Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О реализации статьи 85 Закона Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом"

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Перечень от 15.05.2013 № 339
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 травня 2013 р. N 339

Київ

Про реалізацію статті 85 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 24 липня 2019 року N 664)

Відповідно до частин четвертої, п'ятої та сьомої статті 85 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок задоволення вимог кредиторів особливо небезпечного суб'єкта підприємницької діяльності - боржника щодо відшкодування витрат на здійснення заходів із запобігання заподіянню можливої шкоди життю та здоров'ю громадян, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу;

перелік особливо небезпечних суб'єктів підприємницької діяльності - боржників, припинення діяльності яких потребує здійснення спеціальних заходів із запобігання заподіянню можливої шкоди життю та здоров'ю громадян, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
задоволення вимог кредиторів особливо небезпечного суб'єкта підприємницької діяльності - боржника щодо відшкодування витрат на здійснення заходів із запобігання заподіянню можливої шкоди життю та здоров'ю громадян, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу

1. Право на задоволення вимог щодо відшкодування витрат на здійснення заходів із запобігання заподіянню можливої шкоди життю та здоров'ю громадян, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу (далі - заходи) мають кредитори особливо небезпечного суб'єкта підприємницької діяльності - боржника (далі - боржник), а саме відповідний орган місцевого самоврядування, центральний орган виконавчої влади, до компетенції якого належить сфера діяльності боржника, та у разі потреби Мінприроди, ДСНС, Держатомрегулювання, Держгеонадра, їх територіальні органи (у разі їх утворення) (далі - уповноважені органи), визначені учасниками провадження у справі про банкрутство.

2. Відшкодуванню підлягають витрати на здійснення заходів із:

використання наземних промислових майданчиків, їх перепрофілювання, а також рекультивації земель, порушених внаслідок діяльності боржника;

використання підземного простору для розміщення господарських об'єктів, зокрема захоронення токсичних промислових відходів;

забезпечення екологічно безпечної експлуатації шламонакопичувачів, хвостосховищ, ставків - накопичувачів шахтних вод, їх знесолення, очищення, використання відходів;

забезпечення ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, установок із джерелами іонізуючого випромінювання, уранових об'єктів, радіаційного захисту персоналу, населення та навколишнього природного середовища;

забезпечення безпечного поводження з радіоактивними відходами, включаючи їх збір, переробку та/або захоронення;

забезпечення безпечного поводження з відходами, забрудненими техногенно-підсиленими джерелами природного походження;

виконання технічних рішень про недопущення або мінімізацію підвищення рівня ґрунтових вод;

коригування генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, внесення змін до дорожньо-транспортних та інженерних мереж;

розроблення схем інженерного захисту територій і відповідних проектів проведення оцінки впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я населення, їх впровадження;

відновлення технічної документації, проведення ремонту житлових будинків та об'єктів комунального призначення з метою подальшої передачі таких будинків та об'єктів у комунальну власність.

Витрати на здійснення інших заходів відшкодовуються у разі наявності обґрунтування щодо їх необхідності.

3. Уповноважений орган подає заяву з вимогами до боржника і документи, що їх підтверджують, у порядку, строки і з дотриманням вимог щодо їх оформлення, визначених частинами першою - третьою статті 23 та абзацом дев'ятим частини першої статті 38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон).

Крім документів, передбачених частиною третьою статті 23 Закону, до заяви також додаються:

матеріали про результати обстеження боржника та комплексне інженерно-технічне обґрунтування заходів, які повинен здійснити суб'єкт підприємницької діяльності, що має відповідне право згідно із законодавством;

план заходів, затверджений уповноваженим органом;

розрахунки та кошториси фактичних витрат на здійснення заходів.

4. Вимоги щодо відшкодування витрат на здійснення заходів задовольняються у порядку черговості, встановленому статтею 45 і частиною сьомою статті 85 Закону.

 

ПЕРЕЛІК
особливо небезпечних суб'єктів підприємницької діяльності - боржників, припинення діяльності яких потребує здійснення спеціальних заходів із запобігання заподіянню можливої шкоди життю та здоров'ю громадян, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу

Вугільна галузь

Шахти з підземного видобутку вугілля, в тому числі ті, що будуються

Розрізи з відкритого видобутку вугілля

Збагачувальні фабрики

Гірничодобувна галузь

Шахти з підземного видобутку корисних копалин

Кар'єри з відкритої розробки корисних копалин

Кар'єри з видобутку будівельних матеріалів

Гірничозбагачувальні комбінати, в тому числі ті, що будуються

Підприємства із забезпечення гідрогеологічного захисту

Підприємства з приймання, акумуляції та скидання високомінералізованої шахтної води з високою концентрацією солей

Підприємства, що здійснюють видобування та переробку уранових руд, у тому числі ті, що припинили таку діяльність

Хімічна галузь

Підприємства з виробництва вибухових речовин та продуктів на їх основі (склади вибухових речовин, відходів виробництва вибухових речовин, продуктів і напівпродуктів вибухових речовин)

Підприємства з виробництва неорганічних продуктів хімічних технологій:

хлору, хлорнеорганічних продуктів (склади хлору, ртуті, сховища та накопичувачі системи очищення стічних вод)

кальцинованої соди (накопичувачі дистиляційної рідини, склади аміаку)

аміаку, азотної кислоти, аміачної селітри, сірчаної кислоти, мінеральних добрив тощо (склади відходів виробництва, сховища аміаку, мінеральних кислот, системи очищення виробничої каналізації, накопичувачі, відпрацьовані каталізатори)

Підприємства, оснащені транспортними трубопровідними системами аміаку

Підприємства з виробництва галоїдо-органічних продуктів, фосфорорганічних і металоорганічних речовин (склади хлору, фосгену, тетраетилсвинцю тощо, накопичувачі відходів)

Підприємства з виробництва продуктів органічного синтезу, синтетичних барвників (склади сировини, вибухопожежонебезпечних напівпродуктів, накопичувачі відходів, очисні споруди)

Підприємства з виробництва хімічних волокон (склади сірковуглецю, кислот, накопичувачі системи водопідготовки та водоочистки)

Підприємства з виробництва лакофарбової продукції (склади вибухопожежонебезпечних продуктів синтезу та розчинників)

Підприємства з виробництва олії методом екстракції (склади легкозаймистих розчинників, шроту, газгольдерів водню)

Підприємства, де застосовуються аміачно-холодильні установки

Підприємства (об'єкти), де застосовується або зберігається хлор

Нафтогазовидобувна та нафтопереробна галузь

Нафтогазопереробні підприємства (резервуарні парки нафти, нафтопродуктів, органічних рідин, зливно-наливні естакади, транспортні трубопровідні системи)

Нафтогазовидобувні та нафтопереробні підприємства, в результаті діяльності яких утворюються непридатні для подальшого користування насосно-компресорні труби, відпрацьоване обладнання, шлами та інші матеріали, забруднені техногенно-підсиленими джерелами природного походження

Атомна (енергетична) галузь

Державне підприємство НАЕК "Енергоатом"

Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЄС"

ПАТ "Укргідроенерго"

ВАТ "Дністровська ГАЕС"

ПАТ "Дніпроенерго"

ПАТ "Донбасенерго"

ПАТ "Центренерго"

ПАТ "Західенерго"

ТОВ "Східенерго"

Суб'єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії, що провадять діяльність з використання радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання 1 і 2 категорії за рівнем потенційної небезпеки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1382 "Про затвердження Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 93, ст. 3408)

Поводження з відходами виробництва та споживання

Підприємства (об'єкти), діяльність яких пов'язана із збиранням, заготівлею, перевезенням, зберіганням, обробленням (переробленням), утилізацією, видаленням, знешкодженням та захороненням відходів, що утворюються в Україні, перевозяться через її територію, вивозяться за межі України, а також з перевезенням, обробленням та утилізацією відходів, що ввозяться в Україну як вторинна сировина, в тому числі об'єкти перевантаження і сортування побутових відходів та перероблення органічної складової частини таких відходів

Спеціалізовані підприємства (об'єднання) з поводження з радіоактивними відходами, а також підприємства, в результаті діяльності яких можуть утворюватися радіоактивні відходи

Металургійна галузь

Підприємства металургійної промисловості

Оборонна галузь

Підприємства з виготовлення і утилізації звичайних видів боєприпасів та їх комплектувальних виробів, вибухових речовин і матеріалів (пороху, піротехнічних сумішей, засобів ініціювання, якими споряджаються зазначені боєприпаси або які перебувають у мобілізаційному резерві)

Склади, бази, арсенали зберігання компонентів ракетного палива, ракет і боєприпасів

Сховища радіоактивних відходів, що належать до сфери управління Міноборони

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Абзаци третій і четвертий постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 765 "Про реалізацію статей 45 і 92 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 786).

2. Пункт 13 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1510 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст. 1933).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2003 р. N 1160 "Про внесення змін до переліку особливо небезпечних підприємств, припинення діяльності яких потребує проведення спеціальних заходів щодо запобігання заподіянню шкоди життю та здоров'ю громадян, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 31, ст. 1616).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1542 "Про доповнення переліку особливо небезпечних підприємств, припинення діяльності яких потребує проведення спеціальних заходів щодо запобігання заподіянню шкоди життю та здоров'ю громадян, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 40, ст. 2101).

____________

Опрос