрозділ з питань фінансів) у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, розпорядженнями голови відповідної місцевої держадміністрації, а також положенням про структурний підрозділ.

Структурний підрозділ з питань фінансів районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації керується також наказами керівника структурного підрозділу з питань фінансів обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, прийнятими у межах його компетенції.

Структурний підрозділ з питань фінансів районної держадміністрації в Автономній Республіці Крим керується також нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішеннями Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, наказами Міністра фінансів Автономної Республіки Крим.

Структурний підрозділ з питань фінансів обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації

3. Основними завданнями структурного підрозділу з питань фінансів обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації є:

забезпечення реалізації державної бюджетної політики в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

розроблення в установленому порядку проекту відповідного місцевого бюджету;

підготовка розрахунків до проекту місцевого бюджету та прогнозу на наступні за планованим два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд голові відповідної місцевої держадміністрації;

забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

розроблення пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

проведення разом з іншими структурними підрозділами аналізу фінансово-економічного стану відповідної адміністративно-територіальної одиниці, перспектив її подальшого розвитку;

здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету на відповідній території, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

4. Структурний підрозділ з питань фінансів обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги відповідно до законодавства;

4) аналізує в межах повноважень стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

5) готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

6) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

7) бере участь у:

підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

підготовці балансу фінансових ресурсів відповідних місцевих бюджетів, готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг;

розробленні проектів розпоряджень голови місцевої держадміністрації;

8) аналізує соціально-економічні показники розвитку області (міста) та враховує їх під час складання проекту відповідного місцевого бюджету;

9) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

10) розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

11) визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

12) проводить під час складання і розгляду проекту місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

13) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій до проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд відповідно Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій держадміністрації, виконавчому органові відповідної місцевої ради;

14) бере участь у підготовці звітів голови місцевої держадміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;

15) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові місцевої держадміністрації;

16) організовує роботу з підготовки проекту обласного (міського) бюджету, визначає за дорученням керівництва відповідної місцевої держадміністрації порядок і строки подання структурними підрозділами обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, районними держадміністраціями, виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад матеріалів для підготовки проекту обласного (міського) бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між бюджетами районів, міст обласного значення і бюджетами районів у містах або для виконання спільних проектів; складає проект обласного (міського) бюджету та прогноз на наступні за планованим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

17) перевіряє розрахунки міжбюджетних трансфертів і видає висновок щодо їх відповідності Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування;

18) перевіряє рішення районних та міських (міст обласного значення) рад про затвердження бюджету та внесення змін до нього щодо відповідності бюджетному законодавству;

19) складає і затверджує тимчасовий розпис місцевого бюджету та розпис місцевого бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису місцевого бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність зазначеного розпису встановленим бюджетним призначенням;

20) затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;

21) проводить в установленому порядку розрахунки між обласним (міським) бюджетом та державним, районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення, бюджетами районів у містах;

22) перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з обласного (міського) бюджету;

23) погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, апарату районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій;

24) здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до відповідного місцевого бюджету;

25) організовує виконання обласного (міського) бюджету, забезпечує разом з територіальними органами Міндоходів, територіальними органами Казначейства, іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації надходження доходів до обласного (міського) бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

26) зводить показники бюджетів місцевого самоврядування, що входять до бюджету області (міста), та подає їх у встановлені строки Мінфіну;

27) забезпечує захист фінансових інтересів держави;

28) готує і подає відповідній місцевій раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду відповідного місцевого бюджету для прийняття рішення про внесення змін до такого бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів місцевого бюджету;

29) проводить моніторинг змін, що вносяться до обласного (міського) бюджету;

30) за рішенням відповідної місцевої ради розміщує тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках банків та придбаває державні цінні папери, цінні папери, імітовані відповідною міською радою;

31) аналізує бюджетну і фінансову звітність (інші звіти) про виконання місцевих бюджетів, інші фінансові звіти, подані територіальними органами Казначейства;

32) інформує керівництво обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації про стан виконання обласного (міського) бюджету за кожний звітний період і подає їм на розгляд річний та квартальний звіти про виконання обласного (міського) бюджету;

33) розглядає звернення щодо виділення коштів із резервного фонду бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

34) проводить на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки адміністративно-територіальної одиниці, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

35) організовує та проводить внутрішній аудит у порядку, визначеному законодавством;

36) бере участь у розробленні та виконанні інвестиційних програм, подає пропозиції щодо удосконалення механізму економічного стимулювання підприємств для розвитку економічного потенціалу відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

37) вивчає разом з установами Національного банку питання грошового обігу в області (місті), а також бере участь у розробленні балансів грошових доходів і витрат населення;

38) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

39) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідної місцевої ради;

40) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

41) бере участь у розробленні пропозицій щодо удосконалення структури відповідних місцевих держадміністрацій, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання місцевих держадміністрацій та здійснює контроль за витрачанням таких коштів;

42) здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо місцевих бюджетів на всіх стадіях бюджетного процесу;

43) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

44) приймає рішення про застосування до учасників бюджетного процесу заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2 - 5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

зупинення операцій з бюджетними коштами;

призупинення бюджетних асигнувань;

зменшення бюджетних асигнувань;

повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

45) структурний підрозділ з питань фінансів Київської та Севастопольської міської держадміністрації здійснює управління місцевим боргом і гарантованим Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями боргом, зокрема:

бере участь у розробленні та опрацюванні нормативно-правових актів з питань управління місцевим боргом;

здійснює управління ризиками, пов'язаними з місцевим боргом;

прогнозує фінансування місцевого бюджету;

веде оперативний облік місцевого та гарантованого Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями боргу;

за рішенням Київської та Севастопольської міської ради вчиняє правочини з місцевим боргом, у тому числі щодо обміну, випуску, купівлі, викупу та продажу боргових зобов'язань територіальних громад мм. Києва та Севастополя;

здійснює заходи щодо підвищення привабливості інвестування в цінні папери мм. Києва та Севастополя і комплексні заходи щодо поліпшення кредитного рейтингу зазначених міст;

здійснює контроль за виконанням умов залучення, обслуговування і погашення заборгованості, відповідності визначеним в установленому порядку обсягам, строкам та умовам запозичень;

здійснює реєстрацію боргових зобов'язань суб'єктів господарювання комунальної власності територіальної громади мм. Києва та Севастополя, дозвіл на залучення яких видано Київською та Севастопольською міською радою та/або погашення яких повністю або частково здійснюється за рахунок коштів бюджетів мм. Києва та Севастополя;

46) структурний підрозділ з питань фінансів Київської та Севастопольської міської держадміністрації погоджує здійснення суб'єктами господарювання комунальної власності територіальної громади мм. Києва та Севастополя, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному фонді яких територіальній громаді мм. Києва та Севастополя належить 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв), залучення кредитів (позик), надання гарантії або поручительства за такими зобов'язаннями;

47) аналізує діяльність структурних підрозділів з питань фінансів районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій та структурних підрозділів з питань фінансів виконавчих органів рад міст обласного значення і готує пропозиції щодо її вдосконалення;

48) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

49) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

50) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

51) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

52) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

53) організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

54) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

55) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

56) забезпечує захист персональних даних;

57) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників підрозділу;

58) здійснює інші передбачені законом повноваження.

Структурний підрозділ з питань фінансів районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації

5. Основними завданнями структурного підрозділу з питань фінансів районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації є:

забезпечення реалізації державної бюджетної політики в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

розроблення в установленому порядку проекту місцевого бюджету;

підготовка розрахунків до проекту місцевого бюджету та прогнозу на наступні за планованим два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд відповідної місцевої держадміністрації;

забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

проведення разом з іншими структурними підрозділами аналізу фінансово-економічного стану відповідної адміністративно-територіальної одиниці, перспектив її подальшого розвитку;

здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

6. Структурний підрозділ з питань фінансів районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги відповідно до законодавства;

4) готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

5) аналізує в межах повноважень стан і тенденції соціально-економічного і культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

6) готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання проекту районного бюджету;

7) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

8) бере участь у:

підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

підготовці звітів голови відповідної районної держадміністрації для їх розгляду на сесії місцевої ради;

розробленні проектів розпоряджень голови відповідної районної держадміністрації;

підготовці балансу фінансових ресурсів району;

9) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

10) розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

11) визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

12) проводить під час складання і розгляду проекту місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

13) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій щодо проекту місцевого бюджету перед його поданням на розгляд відповідній місцевій держадміністрації;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові відповідної районної держадміністрації;

15) організовує роботу з підготовки проекту районного бюджету, визначає за дорученням керівництва районної держадміністрації порядок і строки подання структурними підрозділами районної держадміністрації, виконавчими органами сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету та прогноз на наступні за планованим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для реалізації спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву районної держадміністрації;

16) складає і затверджує тимчасовий розпис місцевого бюджету та розпис місцевого бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису місцевого бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність такого розпису встановленим бюджетним призначенням;

17) затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;

18) проводить в установленому порядку розрахунки між районним бюджетом та державним, обласними (міськими) бюджетами, бюджетами місцевого самоврядування;

19) перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

20) погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій;

21) здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз стану надходження доходів до відповідного місцевого бюджету;

22) організовує виконання районного бюджету, забезпечує разом з іншими структурними підрозділами відповідної районної держадміністрації, виконавчими органами сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, територіальними органами Міндоходів, територіальними органами Казначейства надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

23) забезпечує захист фінансових інтересів держави;

24) готує і подає відповідній місцевій раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду відповідного місцевого бюджету для прийняття рішення про внесення змін до такого бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів місцевого бюджету;

25) проводить моніторинг змін, що вносяться до відповідного бюджету;

26) за рішенням відповідної місцевої ради розміщує тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках банків;

27) інформує керівництво районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подає їм на розгляд річний та квартальний звіти про виконання районного бюджету;

28) розглядає звернення щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

29) проводить на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки відповідної адміністративно-територіальної одиниці, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

30) перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

31) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

32) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

33) готує (бере участь у підготовці) у межах своїх повноважень проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

34) бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури відповідних місцевих держадміністрацій, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання місцевих держадміністрацій та здійснює контроль за витрачанням таких коштів;

35) здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо районних бюджетів на всіх стадіях бюджетного процесу;

36) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

37) приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2 - 5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

зупинення операцій з бюджетними коштами;

призупинення бюджетних асигнувань;

зменшення бюджетних асигнувань;

повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

38) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

39) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

40) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

41) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

42) організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

43) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

44) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

45) забезпечує захист персональних даних;

46) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників підрозділу;

47) здійснює інші передбачені законом повноваження.

Права структурного підрозділу з питань фінансів

7. Структурний підрозділ з питань фінансів має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;

залучати фахівців інших структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції структурного підрозділу;

вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи відповідної місцевої держадміністрації;

користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу.

8. Структурний підрозділ з питань фінансів в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом місцевої держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

Управління структурним підрозділом з питань фінансів, права та обов'язки керівника

9. Структурний підрозділ з питань фінансів очолює керівник.

Керівник структурного підрозділу з питань фінансів обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади головою відповідної місцевої держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Мінфіном в установленому законодавством порядку.

Керівник структурного підрозділу з питань фінансів районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації призначається на посаду і звільняється з посади головою відповідної районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з відповідною обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією.

Керівник структурного підрозділу з питань фінансів районної держадміністрації в Автономній Республіці Крим призначається на посаду і звільняється з посади головою районної держадміністрації в Автономній Республіці Крим за погодженням з Міністром фінансів Автономної Республіки Крим.

10. Керівник структурного підрозділу з питань фінансів має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою місцевої держадміністрації за поданням керівника структурного підрозділу.

11. Керівник структурного підрозділу з питань фінансів:

1) здійснює керівництво структурним підрозділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові місцевої держадміністрації положення про структурний підрозділ;

3) затверджує положення про підпорядковані йому структурні одиниці, посадові інструкції працівників структурного підрозділу та розподіляє обов'язки між ними;

4) планує роботу структурного підрозділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи відповідної місцевої держадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи структурного підрозділу;

6) звітує перед головою відповідної місцевої держадміністрації про виконання покладених на структурний підрозділ завдань та затверджених планів роботи;

7) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

8) представляє інтереси структурного підрозділу у відносинах з іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва місцевої держадміністрації;

9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує здійснення контролю за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін'юсту;

10) подає на затвердження голови місцевої держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису структурного підрозділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

11) розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису структурного підрозділу;

12) затверджує розпис доходів і видатків відповідного місцевого бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;

13) призначає на посаду і звільняє з посади працівників структурного підрозділу;

14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців структурного підрозділу;

15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень структурного підрозділу;

16) забезпечує дотримання працівниками структурного підрозділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

17) здійснює інші повноваження, визначені законом.

12. Накази керівника структурного підрозділу з питань фінансів, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та Мінфіну, можуть бути скасовані головою місцевої держадміністрації, Мінфіном або керівником відповідного структурного підрозділу місцевої держадміністрації вищого рівня.

Накази керівника структурного підрозділу з питань фінансів районної держадміністрації в Автономній Республіці Крим також можуть бути скасовані Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим.

13. У структурному підрозділі з питань фінансів обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватися колегія у складі керівника підрозділу (голова колегії), заступників керівника підрозділу за посадою, а також інших працівників підрозділу. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Керівник вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції структурного підрозділу з питань фінансів, та розробляє проекти відповідних рішень.

Фінансово-господарська діяльність структурного підрозділу з питань фінансів

14. Структурні підрозділи з питань фінансів утримуються за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не передбачено законом.

15. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників структурного підрозділу з питань фінансів визначається в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

16. Штатний розпис та кошторис структурного підрозділу з питань фінансів затверджуються в установленому законодавством порядку.

17. Структурний підрозділ з питань фінансів є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1204 "Про затвердження типових положень про Головне фінансове управління обласної, Київської міської та фінансове управління Севастопольської міської державної адміністрації, про фінансове управління районної, районної у м. Києві та фінансовий відділ районної у м. Севастополі державної адміністрації" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 34, ст. 1600).

2. Пункт 13 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. N 910 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 25, ст. 1199).

3. Пункт 66 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1106 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1546).

____________

Опрос